Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:2 (1777-1839) (AID: v204946 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:2 
AIDv204946 
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1777-1839
InformationInb. Med tvenne pass. Tyska avd. Häri även inflyttningslängd 1830-1831.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204946.b10  
20 0000 v204946.b20  
30 0001 v204946.b30.s1  
40 0002 v204946.b40.s2  
50 0003 v204946.b50.s3  
60 0004 v204946.b60.s4  
70 0005 v204946.b70.s5  
80 0006 v204946.b80.s6  
90 0007 v204946.b90.s7  
100 0008 v204946.b100.s8  
110 0009 v204946.b110.s9  
120 0010 v204946.b120.s10  
130 0011 v204946.b130.s11  
140 0012 v204946.b140.s12  
150 0013 v204946.b150.s13  
160 0014 v204946.b160.s14  
170 0015 v204946.b170.s15  
180 0016 v204946.b180.s16  
190 0017 v204946.b190.s17  
200 0018 v204946.b200.s18  
210 0019 v204946.b210.s19  
220 0020 v204946.b220.s20  
230 0021 v204946.b230.s21  
240 0022 v204946.b240.s22  
250 0023 v204946.b250.s23  
260 0024 v204946.b260.s24  
270 0025 v204946.b270.s25  
280 0026 v204946.b280.s26  
290 0027 v204946.b290.s27  
300 0028 v204946.b300.s28  
310 0029 v204946.b310.s29  
320 0030 v204946.b320.s30  
330 0031 v204946.b330.s31  
340 0032 v204946.b340.s32  
350 0033 v204946.b350.s33  
360 0034 v204946.b360.s34  
370 0035 v204946.b370.s35  
380 0036 v204946.b380.s36  
390 0037 v204946.b390.s37  
400 0038 v204946.b400.s38  
410 0039 v204946.b410.s39  
420 0040 v204946.b420.s40  
430 0041 v204946.b430.s41  
440 0042 v204946.b440.s42  
450 0043 v204946.b450.s43  
460 0044 v204946.b460.s44  
470 0045 v204946.b470.s45  
480 0046 v204946.b480.s46  
490 0047 v204946.b490.s47  
500 0048 v204946.b500.s48  
510 0049 v204946.b510.s49  
520 0050 v204946.b520.s50  
530 0051 v204946.b530.s51  
540 0052 v204946.b540.s52  
550 0053 v204946.b550.s53  
560 0054 v204946.b560.s54  
570 0055 v204946.b570.s55  
580 0056 v204946.b580.s56  
590 0057 v204946.b590.s57  
600 0058 v204946.b600.s58  
610 0059 v204946.b610.s59  
620 0060 v204946.b620.s60  
630 0061 v204946.b630.s61  
640 0062 v204946.b640.s62  
650 0063 v204946.b650.s63  
660 0064 v204946.b660.s64  
670 0065 v204946.b670.s65  
680 0066 v204946.b680.s66  
690 0067 v204946.b690.s67  
700 0068 v204946.b700.s68  
710 0069 v204946.b710.s69  
720 0070 v204946.b720.s70  
730 0071 v204946.b730.s71  
740 0072 v204946.b740.s72  
750 0073 v204946.b750.s73  
760 0074 v204946.b760.s74  
770 0075 v204946.b770.s75  
780 0076 v204946.b780.s76  
790 0077 v204946.b790.s77  
800 0078 v204946.b800.s78  
810 0079 v204946.b810.s79  
820 0080 v204946.b820.s80  
830 0081 v204946.b830.s81  
840 0082 v204946.b840.s82  
850 0083 v204946.b850.s83  
860 0084 v204946.b860.s84  
870 0085 v204946.b870.s85  
880 0086 v204946.b880.s86  
890 0087 v204946.b890.s87  
900 0088 v204946.b900.s88  
910 0089 v204946.b910.s89  
920 0090 v204946.b920.s90  
930 0091 v204946.b930.s91  
940 0092 v204946.b940.s92  
950 0093 v204946.b950.s93  
960 0094 v204946.b960.s94  
970 0095 v204946.b970.s95  
980 0096 v204946.b980.s96  
990 0097 v204946.b990.s97  
1000 0098 v204946.b1000.s98  
1010 0099 v204946.b1010.s99  
1020 0100 v204946.b1020.s100  
1030 0101 v204946.b1030.s101  
1040 0102 v204946.b1040.s102  
1050 0103 v204946.b1050.s103  
1060 0104 v204946.b1060.s104  
1070 0105 v204946.b1070.s105  
1080 0106 v204946.b1080.s106  
1090 0107 v204946.b1090.s107  
1100 0108 v204946.b1100.s108  
1110 0109 v204946.b1110.s109  
1120 0110 v204946.b1120.s110  
1130 0111 v204946.b1130.s111  
1140 0112 v204946.b1140.s112  
1150 0113 v204946.b1150.s113  
1160 0114 v204946.b1160.s114  
1170 0115 v204946.b1170.s115  
1180 0116 v204946.b1180.s116  
1190 0117 v204946.b1190.s117  
1200 0118 v204946.b1200.s118  
1210 0119 v204946.b1210.s119  
1220 0120 v204946.b1220.s120  
1230 0121 v204946.b1230.s121  
1240 0122 v204946.b1240.s122  
1250 0123 v204946.b1250.s123  
1260 0124 v204946.b1260.s124  
1270 0125 v204946.b1270.s125  
1280 0126 v204946.b1280.s126  
1290 0127 v204946.b1290.s127  
1300 0128 v204946.b1300.s128  
1310 0129 v204946.b1310.s129  
1320 0130 v204946.b1320.s130  
1330 0131 v204946.b1330.s131  
1340 0132 v204946.b1340.s132  
1350 0133 v204946.b1350.s133  
1360 0134 v204946.b1360.s134  
1370 0135 v204946.b1370.s135  
1380 0136 v204946.b1380.s136  
1390 0137 v204946.b1390.s137  
1400 0138 v204946.b1400.s138  
1410 0139 v204946.b1410.s139  
1420 0140 v204946.b1420.s140  
1430 0141 v204946.b1430.s141  
1440 0142 v204946.b1440.s142  
1450 0143 v204946.b1450.s143  
1460 0144 v204946.b1460.s144  
1470 0145 v204946.b1470.s145  
1480 0146 v204946.b1480.s146  
1490 0147 v204946.b1490.s147  
1500 0148 v204946.b1500.s148  
1510 0149 v204946.b1510.s149  
1520 0150 v204946.b1520.s150  
1530 0151 v204946.b1530.s151  
1540 0152 v204946.b1540.s152  
1550 0153 v204946.b1550.s153  
1560 0154 v204946.b1560.s154  
1570 0155 v204946.b1570.s155  
1580 0156 v204946.b1580.s156  
1590 0157 v204946.b1590.s157  
1600 0158 v204946.b1600.s158  
1610 0159 v204946.b1610.s159  
1620 0160 v204946.b1620.s160  
1630 0161 v204946.b1630.s161  
1640 0162 v204946.b1640.s162  
1650 0163 v204946.b1650.s163  
1660 0164 v204946.b1660.s164  
1670 0165 v204946.b1670.s165  
1680 0166 v204946.b1680.s166  
1690 0167 v204946.b1690.s167  
1700 0168 v204946.b1700.s168  
1710 0169 v204946.b1710.s169  
1720 0170 v204946.b1720.s170  
1730 0171 v204946.b1730.s171  
1740 0172 v204946.b1740.s172  
1750 0173 v204946.b1750.s173  
1760 0174 v204946.b1760.s174  
1770 0175 v204946.b1770.s175  
1780 0176 v204946.b1780.s176  
1790 0177 v204946.b1790.s177  
1800 0178 v204946.b1800.s178  
1810 0179 v204946.b1810.s179  
1820 0180 v204946.b1820.s180  
1830 0181 v204946.b1830.s181  
1840 0182 v204946.b1840.s182  
1850 0183 v204946.b1850.s183  
1860 0184 v204946.b1860.s184  
1870 0185 v204946.b1870.s185  
1880 0186 v204946.b1880.s186  
1890 0187 v204946.b1890.s187  
1900 0188 v204946.b1900.s188  
1910 0189 v204946.b1910.s189  
1920 0190 v204946.b1920.s190  
1930 0191 v204946.b1930.s191  
1940 0192 v204946.b1940.s192  
1950 0193 v204946.b1950.s193  
1960 0194 v204946.b1960.s194  
1970 0195 v204946.b1970.s195  
1980 0196 v204946.b1980.s196  
1990 0197 v204946.b1990.s197  
2000 0198 v204946.b2000.s198  
2010 0199 v204946.b2010.s199  
2020 0200 v204946.b2020.s200  
2030 0201 v204946.b2030.s201  
2040 0202 v204946.b2040.s202  
2050 0203 v204946.b2050.s203  
2060 0204 v204946.b2060.s204  
2070 0205 v204946.b2070.s205  
2080 0206 v204946.b2080.s206  
2090 0207 v204946.b2090.s207  
2100 0208 v204946.b2100.s208  
2110 0209 v204946.b2110.s209  
2120 0210 v204946.b2120.s210  
2130 0211 v204946.b2130.s211  
2140 0212 v204946.b2140.s212  
2150 0213 v204946.b2150.s213  
2160 0214 v204946.b2160.s214  
2170 0215 v204946.b2170.s215  
2180 0216 v204946.b2180.s216  
2190 0217 v204946.b2190.s217  
2200 0218 v204946.b2200.s218  
2210 0219 v204946.b2210.s219  
2220 0220 v204946.b2220.s220  
2230 0221 v204946.b2230.s221  
2240 0222 v204946.b2240.s222  
2250 0223 v204946.b2250.s223  
2260 0224 v204946.b2260.s224  
2270 0225 v204946.b2270.s225  
2280 0226 v204946.b2280.s226  
2290 0227 v204946.b2290.s227  
2300 0228 v204946.b2300.s228  
2310 0229 v204946.b2310.s229  
2320 0230 v204946.b2320.s230  
2330 0231 v204946.b2330.s231  
2340 0232 v204946.b2340.s232  
2350 0233 v204946.b2350.s233  
2360 0234 v204946.b2360.s234  
2370 0235 v204946.b2370.s235  
2380 0236 v204946.b2380.s236  
2390 0237 v204946.b2390.s237  
2400 0238 v204946.b2400.s238  
2410 0239 v204946.b2410.s239  
2420 0240 v204946.b2420.s240  
2430 0241 v204946.b2430.s241  
2440 0242 v204946.b2440.s242  
2450 0243 v204946.b2450.s243  
2460 0244 v204946.b2460.s244  
2470 0245 v204946.b2470.s245  
2480 0246 v204946.b2480.s246  
2490 0247 v204946.b2490.s247  
2500 0248 v204946.b2500.s248  
2510 0249 v204946.b2510.s249  
2520 0250 v204946.b2520.s250  
2530 0251 v204946.b2530.s251  
2540 0252 v204946.b2540.s252  
2550 0253 v204946.b2550.s253  
2560 0254 v204946.b2560.s254  
2570 0255 v204946.b2570.s255  
2580 0256 v204946.b2580.s256  
2590 0257 v204946.b2590.s257  
2600 0258 v204946.b2600.s258  
2610 0259 v204946.b2610.s259  
2620 0260 v204946.b2620.s260  
2630 0261 v204946.b2630.s261  
2640 0262 v204946.b2640.s262  
2650 0263 v204946.b2650.s263  
2660 0264 v204946.b2660.s264  
2670 0265 v204946.b2670.s265  
2680 0001 v204946.b2680.s1  
2690 0003 v204946.b2690.s3  
2700 0005 v204946.b2700.s5  
2710 0007 v204946.b2710.s7  
2720 0009 v204946.b2720.s9  
2730 0011 v204946.b2730.s11  
2740 0013 v204946.b2740.s13  
2750 0015 v204946.b2750.s15  
2760 0017 v204946.b2760.s17  
2770 0019 v204946.b2770.s19  
2780 0021 v204946.b2780.s21  
2790 0023 v204946.b2790.s23  
2800 0032 v204946.b2800.s32  
2810 0266 v204946.b2810.s266  
2820 0001 v204946.b2820.s1  
2830 0003 v204946.b2830.s3  
2840 0005 v204946.b2840.s5  
2850 0007 v204946.b2850.s7  
2860 0009 v204946.b2860.s9  
2870 0011 v204946.b2870.s11  
2880 0013 v204946.b2880.s13  
2890 0015 v204946.b2890.s15  
2900 0017 v204946.b2900.s17  
2910 0019 v204946.b2910.s19  
2920 0021 v204946.b2920.s21  
2930 0023 v204946.b2930.s23  
2940 0025 v204946.b2940.s25  
2950 0027 v204946.b2950.s27  
2960 0029 v204946.b2960.s29  
2970 0031 v204946.b2970.s31  
2980 0033 v204946.b2980.s33  
2990 0035 v204946.b2990.s35  
3000 0037 v204946.b3000.s37  
3010 0000 v204946.b3010  
3020 0000 v204946.b3020  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet