Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:3 (1799-1866) (AID: v204947 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:3 
AIDv204947 
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1799-1866
InformationInb. Tyska avd. Förteckning över flyttningsattester (1785) 1799-1956 spr. år. Prosten Dunckels efterlämnade attester, 1852-1866 (1873), 1852-1866. In- flyttn. samt tvenne anteckn. om utflyttning 1869 16/7 och 1873 8/4.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204947.b10  
20 0000 v204947.b20  
30 0000 v204947.b30  
40 0000 v204947.b40  
50 0000 v204947.b50  
60 0000 v204947.b60  
70 0000 v204947.b70  
80 0000 v204947.b80  
90 0000 v204947.b90  
100 0000 v204947.b100  
110 0000 v204947.b110  
120 0000 v204947.b120  
130 0000 v204947.b130  
140 0000 v204947.b140  
150 0000 v204947.b150  
160 0000 v204947.b160  
170 0000 v204947.b170  
180 0000 v204947.b180  
190 0000 v204947.b190  
200 0000 v204947.b200  
210 0000 v204947.b210  
220 0000 v204947.b220  
230 0000 v204947.b230  
240 0000 v204947.b240  
250 0000 v204947.b250  
260 0000 v204947.b260  
270 0000 v204947.b270  
280 0001 v204947.b280.s1  
290 0003 v204947.b290.s3  
300 0005 v204947.b300.s5  
310 0007 v204947.b310.s7  
320 0009 v204947.b320.s9  
330 0011 v204947.b330.s11  
340 0013 v204947.b340.s13  
350 0015 v204947.b350.s15  
360 0017 v204947.b360.s17  
370 0019 v204947.b370.s19  
380 0021 v204947.b380.s21  
390 0023 v204947.b390.s23  
400 0025 v204947.b400.s25  
410 0027 v204947.b410.s27  
420 0029 v204947.b420.s29  
430 0031 v204947.b430.s31  
440 0033 v204947.b440.s33  
450 0035 v204947.b450.s35  
460 0037 v204947.b460.s37  
470 0039 v204947.b470.s39  
480 0041 v204947.b480.s41  
490 0043 v204947.b490.s43  
500 0045 v204947.b500.s45  
510 0001 v204947.b510.s1  
520 0003 v204947.b520.s3  
530 0005 v204947.b530.s5  
540 0007 v204947.b540.s7  
550 0009 v204947.b550.s9  
560 0011 v204947.b560.s11  
570 0013 v204947.b570.s13  
580 0015 v204947.b580.s15  
590 0017 v204947.b590.s17  
600 0019 v204947.b600.s19  
610 0021 v204947.b610.s21  
620 0023 v204947.b620.s23  
630 0025 v204947.b630.s25  
640 0027 v204947.b640.s27  
650 0029 v204947.b650.s29  
660 0031 v204947.b660.s31  
670 0033 v204947.b670.s33  
680 0035 v204947.b680.s35  
690 0037 v204947.b690.s37  
700 0039 v204947.b700.s39  
710 0040 v204947.b710.s40  
720 0000 v204947.b720  
730 0000 v204947.b730  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet