Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:4 (1804-1813) (AID: v204948 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:4 
AIDv204948 
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1804-1813
InformationInb.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204948.b10  
20 0000 v204948.b20  
30 0001 v204948.b30.s1  
40 0002 v204948.b40.s2  
50 0003 v204948.b50.s3  
60 0004 v204948.b60.s4  
70 0005 v204948.b70.s5  
80 0006 v204948.b80.s6  
90 0007 v204948.b90.s7  
100 0008 v204948.b100.s8  
110 0009 v204948.b110.s9  
120 0010 v204948.b120.s10  
130 0011 v204948.b130.s11  
140 0012 v204948.b140.s12  
150 0013 v204948.b150.s13  
160 0014 v204948.b160.s14  
170 0015 v204948.b170.s15  
180 0016 v204948.b180.s16  
190 0017 v204948.b190.s17  
200 0018 v204948.b200.s18  
210 0019 v204948.b210.s19  
220 0020 v204948.b220.s20  
230 0021 v204948.b230.s21  
240 0022 v204948.b240.s22  
250 0023 v204948.b250.s23  
260 0024 v204948.b260.s24  
270 0025 v204948.b270.s25  
280 0026 v204948.b280.s26  
290 0027 v204948.b290.s27  
300 0028 v204948.b300.s28  
310 0029 v204948.b310.s29  
320 0030 v204948.b320.s30  
330 0031 v204948.b330.s31  
340 0032 v204948.b340.s32  
350 0033 v204948.b350.s33  
360 0034 v204948.b360.s34  
370 0035 v204948.b370.s35  
380 0036 v204948.b380.s36  
390 0037 v204948.b390.s37  
400 0038 v204948.b400.s38  
410 0039 v204948.b410.s39  
420 0040 v204948.b420.s40  
430 0041 v204948.b430.s41  
440 0042 v204948.b440.s42  
450 0043 v204948.b450.s43  
460 0044 v204948.b460.s44  
470 0045 v204948.b470.s45  
480 0046 v204948.b480.s46  
490 0047 v204948.b490.s47  
500 0048 v204948.b500.s48  
510 0049 v204948.b510.s49  
520 0050 v204948.b520.s50  
530 0051 v204948.b530.s51  
540 0052 v204948.b540.s52  
550 0053 v204948.b550.s53  
560 0054 v204948.b560.s54  
570 0055 v204948.b570.s55  
580 0056 v204948.b580.s56  
590 0057 v204948.b590.s57  
600 0058 v204948.b600.s58  
610 0059 v204948.b610.s59  
620 0060 v204948.b620.s60  
630 0061 v204948.b630.s61  
640 0062 v204948.b640.s62  
650 0063 v204948.b650.s63  
660 0064 v204948.b660.s64  
670 0065 v204948.b670.s65  
680 0066 v204948.b680.s66  
690 0067 v204948.b690.s67  
700 0068 v204948.b700.s68  
710 0069 v204948.b710.s69  
720 0070 v204948.b720.s70  
730 0071 v204948.b730.s71  
740 0072 v204948.b740.s72  
750 0073 v204948.b750.s73  
760 0074 v204948.b760.s74  
770 0075 v204948.b770.s75  
780 0076 v204948.b780.s76  
790 0077 v204948.b790.s77  
800 0078 v204948.b800.s78  
810 0079 v204948.b810.s79  
820 0080 v204948.b820.s80  
830 0081 v204948.b830.s81  
840 0082 v204948.b840.s82  
850 0083 v204948.b850.s83  
860 0084 v204948.b860.s84  
870 0085 v204948.b870.s85  
880 0086 v204948.b880.s86  
890 0087 v204948.b890.s87  
900 0088 v204948.b900.s88  
910 0089 v204948.b910.s89  
920 0090 v204948.b920.s90  
930 0091 v204948.b930.s91  
940 0092 v204948.b940.s92  
950 0093 v204948.b950.s93  
960 0094 v204948.b960.s94  
970 0095 v204948.b970.s95  
980 0096 v204948.b980.s96  
990 0097 v204948.b990.s97  
1000 0098 v204948.b1000.s98  
1010 0099 v204948.b1010.s99  
1020 0100 v204948.b1020.s100  
1030 0101 v204948.b1030.s101  
1040 0102 v204948.b1040.s102  
1050 0103 v204948.b1050.s103  
1060 0104 v204948.b1060.s104  
1070 0105 v204948.b1070.s105  
1080 0106 v204948.b1080.s106  
1090 0107 v204948.b1090.s107  
1100 0108 v204948.b1100.s108  
1110 0109 v204948.b1110.s109  
1120 0110 v204948.b1120.s110  
1130 0111 v204948.b1130.s111  
1140 0112 v204948.b1140.s112  
1150 0113 v204948.b1150.s113  
1160 0114 v204948.b1160.s114  
1170 0115 v204948.b1170.s115  
1180 0116 v204948.b1180.s116  
1190 0117 v204948.b1190.s117  
1200 0118 v204948.b1200.s118  
1210 0119 v204948.b1210.s119  
1220 0120 v204948.b1220.s120  
1230 0121 v204948.b1230.s121  
1240 0122 v204948.b1240.s122  
1250 0123 v204948.b1250.s123  
1260 0124 v204948.b1260.s124  
1270 0125 v204948.b1270.s125  
1280 0126 v204948.b1280.s126  
1290 0127 v204948.b1290.s127  
1300 0128 v204948.b1300.s128  
1310 0129 v204948.b1310.s129  
1320 0130 v204948.b1320.s130  
1330 0131 v204948.b1330.s131  
1340 0132 v204948.b1340.s132  
1350 0133 v204948.b1350.s133  
1360 0134 v204948.b1360.s134  
1370 0135 v204948.b1370.s135  
1380 0136 v204948.b1380.s136  
1390 0137 v204948.b1390.s137  
1400 0000 v204948.b1400  
1410 0138 v204948.b1410.s138  
1420 0139 v204948.b1420.s139  
1430 0140 v204948.b1430.s140  
1440 0141 v204948.b1440.s141  
1450 0142 v204948.b1450.s142  
1460 0143 v204948.b1460.s143  
1470 0144 v204948.b1470.s144  
1480 0145 v204948.b1480.s145  
1490 0146 v204948.b1490.s146  
1500 0147 v204948.b1500.s147  
1510 0148 v204948.b1510.s148  
1520 0149 v204948.b1520.s149  
1530 0150 v204948.b1530.s150  
1540 0151 v204948.b1540.s151  
1550 0152 v204948.b1550.s152  
1560 0153 v204948.b1560.s153  
1570 0154 v204948.b1570.s154  
1580 0155 v204948.b1580.s155  
1590 0156 v204948.b1590.s156  
1600 0157 v204948.b1600.s157  
1610 0158 v204948.b1610.s158  
1620 0159 v204948.b1620.s159  
1630 0160 v204948.b1630.s160  
1640 0161 v204948.b1640.s161  
1650 0162 v204948.b1650.s162  
1660 0163 v204948.b1660.s163  
1670 0164 v204948.b1670.s164  
1680 0165 v204948.b1680.s165  
1690 0166 v204948.b1690.s166  
1700 0167 v204948.b1700.s167  
1710 0168 v204948.b1710.s168  
1720 0169 v204948.b1720.s169  
1730 0170 v204948.b1730.s170  
1740 0171 v204948.b1740.s171  
1750 0172 v204948.b1750.s172  
1760 0173 v204948.b1760.s173  
1770 0174 v204948.b1770.s174  
1780 0175 v204948.b1780.s175  
1790 0176 v204948.b1790.s176  
1800 0177 v204948.b1800.s177  
1810 0178 v204948.b1810.s178  
1820 0179 v204948.b1820.s179  
1830 0180 v204948.b1830.s180  
1840 0181 v204948.b1840.s181  
1850 0182 v204948.b1850.s182  
1860 0183 v204948.b1860.s183  
1870 0184 v204948.b1870.s184  
1880 0185 v204948.b1880.s185  
1890 0186 v204948.b1890.s186  
1900 0187 v204948.b1900.s187  
1910 0188 v204948.b1910.s188  
1920 0189 v204948.b1920.s189  
1930 0190 v204948.b1930.s190  
1940 0191 v204948.b1940.s191  
1950 0192 v204948.b1950.s192  
1960 0193 v204948.b1960.s193  
1970 0194 v204948.b1970.s194  
1980 0195 v204948.b1980.s195  
1990 0196 v204948.b1990.s196  
2000 0197 v204948.b2000.s197  
2010 0198 v204948.b2010.s198  
2020 0199 v204948.b2020.s199  
2030 0200 v204948.b2030.s200  
2040 0201 v204948.b2040.s201  
2050 0202 v204948.b2050.s202  
2060 0203 v204948.b2060.s203  
2070 0204 v204948.b2070.s204  
2080 0205 v204948.b2080.s205  
2090 0206 v204948.b2090.s206  
2100 0207 v204948.b2100.s207  
2110 0208 v204948.b2110.s208  
2120 0209 v204948.b2120.s209  
2130 0210 v204948.b2130.s210  
2140 0211 v204948.b2140.s211  
2150 0212 v204948.b2150.s212  
2160 0213 v204948.b2160.s213  
2170 0214 v204948.b2170.s214  
2180 0215 v204948.b2180.s215  
2190 0000 v204948.b2190  
2200 0216 v204948.b2200.s216  
2210 0217 v204948.b2210.s217  
2220 0218 v204948.b2220.s218  
2230 0219 v204948.b2230.s219  
2240 0220 v204948.b2240.s220  
2250 0221 v204948.b2250.s221  
2260 0222 v204948.b2260.s222  
2270 0223 v204948.b2270.s223  
2280 0224 v204948.b2280.s224  
2290 0225 v204948.b2290.s225  
2300 0226 v204948.b2300.s226  
2310 0227 v204948.b2310.s227  
2320 0228 v204948.b2320.s228  
2330 0229 v204948.b2330.s229  
2340 0230 v204948.b2340.s230  
2350 0231 v204948.b2350.s231  
2360 0232 v204948.b2360.s232  
2370 0233 v204948.b2370.s233  
2380 0234 v204948.b2380.s234  
2390 0235 v204948.b2390.s235  
2400 0236 v204948.b2400.s236  
2410 0237 v204948.b2410.s237  
2420 0238 v204948.b2420.s238  
2430 0239 v204948.b2430.s239  
2440 0240 v204948.b2440.s240  
2450 0241 v204948.b2450.s241  
2460 0242 v204948.b2460.s242  
2470 0243 v204948.b2470.s243  
2480 0244 v204948.b2480.s244  
2490 0245 v204948.b2490.s245  
2500 0246 v204948.b2500.s246  
2510 0247 v204948.b2510.s247  
2520 0248 v204948.b2520.s248  
2530 0249 v204948.b2530.s249  
2540 0250 v204948.b2540.s250  
2550 0251 v204948.b2550.s251  
2560 0252 v204948.b2560.s252  
2570 0253 v204948.b2570.s253  
2580 0254 v204948.b2580.s254  
2590 0255 v204948.b2590.s255  
2600 0256 v204948.b2600.s256  
2610 0257 v204948.b2610.s257  
2620 0258 v204948.b2620.s258  
2630 0259 v204948.b2630.s259  
2640 0260 v204948.b2640.s260  
2650 0261 v204948.b2650.s261  
2660 0262 v204948.b2660.s262  
2670 0263 v204948.b2670.s263  
2680 0264 v204948.b2680.s264  
2690 0265 v204948.b2690.s265  
2700 0266 v204948.b2700.s266  
2710 0267 v204948.b2710.s267  
2720 0268 v204948.b2720.s268  
2730 0269 v204948.b2730.s269  
2740 0270 v204948.b2740.s270  
2750 0271 v204948.b2750.s271  
2760 0272 v204948.b2760.s272  
2770 0273 v204948.b2770.s273  
2780 0274 v204948.b2780.s274  
2790 0275 v204948.b2790.s275  
2800 0276 v204948.b2800.s276  
2810 0277 v204948.b2810.s277  
2820 0278 v204948.b2820.s278  
2830 0279 v204948.b2830.s279  
2840 0280 v204948.b2840.s280  
2850 0281 v204948.b2850.s281  
2860 0282 v204948.b2860.s282  
2870 0283 v204948.b2870.s283  
2880 0284 v204948.b2880.s284  
2890 0285 v204948.b2890.s285  
2900 0286 v204948.b2900.s286  
2910 0287 v204948.b2910.s287  
2920 0288 v204948.b2920.s288  
2930 0289 v204948.b2930.s289  
2940 0290 v204948.b2940.s290  
2950 0291 v204948.b2950.s291  
2960 0292 v204948.b2960.s292  
2970 0293 v204948.b2970.s293  
2980 0294 v204948.b2980.s294  
2990 0295 v204948.b2990.s295  
3000 0296 v204948.b3000.s296  
3010 0297 v204948.b3010.s297  
3020 0298 v204948.b3020.s298  
3030 0299 v204948.b3030.s299  
3040 0300 v204948.b3040.s300  
3050 0301 v204948.b3050.s301  
3060 0302 v204948.b3060.s302  
3070 0303 v204948.b3070.s303  
3080 0304 v204948.b3080.s304  
3090 0305 v204948.b3090.s305  
3100 0306 v204948.b3100.s306  
3110 0307 v204948.b3110.s307  
3120 0308 v204948.b3120.s308  
3130 0309 v204948.b3130.s309  
3140 0310 v204948.b3140.s310  
3150 0311 v204948.b3150.s311  
3160 0312 v204948.b3160.s312  
3170 0313 v204948.b3170.s313  
3180 0314 v204948.b3180.s314  
3190 0315 v204948.b3190.s315  
3200 0316 v204948.b3200.s316  
3210 0317 v204948.b3210.s317  
3220 0318 v204948.b3220.s318  
3230 0319 v204948.b3230.s319  
3240 0320 v204948.b3240.s320  
3250 0321 v204948.b3250.s321  
3260 0322 v204948.b3260.s322  
3270 0323 v204948.b3270.s323  
3280 0324 v204948.b3280.s324  
3290 0325 v204948.b3290.s325  
3300 0326 v204948.b3300.s326  
3310 0327 v204948.b3310.s327  
3320 0328 v204948.b3320.s328  
3330 0329 v204948.b3330.s329  
3340 0330 v204948.b3340.s330  
3350 0331 v204948.b3350.s331  
3360 0332 v204948.b3360.s332  
3370 0333 v204948.b3370.s333  
3380 0334 v204948.b3380.s334  
3390 0335 v204948.b3390.s335  
3400 0336 v204948.b3400.s336  
3410 0337 v204948.b3410.s337  
3420 0338 v204948.b3420.s338  
3430 0339 v204948.b3430.s339  
3440 0340 v204948.b3440.s340  
3450 0341 v204948.b3450.s341  
3460 0342 v204948.b3460.s342  
3470 0343 v204948.b3470.s343  
3480 0344 v204948.b3480.s344  
3490 0345 v204948.b3490.s345  
3500 0346 v204948.b3500.s346  
3510 0347 v204948.b3510.s347  
3520 0348 v204948.b3520.s348  
3530 0349 v204948.b3530.s349  
3540 0350 v204948.b3540.s350  
3550 0351 v204948.b3550.s351  
3560 0352 v204948.b3560.s352  
3570 0353 v204948.b3570.s353  
3580 0354 v204948.b3580.s354  
3590 0355 v204948.b3590.s355  
3600 0356 v204948.b3600.s356  
3610 0357 v204948.b3610.s357  
3620 0358 v204948.b3620.s358  
3630 0359 v204948.b3630.s359  
3640 0360 v204948.b3640.s360  
3650 0361 v204948.b3650.s361  
3660 0362 v204948.b3660.s362  
3670 0363 v204948.b3670.s363  
3680 0364 v204948.b3680.s364  
3690 0365 v204948.b3690.s365  
3700 0366 v204948.b3700.s366  
3710 0367 v204948.b3710.s367  
3720 0368 v204948.b3720.s368  
3730 0369 v204948.b3730.s369  
3740 0370 v204948.b3740.s370  
3750 0371 v204948.b3750.s371  
3760 0372 v204948.b3760.s372  
3770 0373 v204948.b3770.s373  
3780 0374 v204948.b3780.s374  
3790 0375 v204948.b3790.s375  
3800 0376 v204948.b3800.s376  
3810 0377 v204948.b3810.s377  
3820 0378 v204948.b3820.s378  
3830 0379 v204948.b3830.s379  
3840 0380 v204948.b3840.s380  
3850 0381 v204948.b3850.s381  
3860 0382 v204948.b3860.s382  
3870 0383 v204948.b3870.s383  
3880 0384 v204948.b3880.s384  
3890 0385 v204948.b3890.s385  
3900 0386 v204948.b3900.s386  
3910 0387 v204948.b3910.s387  
3920 0388 v204948.b3920.s388  
3930 0389 v204948.b3930.s389  
3940 0390 v204948.b3940.s390  
3950 0391 v204948.b3950.s391  
3960 0392 v204948.b3960.s392  
3970 0393 v204948.b3970.s393  
3980 0394 v204948.b3980.s394  
3990 0395 v204948.b3990.s395  
4000 0396 v204948.b4000.s396  
4010 0397 v204948.b4010.s397  
4020 0000 v204948.b4020  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet