Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:5 (1814-1818) (AID: v204949 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:5 
AIDv204949 
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1814-1818
InformationInb.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204949.b10  
20 0000 v204949.b20  
30 0001 v204949.b30.s1  
40 0002 v204949.b40.s2  
50 0003 v204949.b50.s3  
60 0004 v204949.b60.s4  
70 0005 v204949.b70.s5  
80 0006 v204949.b80.s6  
90 0007 v204949.b90.s7  
100 0008 v204949.b100.s8  
110 0009 v204949.b110.s9  
120 0010 v204949.b120.s10  
130 0011 v204949.b130.s11  
140 0012 v204949.b140.s12  
150 0013 v204949.b150.s13  
160 0014 v204949.b160.s14  
170 0015 v204949.b170.s15  
180 0016 v204949.b180.s16  
190 0017 v204949.b190.s17  
200 0000 v204949.b200  
210 0018 v204949.b210.s18  
220 0019 v204949.b220.s19  
230 0020 v204949.b230.s20  
240 0021 v204949.b240.s21  
250 0022 v204949.b250.s22  
260 0023 v204949.b260.s23  
270 0024 v204949.b270.s24  
280 0025 v204949.b280.s25  
290 0026 v204949.b290.s26  
300 0027 v204949.b300.s27  
310 0028 v204949.b310.s28  
320 0029 v204949.b320.s29  
330 0030 v204949.b330.s30  
340 0031 v204949.b340.s31  
350 0032 v204949.b350.s32  
360 0033 v204949.b360.s33  
370 0034 v204949.b370.s34  
380 0035 v204949.b380.s35  
390 0036 v204949.b390.s36  
400 0037 v204949.b400.s37  
410 0038 v204949.b410.s38  
420 0039 v204949.b420.s39  
430 0040 v204949.b430.s40  
440 0041 v204949.b440.s41  
450 0042 v204949.b450.s42  
460 0043 v204949.b460.s43  
470 0044 v204949.b470.s44  
480 0045 v204949.b480.s45  
490 0046 v204949.b490.s46  
500 0047 v204949.b500.s47  
510 0048 v204949.b510.s48  
520 0049 v204949.b520.s49  
530 0050 v204949.b530.s50  
540 0051 v204949.b540.s51  
550 0052 v204949.b550.s52  
560 0053 v204949.b560.s53  
570 0054 v204949.b570.s54  
580 0055 v204949.b580.s55  
590 0056 v204949.b590.s56  
600 0057 v204949.b600.s57  
610 0058 v204949.b610.s58  
620 0059 v204949.b620.s59  
630 0060 v204949.b630.s60  
640 0061 v204949.b640.s61  
650 0062 v204949.b650.s62  
660 0063 v204949.b660.s63  
670 0064 v204949.b670.s64  
680 0065 v204949.b680.s65  
690 0066 v204949.b690.s66  
700 0067 v204949.b700.s67  
710 0068 v204949.b710.s68  
720 0069 v204949.b720.s69  
730 0070 v204949.b730.s70  
740 0071 v204949.b740.s71  
750 0072 v204949.b750.s72  
760 0073 v204949.b760.s73  
770 0074 v204949.b770.s74  
780 0075 v204949.b780.s75  
790 0076 v204949.b790.s76  
800 0077 v204949.b800.s77  
810 0078 v204949.b810.s78  
820 0079 v204949.b820.s79  
830 0080 v204949.b830.s80  
840 0081 v204949.b840.s81  
850 0082 v204949.b850.s82  
860 0083 v204949.b860.s83  
870 0084 v204949.b870.s84  
880 0085 v204949.b880.s85  
890 0086 v204949.b890.s86  
900 0087 v204949.b900.s87  
910 0088 v204949.b910.s88  
920 0089 v204949.b920.s89  
930 0090 v204949.b930.s90  
940 0091 v204949.b940.s91  
950 0092 v204949.b950.s92  
960 0093 v204949.b960.s93  
970 0094 v204949.b970.s94  
980 0095 v204949.b980.s95  
990 0096 v204949.b990.s96  
1000 0097 v204949.b1000.s97  
1010 0098 v204949.b1010.s98  
1020 0099 v204949.b1020.s99  
1030 0100 v204949.b1030.s100  
1040 0101 v204949.b1040.s101  
1050 0102 v204949.b1050.s102  
1060 0103 v204949.b1060.s103  
1070 0104 v204949.b1070.s104  
1080 0105 v204949.b1080.s105  
1090 0106 v204949.b1090.s106  
1100 0107 v204949.b1100.s107  
1110 0108 v204949.b1110.s108  
1120 0109 v204949.b1120.s109  
1130 0110 v204949.b1130.s110  
1140 0111 v204949.b1140.s111  
1150 0112 v204949.b1150.s112  
1160 0113 v204949.b1160.s113  
1170 0114 v204949.b1170.s114  
1180 0115 v204949.b1180.s115  
1190 0116 v204949.b1190.s116  
1200 0117 v204949.b1200.s117  
1210 0118 v204949.b1210.s118  
1220 0119 v204949.b1220.s119  
1230 0120 v204949.b1230.s120  
1240 0121 v204949.b1240.s121  
1250 0122 v204949.b1250.s122  
1260 0123 v204949.b1260.s123  
1270 0124 v204949.b1270.s124  
1280 0125 v204949.b1280.s125  
1290 0126 v204949.b1290.s126  
1300 0127 v204949.b1300.s127  
1310 0128 v204949.b1310.s128  
1320 0129 v204949.b1320.s129  
1330 0130 v204949.b1330.s130  
1340 0131 v204949.b1340.s131  
1350 0132 v204949.b1350.s132  
1360 0133 v204949.b1360.s133  
1370 0134 v204949.b1370.s134  
1380 0135 v204949.b1380.s135  
1390 0136 v204949.b1390.s136  
1400 0137 v204949.b1400.s137  
1410 0138 v204949.b1410.s138  
1420 0139 v204949.b1420.s139  
1430 0140 v204949.b1430.s140  
1440 0141 v204949.b1440.s141  
1450 0142 v204949.b1450.s142  
1460 0143 v204949.b1460.s143  
1470 0144 v204949.b1470.s144  
1480 0145 v204949.b1480.s145  
1490 0146 v204949.b1490.s146  
1500 0147 v204949.b1500.s147  
1510 0148 v204949.b1510.s148  
1520 0149 v204949.b1520.s149  
1530 0150 v204949.b1530.s150  
1540 0151 v204949.b1540.s151  
1550 0152 v204949.b1550.s152  
1560 0153 v204949.b1560.s153  
1570 0154 v204949.b1570.s154  
1580 0155 v204949.b1580.s155  
1590 0156 v204949.b1590.s156  
1600 0157 v204949.b1600.s157  
1610 0158 v204949.b1610.s158  
1620 0159 v204949.b1620.s159  
1630 0160 v204949.b1630.s160  
1640 0161 v204949.b1640.s161  
1650 0162 v204949.b1650.s162  
1660 0163 v204949.b1660.s163  
1670 0164 v204949.b1670.s164  
1680 0165 v204949.b1680.s165  
1690 0166 v204949.b1690.s166  
1700 0167 v204949.b1700.s167  
1710 0168 v204949.b1710.s168  
1720 0169 v204949.b1720.s169  
1730 0170 v204949.b1730.s170  
1740 0171 v204949.b1740.s171  
1750 0172 v204949.b1750.s172  
1760 0173 v204949.b1760.s173  
1770 0174 v204949.b1770.s174  
1780 0175 v204949.b1780.s175  
1790 0176 v204949.b1790.s176  
1800 0177 v204949.b1800.s177  
1810 0178 v204949.b1810.s178  
1820 0179 v204949.b1820.s179  
1830 0180 v204949.b1830.s180  
1840 0181 v204949.b1840.s181  
1850 0182 v204949.b1850.s182  
1860 0183 v204949.b1860.s183  
1870 0184 v204949.b1870.s184  
1880 0185 v204949.b1880.s185  
1890 0186 v204949.b1890.s186  
1900 0187 v204949.b1900.s187  
1910 0188 v204949.b1910.s188  
1920 0189 v204949.b1920.s189  
1930 0190 v204949.b1930.s190  
1940 0191 v204949.b1940.s191  
1950 0192 v204949.b1950.s192  
1960 0193 v204949.b1960.s193  
1970 0194 v204949.b1970.s194  
1980 0195 v204949.b1980.s195  
1990 0196 v204949.b1990.s196  
2000 0197 v204949.b2000.s197  
2010 0198 v204949.b2010.s198  
2020 0199 v204949.b2020.s199  
2030 0200 v204949.b2030.s200  
2040 0201 v204949.b2040.s201  
2050 0202 v204949.b2050.s202  
2060 0203 v204949.b2060.s203  
2070 0204 v204949.b2070.s204  
2080 0205 v204949.b2080.s205  
2090 0206 v204949.b2090.s206  
2100 0207 v204949.b2100.s207  
2110 0208 v204949.b2110.s208  
2120 0209 v204949.b2120.s209  
2130 0210 v204949.b2130.s210  
2140 0211 v204949.b2140.s211  
2150 0212 v204949.b2150.s212  
2160 0213 v204949.b2160.s213  
2170 0214 v204949.b2170.s214  
2180 0215 v204949.b2180.s215  
2190 0216 v204949.b2190.s216  
2200 0217 v204949.b2200.s217  
2210 0218 v204949.b2210.s218  
2220 0219 v204949.b2220.s219  
2230 0220 v204949.b2230.s220  
2240 0221 v204949.b2240.s221  
2250 0222 v204949.b2250.s222  
2260 0223 v204949.b2260.s223  
2270 0224 v204949.b2270.s224  
2280 0225 v204949.b2280.s225  
2290 0226 v204949.b2290.s226  
2300 0227 v204949.b2300.s227  
2310 0228 v204949.b2310.s228  
2320 0229 v204949.b2320.s229  
2330 0230 v204949.b2330.s230  
2340 0231 v204949.b2340.s231  
2350 0232 v204949.b2350.s232  
2360 0233 v204949.b2360.s233  
2370 0234 v204949.b2370.s234  
2380 0235 v204949.b2380.s235  
2390 0236 v204949.b2390.s236  
2400 0237 v204949.b2400.s237  
2410 0238 v204949.b2410.s238  
2420 0239 v204949.b2420.s239  
2430 0240 v204949.b2430.s240  
2440 0241 v204949.b2440.s241  
2450 0242 v204949.b2450.s242  
2460 0243 v204949.b2460.s243  
2470 0244 v204949.b2470.s244  
2480 0245 v204949.b2480.s245  
2490 0000 v204949.b2490  
2500 0246 v204949.b2500.s246  
2510 0247 v204949.b2510.s247  
2520 0248 v204949.b2520.s248  
2530 0249 v204949.b2530.s249  
2540 0250 v204949.b2540.s250  
2550 0251 v204949.b2550.s251  
2560 0252 v204949.b2560.s252  
2570 0253 v204949.b2570.s253  
2580 0254 v204949.b2580.s254  
2590 0255 v204949.b2590.s255  
2600 0256 v204949.b2600.s256  
2610 0257 v204949.b2610.s257  
2620 0258 v204949.b2620.s258  
2630 0259 v204949.b2630.s259  
2640 0260 v204949.b2640.s260  
2650 0261 v204949.b2650.s261  
2660 0262 v204949.b2660.s262  
2670 0263 v204949.b2670.s263  
2680 0264 v204949.b2680.s264  
2690 0265 v204949.b2690.s265  
2700 0266 v204949.b2700.s266  
2710 0267 v204949.b2710.s267  
2720 0268 v204949.b2720.s268  
2730 0269 v204949.b2730.s269  
2740 0270 v204949.b2740.s270  
2750 0271 v204949.b2750.s271  
2760 0272 v204949.b2760.s272  
2770 0273 v204949.b2770.s273  
2780 0274 v204949.b2780.s274  
2790 0275 v204949.b2790.s275  
2800 0276 v204949.b2800.s276  
2810 0277 v204949.b2810.s277  
2820 0278 v204949.b2820.s278  
2830 0279 v204949.b2830.s279  
2840 0280 v204949.b2840.s280  
2850 0281 v204949.b2850.s281  
2860 0282 v204949.b2860.s282  
2870 0283 v204949.b2870.s283  
2880 0284 v204949.b2880.s284  
2890 0285 v204949.b2890.s285  
2900 0286 v204949.b2900.s286  
2910 0287 v204949.b2910.s287  
2920 0288 v204949.b2920.s288  
2930 0289 v204949.b2930.s289  
2940 0290 v204949.b2940.s290  
2950 0291 v204949.b2950.s291  
2960 0292 v204949.b2960.s292  
2970 0293 v204949.b2970.s293  
2980 0294 v204949.b2980.s294  
2990 0295 v204949.b2990.s295  
3000 0296 v204949.b3000.s296  
3010 0297 v204949.b3010.s297  
3020 0298 v204949.b3020.s298  
3030 0299 v204949.b3030.s299  
3040 0300 v204949.b3040.s300  
3050 0301 v204949.b3050.s301  
3060 0302 v204949.b3060.s302  
3070 0303 v204949.b3070.s303  
3080 0304 v204949.b3080.s304  
3090 0305 v204949.b3090.s305  
3100 0306 v204949.b3100.s306  
3110 0307 v204949.b3110.s307  
3120 0308 v204949.b3120.s308  
3130 0309 v204949.b3130.s309  
3140 0310 v204949.b3140.s310  
3150 0311 v204949.b3150.s311  
3160 0312 v204949.b3160.s312  
3170 0313 v204949.b3170.s313  
3180 0314 v204949.b3180.s314  
3190 0315 v204949.b3190.s315  
3200 0316 v204949.b3200.s316  
3210 0317 v204949.b3210.s317  
3220 0318 v204949.b3220.s318  
3230 0319 v204949.b3230.s319  
3240 0320 v204949.b3240.s320  
3250 0321 v204949.b3250.s321  
3260 0322 v204949.b3260.s322  
3270 0323 v204949.b3270.s323  
3280 0324 v204949.b3280.s324  
3290 0325 v204949.b3290.s325  
3300 0326 v204949.b3300.s326  
3310 0327 v204949.b3310.s327  
3320 0328 v204949.b3320.s328  
3330 0329 v204949.b3330.s329  
3340 0330 v204949.b3340.s330  
3350 0331 v204949.b3350.s331  
3360 0332 v204949.b3360.s332  
3370 0333 v204949.b3370.s333  
3380 0334 v204949.b3380.s334  
3390 0335 v204949.b3390.s335  
3400 0336 v204949.b3400.s336  
3410 0337 v204949.b3410.s337  
3420 0338 v204949.b3420.s338  
3430 0339 v204949.b3430.s339  
3440 0340 v204949.b3440.s340  
3450 0341 v204949.b3450.s341  
3460 0342 v204949.b3460.s342  
3470 0343 v204949.b3470.s343  
3480 0344 v204949.b3480.s344  
3490 0345 v204949.b3490.s345  
3500 0346 v204949.b3500.s346  
3510 0347 v204949.b3510.s347  
3520 0348 v204949.b3520.s348  
3530 0349 v204949.b3530.s349  
3540 0350 v204949.b3540.s350  
3550 0351 v204949.b3550.s351  
3560 0352 v204949.b3560.s352  
3570 0353 v204949.b3570.s353  
3580 0354 v204949.b3580.s354  
3590 0355 v204949.b3590.s355  
3600 0356 v204949.b3600.s356  
3610 0357 v204949.b3610.s357  
3620 0000 v204949.b3620  
3630 0358 v204949.b3630.s358  
3640 0359 v204949.b3640.s359  
3650 0360 v204949.b3650.s360  
3660 0361 v204949.b3660.s361  
3670 0362 v204949.b3670.s362  
3680 0363 v204949.b3680.s363  
3690 0364 v204949.b3690.s364  
3700 0365 v204949.b3700.s365  
3710 0366 v204949.b3710.s366  
3720 0367 v204949.b3720.s367  
3730 0368 v204949.b3730.s368  
3740 0369 v204949.b3740.s369  
3750 0370 v204949.b3750.s370  
3760 0371 v204949.b3760.s371  
3770 0372 v204949.b3770.s372  
3780 0373 v204949.b3780.s373  
3790 0374 v204949.b3790.s374  
3800 0375 v204949.b3800.s375  
3810 0376 v204949.b3810.s376  
3820 0377 v204949.b3820.s377  
3830 0378 v204949.b3830.s378  
3840 0379 v204949.b3840.s379  
3850 0380 v204949.b3850.s380  
3860 0381 v204949.b3860.s381  
3870 0382 v204949.b3870.s382  
3880 0383 v204949.b3880.s383  
3890 0384 v204949.b3890.s384  
3900 0385 v204949.b3900.s385  
3910 0386 v204949.b3910.s386  
3920 0387 v204949.b3920.s387  
3930 0388 v204949.b3930.s388  
3940 0389 v204949.b3940.s389  
3950 0390 v204949.b3950.s390  
3960 0391 v204949.b3960.s391  
3970 0392 v204949.b3970.s392  
3980 0393 v204949.b3980.s393  
3990 0394 v204949.b3990.s394  
4000 0395 v204949.b4000.s395  
4010 0396 v204949.b4010.s396  
4020 0397 v204949.b4020.s397  
4030 0398 v204949.b4030.s398  
4040 0399 v204949.b4040.s399  
4050 0400 v204949.b4050.s400  
4060 0401 v204949.b4060.s401  
4070 0402 v204949.b4070.s402  
4080 0403 v204949.b4080.s403  
4090 0404 v204949.b4090.s404  
4100 0405 v204949.b4100.s405  
4110 0406 v204949.b4110.s406  
4120 0407 v204949.b4120.s407  
4130 0408 v204949.b4130.s408  
4140 0409 v204949.b4140.s409  
4150 0410 v204949.b4150.s410  
4160 0411 v204949.b4160.s411  
4170 0412 v204949.b4170.s412  
4180 0413 v204949.b4180.s413  
4190 0414 v204949.b4190.s414  
4200 0415 v204949.b4200.s415  
4210 0416 v204949.b4210.s416  
4220 0417 v204949.b4220.s417  
4230 0418 v204949.b4230.s418  
4240 0419 v204949.b4240.s419  
4250 0420 v204949.b4250.s420  
4260 0421 v204949.b4260.s421  
4270 0422 v204949.b4270.s422  
4280 0423 v204949.b4280.s423  
4290 0424 v204949.b4290.s424  
4300 0425 v204949.b4300.s425  
4310 0426 v204949.b4310.s426  
4320 0427 v204949.b4320.s427  
4330 0428 v204949.b4330.s428  
4340 0429 v204949.b4340.s429  
4350 0430 v204949.b4350.s430  
4360 0431 v204949.b4360.s431  
4370 0432 v204949.b4370.s432  
4380 0433 v204949.b4380.s433  
4390 0434 v204949.b4390.s434  
4400 0000 v204949.b4400  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet