Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:6 (1819-1823) (AID: v204950a Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:6 
AIDv204950a 
Version1
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1819-1823
InformationInb.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204950a.b10  
20 0000 v204950a.b20  
30 0001 v204950a.b30.s1  
40 0002 v204950a.b40.s2  
50 0003 v204950a.b50.s3  
60 0004 v204950a.b60.s4  
70 0005 v204950a.b70.s5  
80 0006 v204950a.b80.s6  
90 0007 v204950a.b90.s7  
100 0008 v204950a.b100.s8  
110 0009 v204950a.b110.s9  
120 0010 v204950a.b120.s10  
130 0011 v204950a.b130.s11  
140 0012 v204950a.b140.s12  
150 0013 v204950a.b150.s13  
160 0014 v204950a.b160.s14  
170 0015 v204950a.b170.s15  
180 0016 v204950a.b180.s16  
190 0017 v204950a.b190.s17  
200 0018 v204950a.b200.s18  
210 0019 v204950a.b210.s19  
220 0020 v204950a.b220.s20  
230 0021 v204950a.b230.s21  
240 0022 v204950a.b240.s22  
250 0023 v204950a.b250.s23  
260 0024 v204950a.b260.s24  
270 0025 v204950a.b270.s25  
280 0026 v204950a.b280.s26  
290 0027 v204950a.b290.s27  
300 0028 v204950a.b300.s28  
310 0029 v204950a.b310.s29  
320 0030 v204950a.b320.s30  
330 0031 v204950a.b330.s31  
340 0032 v204950a.b340.s32  
350 0033 v204950a.b350.s33  
360 0034 v204950a.b360.s34  
370 0035 v204950a.b370.s35  
380 0036 v204950a.b380.s36  
390 0037 v204950a.b390.s37  
400 0038 v204950a.b400.s38  
410 0039 v204950a.b410.s39  
420 0040 v204950a.b420.s40  
430 0041 v204950a.b430.s41  
440 0042 v204950a.b440.s42  
450 0043 v204950a.b450.s43  
460 0044 v204950a.b460.s44  
470 0045 v204950a.b470.s45  
480 0046 v204950a.b480.s46  
490 0047 v204950a.b490.s47  
500 0048 v204950a.b500.s48  
510 0049 v204950a.b510.s49  
520 0050 v204950a.b520.s50  
530 0051 v204950a.b530.s51  
540 0052 v204950a.b540.s52  
550 0053 v204950a.b550.s53  
560 0054 v204950a.b560.s54  
570 0055 v204950a.b570.s55  
580 0056 v204950a.b580.s56  
590 0057 v204950a.b590.s57  
600 0058 v204950a.b600.s58  
610 0059 v204950a.b610.s59  
620 0060 v204950a.b620.s60  
630 0061 v204950a.b630.s61  
640 0062 v204950a.b640.s62  
650 0063 v204950a.b650.s63  
660 0064 v204950a.b660.s64  
670 0065 v204950a.b670.s65  
680 0066 v204950a.b680.s66  
690 0067 v204950a.b690.s67  
700 0068 v204950a.b700.s68  
710 0069 v204950a.b710.s69  
720 0070 v204950a.b720.s70  
730 0071 v204950a.b730.s71  
740 0072 v204950a.b740.s72  
750 0073 v204950a.b750.s73  
760 0074 v204950a.b760.s74  
770 0075 v204950a.b770.s75  
780 0076 v204950a.b780.s76  
790 0077 v204950a.b790.s77  
800 0078 v204950a.b800.s78  
810 0079 v204950a.b810.s79  
820 0080 v204950a.b820.s80  
830 0081 v204950a.b830.s81  
840 0082 v204950a.b840.s82  
850 0083 v204950a.b850.s83  
860 0084 v204950a.b860.s84  
870 0085 v204950a.b870.s85  
880 0086 v204950a.b880.s86  
890 0087 v204950a.b890.s87  
900 0088 v204950a.b900.s88  
910 0089 v204950a.b910.s89  
920 0090 v204950a.b920.s90  
930 0091 v204950a.b930.s91  
940 0092 v204950a.b940.s92  
950 0093 v204950a.b950.s93  
960 0094 v204950a.b960.s94  
970 0095 v204950a.b970.s95  
980 0096 v204950a.b980.s96  
990 0097 v204950a.b990.s97  
1000 0098 v204950a.b1000.s98  
1010 0099 v204950a.b1010.s99  
1020 0100 v204950a.b1020.s100  
1030 0101 v204950a.b1030.s101  
1040 0102 v204950a.b1040.s102  
1050 0103 v204950a.b1050.s103  
1060 0104 v204950a.b1060.s104  
1070 0105 v204950a.b1070.s105  
1080 0106 v204950a.b1080.s106  
1090 0107 v204950a.b1090.s107  
1100 0108 v204950a.b1100.s108  
1110 0109 v204950a.b1110.s109  
1120 0110 v204950a.b1120.s110  
1130 0111 v204950a.b1130.s111  
1140 0112 v204950a.b1140.s112  
1150 0113 v204950a.b1150.s113  
1160 0114 v204950a.b1160.s114  
1170 0115 v204950a.b1170.s115  
1180 0116 v204950a.b1180.s116  
1190 0117 v204950a.b1190.s117  
1200 0118 v204950a.b1200.s118  
1210 0119 v204950a.b1210.s119  
1220 0120 v204950a.b1220.s120  
1230 0121 v204950a.b1230.s121  
1240 0122 v204950a.b1240.s122  
1250 0123 v204950a.b1250.s123  
1260 0124 v204950a.b1260.s124  
1270 0125 v204950a.b1270.s125  
1280 0126 v204950a.b1280.s126  
1290 0127 v204950a.b1290.s127  
1300 0128 v204950a.b1300.s128  
1310 0129 v204950a.b1310.s129  
1320 0130 v204950a.b1320.s130  
1330 0131 v204950a.b1330.s131  
1340 0132 v204950a.b1340.s132  
1350 0133 v204950a.b1350.s133  
1360 0134 v204950a.b1360.s134  
1370 0135 v204950a.b1370.s135  
1380 0136 v204950a.b1380.s136  
1390 0137 v204950a.b1390.s137  
1400 0138 v204950a.b1400.s138  
1410 0139 v204950a.b1410.s139  
1420 0140 v204950a.b1420.s140  
1430 0141 v204950a.b1430.s141  
1440 0142 v204950a.b1440.s142  
1450 0143 v204950a.b1450.s143  
1460 0144 v204950a.b1460.s144  
1470 0145 v204950a.b1470.s145  
1480 0146 v204950a.b1480.s146  
1490 0147 v204950a.b1490.s147  
1500 0148 v204950a.b1500.s148  
1510 0000 v204950a.b1510  
1520 0149 v204950a.b1520.s149  
1530 0150 v204950a.b1530.s150  
1540 0151 v204950a.b1540.s151  
1550 0152 v204950a.b1550.s152  
1560 0153 v204950a.b1560.s153  
1570 0154 v204950a.b1570.s154  
1580 0155 v204950a.b1580.s155  
1590 0156 v204950a.b1590.s156  
1600 0157 v204950a.b1600.s157  
1610 0158 v204950a.b1610.s158  
1620 0159 v204950a.b1620.s159  
1630 0160 v204950a.b1630.s160  
1640 0161 v204950a.b1640.s161  
1650 0162 v204950a.b1650.s162  
1660 0163 v204950a.b1660.s163  
1670 0164 v204950a.b1670.s164  
1680 0165 v204950a.b1680.s165  
1690 0166 v204950a.b1690.s166  
1700 0167 v204950a.b1700.s167  
1710 0168 v204950a.b1710.s168  
1720 0169 v204950a.b1720.s169  
1730 0170 v204950a.b1730.s170  
1740 0171 v204950a.b1740.s171  
1750 0172 v204950a.b1750.s172  
1760 0173 v204950a.b1760.s173  
1770 0174 v204950a.b1770.s174  
1780 0175 v204950a.b1780.s175  
1790 0176 v204950a.b1790.s176  
1800 0177 v204950a.b1800.s177  
1810 0178 v204950a.b1810.s178  
1820 0179 v204950a.b1820.s179  
1830 0180 v204950a.b1830.s180  
1840 0181 v204950a.b1840.s181  
1850 0182 v204950a.b1850.s182  
1860 0183 v204950a.b1860.s183  
1870 0184 v204950a.b1870.s184  
1880 0185 v204950a.b1880.s185  
1890 0186 v204950a.b1890.s186  
1900 0187 v204950a.b1900.s187  
1910 0188 v204950a.b1910.s188  
1920 0189 v204950a.b1920.s189  
1930 0190 v204950a.b1930.s190  
1940 0191 v204950a.b1940.s191  
1950 0192 v204950a.b1950.s192  
1960 0193 v204950a.b1960.s193  
1970 0194 v204950a.b1970.s194  
1980 0195 v204950a.b1980.s195  
1990 0000 v204950a.b1990  
2000 0196 v204950a.b2000.s196  
2010 0197 v204950a.b2010.s197  
2020 0198 v204950a.b2020.s198  
2030 0199 v204950a.b2030.s199  
2040 0200 v204950a.b2040.s200  
2050 0201 v204950a.b2050.s201  
2060 0202 v204950a.b2060.s202  
2070 0203 v204950a.b2070.s203  
2080 0204 v204950a.b2080.s204  
2090 0205 v204950a.b2090.s205  
2100 0206 v204950a.b2100.s206  
2110 0207 v204950a.b2110.s207  
2120 0208 v204950a.b2120.s208  
2130 0209 v204950a.b2130.s209  
2140 0210 v204950a.b2140.s210  
2150 0211 v204950a.b2150.s211  
2160 0212 v204950a.b2160.s212  
2170 0213 v204950a.b2170.s213  
2180 0214 v204950a.b2180.s214  
2190 0215 v204950a.b2190.s215  
2200 0216 v204950a.b2200.s216  
2210 0000 v204950a.b2210  
2220 0217 v204950a.b2220.s217  
2230 0218 v204950a.b2230.s218  
2240 0219 v204950a.b2240.s219  
2250 0220 v204950a.b2250.s220  
2260 0221 v204950a.b2260.s221  
2270 0222 v204950a.b2270.s222  
2280 0223 v204950a.b2280.s223  
2290 0224 v204950a.b2290.s224  
2300 0225 v204950a.b2300.s225  
2310 0226 v204950a.b2310.s226  
2320 0227 v204950a.b2320.s227  
2330 0228 v204950a.b2330.s228  
2340 0229 v204950a.b2340.s229  
2350 0230 v204950a.b2350.s230  
2360 0231 v204950a.b2360.s231  
2370 0232 v204950a.b2370.s232  
2380 0233 v204950a.b2380.s233  
2390 0234 v204950a.b2390.s234  
2400 0235 v204950a.b2400.s235  
2410 0236 v204950a.b2410.s236  
2420 0237 v204950a.b2420.s237  
2430 0238 v204950a.b2430.s238  
2440 0239 v204950a.b2440.s239  
2450 0240 v204950a.b2450.s240  
2460 0241 v204950a.b2460.s241  
2470 0242 v204950a.b2470.s242  
2480 0243 v204950a.b2480.s243  
2490 0244 v204950a.b2490.s244  
2500 0245 v204950a.b2500.s245  
2510 0246 v204950a.b2510.s246  
2520 0247 v204950a.b2520.s247  
2530 0248 v204950a.b2530.s248  
2540 0249 v204950a.b2540.s249  
2550 0250 v204950a.b2550.s250  
2560 0251 v204950a.b2560.s251  
2570 0252 v204950a.b2570.s252  
2580 0253 v204950a.b2580.s253  
2590 0254 v204950a.b2590.s254  
2600 0255 v204950a.b2600.s255  
2610 0256 v204950a.b2610.s256  
2620 0257 v204950a.b2620.s257  
2630 0258 v204950a.b2630.s258  
2640 0000 v204950a.b2640  
2650 0259 v204950a.b2650.s259  
2660 0260 v204950a.b2660.s260  
2670 0261 v204950a.b2670.s261  
2680 0262 v204950a.b2680.s262  
2690 0263 v204950a.b2690.s263  
2700 0264 v204950a.b2700.s264  
2710 0265 v204950a.b2710.s265  
2720 0266 v204950a.b2720.s266  
2730 0267 v204950a.b2730.s267  
2740 0268 v204950a.b2740.s268  
2750 0269 v204950a.b2750.s269  
2760 0270 v204950a.b2760.s270  
2770 0271 v204950a.b2770.s271  
2780 0272 v204950a.b2780.s272  
2790 0273 v204950a.b2790.s273  
2800 0274 v204950a.b2800.s274  
2810 0275 v204950a.b2810.s275  
2820 0276 v204950a.b2820.s276  
2830 0277 v204950a.b2830.s277  
2840 0278 v204950a.b2840.s278  
2850 0279 v204950a.b2850.s279  
2860 0280 v204950a.b2860.s280  
2870 0281 v204950a.b2870.s281  
2880 0282 v204950a.b2880.s282  
2890 0283 v204950a.b2890.s283  
2900 0284 v204950a.b2900.s284  
2910 0285 v204950a.b2910.s285  
2920 0286 v204950a.b2920.s286  
2930 0287 v204950a.b2930.s287  
2940 0288 v204950a.b2940.s288  
2950 0289 v204950a.b2950.s289  
2960 0290 v204950a.b2960.s290  
2970 0291 v204950a.b2970.s291  
2980 0292 v204950a.b2980.s292  
2990 0293 v204950a.b2990.s293  
3000 0294 v204950a.b3000.s294  
3010 0295 v204950a.b3010.s295  
3020 0296 v204950a.b3020.s296  
3030 0297 v204950a.b3030.s297  
3040 0298 v204950a.b3040.s298  
3050 0299 v204950a.b3050.s299  
3060 0300 v204950a.b3060.s300  
3070 0301 v204950a.b3070.s301  
3080 0302 v204950a.b3080.s302  
3090 0303 v204950a.b3090.s303  
3100 0000 v204950a.b3100  
3110 0304 v204950a.b3110.s304  
3120 0305 v204950a.b3120.s305  
3130 0306 v204950a.b3130.s306  
3140 0307 v204950a.b3140.s307  
3150 0308 v204950a.b3150.s308  
3160 0309 v204950a.b3160.s309  
3170 0310 v204950a.b3170.s310  
3180 0311 v204950a.b3180.s311  
3190 0312 v204950a.b3190.s312  
3200 0313 v204950a.b3200.s313  
3210 0314 v204950a.b3210.s314  
3220 0315 v204950a.b3220.s315  
3230 0316 v204950a.b3230.s316  
3240 0317 v204950a.b3240.s317  
3250 0318 v204950a.b3250.s318  
3260 0319 v204950a.b3260.s319  
3270 0320 v204950a.b3270.s320  
3280 0321 v204950a.b3280.s321  
3290 0322 v204950a.b3290.s322  
3300 0323 v204950a.b3300.s323  
3310 0324 v204950a.b3310.s324  
3320 0325 v204950a.b3320.s325  
3330 0326 v204950a.b3330.s326  
3340 0327 v204950a.b3340.s327  
3350 0328 v204950a.b3350.s328  
3360 0329 v204950a.b3360.s329  
3370 0330 v204950a.b3370.s330  
3380 0331 v204950a.b3380.s331  
3390 0332 v204950a.b3390.s332  
3400 0333 v204950a.b3400.s333  
3410 0334 v204950a.b3410.s334  
3420 0335 v204950a.b3420.s335  
3430 0336 v204950a.b3430.s336  
3440 0337 v204950a.b3440.s337  
3450 0338 v204950a.b3450.s338  
3460 0339 v204950a.b3460.s339  
3470 0340 v204950a.b3470.s340  
3480 0341 v204950a.b3480.s341  
3490 0342 v204950a.b3490.s342  
3500 0343 v204950a.b3500.s343  
3510 0344 v204950a.b3510.s344  
3520 0345 v204950a.b3520.s345  
3530 0346 v204950a.b3530.s346  
3540 0347 v204950a.b3540.s347  
3550 0348 v204950a.b3550.s348  
3560 0349 v204950a.b3560.s349  
3570 0350 v204950a.b3570.s350  
3580 0351 v204950a.b3580.s351  
3590 0352 v204950a.b3590.s352  
3600 0353 v204950a.b3600.s353  
3610 0354 v204950a.b3610.s354  
3620 0355 v204950a.b3620.s355  
3630 0356 v204950a.b3630.s356  
3640 0357 v204950a.b3640.s357  
3650 0358 v204950a.b3650.s358  
3660 0359 v204950a.b3660.s359  
3670 0360 v204950a.b3670.s360  
3680 0361 v204950a.b3680.s361  
3690 0362 v204950a.b3690.s362  
3700 0363 v204950a.b3700.s363  
3710 0364 v204950a.b3710.s364  
3720 0365 v204950a.b3720.s365  
3730 0366 v204950a.b3730.s366  
3740 0367 v204950a.b3740.s367  
3750 0368 v204950a.b3750.s368  
3760 0369 v204950a.b3760.s369  
3770 0370 v204950a.b3770.s370  
3780 0371 v204950a.b3780.s371  
3790 0372 v204950a.b3790.s372  
3800 0373 v204950a.b3800.s373  
3810 0374 v204950a.b3810.s374  
3820 0375 v204950a.b3820.s375  
3830 0376 v204950a.b3830.s376  
3840 0377 v204950a.b3840.s377  
3850 0378 v204950a.b3850.s378  
3860 0379 v204950a.b3860.s379  
3870 0380 v204950a.b3870.s380  
3880 0381 v204950a.b3880.s381  
3890 0382 v204950a.b3890.s382  
3900 0383 v204950a.b3900.s383  
3910 0384 v204950a.b3910.s384  
3920 0385 v204950a.b3920.s385  
3930 0386 v204950a.b3930.s386  
3940 0387 v204950a.b3940.s387  
3950 0388 v204950a.b3950.s388  
3960 0389 v204950a.b3960.s389  
3970 0390 v204950a.b3970.s390  
3980 0391 v204950a.b3980.s391  
3990 0392 v204950a.b3990.s392  
4000 0393 v204950a.b4000.s393  
4010 0394 v204950a.b4010.s394  
4020 0395 v204950a.b4020.s395  
4030 0396 v204950a.b4030.s396  
4040 0397 v204950a.b4040.s397  
4050 0398 v204950a.b4050.s398  
4060 0399 v204950a.b4060.s399  
4070 0400 v204950a.b4070.s400  
4080 0401 v204950a.b4080.s401  
4090 0402 v204950a.b4090.s402  
4100 0403 v204950a.b4100.s403  
4110 0404 v204950a.b4110.s404  
4120 0405 v204950a.b4120.s405  
4130 0406 v204950a.b4130.s406  
4140 0407 v204950a.b4140.s407  
4150 0408 v204950a.b4150.s408  
4160 0409 v204950a.b4160.s409  
4170 0410 v204950a.b4170.s410  
4180 0411 v204950a.b4180.s411  
4190 0412 v204950a.b4190.s412  
4200 0413 v204950a.b4200.s413  
4210 0414 v204950a.b4210.s414  
4220 0000 v204950a.b4220  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet