Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine HII:7 (1824-1827) (AID: v204951 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine HII:7 
AIDv204951 
VolymtypBilagor till flyttningslängderna
Årtal1824-1827
InformationInb.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v204951.b10  
20 0000 v204951.b20  
30 0000 v204951.b30  
40 0001 v204951.b40.s1  
50 0002 v204951.b50.s2  
60 0003 v204951.b60.s3  
70 0004 v204951.b70.s4  
80 0005 v204951.b80.s5  
90 0006 v204951.b90.s6  
100 0007 v204951.b100.s7  
110 0008 v204951.b110.s8  
120 0009 v204951.b120.s9  
130 0010 v204951.b130.s10  
140 0011 v204951.b140.s11  
150 0012 v204951.b150.s12  
160 0013 v204951.b160.s13  
170 0014 v204951.b170.s14  
180 0015 v204951.b180.s15  
190 0016 v204951.b190.s16  
200 0017 v204951.b200.s17  
210 0018 v204951.b210.s18  
220 0019 v204951.b220.s19  
230 0020 v204951.b230.s20  
240 0021 v204951.b240.s21  
250 0022 v204951.b250.s22  
260 0023 v204951.b260.s23  
270 0024 v204951.b270.s24  
280 0025 v204951.b280.s25  
290 0026 v204951.b290.s26  
300 0027 v204951.b300.s27  
310 0028 v204951.b310.s28  
320 0029 v204951.b320.s29  
330 0030 v204951.b330.s30  
340 0031 v204951.b340.s31  
350 0032 v204951.b350.s32  
360 0033 v204951.b360.s33  
370 0034 v204951.b370.s34  
380 0035 v204951.b380.s35  
390 0036 v204951.b390.s36  
400 0037 v204951.b400.s37  
410 0038 v204951.b410.s38  
420 0039 v204951.b420.s39  
430 0040 v204951.b430.s40  
440 0041 v204951.b440.s41  
450 0042 v204951.b450.s42  
460 0043 v204951.b460.s43  
470 0044 v204951.b470.s44  
480 0045 v204951.b480.s45  
490 0046 v204951.b490.s46  
500 0047 v204951.b500.s47  
510 0048 v204951.b510.s48  
520 0049 v204951.b520.s49  
530 0050 v204951.b530.s50  
540 0051 v204951.b540.s51  
550 0052 v204951.b550.s52  
560 0053 v204951.b560.s53  
570 0054 v204951.b570.s54  
580 0055 v204951.b580.s55  
590 0056 v204951.b590.s56  
600 0057 v204951.b600.s57  
610 0058 v204951.b610.s58  
620 0059 v204951.b620.s59  
630 0060 v204951.b630.s60  
640 0061 v204951.b640.s61  
650 0062 v204951.b650.s62  
660 0063 v204951.b660.s63  
670 0064 v204951.b670.s64  
680 0065 v204951.b680.s65  
690 0066 v204951.b690.s66  
700 0067 v204951.b700.s67  
710 0068 v204951.b710.s68  
720 0069 v204951.b720.s69  
730 0070 v204951.b730.s70  
740 0071 v204951.b740.s71  
750 0072 v204951.b750.s72  
760 0073 v204951.b760.s73  
770 0074 v204951.b770.s74  
780 0075 v204951.b780.s75  
790 0076 v204951.b790.s76  
800 0077 v204951.b800.s77  
810 0078 v204951.b810.s78  
820 0079 v204951.b820.s79  
830 0080 v204951.b830.s80  
840 0081 v204951.b840.s81  
850 0082 v204951.b850.s82  
860 0083 v204951.b860.s83  
870 0084 v204951.b870.s84  
880 0085 v204951.b880.s85  
890 0086 v204951.b890.s86  
900 0087 v204951.b900.s87  
910 0088 v204951.b910.s88  
920 0089 v204951.b920.s89  
930 0090 v204951.b930.s90  
940 0091 v204951.b940.s91  
950 0092 v204951.b950.s92  
960 0093 v204951.b960.s93  
970 0000 v204951.b970  
980 0094 v204951.b980.s94  
990 0095 v204951.b990.s95  
1000 0096 v204951.b1000.s96  
1010 0097 v204951.b1010.s97  
1020 0098 v204951.b1020.s98  
1030 0099 v204951.b1030.s99  
1040 0100 v204951.b1040.s100  
1050 0101 v204951.b1050.s101  
1060 0102 v204951.b1060.s102  
1070 0103 v204951.b1070.s103  
1080 0104 v204951.b1080.s104  
1090 0105 v204951.b1090.s105  
1100 0106 v204951.b1100.s106  
1110 0107 v204951.b1110.s107  
1120 0108 v204951.b1120.s108  
1130 0109 v204951.b1130.s109  
1140 0110 v204951.b1140.s110  
1150 0111 v204951.b1150.s111  
1160 0112 v204951.b1160.s112  
1170 0113 v204951.b1170.s113  
1180 0114 v204951.b1180.s114  
1190 0115 v204951.b1190.s115  
1200 0116 v204951.b1200.s116  
1210 0117 v204951.b1210.s117  
1220 0118 v204951.b1220.s118  
1230 0119 v204951.b1230.s119  
1240 0120 v204951.b1240.s120  
1250 0121 v204951.b1250.s121  
1260 0122 v204951.b1260.s122  
1270 0123 v204951.b1270.s123  
1280 0124 v204951.b1280.s124  
1290 0125 v204951.b1290.s125  
1300 0126 v204951.b1300.s126  
1310 0127 v204951.b1310.s127  
1320 0128 v204951.b1320.s128  
1330 0129 v204951.b1330.s129  
1340 0130 v204951.b1340.s130  
1350 0131 v204951.b1350.s131  
1360 0132 v204951.b1360.s132  
1370 0133 v204951.b1370.s133  
1380 0134 v204951.b1380.s134  
1390 0135 v204951.b1390.s135  
1400 0136 v204951.b1400.s136  
1410 0137 v204951.b1410.s137  
1420 0138 v204951.b1420.s138  
1430 0139 v204951.b1430.s139  
1440 0140 v204951.b1440.s140  
1450 0141 v204951.b1450.s141  
1460 0142 v204951.b1460.s142  
1470 0143 v204951.b1470.s143  
1480 0144 v204951.b1480.s144  
1490 0145 v204951.b1490.s145  
1500 0146 v204951.b1500.s146  
1510 0147 v204951.b1510.s147  
1520 0148 v204951.b1520.s148  
1530 0149 v204951.b1530.s149  
1540 0150 v204951.b1540.s150  
1550 0151 v204951.b1550.s151  
1560 0152 v204951.b1560.s152  
1570 0153 v204951.b1570.s153  
1580 0154 v204951.b1580.s154  
1590 0155 v204951.b1590.s155  
1600 0156 v204951.b1600.s156  
1610 0157 v204951.b1610.s157  
1620 0158 v204951.b1620.s158  
1630 0159 v204951.b1630.s159  
1640 0160 v204951.b1640.s160  
1650 0161 v204951.b1650.s161  
1660 0162 v204951.b1660.s162  
1670 0163 v204951.b1670.s163  
1680 0164 v204951.b1680.s164  
1690 0165 v204951.b1690.s165  
1700 0166 v204951.b1700.s166  
1710 0167 v204951.b1710.s167  
1720 0168 v204951.b1720.s168  
1730 0169 v204951.b1730.s169  
1740 0170 v204951.b1740.s170  
1750 0171 v204951.b1750.s171  
1760 0172 v204951.b1760.s172  
1770 0173 v204951.b1770.s173  
1780 0174 v204951.b1780.s174  
1790 0175 v204951.b1790.s175  
1800 0176 v204951.b1800.s176  
1810 0177 v204951.b1810.s177  
1820 0178 v204951.b1820.s178  
1830 0179 v204951.b1830.s179  
1840 0180 v204951.b1840.s180  
1850 0181 v204951.b1850.s181  
1860 0182 v204951.b1860.s182  
1870 0183 v204951.b1870.s183  
1880 0184 v204951.b1880.s184  
1890 0185 v204951.b1890.s185  
1900 0186 v204951.b1900.s186  
1910 0187 v204951.b1910.s187  
1920 0188 v204951.b1920.s188  
1930 0189 v204951.b1930.s189  
1940 0190 v204951.b1940.s190  
1950 0191 v204951.b1950.s191  
1960 0192 v204951.b1960.s192  
1970 0193 v204951.b1970.s193  
1980 0194 v204951.b1980.s194  
1990 0195 v204951.b1990.s195  
2000 0196 v204951.b2000.s196  
2010 0197 v204951.b2010.s197  
2020 0198 v204951.b2020.s198  
2030 0199 v204951.b2030.s199  
2040 0200 v204951.b2040.s200  
2050 0201 v204951.b2050.s201  
2060 0202 v204951.b2060.s202  
2070 0203 v204951.b2070.s203  
2080 0204 v204951.b2080.s204  
2090 0205 v204951.b2090.s205  
2100 0206 v204951.b2100.s206  
2110 0207 v204951.b2110.s207  
2120 0208 v204951.b2120.s208  
2130 0209 v204951.b2130.s209  
2140 0210 v204951.b2140.s210  
2150 0211 v204951.b2150.s211  
2160 0212 v204951.b2160.s212  
2170 0213 v204951.b2170.s213  
2180 0214 v204951.b2180.s214  
2190 0215 v204951.b2190.s215  
2200 0216 v204951.b2200.s216  
2210 0217 v204951.b2210.s217  
2220 0218 v204951.b2220.s218  
2230 0219 v204951.b2230.s219  
2240 0220 v204951.b2240.s220  
2250 0221 v204951.b2250.s221  
2260 0222 v204951.b2260.s222  
2270 0223 v204951.b2270.s223  
2280 0224 v204951.b2280.s224  
2290 0225 v204951.b2290.s225  
2300 0226 v204951.b2300.s226  
2310 0227 v204951.b2310.s227  
2320 0228 v204951.b2320.s228  
2330 0229 v204951.b2330.s229  
2340 0230 v204951.b2340.s230  
2350 0231 v204951.b2350.s231  
2360 0232 v204951.b2360.s232  
2370 0233 v204951.b2370.s233  
2380 0234 v204951.b2380.s234  
2390 0235 v204951.b2390.s235  
2400 0236 v204951.b2400.s236  
2410 0237 v204951.b2410.s237  
2420 0238 v204951.b2420.s238  
2430 0239 v204951.b2430.s239  
2440 0240 v204951.b2440.s240  
2450 0241 v204951.b2450.s241  
2460 0242 v204951.b2460.s242  
2470 0243 v204951.b2470.s243  
2480 0244 v204951.b2480.s244  
2490 0245 v204951.b2490.s245  
2500 0246 v204951.b2500.s246  
2510 0247 v204951.b2510.s247  
2520 0248 v204951.b2520.s248  
2530 0249 v204951.b2530.s249  
2540 0250 v204951.b2540.s250  
2550 0251 v204951.b2550.s251  
2560 0252 v204951.b2560.s252  
2570 0253 v204951.b2570.s253  
2580 0254 v204951.b2580.s254  
2590 0255 v204951.b2590.s255  
2600 0256 v204951.b2600.s256  
2610 0257 v204951.b2610.s257  
2620 0258 v204951.b2620.s258  
2630 0259 v204951.b2630.s259  
2640 0260 v204951.b2640.s260  
2650 0261 v204951.b2650.s261  
2660 0262 v204951.b2660.s262  
2670 0263 v204951.b2670.s263  
2680 0264 v204951.b2680.s264  
2690 0265 v204951.b2690.s265  
2700 0266 v204951.b2700.s266  
2710 0267 v204951.b2710.s267  
2720 0268 v204951.b2720.s268  
2730 0269 v204951.b2730.s269  
2740 0270 v204951.b2740.s270  
2750 0271 v204951.b2750.s271  
2760 0272 v204951.b2760.s272  
2770 0273 v204951.b2770.s273  
2780 0274 v204951.b2780.s274  
2790 0275 v204951.b2790.s275  
2800 0276 v204951.b2800.s276  
2810 0277 v204951.b2810.s277  
2820 0278 v204951.b2820.s278  
2830 0279 v204951.b2830.s279  
2840 0280 v204951.b2840.s280  
2850 0281 v204951.b2850.s281  
2860 0282 v204951.b2860.s282  
2870 0283 v204951.b2870.s283  
2880 0284 v204951.b2880.s284  
2890 0285 v204951.b2890.s285  
2900 0286 v204951.b2900.s286  
2910 0287 v204951.b2910.s287  
2920 0288 v204951.b2920.s288  
2930 0289 v204951.b2930.s289  
2940 0290 v204951.b2940.s290  
2950 0291 v204951.b2950.s291  
2960 0292 v204951.b2960.s292  
2970 0293 v204951.b2970.s293  
2980 0294 v204951.b2980.s294  
2990 0295 v204951.b2990.s295  
3000 0296 v204951.b3000.s296  
3010 0297 v204951.b3010.s297  
3020 0298 v204951.b3020.s298  
3030 0299 v204951.b3030.s299  
3040 0300 v204951.b3040.s300  
3050 0301 v204951.b3050.s301  
3060 0302 v204951.b3060.s302  
3070 0303 v204951.b3070.s303  
3080 0000 v204951.b3080  
3090 0304 v204951.b3090.s304  
3100 0305 v204951.b3100.s305  
3110 0306 v204951.b3110.s306  
3120 0307 v204951.b3120.s307  
3130 0308 v204951.b3130.s308  
3140 0309 v204951.b3140.s309  
3150 0310 v204951.b3150.s310  
3160 0311 v204951.b3160.s311  
3170 0312 v204951.b3170.s312  
3180 0313 v204951.b3180.s313  
3190 0314 v204951.b3190.s314  
3200 0315 v204951.b3200.s315  
3210 0316 v204951.b3210.s316  
3220 0317 v204951.b3220.s317  
3230 0318 v204951.b3230.s318  
3240 0319 v204951.b3240.s319  
3250 0320 v204951.b3250.s320  
3260 0321 v204951.b3260.s321  
3270 0322 v204951.b3270.s322  
3280 0323 v204951.b3280.s323  
3290 0324 v204951.b3290.s324  
3300 0325 v204951.b3300.s325  
3310 0000 v204951.b3310  
3320 0326 v204951.b3320.s326  
3330 0327 v204951.b3330.s327  
3340 0328 v204951.b3340.s328  
3350 0329 v204951.b3350.s329  
3360 0330 v204951.b3360.s330  
3370 0331 v204951.b3370.s331  
3380 0332 v204951.b3380.s332  
3390 0333 v204951.b3390.s333  
3400 0334 v204951.b3400.s334  
3410 0335 v204951.b3410.s335  
3420 0336 v204951.b3420.s336  
3430 0337 v204951.b3430.s337  
3440 0338 v204951.b3440.s338  
3450 0339 v204951.b3450.s339  
3460 0340 v204951.b3460.s340  
3470 0341 v204951.b3470.s341  
3480 0342 v204951.b3480.s342  
3490 0343 v204951.b3490.s343  
3500 0344 v204951.b3500.s344  
3510 0345 v204951.b3510.s345  
3520 0346 v204951.b3520.s346  
3530 0347 v204951.b3530.s347  
3540 0348 v204951.b3540.s348  
3550 0349 v204951.b3550.s349  
3560 0350 v204951.b3560.s350  
3570 0351 v204951.b3570.s351  
3580 0352 v204951.b3580.s352  
3590 0353 v204951.b3590.s353  
3600 0354 v204951.b3600.s354  
3610 0355 v204951.b3610.s355  
3620 0356 v204951.b3620.s356  
3630 0357 v204951.b3630.s357  
3640 0358 v204951.b3640.s358  
3650 0359 v204951.b3650.s359  
3660 0360 v204951.b3660.s360  
3670 0361 v204951.b3670.s361  
3680 0362 v204951.b3680.s362  
3690 0363 v204951.b3690.s363  
3700 0364 v204951.b3700.s364  
3710 0365 v204951.b3710.s365  
3720 0366 v204951.b3720.s366  
3730 0367 v204951.b3730.s367  
3740 0368 v204951.b3740.s368  
3750 0369 v204951.b3750.s369  
3760 0370 v204951.b3760.s370  
3770 0371 v204951.b3770.s371  
3780 0372 v204951.b3780.s372  
3790 0373 v204951.b3790.s373  
3800 0374 v204951.b3800.s374  
3810 0375 v204951.b3810.s375  
3820 0376 v204951.b3820.s376  
3830 0377 v204951.b3830.s377  
3840 0378 v204951.b3840.s378  
3850 0379 v204951.b3850.s379  
3860 0380 v204951.b3860.s380  
3870 0381 v204951.b3870.s381  
3880 0382 v204951.b3880.s382  
3890 0383 v204951.b3890.s383  
3900 0384 v204951.b3900.s384  
3910 0385 v204951.b3910.s385  
3920 0386 v204951.b3920.s386  
3930 0387 v204951.b3930.s387  
3940 0388 v204951.b3940.s388  
3950 0389 v204951.b3950.s389  
3960 0390 v204951.b3960.s390  
3970 0391 v204951.b3970.s391  
3980 0392 v204951.b3980.s392  
3990 0393 v204951.b3990.s393  
4000 0394 v204951.b4000.s394  
4010 0395 v204951.b4010.s395  
4020 0396 v204951.b4020.s396  
4030 0397 v204951.b4030.s397  
4040 0398 v204951.b4040.s398  
4050 0399 v204951.b4050.s399  
4060 0400 v204951.b4060.s400  
4070 0401 v204951.b4070.s401  
4080 0402 v204951.b4080.s402  
4090 0403 v204951.b4090.s403  
4100 0404 v204951.b4100.s404  
4110 0405 v204951.b4110.s405  
4120 0406 v204951.b4120.s406  
4130 0407 v204951.b4130.s407  
4140 0408 v204951.b4140.s408  
4150 0409 v204951.b4150.s409  
4160 0410 v204951.b4160.s410  
4170 0411 v204951.b4170.s411  
4180 0412 v204951.b4180.s412  
4190 0413 v204951.b4190.s413  
4200 0414 v204951.b4200.s414  
4210 0415 v204951.b4210.s415  
4220 0416 v204951.b4220.s416  
4230 0417 v204951.b4230.s417  
4240 0000 v204951.b4240  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet