Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIc:3 (1883-1924) (AID: v209041 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIc:3 
AIDv209041 
VolymtypOäkta barns register
Årtal1883-1924
InformationOäkta barns register
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v209041.b10  
20 0000 v209041.b20  
30 0001 v209041.b30.s1  
40 0002 v209041.b40.s2  
50 0003 v209041.b50.s3  
60 0004 v209041.b60.s4  
70 0005 v209041.b70.s5  
80 0006 v209041.b80.s6  
90 0007 v209041.b90.s7  
100 0008 v209041.b100.s8  
110 0009 v209041.b110.s9  
120 0010 v209041.b120.s10  
130 0011 v209041.b130.s11  
140 0012 v209041.b140.s12  
150 0013 v209041.b150.s13  
160 0014 v209041.b160.s14  
170 0015 v209041.b170.s15  
180 0016 v209041.b180.s16  
190 0017 v209041.b190.s17  
200 0018 v209041.b200.s18  
210 0019 v209041.b210.s19  
220 0020 v209041.b220.s20  
230 0021 v209041.b230.s21  
240 0022 v209041.b240.s22  
250 0023 v209041.b250.s23  
260 0024 v209041.b260.s24  
270 0025 v209041.b270.s25  
280 0026 v209041.b280.s26  
290 0027 v209041.b290.s27  
300 0028 v209041.b300.s28  
310 0029 v209041.b310.s29  
320 0030 v209041.b320.s30  
330 0031 v209041.b330.s31  
340 0032 v209041.b340.s32  
350 0033 v209041.b350.s33  
360 0034 v209041.b360.s34  
370 0035 v209041.b370.s35  
380 0036 v209041.b380.s36  
390 0037 v209041.b390.s37  
400 0038 v209041.b400.s38  
410 0039 v209041.b410.s39  
420 0040 v209041.b420.s40  
430 0041 v209041.b430.s41  
440 0042 v209041.b440.s42  
450 0043 v209041.b450.s43  
460 0044 v209041.b460.s44  
470 0045 v209041.b470.s45  
480 0046 v209041.b480.s46  
490 0047 v209041.b490.s47  
500 0048 v209041.b500.s48  
510 0049 v209041.b510.s49  
520 0050 v209041.b520.s50  
530 0051 v209041.b530.s51  
540 0052 v209041.b540.s52  
550 0053 v209041.b550.s53  
560 0054 v209041.b560.s54  
570 0055 v209041.b570.s55  
580 0056 v209041.b580.s56  
590 0057 v209041.b590.s57  
600 0058 v209041.b600.s58  
610 0059 v209041.b610.s59  
620 0060 v209041.b620.s60  
630 0061 v209041.b630.s61  
640 0062 v209041.b640.s62  
650 0063 v209041.b650.s63  
660 0064 v209041.b660.s64  
670 0065 v209041.b670.s65  
680 0066 v209041.b680.s66  
690 0067 v209041.b690.s67  
700 0068 v209041.b700.s68  
710 0069 v209041.b710.s69  
720 0070 v209041.b720.s70  
730 0071 v209041.b730.s71  
740 0072 v209041.b740.s72  
750 0073 v209041.b750.s73  
760 0074 v209041.b760.s74  
770 0075 v209041.b770.s75  
780 0076 v209041.b780.s76  
790 0077 v209041.b790.s77  
800 0078 v209041.b800.s78  
810 0079 v209041.b810.s79  
820 0080 v209041.b820.s80  
830 0081 v209041.b830.s81  
840 0082 v209041.b840.s82  
850 0083 v209041.b850.s83  
860 0084 v209041.b860.s84  
870 0085 v209041.b870.s85  
880 0086 v209041.b880.s86  
890 0087 v209041.b890.s87  
900 0088 v209041.b900.s88  
910 0089 v209041.b910.s89  
920 0090 v209041.b920.s90  
930 0091 v209041.b930.s91  
940 0092 v209041.b940.s92  
950 0093 v209041.b950.s93  
960 0094 v209041.b960.s94  
970 0095 v209041.b970.s95  
980 0096 v209041.b980.s96  
990 0097 v209041.b990.s97  
1000 0098 v209041.b1000.s98  
1010 0099 v209041.b1010.s99  
1020 0100 v209041.b1020.s100  
1030 0000 v209041.b1030  
1040 0000 v209041.b1040  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet