Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Bjurholm AIIb:3 (1942-1946) (AID: v212518 Öppna, NAD: SE/HLA/1010013)

Beskrivning av AID

Bjurholm AIIb:3 
AIDv212518 
VolymtypRegister till församlingsbok
Årtal1942-1946
InformationRegister till församlingsboken. Serien avslutad
Bjurholm
LänVästerbottens län
LandskapÅngermanland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationT.o.m. 1810-05-20 tillhörde Bjurholm Västernorrlands län. Fr.o.m. 1810-05-21 tillhör Bjurholm Västerbottens län.

Församlingen bildades 1808-08-17 genom utbrytning ur Nordmaling.

T.o.m. 1815-04-25 annexförsamling i Nordmalings och Bjurholms pastorat.

Fr.o.m. 1815-04-26 eget pastorat.

Vid församlingens bildande bestod den av följande byar: Aborrfors, Agneström, Balfors, Balsjö, Bjurholm, Brännland, Högland, Högås, Kyrktjärn, Lillarmsjö, Mariebäck, Nordanås, Nyby, Näsland, Näsmark, Ottervattnet, Stenvattnet, Strömåker, Vitvattnet, Vännäs, Västerås och Öreström.

Jämlikt Kungl. res. 1865-05-12 införlivades byarna Balsjö, Bredträsk, Halvpundsjö, Malmby, Stennäs, Ström, Sörholmsjö, Västerås, Västra Strömåker, Öreström och Övre Nyland vilka förut ansetts tillhöra lappmarken. Av dessa byar var 5 redan fr.o.m. 1819 kyrkobokförda i Bjurholm.

Genom Kungl. Befallningshavandes i länet utslag 1858-09-09 och Kammarkollegii beslut 1869-06-23 överfördes i jordeboken hemmanet Sandsjönäs nr 1 från Lycksele socken. På grund av åtnjuten lappmarksfrihet, som upphörde med ingången av år 1873, kvarstod hemmanet i Lycksele husförhörslängd även en tid därefter.

1920 (enligt Kungl. brev 1919-03-21) överfördes ett område av hemmanet Norrfors till Nordmalings socken.

1939 (enligt Kungl. beslut 1938-02-18) överfördes det s.k. Garpatjärnsskiftet från Degerfors socken och det s.k Bjurholmsskiftet till Vännäs socken.

1944 (enligt Kungl. beslut 1943-02-19) överfört jordregisterenheterna Grönnäs, Häggnäs, Långvattnet, Norrfors, Söråker, Vackerås och Överlögda till Nordmalings socken.

1949 (enligt Kungl. beslut 1948-02-27) överfördes fastigheten Ströängarna samt den del av fastigheten Stennäs 61, som är belägen Västernorrlands län, till Björna socken i ovannämnda län. Dessa hade redan tidigare i kommunalt och ecklesiastikt hänseende räknats till Björna församling.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Nordmaling och Bjurholm
NADSE/HLA/1010013
Volymer från Bjurholm
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v212518.b10  
20 00000 v212518.b20  
30 00000 v212518.b30  
40 00000 v212518.b40  
50 00000 v212518.b50  
60 00000 v212518.b60  
70 00000 v212518.b70  
80 00000 v212518.b80  
90 00000 v212518.b90  
100 00000 v212518.b100  
110 00000 v212518.b110  
120 00000 v212518.b120  
130 00000 v212518.b130  
140 00000 v212518.b140  
150 00000 v212518.b150  
160 00000 v212518.b160  
170 00000 v212518.b170  
180 00000 v212518.b180  
190 00000 v212518.b190  
200 00000 v212518.b200  
210 00000 v212518.b210  
220 00000 v212518.b220  
230 00000 v212518.b230  
240 00000 v212518.b240  
250 00000 v212518.b250  
260 00000 v212518.b260  
270 00000 v212518.b270  
280 00000 v212518.b280  
290 00000 v212518.b290  
300 00000 v212518.b300  
310 00000 v212518.b310  
320 00000 v212518.b320  
330 00000 v212518.b330  
340 00000 v212518.b340  
350 00000 v212518.b350  
360 00000 v212518.b360  
370 00000 v212518.b370  
380 00000 v212518.b380  
390 00000 v212518.b390  
400 00000 v212518.b400  
410 00000 v212518.b410  
420 00000 v212518.b420  
430 00000 v212518.b430  
440 00000 v212518.b440  
450 00000 v212518.b450  
460 00000 v212518.b460  
470 00000 v212518.b470  
480 00000 v212518.b480  
490 00000 v212518.b490  
500 00000 v212518.b500  
510 00000 v212518.b510  
520 00000 v212518.b520  
530 00000 v212518.b530  
540 00000 v212518.b540  
550 00000 v212518.b550  
560 00000 v212518.b560  
570 00000 v212518.b570  
580 00000 v212518.b580  
590 00000 v212518.b590  
600 00000 v212518.b600  
610 00000 v212518.b610  
620 00000 v212518.b620  
630 00000 v212518.b630  
640 00000 v212518.b640  
650 00000 v212518.b650  
660 00000 v212518.b660  
670 00000 v212518.b670  
680 00000 v212518.b680  
690 00000 v212518.b690  
700 00000 v212518.b700  
710 00000 v212518.b710  
720 00000 v212518.b720  
730 00000 v212518.b730  
740 00000 v212518.b740  
750 00000 v212518.b750  
760 00000 v212518.b760  
770 00000 v212518.b770  
780 00000 v212518.b780  
790 00000 v212518.b790  
800 00000 v212518.b800  
810 00000 v212518.b810  
820 00000 v212518.b820  
830 00000 v212518.b830  
840 00000 v212518.b840  
850 00000 v212518.b850  
860 00000 v212518.b860  
870 00000 v212518.b870  
880 00000 v212518.b880  
890 00000 v212518.b890  
900 00000 v212518.b900  
910 00000 v212518.b910  
920 00000 v212518.b920  
930 00000 v212518.b930  
940 00000 v212518.b940  
950 00000 v212518.b950  
960 00000 v212518.b960  
970 00000 v212518.b970  
980 00000 v212518.b980  
990 00000 v212518.b990  
1000 00000 v212518.b1000  
1010 00000 v212518.b1010  
1020 00000 v212518.b1020  
1030 00000 v212518.b1030  
1040 00000 v212518.b1040  
1050 00000 v212518.b1050  
1060 00000 v212518.b1060  
1070 00000 v212518.b1070  
1080 00000 v212518.b1080  
1090 00000 v212518.b1090  
1100 00000 v212518.b1100  
1110 00000 v212518.b1110  
1120 00000 v212518.b1120  
1130 00000 v212518.b1130  
1140 00000 v212518.b1140  
1150 00000 v212518.b1150  
1160 00000 v212518.b1160  
1170 00000 v212518.b1170  
1180 00000 v212518.b1180  
1190 00000 v212518.b1190  
1200 00000 v212518.b1200  
1210 00000 v212518.b1210  
1220 00000 v212518.b1220  
1230 00000 v212518.b1230  
1240 00000 v212518.b1240  
1250 00000 v212518.b1250  
1260 00000 v212518.b1260  
1270 00000 v212518.b1270  
1280 00000 v212518.b1280  
1290 00000 v212518.b1290  
1300 00000 v212518.b1300  
1310 00000 v212518.b1310  
1320 00000 v212518.b1320  
1330 00000 v212518.b1330  
1340 00000 v212518.b1340  
1350 00000 v212518.b1350  
1360 00000 v212518.b1360  
1370 00000 v212518.b1370  
1380 00000 v212518.b1380  
1390 00000 v212518.b1390  
1400 00000 v212518.b1400  
1410 00000 v212518.b1410  
1420 00000 v212518.b1420  
1430 00000 v212518.b1430  
1440 00000 v212518.b1440  
1450 00000 v212518.b1450  
1460 00000 v212518.b1460  
1470 00000 v212518.b1470  
1480 00000 v212518.b1480  
1490 00000 v212518.b1490  
1500 00000 v212518.b1500  
1510 00000 v212518.b1510  
1520 00000 v212518.b1520  
1530 00000 v212518.b1530  
1540 00000 v212518.b1540  
1550 00000 v212518.b1550  
1560 00000 v212518.b1560  
1570 00000 v212518.b1570  
1580 00000 v212518.b1580  
1590 00000 v212518.b1590  
1600 00000 v212518.b1600  
1610 00000 v212518.b1610  
1620 00000 v212518.b1620  
1630 00000 v212518.b1630  
1640 00000 v212518.b1640  
1650 00000 v212518.b1650  
1660 00000 v212518.b1660  
1670 00000 v212518.b1670  
1680 00000 v212518.b1680  
1690 00000 v212518.b1690  
1700 00000 v212518.b1700  
1710 00000 v212518.b1710  
1720 00000 v212518.b1720  
1730 00000 v212518.b1730  
1740 00000 v212518.b1740  
1750 00000 v212518.b1750  
1760 00000 v212518.b1760  
1770 00000 v212518.b1770  
1780 00000 v212518.b1780  
1790 00000 v212518.b1790  
1800 00000 v212518.b1800  
1810 00000 v212518.b1810  
1820 00000 v212518.b1820  
1830 00000 v212518.b1830  
1840 00000 v212518.b1840  
1850 00000 v212518.b1850  
1860 00000 v212518.b1860  
1870 00000 v212518.b1870  
1880 00000 v212518.b1880  
1890 00000 v212518.b1890  
1900 00000 v212518.b1900  
1910 00000 v212518.b1910  
1920 00000 v212518.b1920  
1930 00000 v212518.b1930  
1940 00000 v212518.b1940  
1950 00000 v212518.b1950  
1960 00000 v212518.b1960  
1970 00000 v212518.b1970  
1980 00000 v212518.b1980  
1990 00000 v212518.b1990  
2000 00000 v212518.b2000  
2010 00000 v212518.b2010  
2020 00000 v212518.b2020  
2030 00000 v212518.b2030  
2040 00000 v212518.b2040  
2050 00000 v212518.b2050  
2060 00000 v212518.b2060  
2070 00000 v212518.b2070  
2080 00000 v212518.b2080  
2090 00000 v212518.b2090  
2100 00000 v212518.b2100  
2110 00000 v212518.b2110  
2120 00000 v212518.b2120  
2130 00000 v212518.b2130  
2140 00000 v212518.b2140  
2150 00000 v212518.b2150  
2160 00000 v212518.b2160  
2170 00000 v212518.b2170  
2180 00000 v212518.b2180  
2190 00000 v212518.b2190  
2200 00000 v212518.b2200  
2210 00000 v212518.b2210  
2220 00000 v212518.b2220  
2230 00000 v212518.b2230  
2240 00000 v212518.b2240  
2250 00000 v212518.b2250  
2260 00000 v212518.b2260  
2270 00000 v212518.b2270  
2280 00000 v212518.b2280  
2290 00000 v212518.b2290  
2300 00000 v212518.b2300  
2310 00000 v212518.b2310  
2320 00000 v212518.b2320  
2330 00000 v212518.b2330  
2340 00000 v212518.b2340  
2350 00000 v212518.b2350  
2360 00000 v212518.b2360  
2370 00000 v212518.b2370  
2380 00000 v212518.b2380  
2390 00000 v212518.b2390  
2400 00000 v212518.b2400  
2410 00000 v212518.b2410  
2420 00000 v212518.b2420  
2430 00000 v212518.b2430  
2440 00000 v212518.b2440  
2450 00000 v212518.b2450  
2460 00000 v212518.b2460  
2470 00000 v212518.b2470  
2480 00000 v212518.b2480  
2490 00000 v212518.b2490  
2500 00000 v212518.b2500  
2510 00000 v212518.b2510  
2520 00000 v212518.b2520  
2530 00000 v212518.b2530  
2540 00000 v212518.b2540  
2550 00000 v212518.b2550  
2560 00000 v212518.b2560  
2570 00000 v212518.b2570  
2580 00000 v212518.b2580  
2590 00000 v212518.b2590  
2600 00000 v212518.b2600  
2610 00000 v212518.b2610  
2620 00000 v212518.b2620  
2630 00000 v212518.b2630  
2640 00000 v212518.b2640  
2650 00000 v212518.b2650  
2660 00000 v212518.b2660  
2670 00000 v212518.b2670  
2680 00000 v212518.b2680  

ANTAL FÄRGBILDER

89 901 550

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet