Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIe:3 (1933-1944) (AID: v213300 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIe:3 
AIDv213300 
VolymtypRegister till församlingsbok
Årtal1933-1944
InformationRegister till församlingsbok.
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v213300.b10  
20 00000 v213300.b20  
30 00000 v213300.b30  
40 00000 v213300.b40  
50 00000 v213300.b50  
60 00000 v213300.b60  
70 00000 v213300.b70  
80 00000 v213300.b80  
90 00000 v213300.b90  
100 00000 v213300.b100  
110 00000 v213300.b110  
120 00000 v213300.b120  
130 00000 v213300.b130  
140 00000 v213300.b140  
150 00000 v213300.b150  
160 00000 v213300.b160  
170 00000 v213300.b170  
180 00000 v213300.b180  
190 00000 v213300.b190  
200 00000 v213300.b200  
210 00000 v213300.b210  
220 00000 v213300.b220  
230 00000 v213300.b230  
240 00000 v213300.b240  
250 00000 v213300.b250  
260 00000 v213300.b260  
270 00000 v213300.b270  
280 00000 v213300.b280  
290 00000 v213300.b290  
300 00000 v213300.b300  
310 00000 v213300.b310  
320 00000 v213300.b320  
330 00000 v213300.b330  
340 00000 v213300.b340  
350 00000 v213300.b350  
360 00000 v213300.b360  
370 00000 v213300.b370  
380 00000 v213300.b380  
390 00000 v213300.b390  
400 00000 v213300.b400  
410 00000 v213300.b410  
420 00000 v213300.b420  
430 00000 v213300.b430  
440 00000 v213300.b440  
450 00000 v213300.b450  
460 00000 v213300.b460  
470 00000 v213300.b470  
480 00000 v213300.b480  
490 00000 v213300.b490  
500 00000 v213300.b500  
510 00000 v213300.b510  
520 00000 v213300.b520  
530 00000 v213300.b530  
540 00000 v213300.b540  
550 00000 v213300.b550  
560 00000 v213300.b560  
570 00000 v213300.b570  
580 00000 v213300.b580  
590 00000 v213300.b590  
600 00000 v213300.b600  
610 00000 v213300.b610  
620 00000 v213300.b620  
630 00000 v213300.b630  
640 00000 v213300.b640  
650 00000 v213300.b650  
660 00000 v213300.b660  
670 00000 v213300.b670  
680 00000 v213300.b680  
690 00000 v213300.b690  
700 00000 v213300.b700  
710 00000 v213300.b710  
720 00000 v213300.b720  
730 00000 v213300.b730  
740 00000 v213300.b740  
750 00000 v213300.b750  
760 00000 v213300.b760  
770 00000 v213300.b770  
780 00000 v213300.b780  
790 00000 v213300.b790  
800 00000 v213300.b800  
810 00000 v213300.b810  
820 00000 v213300.b820  
830 00000 v213300.b830  
840 00000 v213300.b840  
850 00000 v213300.b850  
860 00000 v213300.b860  
870 00000 v213300.b870  
880 00000 v213300.b880  
890 00000 v213300.b890  
900 00000 v213300.b900  
910 00000 v213300.b910  
920 00000 v213300.b920  
930 00000 v213300.b930  
940 00000 v213300.b940  
950 00000 v213300.b950  
960 00000 v213300.b960  
970 00000 v213300.b970  
980 00000 v213300.b980  
990 00000 v213300.b990  
1000 00000 v213300.b1000  
1010 00000 v213300.b1010  
1020 00000 v213300.b1020  
1030 00000 v213300.b1030  
1040 00000 v213300.b1040  
1050 00000 v213300.b1050  
1060 00000 v213300.b1060  
1070 00000 v213300.b1070  
1080 00000 v213300.b1080  
1090 00000 v213300.b1090  
1100 00000 v213300.b1100  
1110 00000 v213300.b1110  
1120 00000 v213300.b1120  
1130 00000 v213300.b1130  
1140 00000 v213300.b1140  
1150 00000 v213300.b1150  
1160 00000 v213300.b1160  
1170 00000 v213300.b1170  
1180 00000 v213300.b1180  
1190 00000 v213300.b1190  
1200 00000 v213300.b1200  
1210 00000 v213300.b1210  
1220 00000 v213300.b1220  
1230 00000 v213300.b1230  
1240 00000 v213300.b1240  
1250 00000 v213300.b1250  
1260 00000 v213300.b1260  
1270 00000 v213300.b1270  
1280 00000 v213300.b1280  
1290 00000 v213300.b1290  
1300 00000 v213300.b1300  
1310 00000 v213300.b1310  
1320 00000 v213300.b1320  
1330 00000 v213300.b1330  
1340 00000 v213300.b1340  
1350 00000 v213300.b1350  
1360 00000 v213300.b1360  
1370 00000 v213300.b1370  
1380 00000 v213300.b1380  
1390 00000 v213300.b1390  
1400 00000 v213300.b1400  
1410 00000 v213300.b1410  
1420 00000 v213300.b1420  
1430 00000 v213300.b1430  
1440 00000 v213300.b1440  
1450 00000 v213300.b1450  
1460 00000 v213300.b1460  
1470 00000 v213300.b1470  
1480 00000 v213300.b1480  
1490 00000 v213300.b1490  
1500 00000 v213300.b1500  
1510 00000 v213300.b1510  
1520 00000 v213300.b1520  
1530 00000 v213300.b1530  
1540 00000 v213300.b1540  
1550 00000 v213300.b1550  
1560 00000 v213300.b1560  
1570 00000 v213300.b1570  
1580 00000 v213300.b1580  
1590 00000 v213300.b1590  
1600 00000 v213300.b1600  
1610 00000 v213300.b1610  
1620 00000 v213300.b1620  
1630 00000 v213300.b1630  
1640 00000 v213300.b1640  
1650 00000 v213300.b1650  
1660 00000 v213300.b1660  
1670 00000 v213300.b1670  
1680 00000 v213300.b1680  
1690 00000 v213300.b1690  
1700 00000 v213300.b1700  
1710 00000 v213300.b1710  
1720 00000 v213300.b1720  
1730 00000 v213300.b1730  
1740 00000 v213300.b1740  
1750 00000 v213300.b1750  
1760 00000 v213300.b1760  
1770 00000 v213300.b1770  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet