Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:18 (1917-1931) (AID: v214671 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:18 
AIDv214671 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 1-425
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214671.b10  
20 0000 v214671.b20  
30 0000 v214671.b30  
40 0000 v214671.b40  
50 0000 v214671.b50  
60 0000 v214671.b60  
70 0000 v214671.b70  
80 0000 v214671.b80  
90 0000 v214671.b90  
100 0000 v214671.b100  
110 0000 v214671.b110  
120 0000 v214671.b120  
130 0000 v214671.b130  
140 0000 v214671.b140  
150 0000 v214671.b150  
160 0001 v214671.b160.s1  
170 0002 v214671.b170.s2  
180 0003 v214671.b180.s3  
190 0004 v214671.b190.s4  
200 0005 v214671.b200.s5  
210 0006 v214671.b210.s6  
220 0007 v214671.b220.s7  
230 0008 v214671.b230.s8  
240 0009 v214671.b240.s9  
250 0010 v214671.b250.s10  
260 0011 v214671.b260.s11  
270 0012 v214671.b270.s12  
280 0013 v214671.b280.s13  
290 0014 v214671.b290.s14  
300 0015 v214671.b300.s15  
310 0016 v214671.b310.s16  
320 0017 v214671.b320.s17  
330 0018 v214671.b330.s18  
340 0019 v214671.b340.s19  
350 0020 v214671.b350.s20  
360 0021 v214671.b360.s21  
370 0022 v214671.b370.s22  
380 0023 v214671.b380.s23  
390 0024 v214671.b390.s24  
400 0025 v214671.b400.s25  
410 0026 v214671.b410.s26  
420 0027 v214671.b420.s27  
430 0028 v214671.b430.s28  
440 0029 v214671.b440.s29  
450 0030 v214671.b450.s30  
460 0031 v214671.b460.s31  
470 0032 v214671.b470.s32  
480 0033 v214671.b480.s33  
490 0034 v214671.b490.s34  
500 0035 v214671.b500.s35  
510 0036 v214671.b510.s36  
520 0037 v214671.b520.s37  
530 0038 v214671.b530.s38  
540 0039 v214671.b540.s39  
550 0040 v214671.b550.s40  
560 0041 v214671.b560.s41  
570 0042 v214671.b570.s42  
580 0043 v214671.b580.s43  
590 0044 v214671.b590.s44  
600 0045 v214671.b600.s45  
610 0046 v214671.b610.s46  
620 0047 v214671.b620.s47  
630 0048 v214671.b630.s48  
640 0049 v214671.b640.s49  
650 0050 v214671.b650.s50  
660 0051 v214671.b660.s51  
670 0052 v214671.b670.s52  
680 0053 v214671.b680.s53  
690 0054 v214671.b690.s54  
700 0055 v214671.b700.s55  
710 0056 v214671.b710.s56  
720 0057 v214671.b720.s57  
730 0058 v214671.b730.s58  
740 0059 v214671.b740.s59  
750 0060 v214671.b750.s60  
760 0061 v214671.b760.s61  
770 0062 v214671.b770.s62  
780 0063 v214671.b780.s63  
790 0064 v214671.b790.s64  
800 0065 v214671.b800.s65  
810 0066 v214671.b810.s66  
820 0067 v214671.b820.s67  
830 0068 v214671.b830.s68  
840 0069 v214671.b840.s69  
850 0070 v214671.b850.s70  
860 0071 v214671.b860.s71  
870 0072 v214671.b870.s72  
880 0073 v214671.b880.s73  
890 0074 v214671.b890.s74  
900 0075 v214671.b900.s75  
910 0076 v214671.b910.s76  
920 0077 v214671.b920.s77  
930 0078 v214671.b930.s78  
940 0079 v214671.b940.s79  
950 0080 v214671.b950.s80  
960 0081 v214671.b960.s81  
970 0082 v214671.b970.s82  
980 0083 v214671.b980.s83  
990 0084 v214671.b990.s84  
1000 0085 v214671.b1000.s85  
1010 0086 v214671.b1010.s86  
1020 0087 v214671.b1020.s87  
1030 0088 v214671.b1030.s88  
1040 0089 v214671.b1040.s89  
1050 0090 v214671.b1050.s90  
1060 0091 v214671.b1060.s91  
1070 0092 v214671.b1070.s92  
1080 0093 v214671.b1080.s93  
1090 0094 v214671.b1090.s94  
1100 0095 v214671.b1100.s95  
1110 0096 v214671.b1110.s96  
1120 0097 v214671.b1120.s97  
1130 0098 v214671.b1130.s98  
1140 0099 v214671.b1140.s99  
1150 0100 v214671.b1150.s100  
1160 0101 v214671.b1160.s101  
1170 0102 v214671.b1170.s102  
1180 0103 v214671.b1180.s103  
1190 0104 v214671.b1190.s104  
1200 0105 v214671.b1200.s105  
1210 0106 v214671.b1210.s106  
1220 0107 v214671.b1220.s107  
1230 0108 v214671.b1230.s108  
1240 0109 v214671.b1240.s109  
1250 0110 v214671.b1250.s110  
1260 0111 v214671.b1260.s111  
1270 0112 v214671.b1270.s112  
1280 0113 v214671.b1280.s113  
1290 0114 v214671.b1290.s114  
1300 0115 v214671.b1300.s115  
1310 0116 v214671.b1310.s116  
1320 0117 v214671.b1320.s117  
1330 0118 v214671.b1330.s118  
1340 0119 v214671.b1340.s119  
1350 0120 v214671.b1350.s120  
1360 0121 v214671.b1360.s121  
1370 0122 v214671.b1370.s122  
1380 0123 v214671.b1380.s123  
1390 0124 v214671.b1390.s124  
1400 0125 v214671.b1400.s125  
1410 0126 v214671.b1410.s126  
1420 0127 v214671.b1420.s127  
1430 0128 v214671.b1430.s128  
1440 0129 v214671.b1440.s129  
1450 0130 v214671.b1450.s130  
1460 0131 v214671.b1460.s131  
1470 0132 v214671.b1470.s132  
1480 0133 v214671.b1480.s133  
1490 0134 v214671.b1490.s134  
1500 0135 v214671.b1500.s135  
1510 0136 v214671.b1510.s136  
1520 0137 v214671.b1520.s137  
1530 0138 v214671.b1530.s138  
1540 0139 v214671.b1540.s139  
1550 0140 v214671.b1550.s140  
1560 0141 v214671.b1560.s141  
1570 0142 v214671.b1570.s142  
1580 0143 v214671.b1580.s143  
1590 0144 v214671.b1590.s144  
1600 0145 v214671.b1600.s145  
1610 0146 v214671.b1610.s146  
1620 0147 v214671.b1620.s147  
1630 0148 v214671.b1630.s148  
1640 0149 v214671.b1640.s149  
1650 0150 v214671.b1650.s150  
1660 0151 v214671.b1660.s151  
1670 0152 v214671.b1670.s152  
1680 0153 v214671.b1680.s153  
1690 0154 v214671.b1690.s154  
1700 0155 v214671.b1700.s155  
1710 0156 v214671.b1710.s156  
1720 0157 v214671.b1720.s157  
1730 0158 v214671.b1730.s158  
1740 0159 v214671.b1740.s159  
1750 0160 v214671.b1750.s160  
1760 0161 v214671.b1760.s161  
1770 0162 v214671.b1770.s162  
1780 0163 v214671.b1780.s163  
1790 0164 v214671.b1790.s164  
1800 0165 v214671.b1800.s165  
1810 0166 v214671.b1810.s166  
1820 0167 v214671.b1820.s167  
1830 0168 v214671.b1830.s168  
1840 0169 v214671.b1840.s169  
1850 0170 v214671.b1850.s170  
1860 0171 v214671.b1860.s171  
1870 0172 v214671.b1870.s172  
1880 0173 v214671.b1880.s173  
1890 0174 v214671.b1890.s174  
1900 0175 v214671.b1900.s175  
1910 0176 v214671.b1910.s176  
1920 0177 v214671.b1920.s177  
1930 0178 v214671.b1930.s178  
1940 0179 v214671.b1940.s179  
1950 0180 v214671.b1950.s180  
1960 0181 v214671.b1960.s181  
1970 0182 v214671.b1970.s182  
1980 0183 v214671.b1980.s183  
1990 0184 v214671.b1990.s184  
2000 0185 v214671.b2000.s185  
2010 0186 v214671.b2010.s186  
2020 0187 v214671.b2020.s187  
2030 0188 v214671.b2030.s188  
2040 0189 v214671.b2040.s189  
2050 0190 v214671.b2050.s190  
2060 0191 v214671.b2060.s191  
2070 0192 v214671.b2070.s192  
2080 0193 v214671.b2080.s193  
2090 0194 v214671.b2090.s194  
2100 0195 v214671.b2100.s195  
2110 0196 v214671.b2110.s196  
2120 0197 v214671.b2120.s197  
2130 0198 v214671.b2130.s198  
2140 0199 v214671.b2140.s199  
2150 0200 v214671.b2150.s200  
2160 0201 v214671.b2160.s201  
2170 0202 v214671.b2170.s202  
2180 0203 v214671.b2180.s203  
2190 0204 v214671.b2190.s204  
2200 0205 v214671.b2200.s205  
2210 0206 v214671.b2210.s206  
2220 0207 v214671.b2220.s207  
2230 0208 v214671.b2230.s208  
2240 0209 v214671.b2240.s209  
2250 0210 v214671.b2250.s210  
2260 0211 v214671.b2260.s211  
2270 0212 v214671.b2270.s212  
2280 0213 v214671.b2280.s213  
2290 0214 v214671.b2290.s214  
2300 0215 v214671.b2300.s215  
2310 0216 v214671.b2310.s216  
2320 0217 v214671.b2320.s217  
2330 0218 v214671.b2330.s218  
2340 0219 v214671.b2340.s219  
2350 0220 v214671.b2350.s220  
2360 0221 v214671.b2360.s221  
2370 0222 v214671.b2370.s222  
2380 0223 v214671.b2380.s223  
2390 0224 v214671.b2390.s224  
2400 0225 v214671.b2400.s225  
2410 0226 v214671.b2410.s226  
2420 0227 v214671.b2420.s227  
2430 0228 v214671.b2430.s228  
2440 0229 v214671.b2440.s229  
2450 0230 v214671.b2450.s230  
2460 0231 v214671.b2460.s231  
2470 0232 v214671.b2470.s232  
2480 0233 v214671.b2480.s233  
2490 0234 v214671.b2490.s234  
2500 0235 v214671.b2500.s235  
2510 0236 v214671.b2510.s236  
2520 0237 v214671.b2520.s237  
2530 0238 v214671.b2530.s238  
2540 0239 v214671.b2540.s239  
2550 0240a v214671.b2550.s240a  
2560 0241 v214671.b2560.s241  
2570 0241a v214671.b2570.s241a  
2580 0241b v214671.b2580.s241b  
2590 0241c v214671.b2590.s241c  
2600 0241d v214671.b2600.s241d  
2610 0241e v214671.b2610.s241e  
2620 0241f v214671.b2620.s241f  
2630 0241g v214671.b2630.s241g  
2640 0241h v214671.b2640.s241h  
2650 0241i v214671.b2650.s241i  
2660 0241j v214671.b2660.s241j  
2670 0241k v214671.b2670.s241k  
2680 0241l v214671.b2680.s241l  
2690 0241m v214671.b2690.s241m  
2700 0241n v214671.b2700.s241n  
2710 0241o v214671.b2710.s241o  
2720 0241p v214671.b2720.s241p  
2730 0241q v214671.b2730.s241q  
2740 0240b v214671.b2740.s240b  
2750 0241r v214671.b2750.s241r  
2760 0242 v214671.b2760.s242  
2770 0243 v214671.b2770.s243  
2780 0244 v214671.b2780.s244  
2790 0245 v214671.b2790.s245  
2800 0246 v214671.b2800.s246  
2810 0247 v214671.b2810.s247  
2820 0248 v214671.b2820.s248  
2830 0249 v214671.b2830.s249  
2840 0250 v214671.b2840.s250  
2850 0251 v214671.b2850.s251  
2860 0252 v214671.b2860.s252  
2870 0253 v214671.b2870.s253  
2880 0254 v214671.b2880.s254  
2890 0255 v214671.b2890.s255  
2900 0256 v214671.b2900.s256  
2910 0257 v214671.b2910.s257  
2920 0258 v214671.b2920.s258  
2930 0259 v214671.b2930.s259  
2940 0260 v214671.b2940.s260  
2950 0261 v214671.b2950.s261  
2960 0262 v214671.b2960.s262  
2970 0263 v214671.b2970.s263  
2980 0264 v214671.b2980.s264  
2990 0265 v214671.b2990.s265  
3000 0266 v214671.b3000.s266  
3010 0267 v214671.b3010.s267  
3020 0268 v214671.b3020.s268  
3030 0269 v214671.b3030.s269  
3040 0270 v214671.b3040.s270  
3050 0271 v214671.b3050.s271  
3060 0272 v214671.b3060.s272  
3070 0273 v214671.b3070.s273  
3080 0274 v214671.b3080.s274  
3090 0275 v214671.b3090.s275  
3100 0276 v214671.b3100.s276  
3110 0277 v214671.b3110.s277  
3120 0278 v214671.b3120.s278  
3130 0279 v214671.b3130.s279  
3140 0280 v214671.b3140.s280  
3150 0281 v214671.b3150.s281  
3160 0282 v214671.b3160.s282  
3170 0283 v214671.b3170.s283  
3180 0284 v214671.b3180.s284  
3190 0285 v214671.b3190.s285  
3200 0286 v214671.b3200.s286  
3210 0287 v214671.b3210.s287  
3220 0288 v214671.b3220.s288  
3230 0289 v214671.b3230.s289  
3240 0290 v214671.b3240.s290  
3250 0291 v214671.b3250.s291  
3260 0292 v214671.b3260.s292  
3270 0293 v214671.b3270.s293  
3280 0294 v214671.b3280.s294  
3290 0295 v214671.b3290.s295  
3300 0296 v214671.b3300.s296  
3310 0297 v214671.b3310.s297  
3320 0298 v214671.b3320.s298  
3330 0299 v214671.b3330.s299  
3340 0300 v214671.b3340.s300  
3350 0301 v214671.b3350.s301  
3360 0302 v214671.b3360.s302  
3370 0303 v214671.b3370.s303  
3380 0304 v214671.b3380.s304  
3390 0305 v214671.b3390.s305  
3400 0306 v214671.b3400.s306  
3410 0307 v214671.b3410.s307  
3420 0308 v214671.b3420.s308  
3430 0309 v214671.b3430.s309  
3440 0310 v214671.b3440.s310  
3450 0311 v214671.b3450.s311  
3460 0312 v214671.b3460.s312  
3470 0313 v214671.b3470.s313  
3480 0314 v214671.b3480.s314  
3490 0315 v214671.b3490.s315  
3500 0316 v214671.b3500.s316  
3510 0317 v214671.b3510.s317  
3520 0318 v214671.b3520.s318  
3530 0319 v214671.b3530.s319  
3540 0320 v214671.b3540.s320  
3550 0321 v214671.b3550.s321  
3560 0322 v214671.b3560.s322  
3570 0323 v214671.b3570.s323  
3580 0324 v214671.b3580.s324  
3590 0325 v214671.b3590.s325  
3600 0326 v214671.b3600.s326  
3610 0327 v214671.b3610.s327  
3620 0328 v214671.b3620.s328  
3630 0329 v214671.b3630.s329  
3640 0330 v214671.b3640.s330  
3650 0331 v214671.b3650.s331  
3660 0332 v214671.b3660.s332  
3670 0333 v214671.b3670.s333  
3680 0334 v214671.b3680.s334  
3690 0335 v214671.b3690.s335  
3700 0336 v214671.b3700.s336  
3710 0337 v214671.b3710.s337  
3720 0338 v214671.b3720.s338  
3730 0339 v214671.b3730.s339  
3740 0340 v214671.b3740.s340  
3750 0341 v214671.b3750.s341  
3760 0342 v214671.b3760.s342  
3770 0343 v214671.b3770.s343  
3780 0344 v214671.b3780.s344  
3790 0345 v214671.b3790.s345  
3800 0346 v214671.b3800.s346  
3810 0347 v214671.b3810.s347  
3820 0348 v214671.b3820.s348  
3830 0349 v214671.b3830.s349  
3840 0350 v214671.b3840.s350  
3850 0351 v214671.b3850.s351  
3860 0352 v214671.b3860.s352  
3870 0353 v214671.b3870.s353  
3880 0354 v214671.b3880.s354  
3890 0355 v214671.b3890.s355  
3900 0356 v214671.b3900.s356  
3910 0357 v214671.b3910.s357  
3920 0358 v214671.b3920.s358  
3930 0359 v214671.b3930.s359  
3940 0360 v214671.b3940.s360  
3950 0361 v214671.b3950.s361  
3960 0362 v214671.b3960.s362  
3970 0363 v214671.b3970.s363  
3980 0364 v214671.b3980.s364  
3990 0365 v214671.b3990.s365  
4000 0366 v214671.b4000.s366  
4010 0367 v214671.b4010.s367  
4020 0368 v214671.b4020.s368  
4030 0369 v214671.b4030.s369  
4040 0370 v214671.b4040.s370  
4050 0371 v214671.b4050.s371  
4060 0372 v214671.b4060.s372  
4070 0373 v214671.b4070.s373  
4080 0374 v214671.b4080.s374  
4090 0375 v214671.b4090.s375  
4100 0376 v214671.b4100.s376  
4110 0377 v214671.b4110.s377  
4120 0378 v214671.b4120.s378  
4130 0379 v214671.b4130.s379  
4140 0380 v214671.b4140.s380  
4150 0381 v214671.b4150.s381  
4160 0382 v214671.b4160.s382  
4170 0383 v214671.b4170.s383  
4180 0384 v214671.b4180.s384  
4190 0385 v214671.b4190.s385  
4200 0386 v214671.b4200.s386  
4210 0387 v214671.b4210.s387  
4220 0388 v214671.b4220.s388  
4230 0389 v214671.b4230.s389  
4240 0390 v214671.b4240.s390  
4250 0391 v214671.b4250.s391  
4260 0392 v214671.b4260.s392  
4270 0393 v214671.b4270.s393  
4280 0394 v214671.b4280.s394  
4290 0395 v214671.b4290.s395  
4300 0396 v214671.b4300.s396  
4310 0397 v214671.b4310.s397  
4320 0398 v214671.b4320.s398  
4330 0399 v214671.b4330.s399  
4340 0400 v214671.b4340.s400  
4350 0401 v214671.b4350.s401  
4360 0402 v214671.b4360.s402  
4370 0403 v214671.b4370.s403  
4380 0404 v214671.b4380.s404  
4390 0405 v214671.b4390.s405  
4400 0406 v214671.b4400.s406  
4410 0407 v214671.b4410.s407  
4420 0408 v214671.b4420.s408  
4430 0409 v214671.b4430.s409  
4440 0410 v214671.b4440.s410  
4450 0411 v214671.b4450.s411  
4460 0412 v214671.b4460.s412  
4470 0413 v214671.b4470.s413  
4480 0414 v214671.b4480.s414  
4490 0415 v214671.b4490.s415  
4500 0416 v214671.b4500.s416  
4510 0417 v214671.b4510.s417  
4520 0418 v214671.b4520.s418  
4530 0419 v214671.b4530.s419  
4540 0420 v214671.b4540.s420  
4550 0421 v214671.b4550.s421  
4560 0422 v214671.b4560.s422  
4570 0423 v214671.b4570.s423  
4580 0424 v214671.b4580.s424  
4590 0425 v214671.b4590.s425  
4600 0000 v214671.b4600  
4610 0000 v214671.b4610  
4620 0000 v214671.b4620  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet