Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:19 (1917-1931) (AID: v214672 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:19 
AIDv214672 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 426-850
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214672.b10  
20 0000 v214672.b20  
30 0000 v214672.b30  
40 0000 v214672.b40  
50 0000 v214672.b50  
60 0000 v214672.b60  
70 0426 v214672.b70.s426  
80 0427 v214672.b80.s427  
90 0428 v214672.b90.s428  
100 0429 v214672.b100.s429  
110 0430 v214672.b110.s430  
120 0431 v214672.b120.s431  
130 0432 v214672.b130.s432  
140 0433 v214672.b140.s433  
150 0434 v214672.b150.s434  
160 0435 v214672.b160.s435  
170 0436 v214672.b170.s436  
180 0437 v214672.b180.s437  
190 0438 v214672.b190.s438  
200 0439 v214672.b200.s439  
210 0440 v214672.b210.s440  
220 0441 v214672.b220.s441  
230 0442 v214672.b230.s442  
240 0443 v214672.b240.s443  
250 0444 v214672.b250.s444  
260 0445 v214672.b260.s445  
270 0446 v214672.b270.s446  
280 0447 v214672.b280.s447  
290 0448 v214672.b290.s448  
300 0449 v214672.b300.s449  
310 0450 v214672.b310.s450  
320 0451 v214672.b320.s451  
330 0452 v214672.b330.s452  
340 0453 v214672.b340.s453  
350 0454 v214672.b350.s454  
360 0455 v214672.b360.s455  
370 0456 v214672.b370.s456  
380 0457 v214672.b380.s457  
390 0458 v214672.b390.s458  
400 0459 v214672.b400.s459  
410 0460 v214672.b410.s460  
420 0461 v214672.b420.s461  
430 0462 v214672.b430.s462  
440 0463 v214672.b440.s463  
450 0464 v214672.b450.s464  
460 0465 v214672.b460.s465  
470 0466 v214672.b470.s466  
480 0467 v214672.b480.s467  
490 0468 v214672.b490.s468  
500 0469 v214672.b500.s469  
510 0470 v214672.b510.s470  
520 0471 v214672.b520.s471  
530 0472 v214672.b530.s472  
540 0473 v214672.b540.s473  
550 0474 v214672.b550.s474  
560 0475 v214672.b560.s475  
570 0476 v214672.b570.s476  
580 0477 v214672.b580.s477  
590 0478 v214672.b590.s478  
600 0479 v214672.b600.s479  
610 0480 v214672.b610.s480  
620 0481 v214672.b620.s481  
630 0482 v214672.b630.s482  
640 0483 v214672.b640.s483  
650 0484 v214672.b650.s484  
660 0485 v214672.b660.s485  
670 0486 v214672.b670.s486  
680 0487 v214672.b680.s487  
690 0488 v214672.b690.s488  
700 0489 v214672.b700.s489  
710 0490 v214672.b710.s490  
720 0491 v214672.b720.s491  
730 0492 v214672.b730.s492  
740 0493 v214672.b740.s493  
750 0494 v214672.b750.s494  
760 0495 v214672.b760.s495  
770 0496 v214672.b770.s496  
780 0497 v214672.b780.s497  
790 0498 v214672.b790.s498  
800 0499 v214672.b800.s499  
810 0500 v214672.b810.s500  
820 0501 v214672.b820.s501  
830 0502 v214672.b830.s502  
840 0503 v214672.b840.s503  
850 0504 v214672.b850.s504  
860 0505 v214672.b860.s505  
870 0506 v214672.b870.s506  
880 0507 v214672.b880.s507  
890 0508 v214672.b890.s508  
900 0509 v214672.b900.s509  
910 0510 v214672.b910.s510  
920 0511 v214672.b920.s511  
930 0512 v214672.b930.s512  
940 0513 v214672.b940.s513  
950 0514 v214672.b950.s514  
960 0515 v214672.b960.s515  
970 0516 v214672.b970.s516  
980 0517 v214672.b980.s517  
990 0518 v214672.b990.s518  
1000 0519 v214672.b1000.s519  
1010 0520 v214672.b1010.s520  
1020 0521 v214672.b1020.s521  
1030 0522 v214672.b1030.s522  
1040 0523 v214672.b1040.s523  
1050 0524 v214672.b1050.s524  
1060 0525 v214672.b1060.s525  
1070 0526 v214672.b1070.s526  
1080 0527 v214672.b1080.s527  
1090 0528 v214672.b1090.s528  
1100 0529 v214672.b1100.s529  
1110 0530 v214672.b1110.s530  
1120 0531 v214672.b1120.s531  
1130 0532 v214672.b1130.s532  
1140 0533 v214672.b1140.s533  
1150 0534 v214672.b1150.s534  
1160 0535 v214672.b1160.s535  
1170 0536 v214672.b1170.s536  
1180 0537 v214672.b1180.s537  
1190 0538 v214672.b1190.s538  
1200 0539 v214672.b1200.s539  
1210 0540 v214672.b1210.s540  
1220 0541 v214672.b1220.s541  
1230 0542 v214672.b1230.s542  
1240 0543 v214672.b1240.s543  
1250 0544 v214672.b1250.s544  
1260 0545 v214672.b1260.s545  
1270 0546 v214672.b1270.s546  
1280 0547 v214672.b1280.s547  
1290 0548 v214672.b1290.s548  
1300 0549 v214672.b1300.s549  
1310 0550 v214672.b1310.s550  
1320 0551 v214672.b1320.s551  
1330 0552 v214672.b1330.s552  
1340 0553 v214672.b1340.s553  
1350 0554 v214672.b1350.s554  
1360 0555 v214672.b1360.s555  
1370 0556 v214672.b1370.s556  
1380 0557 v214672.b1380.s557  
1390 0558 v214672.b1390.s558  
1400 0559 v214672.b1400.s559  
1410 0560 v214672.b1410.s560  
1420 0561 v214672.b1420.s561  
1430 0562 v214672.b1430.s562  
1440 0563 v214672.b1440.s563  
1450 0564 v214672.b1450.s564  
1460 0565 v214672.b1460.s565  
1470 0566 v214672.b1470.s566  
1480 0567 v214672.b1480.s567  
1490 0568 v214672.b1490.s568  
1500 0569 v214672.b1500.s569  
1510 0570 v214672.b1510.s570  
1520 0571 v214672.b1520.s571  
1530 0572 v214672.b1530.s572  
1540 0573 v214672.b1540.s573  
1550 0574 v214672.b1550.s574  
1560 0575 v214672.b1560.s575  
1570 0576 v214672.b1570.s576  
1580 0577 v214672.b1580.s577  
1590 0578 v214672.b1590.s578  
1600 0579 v214672.b1600.s579  
1610 0580 v214672.b1610.s580  
1620 0581 v214672.b1620.s581  
1630 0582 v214672.b1630.s582  
1640 0583 v214672.b1640.s583  
1650 0584 v214672.b1650.s584  
1660 0585 v214672.b1660.s585  
1670 0586 v214672.b1670.s586  
1680 0587 v214672.b1680.s587  
1690 0588 v214672.b1690.s588  
1700 0589 v214672.b1700.s589  
1710 0590 v214672.b1710.s590  
1720 0591 v214672.b1720.s591  
1730 0592 v214672.b1730.s592  
1740 0593 v214672.b1740.s593  
1750 0594 v214672.b1750.s594  
1760 0595 v214672.b1760.s595  
1770 0596 v214672.b1770.s596  
1780 0597 v214672.b1780.s597  
1790 0598 v214672.b1790.s598  
1800 0599 v214672.b1800.s599  
1810 0600 v214672.b1810.s600  
1820 0601 v214672.b1820.s601  
1830 0602 v214672.b1830.s602  
1840 0603 v214672.b1840.s603  
1850 0604 v214672.b1850.s604  
1860 0605 v214672.b1860.s605  
1870 0606 v214672.b1870.s606  
1880 0607 v214672.b1880.s607  
1890 0608 v214672.b1890.s608  
1900 0609 v214672.b1900.s609  
1910 0610 v214672.b1910.s610  
1920 0611 v214672.b1920.s611  
1930 0612 v214672.b1930.s612  
1940 0613 v214672.b1940.s613  
1950 0614 v214672.b1950.s614  
1960 0615 v214672.b1960.s615  
1970 0616 v214672.b1970.s616  
1980 0617 v214672.b1980.s617  
1990 0618 v214672.b1990.s618  
2000 0619 v214672.b2000.s619  
2010 0620 v214672.b2010.s620  
2020 0621 v214672.b2020.s621  
2030 0622 v214672.b2030.s622  
2040 0623 v214672.b2040.s623  
2050 0624 v214672.b2050.s624  
2060 0625 v214672.b2060.s625  
2070 0626 v214672.b2070.s626  
2080 0627 v214672.b2080.s627  
2090 0628 v214672.b2090.s628  
2100 0629 v214672.b2100.s629  
2110 0630 v214672.b2110.s630  
2120 0631 v214672.b2120.s631  
2130 0632 v214672.b2130.s632  
2140 0633 v214672.b2140.s633  
2150 0634 v214672.b2150.s634  
2160 0635 v214672.b2160.s635  
2170 0636 v214672.b2170.s636  
2180 0637 v214672.b2180.s637  
2190 0638 v214672.b2190.s638  
2200 0639 v214672.b2200.s639  
2210 0640 v214672.b2210.s640  
2220 0641 v214672.b2220.s641  
2230 0642 v214672.b2230.s642  
2240 0643 v214672.b2240.s643  
2250 0644 v214672.b2250.s644  
2260 0645 v214672.b2260.s645  
2270 0646 v214672.b2270.s646  
2280 0647 v214672.b2280.s647  
2290 0648 v214672.b2290.s648  
2300 0649 v214672.b2300.s649  
2310 0650 v214672.b2310.s650  
2320 0651 v214672.b2320.s651  
2330 0652 v214672.b2330.s652  
2340 0653 v214672.b2340.s653  
2350 0654 v214672.b2350.s654  
2360 0655 v214672.b2360.s655  
2370 0656 v214672.b2370.s656  
2380 0657 v214672.b2380.s657  
2390 0658 v214672.b2390.s658  
2400 0659 v214672.b2400.s659  
2410 0660 v214672.b2410.s660  
2420 0661 v214672.b2420.s661  
2430 0662 v214672.b2430.s662  
2440 0663 v214672.b2440.s663  
2450 0664 v214672.b2450.s664  
2460 0665 v214672.b2460.s665  
2470 0666 v214672.b2470.s666  
2480 0667 v214672.b2480.s667  
2490 0668 v214672.b2490.s668  
2500 0669 v214672.b2500.s669  
2510 0670 v214672.b2510.s670  
2520 0671 v214672.b2520.s671  
2530 0672 v214672.b2530.s672  
2540 0673 v214672.b2540.s673  
2550 0674 v214672.b2550.s674  
2560 0675 v214672.b2560.s675  
2570 0676 v214672.b2570.s676  
2580 0677 v214672.b2580.s677  
2590 0678 v214672.b2590.s678  
2600 0679 v214672.b2600.s679  
2610 0680 v214672.b2610.s680  
2620 0681 v214672.b2620.s681  
2630 0682 v214672.b2630.s682  
2640 0683 v214672.b2640.s683  
2650 0684 v214672.b2650.s684  
2660 0685 v214672.b2660.s685  
2670 0686 v214672.b2670.s686  
2680 0687 v214672.b2680.s687  
2690 0688 v214672.b2690.s688  
2700 0689 v214672.b2700.s689  
2710 0690 v214672.b2710.s690  
2720 0691 v214672.b2720.s691  
2730 0692 v214672.b2730.s692  
2740 0693 v214672.b2740.s693  
2750 0694 v214672.b2750.s694  
2760 0695 v214672.b2760.s695  
2770 0696 v214672.b2770.s696  
2780 0697 v214672.b2780.s697  
2790 0698 v214672.b2790.s698  
2800 0699 v214672.b2800.s699  
2810 0700 v214672.b2810.s700  
2820 0701 v214672.b2820.s701  
2830 0702 v214672.b2830.s702  
2840 0703 v214672.b2840.s703  
2850 0704 v214672.b2850.s704  
2860 0705 v214672.b2860.s705  
2870 0706 v214672.b2870.s706  
2880 0707 v214672.b2880.s707  
2890 0708 v214672.b2890.s708  
2900 0709 v214672.b2900.s709  
2910 0710 v214672.b2910.s710  
2920 0711 v214672.b2920.s711  
2930 0712 v214672.b2930.s712  
2940 0713 v214672.b2940.s713  
2950 0714 v214672.b2950.s714  
2960 0715 v214672.b2960.s715  
2970 0716 v214672.b2970.s716  
2980 0717 v214672.b2980.s717  
2990 0718 v214672.b2990.s718  
3000 0719 v214672.b3000.s719  
3010 0720 v214672.b3010.s720  
3020 0721 v214672.b3020.s721  
3030 0722 v214672.b3030.s722  
3040 0723 v214672.b3040.s723  
3050 0724 v214672.b3050.s724  
3060 0725 v214672.b3060.s725  
3070 0726 v214672.b3070.s726  
3080 0727 v214672.b3080.s727  
3090 0728 v214672.b3090.s728  
3100 0729 v214672.b3100.s729  
3110 0730 v214672.b3110.s730  
3120 0731 v214672.b3120.s731  
3130 0732 v214672.b3130.s732  
3140 0733 v214672.b3140.s733  
3150 0734 v214672.b3150.s734  
3160 0735 v214672.b3160.s735  
3170 0736 v214672.b3170.s736  
3180 0737 v214672.b3180.s737  
3190 0738 v214672.b3190.s738  
3200 0739 v214672.b3200.s739  
3210 0740 v214672.b3210.s740  
3220 0741 v214672.b3220.s741  
3230 0742 v214672.b3230.s742  
3240 0743 v214672.b3240.s743  
3250 0744 v214672.b3250.s744  
3260 0745 v214672.b3260.s745  
3270 0746 v214672.b3270.s746  
3280 0747 v214672.b3280.s747  
3290 0748 v214672.b3290.s748  
3300 0749 v214672.b3300.s749  
3310 0750 v214672.b3310.s750  
3320 0751 v214672.b3320.s751  
3330 0752 v214672.b3330.s752  
3340 0753 v214672.b3340.s753  
3350 0754 v214672.b3350.s754  
3360 0755 v214672.b3360.s755  
3370 0756 v214672.b3370.s756  
3380 0757 v214672.b3380.s757  
3390 0758 v214672.b3390.s758  
3400 0759 v214672.b3400.s759  
3410 0760 v214672.b3410.s760  
3420 0761 v214672.b3420.s761  
3430 0762 v214672.b3430.s762  
3440 0763 v214672.b3440.s763  
3450 0764 v214672.b3450.s764  
3460 0765 v214672.b3460.s765  
3470 0766 v214672.b3470.s766  
3480 0767 v214672.b3480.s767  
3490 0768 v214672.b3490.s768  
3500 0769 v214672.b3500.s769  
3510 0770 v214672.b3510.s770  
3520 0771 v214672.b3520.s771  
3530 0772 v214672.b3530.s772  
3540 0773 v214672.b3540.s773  
3550 0774 v214672.b3550.s774  
3560 0775 v214672.b3560.s775  
3570 0776 v214672.b3570.s776  
3580 0777 v214672.b3580.s777  
3590 0778 v214672.b3590.s778  
3600 0779 v214672.b3600.s779  
3610 0780 v214672.b3610.s780  
3620 0781 v214672.b3620.s781  
3630 0782 v214672.b3630.s782  
3640 0783 v214672.b3640.s783  
3650 0784 v214672.b3650.s784  
3660 0785 v214672.b3660.s785  
3670 0786 v214672.b3670.s786  
3680 0787 v214672.b3680.s787  
3690 0788 v214672.b3690.s788  
3700 0789 v214672.b3700.s789  
3710 0790 v214672.b3710.s790  
3720 0791 v214672.b3720.s791  
3730 0792 v214672.b3730.s792  
3740 0793 v214672.b3740.s793  
3750 0794 v214672.b3750.s794  
3760 0795 v214672.b3760.s795  
3770 0796 v214672.b3770.s796  
3780 0797 v214672.b3780.s797  
3790 0798 v214672.b3790.s798  
3800 0799 v214672.b3800.s799  
3810 0800 v214672.b3810.s800  
3820 0801 v214672.b3820.s801  
3830 0802 v214672.b3830.s802  
3840 0803 v214672.b3840.s803  
3850 0804 v214672.b3850.s804  
3860 0805 v214672.b3860.s805  
3870 0806 v214672.b3870.s806  
3880 0807 v214672.b3880.s807  
3890 0808 v214672.b3890.s808  
3900 0809 v214672.b3900.s809  
3910 0810 v214672.b3910.s810  
3920 0811 v214672.b3920.s811  
3930 0812 v214672.b3930.s812  
3940 0813 v214672.b3940.s813  
3950 0814 v214672.b3950.s814  
3960 0815 v214672.b3960.s815  
3970 0816 v214672.b3970.s816  
3980 0817 v214672.b3980.s817  
3990 0818 v214672.b3990.s818  
4000 0819 v214672.b4000.s819  
4010 0820 v214672.b4010.s820  
4020 0821 v214672.b4020.s821  
4030 0822 v214672.b4030.s822  
4040 0823 v214672.b4040.s823  
4050 0824 v214672.b4050.s824  
4060 0825 v214672.b4060.s825  
4070 0826 v214672.b4070.s826  
4080 0827 v214672.b4080.s827  
4090 0828 v214672.b4090.s828  
4100 0829 v214672.b4100.s829  
4110 0830 v214672.b4110.s830  
4120 0831 v214672.b4120.s831  
4130 0832 v214672.b4130.s832  
4140 0833 v214672.b4140.s833  
4150 0834 v214672.b4150.s834  
4160 0835 v214672.b4160.s835  
4170 0836 v214672.b4170.s836  
4180 0837 v214672.b4180.s837  
4190 0838 v214672.b4190.s838  
4200 0839 v214672.b4200.s839  
4210 0840 v214672.b4210.s840  
4220 0841 v214672.b4220.s841  
4230 0842 v214672.b4230.s842  
4240 0843 v214672.b4240.s843  
4250 0844 v214672.b4250.s844  
4260 0845 v214672.b4260.s845  
4270 0846 v214672.b4270.s846  
4280 0847 v214672.b4280.s847  
4290 0848 v214672.b4290.s848  
4300 0849 v214672.b4300.s849  
4310 0850 v214672.b4310.s850  
4320 0000 v214672.b4320  
4330 0000 v214672.b4330  
4340 0000 v214672.b4340  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet