Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:20 (1917-1931) (AID: v214673 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:20 
AIDv214673 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 851-1275
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214673.b10  
20 0000 v214673.b20  
30 0000 v214673.b30  
40 0000 v214673.b40  
50 0000 v214673.b50  
60 0000 v214673.b60  
70 0851 v214673.b70.s851  
80 0852 v214673.b80.s852  
90 0853 v214673.b90.s853  
100 0854 v214673.b100.s854  
110 0855 v214673.b110.s855  
120 0856 v214673.b120.s856  
130 0857 v214673.b130.s857  
140 0858 v214673.b140.s858  
150 0859 v214673.b150.s859  
160 0860 v214673.b160.s860  
170 0861 v214673.b170.s861  
180 0862 v214673.b180.s862  
190 0863 v214673.b190.s863  
200 0864 v214673.b200.s864  
210 0865 v214673.b210.s865  
220 0866 v214673.b220.s866  
230 0867 v214673.b230.s867  
240 0868 v214673.b240.s868  
250 0869 v214673.b250.s869  
260 0870 v214673.b260.s870  
270 0871 v214673.b270.s871  
280 0872 v214673.b280.s872  
290 0873 v214673.b290.s873  
300 0874 v214673.b300.s874  
310 0875 v214673.b310.s875  
320 0876 v214673.b320.s876  
330 0877 v214673.b330.s877  
340 0878 v214673.b340.s878  
350 0879 v214673.b350.s879  
360 0880 v214673.b360.s880  
370 0881 v214673.b370.s881  
380 0882 v214673.b380.s882  
390 0883 v214673.b390.s883  
400 0884 v214673.b400.s884  
410 0885 v214673.b410.s885  
420 0886 v214673.b420.s886  
430 0887 v214673.b430.s887  
440 0888 v214673.b440.s888  
450 0889 v214673.b450.s889  
460 0890 v214673.b460.s890  
470 0891 v214673.b470.s891  
480 0892 v214673.b480.s892  
490 0893 v214673.b490.s893  
500 0894 v214673.b500.s894  
510 0895 v214673.b510.s895  
520 0896 v214673.b520.s896  
530 0897 v214673.b530.s897  
540 0898 v214673.b540.s898  
550 0899 v214673.b550.s899  
560 0900 v214673.b560.s900  
570 0901 v214673.b570.s901  
580 0902 v214673.b580.s902  
590 0903 v214673.b590.s903  
600 0904 v214673.b600.s904  
610 0905 v214673.b610.s905  
620 0906 v214673.b620.s906  
630 0907 v214673.b630.s907  
640 0908 v214673.b640.s908  
650 0909 v214673.b650.s909  
660 0910 v214673.b660.s910  
670 0911 v214673.b670.s911  
680 0912 v214673.b680.s912  
690 0913 v214673.b690.s913  
700 0914 v214673.b700.s914  
710 0915 v214673.b710.s915  
720 0916 v214673.b720.s916  
730 0917 v214673.b730.s917  
740 0918 v214673.b740.s918  
750 0919 v214673.b750.s919  
760 0920 v214673.b760.s920  
770 0921 v214673.b770.s921  
780 0922 v214673.b780.s922  
790 0923 v214673.b790.s923  
800 0924 v214673.b800.s924  
810 0925 v214673.b810.s925  
820 0926 v214673.b820.s926  
830 0927 v214673.b830.s927  
840 0928 v214673.b840.s928  
850 0929 v214673.b850.s929  
860 0930 v214673.b860.s930  
870 0931 v214673.b870.s931  
880 0932 v214673.b880.s932  
890 0933 v214673.b890.s933  
900 0934 v214673.b900.s934  
910 0935 v214673.b910.s935  
920 0936 v214673.b920.s936  
930 0937 v214673.b930.s937  
940 0938 v214673.b940.s938  
950 0939 v214673.b950.s939  
960 0940 v214673.b960.s940  
970 0941 v214673.b970.s941  
980 0942 v214673.b980.s942  
990 0943 v214673.b990.s943  
1000 0944 v214673.b1000.s944  
1010 0945 v214673.b1010.s945  
1020 0946 v214673.b1020.s946  
1030 0947 v214673.b1030.s947  
1040 0948 v214673.b1040.s948  
1050 0949 v214673.b1050.s949  
1060 0950 v214673.b1060.s950  
1070 0951 v214673.b1070.s951  
1080 0952 v214673.b1080.s952  
1090 0953 v214673.b1090.s953  
1100 0954 v214673.b1100.s954  
1110 0955 v214673.b1110.s955  
1120 0956 v214673.b1120.s956  
1130 0957 v214673.b1130.s957  
1140 0958 v214673.b1140.s958  
1150 0959 v214673.b1150.s959  
1160 0960 v214673.b1160.s960  
1170 0961 v214673.b1170.s961  
1180 0962 v214673.b1180.s962  
1190 0963 v214673.b1190.s963  
1200 0964 v214673.b1200.s964  
1210 0965 v214673.b1210.s965  
1220 0966 v214673.b1220.s966  
1230 0967 v214673.b1230.s967  
1240 0968 v214673.b1240.s968  
1250 0969 v214673.b1250.s969  
1260 0970 v214673.b1260.s970  
1270 0971 v214673.b1270.s971  
1280 0972 v214673.b1280.s972  
1290 0973 v214673.b1290.s973  
1300 0974 v214673.b1300.s974  
1310 0975 v214673.b1310.s975  
1320 0976 v214673.b1320.s976  
1330 0977 v214673.b1330.s977  
1340 0978 v214673.b1340.s978  
1350 0979 v214673.b1350.s979  
1360 0980 v214673.b1360.s980  
1370 0981 v214673.b1370.s981  
1380 0982 v214673.b1380.s982  
1390 0983 v214673.b1390.s983  
1400 0984 v214673.b1400.s984  
1410 0985 v214673.b1410.s985  
1420 0986 v214673.b1420.s986  
1430 0987 v214673.b1430.s987  
1440 0988 v214673.b1440.s988  
1450 0989 v214673.b1450.s989  
1460 0990 v214673.b1460.s990  
1470 0991 v214673.b1470.s991  
1480 0992 v214673.b1480.s992  
1490 0993 v214673.b1490.s993  
1500 0994 v214673.b1500.s994  
1510 0995 v214673.b1510.s995  
1520 0996 v214673.b1520.s996  
1530 0997 v214673.b1530.s997  
1540 0998 v214673.b1540.s998  
1550 0999 v214673.b1550.s999  
1560 1000 v214673.b1560.s1000  
1570 1001 v214673.b1570.s1001  
1580 1002 v214673.b1580.s1002  
1590 1003 v214673.b1590.s1003  
1600 1004 v214673.b1600.s1004  
1610 1005 v214673.b1610.s1005  
1620 1006 v214673.b1620.s1006  
1630 1007 v214673.b1630.s1007  
1640 1008 v214673.b1640.s1008  
1650 1009 v214673.b1650.s1009  
1660 1010 v214673.b1660.s1010  
1670 1011 v214673.b1670.s1011  
1680 1012 v214673.b1680.s1012  
1690 1013 v214673.b1690.s1013  
1700 1014 v214673.b1700.s1014  
1710 1015 v214673.b1710.s1015  
1720 1016 v214673.b1720.s1016  
1730 1017 v214673.b1730.s1017  
1740 1018 v214673.b1740.s1018  
1750 1019 v214673.b1750.s1019  
1760 1020 v214673.b1760.s1020  
1770 1021 v214673.b1770.s1021  
1780 1022 v214673.b1780.s1022  
1790 1023 v214673.b1790.s1023  
1800 1024 v214673.b1800.s1024  
1810 1025 v214673.b1810.s1025  
1820 1026 v214673.b1820.s1026  
1830 1027 v214673.b1830.s1027  
1840 1028 v214673.b1840.s1028  
1850 1029 v214673.b1850.s1029  
1860 1030 v214673.b1860.s1030  
1870 1031 v214673.b1870.s1031  
1880 1032 v214673.b1880.s1032  
1890 1033 v214673.b1890.s1033  
1900 1034 v214673.b1900.s1034  
1910 1035 v214673.b1910.s1035  
1920 1036 v214673.b1920.s1036  
1930 1037 v214673.b1930.s1037  
1940 1038 v214673.b1940.s1038  
1950 1039 v214673.b1950.s1039  
1960 1040 v214673.b1960.s1040  
1970 1041 v214673.b1970.s1041  
1980 1042 v214673.b1980.s1042  
1990 1043 v214673.b1990.s1043  
2000 1044 v214673.b2000.s1044  
2010 1045 v214673.b2010.s1045  
2020 1046 v214673.b2020.s1046  
2030 1047 v214673.b2030.s1047  
2040 1048 v214673.b2040.s1048  
2050 1049 v214673.b2050.s1049  
2060 1050 v214673.b2060.s1050  
2070 1051 v214673.b2070.s1051  
2080 1052 v214673.b2080.s1052  
2090 1053 v214673.b2090.s1053  
2100 1054 v214673.b2100.s1054  
2110 1055 v214673.b2110.s1055  
2120 1056 v214673.b2120.s1056  
2130 1057 v214673.b2130.s1057  
2140 1058 v214673.b2140.s1058  
2150 1059 v214673.b2150.s1059  
2160 1060 v214673.b2160.s1060  
2170 1061 v214673.b2170.s1061  
2180 1062 v214673.b2180.s1062  
2190 1063 v214673.b2190.s1063  
2200 1064 v214673.b2200.s1064  
2210 1065 v214673.b2210.s1065  
2220 1066 v214673.b2220.s1066  
2230 1067 v214673.b2230.s1067  
2240 1068 v214673.b2240.s1068  
2250 1069 v214673.b2250.s1069  
2260 1070 v214673.b2260.s1070  
2270 1071 v214673.b2270.s1071  
2280 1072 v214673.b2280.s1072  
2290 1073 v214673.b2290.s1073  
2300 1074 v214673.b2300.s1074  
2310 1075 v214673.b2310.s1075  
2320 1076 v214673.b2320.s1076  
2330 1077 v214673.b2330.s1077  
2340 1078 v214673.b2340.s1078  
2350 1079 v214673.b2350.s1079  
2360 1080 v214673.b2360.s1080  
2370 1081 v214673.b2370.s1081  
2380 1082 v214673.b2380.s1082  
2390 1083 v214673.b2390.s1083  
2400 1084 v214673.b2400.s1084  
2410 1085 v214673.b2410.s1085  
2420 1086 v214673.b2420.s1086  
2430 1087 v214673.b2430.s1087  
2440 1088 v214673.b2440.s1088  
2450 1089 v214673.b2450.s1089  
2460 1090 v214673.b2460.s1090  
2470 1091 v214673.b2470.s1091  
2480 1092 v214673.b2480.s1092  
2490 1093 v214673.b2490.s1093  
2500 1094 v214673.b2500.s1094  
2510 1095 v214673.b2510.s1095  
2520 1096 v214673.b2520.s1096  
2530 1097 v214673.b2530.s1097  
2540 1098 v214673.b2540.s1098  
2550 1099 v214673.b2550.s1099  
2560 1100 v214673.b2560.s1100  
2570 1101 v214673.b2570.s1101  
2580 1102 v214673.b2580.s1102  
2590 1103 v214673.b2590.s1103  
2600 1104 v214673.b2600.s1104  
2610 1105 v214673.b2610.s1105  
2620 1106 v214673.b2620.s1106  
2630 1107 v214673.b2630.s1107  
2640 1108 v214673.b2640.s1108  
2650 1109 v214673.b2650.s1109  
2660 1110 v214673.b2660.s1110  
2670 1111 v214673.b2670.s1111  
2680 1112 v214673.b2680.s1112  
2690 1113 v214673.b2690.s1113  
2700 1114 v214673.b2700.s1114  
2710 1115 v214673.b2710.s1115  
2720 1116 v214673.b2720.s1116  
2730 1117 v214673.b2730.s1117  
2740 1118 v214673.b2740.s1118  
2750 1119 v214673.b2750.s1119  
2760 1120 v214673.b2760.s1120  
2770 1121 v214673.b2770.s1121  
2780 1122 v214673.b2780.s1122  
2790 1123 v214673.b2790.s1123  
2800 1124 v214673.b2800.s1124  
2810 1125 v214673.b2810.s1125  
2820 1126 v214673.b2820.s1126  
2830 1127 v214673.b2830.s1127  
2840 1128 v214673.b2840.s1128  
2850 1129 v214673.b2850.s1129  
2860 1130 v214673.b2860.s1130  
2870 1131 v214673.b2870.s1131  
2880 1132 v214673.b2880.s1132  
2890 1133 v214673.b2890.s1133  
2900 1134 v214673.b2900.s1134  
2910 1135 v214673.b2910.s1135  
2920 1136 v214673.b2920.s1136  
2930 1137 v214673.b2930.s1137  
2940 1138 v214673.b2940.s1138  
2950 1139 v214673.b2950.s1139  
2960 1140 v214673.b2960.s1140  
2970 1141 v214673.b2970.s1141  
2980 1142 v214673.b2980.s1142  
2990 1143 v214673.b2990.s1143  
3000 1144 v214673.b3000.s1144  
3010 1145 v214673.b3010.s1145  
3020 1146 v214673.b3020.s1146  
3030 1147 v214673.b3030.s1147  
3040 1148 v214673.b3040.s1148  
3050 1149 v214673.b3050.s1149  
3060 1150 v214673.b3060.s1150  
3070 1151 v214673.b3070.s1151  
3080 1152 v214673.b3080.s1152  
3090 1153 v214673.b3090.s1153  
3100 1154 v214673.b3100.s1154  
3110 1155 v214673.b3110.s1155  
3120 1156 v214673.b3120.s1156  
3130 1157 v214673.b3130.s1157  
3140 1158 v214673.b3140.s1158  
3150 1159 v214673.b3150.s1159  
3160 1160 v214673.b3160.s1160  
3170 1161 v214673.b3170.s1161  
3180 1162 v214673.b3180.s1162  
3190 1163 v214673.b3190.s1163  
3200 1164 v214673.b3200.s1164  
3210 1165 v214673.b3210.s1165  
3220 1166 v214673.b3220.s1166  
3230 1167 v214673.b3230.s1167  
3240 1168 v214673.b3240.s1168  
3250 1169 v214673.b3250.s1169  
3260 1170 v214673.b3260.s1170  
3270 1171 v214673.b3270.s1171  
3280 1172 v214673.b3280.s1172  
3290 1173 v214673.b3290.s1173  
3300 1174 v214673.b3300.s1174  
3310 1175 v214673.b3310.s1175  
3320 1176 v214673.b3320.s1176  
3330 1177 v214673.b3330.s1177  
3340 1178 v214673.b3340.s1178  
3350 1179 v214673.b3350.s1179  
3360 1180 v214673.b3360.s1180  
3370 1181 v214673.b3370.s1181  
3380 1182 v214673.b3380.s1182  
3390 1183 v214673.b3390.s1183  
3400 1184 v214673.b3400.s1184  
3410 1185 v214673.b3410.s1185  
3420 1186 v214673.b3420.s1186  
3430 1187 v214673.b3430.s1187  
3440 1188 v214673.b3440.s1188  
3450 1189 v214673.b3450.s1189  
3460 1190 v214673.b3460.s1190  
3470 1191 v214673.b3470.s1191  
3480 1192 v214673.b3480.s1192  
3490 1193 v214673.b3490.s1193  
3500 1194 v214673.b3500.s1194  
3510 1195 v214673.b3510.s1195  
3520 1196 v214673.b3520.s1196  
3530 1197 v214673.b3530.s1197  
3540 1211 v214673.b3540.s1211  
3550 1212 v214673.b3550.s1212  
3560 1213 v214673.b3560.s1213  
3570 1214 v214673.b3570.s1214  
3580 1215 v214673.b3580.s1215  
3590 1216 v214673.b3590.s1216  
3600 1217 v214673.b3600.s1217  
3610 1218 v214673.b3610.s1218  
3620 1219 v214673.b3620.s1219  
3630 1220 v214673.b3630.s1220  
3640 1221 v214673.b3640.s1221  
3650 1222 v214673.b3650.s1222  
3660 1223 v214673.b3660.s1223  
3670 1224 v214673.b3670.s1224  
3680 1225 v214673.b3680.s1225  
3690 1226 v214673.b3690.s1226  
3700 1227 v214673.b3700.s1227  
3710 1228 v214673.b3710.s1228  
3720 1229 v214673.b3720.s1229  
3730 1230 v214673.b3730.s1230  
3740 1231 v214673.b3740.s1231  
3750 1232 v214673.b3750.s1232  
3760 1233 v214673.b3760.s1233  
3770 1234 v214673.b3770.s1234  
3780 1235 v214673.b3780.s1235  
3790 1236 v214673.b3790.s1236  
3800 1237 v214673.b3800.s1237  
3810 1238 v214673.b3810.s1238  
3820 1239 v214673.b3820.s1239  
3830 1240 v214673.b3830.s1240  
3840 1241 v214673.b3840.s1241  
3850 1242 v214673.b3850.s1242  
3860 1243 v214673.b3860.s1243  
3870 1244 v214673.b3870.s1244  
3880 1245 v214673.b3880.s1245  
3890 1246 v214673.b3890.s1246  
3900 1247 v214673.b3900.s1247  
3910 1248 v214673.b3910.s1248  
3920 1249 v214673.b3920.s1249  
3930 1250 v214673.b3930.s1250  
3940 0000 v214673.b3940  
3950 0000 v214673.b3950  
3960 0000 v214673.b3960  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet