Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:21 (1917-1931) (AID: v214674 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:21 
AIDv214674 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 1276-1700
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214674.b10  
20 0000 v214674.b20  
30 0000 v214674.b30  
40 0000 v214674.b40  
50 0000 v214674.b50  
60 0000 v214674.b60  
70 1276 v214674.b70.s1276  
80 1277 v214674.b80.s1277  
90 1278 v214674.b90.s1278  
100 1279 v214674.b100.s1279  
110 1280 v214674.b110.s1280  
120 1281 v214674.b120.s1281  
130 1282 v214674.b130.s1282  
140 1283 v214674.b140.s1283  
150 1284 v214674.b150.s1284  
160 1285 v214674.b160.s1285  
170 1286 v214674.b170.s1286  
180 1287 v214674.b180.s1287  
190 1288 v214674.b190.s1288  
200 1289 v214674.b200.s1289  
210 1290 v214674.b210.s1290  
220 1291 v214674.b220.s1291  
230 1292 v214674.b230.s1292  
240 1293 v214674.b240.s1293  
250 1294 v214674.b250.s1294  
260 1295 v214674.b260.s1295  
270 1296 v214674.b270.s1296  
280 1297 v214674.b280.s1297  
290 1298 v214674.b290.s1298  
300 1299 v214674.b300.s1299  
310 1300 v214674.b310.s1300  
320 1301 v214674.b320.s1301  
330 1302 v214674.b330.s1302  
340 1303 v214674.b340.s1303  
350 1304 v214674.b350.s1304  
360 1305 v214674.b360.s1305  
370 1306 v214674.b370.s1306  
380 1307 v214674.b380.s1307  
390 1308 v214674.b390.s1308  
400 1309 v214674.b400.s1309  
410 1310 v214674.b410.s1310  
420 1311 v214674.b420.s1311  
430 1312 v214674.b430.s1312  
440 1313 v214674.b440.s1313  
450 1314 v214674.b450.s1314  
460 1315 v214674.b460.s1315  
470 1316 v214674.b470.s1316  
480 1317 v214674.b480.s1317  
490 1318 v214674.b490.s1318  
500 1319 v214674.b500.s1319  
510 1320 v214674.b510.s1320  
520 1321 v214674.b520.s1321  
530 1322 v214674.b530.s1322  
540 1323 v214674.b540.s1323  
550 1324 v214674.b550.s1324  
560 1325 v214674.b560.s1325  
570 1326 v214674.b570.s1326  
580 1327 v214674.b580.s1327  
590 1328 v214674.b590.s1328  
600 1329 v214674.b600.s1329  
610 1330 v214674.b610.s1330  
620 1331 v214674.b620.s1331  
630 1332 v214674.b630.s1332  
640 1333 v214674.b640.s1333  
650 1334 v214674.b650.s1334  
660 1335 v214674.b660.s1335  
670 1336 v214674.b670.s1336  
680 1337 v214674.b680.s1337  
690 1338 v214674.b690.s1338  
700 1339 v214674.b700.s1339  
710 1340 v214674.b710.s1340  
720 1341 v214674.b720.s1341  
730 1342 v214674.b730.s1342  
740 1343 v214674.b740.s1343  
750 1344 v214674.b750.s1344  
760 1345 v214674.b760.s1345  
770 1346 v214674.b770.s1346  
780 1347 v214674.b780.s1347  
790 1348 v214674.b790.s1348  
800 1349 v214674.b800.s1349  
810 1350 v214674.b810.s1350  
820 1351 v214674.b820.s1351  
830 1352 v214674.b830.s1352  
840 1353 v214674.b840.s1353  
850 1354 v214674.b850.s1354  
860 1355 v214674.b860.s1355  
870 1356 v214674.b870.s1356  
880 1357 v214674.b880.s1357  
890 1358 v214674.b890.s1358  
900 1359 v214674.b900.s1359  
910 1360 v214674.b910.s1360  
920 1361 v214674.b920.s1361  
930 1362 v214674.b930.s1362  
940 1363 v214674.b940.s1363  
950 1364 v214674.b950.s1364  
960 1365 v214674.b960.s1365  
970 1366 v214674.b970.s1366  
980 1367 v214674.b980.s1367  
990 1368 v214674.b990.s1368  
1000 1369 v214674.b1000.s1369  
1010 1370 v214674.b1010.s1370  
1020 1371 v214674.b1020.s1371  
1030 1372 v214674.b1030.s1372  
1040 1373 v214674.b1040.s1373  
1050 1374 v214674.b1050.s1374  
1060 1375 v214674.b1060.s1375  
1070 1376 v214674.b1070.s1376  
1080 1377 v214674.b1080.s1377  
1090 1378 v214674.b1090.s1378  
1100 1379 v214674.b1100.s1379  
1110 1380 v214674.b1110.s1380  
1120 1381 v214674.b1120.s1381  
1130 1382 v214674.b1130.s1382  
1140 1383 v214674.b1140.s1383  
1150 1384 v214674.b1150.s1384  
1160 1385 v214674.b1160.s1385  
1170 1386 v214674.b1170.s1386  
1180 1387 v214674.b1180.s1387  
1190 1388 v214674.b1190.s1388  
1200 1389 v214674.b1200.s1389  
1210 1390 v214674.b1210.s1390  
1220 1391 v214674.b1220.s1391  
1230 1392 v214674.b1230.s1392  
1240 1393 v214674.b1240.s1393  
1250 1394 v214674.b1250.s1394  
1260 1395 v214674.b1260.s1395  
1270 1396 v214674.b1270.s1396  
1280 1397 v214674.b1280.s1397  
1290 1398 v214674.b1290.s1398  
1300 1399 v214674.b1300.s1399  
1310 1400 v214674.b1310.s1400  
1320 1401 v214674.b1320.s1401  
1330 1402 v214674.b1330.s1402  
1340 1403 v214674.b1340.s1403  
1350 1404 v214674.b1350.s1404  
1360 1405 v214674.b1360.s1405  
1370 1406 v214674.b1370.s1406  
1380 1407 v214674.b1380.s1407  
1390 1408 v214674.b1390.s1408  
1400 1409 v214674.b1400.s1409  
1410 1410 v214674.b1410.s1410  
1420 1411 v214674.b1420.s1411  
1430 1412 v214674.b1430.s1412  
1440 1413 v214674.b1440.s1413  
1450 1414 v214674.b1450.s1414  
1460 1415 v214674.b1460.s1415  
1470 1416 v214674.b1470.s1416  
1480 1417 v214674.b1480.s1417  
1490 1418 v214674.b1490.s1418  
1500 1419 v214674.b1500.s1419  
1510 1420 v214674.b1510.s1420  
1520 1421 v214674.b1520.s1421  
1530 1422 v214674.b1530.s1422  
1540 1423 v214674.b1540.s1423  
1550 1424 v214674.b1550.s1424  
1560 1425 v214674.b1560.s1425  
1570 1426 v214674.b1570.s1426  
1580 1427 v214674.b1580.s1427  
1590 1428 v214674.b1590.s1428  
1600 1429 v214674.b1600.s1429  
1610 1430 v214674.b1610.s1430  
1620 1431 v214674.b1620.s1431  
1630 1432 v214674.b1630.s1432  
1640 1433 v214674.b1640.s1433  
1650 1434 v214674.b1650.s1434  
1660 1435 v214674.b1660.s1435  
1670 1436 v214674.b1670.s1436  
1680 1437 v214674.b1680.s1437  
1690 1438 v214674.b1690.s1438  
1700 1439 v214674.b1700.s1439  
1710 1440 v214674.b1710.s1440  
1720 1441 v214674.b1720.s1441  
1730 1442 v214674.b1730.s1442  
1740 1443 v214674.b1740.s1443  
1750 1444 v214674.b1750.s1444  
1760 1445 v214674.b1760.s1445  
1770 1446 v214674.b1770.s1446  
1780 1447 v214674.b1780.s1447  
1790 1448 v214674.b1790.s1448  
1800 1449 v214674.b1800.s1449  
1810 1450 v214674.b1810.s1450  
1820 1451 v214674.b1820.s1451  
1830 1452 v214674.b1830.s1452  
1840 1453 v214674.b1840.s1453  
1850 1454 v214674.b1850.s1454  
1860 1455 v214674.b1860.s1455  
1870 1456 v214674.b1870.s1456  
1880 1457 v214674.b1880.s1457  
1890 1458 v214674.b1890.s1458  
1900 1459 v214674.b1900.s1459  
1910 1460 v214674.b1910.s1460  
1920 1461 v214674.b1920.s1461  
1930 1462 v214674.b1930.s1462  
1940 1463 v214674.b1940.s1463  
1950 1464 v214674.b1950.s1464  
1960 1465 v214674.b1960.s1465  
1970 1466 v214674.b1970.s1466  
1980 1467 v214674.b1980.s1467  
1990 1468 v214674.b1990.s1468  
2000 1469 v214674.b2000.s1469  
2010 1470 v214674.b2010.s1470  
2020 1471 v214674.b2020.s1471  
2030 1472 v214674.b2030.s1472  
2040 1473 v214674.b2040.s1473  
2050 1474 v214674.b2050.s1474  
2060 1475 v214674.b2060.s1475  
2070 1476 v214674.b2070.s1476  
2080 1477 v214674.b2080.s1477  
2090 1478 v214674.b2090.s1478  
2100 1479 v214674.b2100.s1479  
2110 1480 v214674.b2110.s1480  
2120 1481 v214674.b2120.s1481  
2130 1482 v214674.b2130.s1482  
2140 1483 v214674.b2140.s1483  
2150 1484 v214674.b2150.s1484  
2160 1485 v214674.b2160.s1485  
2170 1486 v214674.b2170.s1486  
2180 1487 v214674.b2180.s1487  
2190 1488 v214674.b2190.s1488  
2200 1489 v214674.b2200.s1489  
2210 1490 v214674.b2210.s1490  
2220 1491 v214674.b2220.s1491  
2230 1492 v214674.b2230.s1492  
2240 1493 v214674.b2240.s1493  
2250 1494 v214674.b2250.s1494  
2260 1495 v214674.b2260.s1495  
2270 1496 v214674.b2270.s1496  
2280 1497 v214674.b2280.s1497  
2290 1498 v214674.b2290.s1498  
2300 1499 v214674.b2300.s1499  
2310 1500 v214674.b2310.s1500  
2320 1501 v214674.b2320.s1501  
2330 1502 v214674.b2330.s1502  
2340 1503 v214674.b2340.s1503  
2350 1504 v214674.b2350.s1504  
2360 1505 v214674.b2360.s1505  
2370 1506 v214674.b2370.s1506  
2380 1507 v214674.b2380.s1507  
2390 1508 v214674.b2390.s1508  
2400 1509 v214674.b2400.s1509  
2410 1510 v214674.b2410.s1510  
2420 1511 v214674.b2420.s1511  
2430 1512 v214674.b2430.s1512  
2440 1513 v214674.b2440.s1513  
2450 1514 v214674.b2450.s1514  
2460 1515 v214674.b2460.s1515  
2470 1516 v214674.b2470.s1516  
2480 1517 v214674.b2480.s1517  
2490 1518 v214674.b2490.s1518  
2500 1519 v214674.b2500.s1519  
2510 1520 v214674.b2510.s1520  
2520 1521 v214674.b2520.s1521  
2530 1522 v214674.b2530.s1522  
2540 1523 v214674.b2540.s1523  
2550 1524 v214674.b2550.s1524  
2560 1525 v214674.b2560.s1525  
2570 1526 v214674.b2570.s1526  
2580 1527 v214674.b2580.s1527  
2590 1528 v214674.b2590.s1528  
2600 1529 v214674.b2600.s1529  
2610 1530 v214674.b2610.s1530  
2620 1531 v214674.b2620.s1531  
2630 1532 v214674.b2630.s1532  
2640 1533 v214674.b2640.s1533  
2650 1534 v214674.b2650.s1534  
2660 1535 v214674.b2660.s1535  
2670 1536 v214674.b2670.s1536  
2680 1537 v214674.b2680.s1537  
2690 1538 v214674.b2690.s1538  
2700 1539 v214674.b2700.s1539  
2710 1540 v214674.b2710.s1540  
2720 1541 v214674.b2720.s1541  
2730 1542 v214674.b2730.s1542  
2740 1543 v214674.b2740.s1543  
2750 1544 v214674.b2750.s1544  
2760 1545 v214674.b2760.s1545  
2770 1546 v214674.b2770.s1546  
2780 1547 v214674.b2780.s1547  
2790 1548 v214674.b2790.s1548  
2800 1549 v214674.b2800.s1549  
2810 1550 v214674.b2810.s1550  
2820 1551 v214674.b2820.s1551  
2830 1552 v214674.b2830.s1552  
2840 1553 v214674.b2840.s1553  
2850 1554 v214674.b2850.s1554  
2860 1555 v214674.b2860.s1555  
2870 1556 v214674.b2870.s1556  
2880 1557 v214674.b2880.s1557  
2890 1558 v214674.b2890.s1558  
2900 1559 v214674.b2900.s1559  
2910 1560 v214674.b2910.s1560  
2920 1561 v214674.b2920.s1561  
2930 1562 v214674.b2930.s1562  
2940 1563 v214674.b2940.s1563  
2950 1564 v214674.b2950.s1564  
2960 1565 v214674.b2960.s1565  
2970 1566 v214674.b2970.s1566  
2980 1567 v214674.b2980.s1567  
2990 1568 v214674.b2990.s1568  
3000 1569 v214674.b3000.s1569  
3010 1570 v214674.b3010.s1570  
3020 1571 v214674.b3020.s1571  
3030 1572 v214674.b3030.s1572  
3040 1573 v214674.b3040.s1573  
3050 1574 v214674.b3050.s1574  
3060 1575 v214674.b3060.s1575  
3070 1576 v214674.b3070.s1576  
3080 1577 v214674.b3080.s1577  
3090 1578 v214674.b3090.s1578  
3100 1579 v214674.b3100.s1579  
3110 1580 v214674.b3110.s1580  
3120 1581 v214674.b3120.s1581  
3130 1582 v214674.b3130.s1582  
3140 1583 v214674.b3140.s1583  
3150 1584 v214674.b3150.s1584  
3160 1585 v214674.b3160.s1585  
3170 1586 v214674.b3170.s1586  
3180 1587 v214674.b3180.s1587  
3190 1588 v214674.b3190.s1588  
3200 1589 v214674.b3200.s1589  
3210 1590 v214674.b3210.s1590  
3220 1591 v214674.b3220.s1591  
3230 1592 v214674.b3230.s1592  
3240 1593 v214674.b3240.s1593  
3250 1594 v214674.b3250.s1594  
3260 1595 v214674.b3260.s1595  
3270 1596 v214674.b3270.s1596  
3280 1597 v214674.b3280.s1597  
3290 1598 v214674.b3290.s1598  
3300 1599 v214674.b3300.s1599  
3310 1600 v214674.b3310.s1600  
3320 1601 v214674.b3320.s1601  
3330 1602 v214674.b3330.s1602  
3340 1603 v214674.b3340.s1603  
3350 1604 v214674.b3350.s1604  
3360 1605 v214674.b3360.s1605  
3370 1606 v214674.b3370.s1606  
3380 1607 v214674.b3380.s1607  
3390 1608 v214674.b3390.s1608  
3400 1609 v214674.b3400.s1609  
3410 1610 v214674.b3410.s1610  
3420 1611 v214674.b3420.s1611  
3430 1612 v214674.b3430.s1612  
3440 1613 v214674.b3440.s1613  
3450 1614 v214674.b3450.s1614  
3460 1615 v214674.b3460.s1615  
3470 1616 v214674.b3470.s1616  
3480 1617 v214674.b3480.s1617  
3490 1618 v214674.b3490.s1618  
3500 1619 v214674.b3500.s1619  
3510 1620 v214674.b3510.s1620  
3520 1621 v214674.b3520.s1621  
3530 1622 v214674.b3530.s1622  
3540 1623 v214674.b3540.s1623  
3550 1624 v214674.b3550.s1624  
3560 1625 v214674.b3560.s1625  
3570 1626 v214674.b3570.s1626  
3580 1627 v214674.b3580.s1627  
3590 1628 v214674.b3590.s1628  
3600 1629 v214674.b3600.s1629  
3610 1630 v214674.b3610.s1630  
3620 1631 v214674.b3620.s1631  
3630 1632 v214674.b3630.s1632  
3640 1633 v214674.b3640.s1633  
3650 1634 v214674.b3650.s1634  
3660 1635 v214674.b3660.s1635  
3670 1636 v214674.b3670.s1636  
3680 1637 v214674.b3680.s1637  
3690 1638 v214674.b3690.s1638  
3700 1639 v214674.b3700.s1639  
3710 1640 v214674.b3710.s1640  
3720 1641 v214674.b3720.s1641  
3730 1642 v214674.b3730.s1642  
3740 1643 v214674.b3740.s1643  
3750 1644 v214674.b3750.s1644  
3760 1645 v214674.b3760.s1645  
3770 1646 v214674.b3770.s1646  
3780 1647 v214674.b3780.s1647  
3790 1648 v214674.b3790.s1648  
3800 1649 v214674.b3800.s1649  
3810 1650 v214674.b3810.s1650  
3820 1651 v214674.b3820.s1651  
3830 1652 v214674.b3830.s1652  
3840 1653 v214674.b3840.s1653  
3850 1654 v214674.b3850.s1654  
3860 1655 v214674.b3860.s1655  
3870 1656 v214674.b3870.s1656  
3880 1657 v214674.b3880.s1657  
3890 1658 v214674.b3890.s1658  
3900 1659 v214674.b3900.s1659  
3910 1660 v214674.b3910.s1660  
3920 1661 v214674.b3920.s1661  
3930 1662 v214674.b3930.s1662  
3940 1663 v214674.b3940.s1663  
3950 1664 v214674.b3950.s1664  
3960 1665 v214674.b3960.s1665  
3970 1666 v214674.b3970.s1666  
3980 1667 v214674.b3980.s1667  
3990 1668 v214674.b3990.s1668  
4000 1669 v214674.b4000.s1669  
4010 1670 v214674.b4010.s1670  
4020 1671 v214674.b4020.s1671  
4030 1672 v214674.b4030.s1672  
4040 1673 v214674.b4040.s1673  
4050 1674 v214674.b4050.s1674  
4060 1675 v214674.b4060.s1675  
4070 1676 v214674.b4070.s1676  
4080 1677 v214674.b4080.s1677  
4090 1678 v214674.b4090.s1678  
4100 1679 v214674.b4100.s1679  
4110 1680 v214674.b4110.s1680  
4120 1681 v214674.b4120.s1681  
4130 1682 v214674.b4130.s1682  
4140 1683 v214674.b4140.s1683  
4150 1684 v214674.b4150.s1684  
4160 0000 v214674.b4160  
4170 0000 v214674.b4170  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet