Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:22 (1917-1931) (AID: v214675 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:22 
AIDv214675 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 1701-2125
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214675.b10  
20 0000 v214675.b20  
30 0000 v214675.b30  
40 0000 v214675.b40  
50 0000 v214675.b50  
60 0000 v214675.b60  
70 1701 v214675.b70.s1701  
80 1702 v214675.b80.s1702  
90 1703 v214675.b90.s1703  
100 1704 v214675.b100.s1704  
110 1705 v214675.b110.s1705  
120 1706 v214675.b120.s1706  
130 1707 v214675.b130.s1707  
140 1708 v214675.b140.s1708  
150 1709 v214675.b150.s1709  
160 1710 v214675.b160.s1710  
170 1711 v214675.b170.s1711  
180 1712 v214675.b180.s1712  
190 1713 v214675.b190.s1713  
200 1714 v214675.b200.s1714  
210 1715 v214675.b210.s1715  
220 1716 v214675.b220.s1716  
230 1717 v214675.b230.s1717  
240 1718 v214675.b240.s1718  
250 1719 v214675.b250.s1719  
260 1720 v214675.b260.s1720  
270 1721 v214675.b270.s1721  
280 1722 v214675.b280.s1722  
290 1723 v214675.b290.s1723  
300 1724 v214675.b300.s1724  
310 1725 v214675.b310.s1725  
320 1726 v214675.b320.s1726  
330 1727 v214675.b330.s1727  
340 1728 v214675.b340.s1728  
350 1729 v214675.b350.s1729  
360 1730 v214675.b360.s1730  
370 1731 v214675.b370.s1731  
380 1732 v214675.b380.s1732  
390 1733 v214675.b390.s1733  
400 1734 v214675.b400.s1734  
410 1735 v214675.b410.s1735  
420 1736 v214675.b420.s1736  
430 1737 v214675.b430.s1737  
440 1738 v214675.b440.s1738  
450 1739 v214675.b450.s1739  
460 1740 v214675.b460.s1740  
470 1741 v214675.b470.s1741  
480 1742 v214675.b480.s1742  
490 1743 v214675.b490.s1743  
500 1744 v214675.b500.s1744  
510 1745 v214675.b510.s1745  
520 1746 v214675.b520.s1746  
530 1747 v214675.b530.s1747  
540 1748 v214675.b540.s1748  
550 1749 v214675.b550.s1749  
560 1750 v214675.b560.s1750  
570 1751 v214675.b570.s1751  
580 1752 v214675.b580.s1752  
590 1753 v214675.b590.s1753  
600 1754 v214675.b600.s1754  
610 1755 v214675.b610.s1755  
620 1756 v214675.b620.s1756  
630 1757 v214675.b630.s1757  
640 1758 v214675.b640.s1758  
650 1759 v214675.b650.s1759  
660 1760 v214675.b660.s1760  
670 1761 v214675.b670.s1761  
680 1762 v214675.b680.s1762  
690 1763 v214675.b690.s1763  
700 1764 v214675.b700.s1764  
710 1765 v214675.b710.s1765  
720 1766 v214675.b720.s1766  
730 1767 v214675.b730.s1767  
740 1768 v214675.b740.s1768  
750 1769 v214675.b750.s1769  
760 1770 v214675.b760.s1770  
770 1771 v214675.b770.s1771  
780 1772 v214675.b780.s1772  
790 1773 v214675.b790.s1773  
800 1774 v214675.b800.s1774  
810 1775 v214675.b810.s1775  
820 1776 v214675.b820.s1776  
830 1777 v214675.b830.s1777  
840 1778 v214675.b840.s1778  
850 1779 v214675.b850.s1779  
860 1780 v214675.b860.s1780  
870 1781 v214675.b870.s1781  
880 1782 v214675.b880.s1782  
890 1783 v214675.b890.s1783  
900 1784 v214675.b900.s1784  
910 1785 v214675.b910.s1785  
920 1786 v214675.b920.s1786  
930 1787 v214675.b930.s1787  
940 1788 v214675.b940.s1788  
950 1789 v214675.b950.s1789  
960 1790 v214675.b960.s1790  
970 1791 v214675.b970.s1791  
980 1792 v214675.b980.s1792  
990 1793 v214675.b990.s1793  
1000 1794 v214675.b1000.s1794  
1010 1795 v214675.b1010.s1795  
1020 1796 v214675.b1020.s1796  
1030 1797 v214675.b1030.s1797  
1040 1798 v214675.b1040.s1798  
1050 1799 v214675.b1050.s1799  
1060 1800 v214675.b1060.s1800  
1070 1801 v214675.b1070.s1801  
1080 1802 v214675.b1080.s1802  
1090 1803 v214675.b1090.s1803  
1100 1804 v214675.b1100.s1804  
1110 1805 v214675.b1110.s1805  
1120 1806 v214675.b1120.s1806  
1130 1807 v214675.b1130.s1807  
1140 1808 v214675.b1140.s1808  
1150 1809 v214675.b1150.s1809  
1160 1810 v214675.b1160.s1810  
1170 1811 v214675.b1170.s1811  
1180 1812 v214675.b1180.s1812  
1190 1813 v214675.b1190.s1813  
1200 1814 v214675.b1200.s1814  
1210 1815 v214675.b1210.s1815  
1220 1816 v214675.b1220.s1816  
1230 1817 v214675.b1230.s1817  
1240 1818 v214675.b1240.s1818  
1250 1819 v214675.b1250.s1819  
1260 1820 v214675.b1260.s1820  
1270 1821 v214675.b1270.s1821  
1280 1822 v214675.b1280.s1822  
1290 1823 v214675.b1290.s1823  
1300 1824 v214675.b1300.s1824  
1310 1825 v214675.b1310.s1825  
1320 1826 v214675.b1320.s1826  
1330 1827 v214675.b1330.s1827  
1340 1828 v214675.b1340.s1828  
1350 1829 v214675.b1350.s1829  
1360 1830 v214675.b1360.s1830  
1370 1831 v214675.b1370.s1831  
1380 1832 v214675.b1380.s1832  
1390 1833 v214675.b1390.s1833  
1400 1834 v214675.b1400.s1834  
1410 1835 v214675.b1410.s1835  
1420 1836 v214675.b1420.s1836  
1430 1837 v214675.b1430.s1837  
1440 1838 v214675.b1440.s1838  
1450 1839 v214675.b1450.s1839  
1460 1840 v214675.b1460.s1840  
1470 1841 v214675.b1470.s1841  
1480 1842 v214675.b1480.s1842  
1490 1843 v214675.b1490.s1843  
1500 1844 v214675.b1500.s1844  
1510 1845 v214675.b1510.s1845  
1520 1846 v214675.b1520.s1846  
1530 1847 v214675.b1530.s1847  
1540 1848 v214675.b1540.s1848  
1550 1849 v214675.b1550.s1849  
1560 1850 v214675.b1560.s1850  
1570 1851 v214675.b1570.s1851  
1580 1852 v214675.b1580.s1852  
1590 1853 v214675.b1590.s1853  
1600 1854 v214675.b1600.s1854  
1610 1855 v214675.b1610.s1855  
1620 1856 v214675.b1620.s1856  
1630 1857 v214675.b1630.s1857  
1640 1858 v214675.b1640.s1858  
1650 1859 v214675.b1650.s1859  
1660 1860 v214675.b1660.s1860  
1670 1861 v214675.b1670.s1861  
1680 1862 v214675.b1680.s1862  
1690 1863 v214675.b1690.s1863  
1700 1864 v214675.b1700.s1864  
1710 1865 v214675.b1710.s1865  
1720 1866 v214675.b1720.s1866  
1730 1867 v214675.b1730.s1867  
1740 1868 v214675.b1740.s1868  
1750 1869 v214675.b1750.s1869  
1760 1870 v214675.b1760.s1870  
1770 1871 v214675.b1770.s1871  
1780 1872 v214675.b1780.s1872  
1790 1873 v214675.b1790.s1873  
1800 1874 v214675.b1800.s1874  
1810 1875 v214675.b1810.s1875  
1820 1876 v214675.b1820.s1876  
1830 1877 v214675.b1830.s1877  
1840 1878 v214675.b1840.s1878  
1850 1879 v214675.b1850.s1879  
1860 1880 v214675.b1860.s1880  
1870 1881 v214675.b1870.s1881  
1880 1882 v214675.b1880.s1882  
1890 1883 v214675.b1890.s1883  
1900 1884 v214675.b1900.s1884  
1910 1885 v214675.b1910.s1885  
1920 1886 v214675.b1920.s1886  
1930 1887 v214675.b1930.s1887  
1940 1888 v214675.b1940.s1888  
1950 1889 v214675.b1950.s1889  
1960 1890 v214675.b1960.s1890  
1970 1891 v214675.b1970.s1891  
1980 1892 v214675.b1980.s1892  
1990 1893 v214675.b1990.s1893  
2000 1894 v214675.b2000.s1894  
2010 1895 v214675.b2010.s1895  
2020 1896 v214675.b2020.s1896  
2030 1897 v214675.b2030.s1897  
2040 1898 v214675.b2040.s1898  
2050 1899 v214675.b2050.s1899  
2060 1900 v214675.b2060.s1900  
2070 1901 v214675.b2070.s1901  
2080 1902 v214675.b2080.s1902  
2090 1903 v214675.b2090.s1903  
2100 1904 v214675.b2100.s1904  
2110 1905 v214675.b2110.s1905  
2120 1906 v214675.b2120.s1906  
2130 1907 v214675.b2130.s1907  
2140 1908 v214675.b2140.s1908  
2150 1909 v214675.b2150.s1909  
2160 1910 v214675.b2160.s1910  
2170 1911 v214675.b2170.s1911  
2180 1912 v214675.b2180.s1912  
2190 1913 v214675.b2190.s1913  
2200 1914 v214675.b2200.s1914  
2210 1915 v214675.b2210.s1915  
2220 1916 v214675.b2220.s1916  
2230 1917 v214675.b2230.s1917  
2240 1918 v214675.b2240.s1918  
2250 1919 v214675.b2250.s1919  
2260 1920 v214675.b2260.s1920  
2270 1921 v214675.b2270.s1921  
2280 1922 v214675.b2280.s1922  
2290 1923 v214675.b2290.s1923  
2300 1924 v214675.b2300.s1924  
2310 1925 v214675.b2310.s1925  
2320 1926 v214675.b2320.s1926  
2330 1927 v214675.b2330.s1927  
2340 1928 v214675.b2340.s1928  
2350 1929 v214675.b2350.s1929  
2360 1930 v214675.b2360.s1930  
2370 1931 v214675.b2370.s1931  
2380 1932 v214675.b2380.s1932  
2390 1933 v214675.b2390.s1933  
2400 1934 v214675.b2400.s1934  
2410 1935 v214675.b2410.s1935  
2420 1936 v214675.b2420.s1936  
2430 1937 v214675.b2430.s1937  
2440 1938 v214675.b2440.s1938  
2450 1939 v214675.b2450.s1939  
2460 1940 v214675.b2460.s1940  
2470 1941 v214675.b2470.s1941  
2480 1942 v214675.b2480.s1942  
2490 1943 v214675.b2490.s1943  
2500 1944 v214675.b2500.s1944  
2510 1945 v214675.b2510.s1945  
2520 1946 v214675.b2520.s1946  
2530 1947 v214675.b2530.s1947  
2540 1948 v214675.b2540.s1948  
2550 1949 v214675.b2550.s1949  
2560 1950 v214675.b2560.s1950  
2570 1951 v214675.b2570.s1951  
2580 1952 v214675.b2580.s1952  
2590 1953 v214675.b2590.s1953  
2600 1954 v214675.b2600.s1954  
2610 1955 v214675.b2610.s1955  
2620 1956 v214675.b2620.s1956  
2630 1957 v214675.b2630.s1957  
2640 1958 v214675.b2640.s1958  
2650 1959 v214675.b2650.s1959  
2660 1960 v214675.b2660.s1960  
2670 1961 v214675.b2670.s1961  
2680 1962 v214675.b2680.s1962  
2690 1963 v214675.b2690.s1963  
2700 1964 v214675.b2700.s1964  
2710 1965 v214675.b2710.s1965  
2720 1966 v214675.b2720.s1966  
2730 1967 v214675.b2730.s1967  
2740 1968 v214675.b2740.s1968  
2750 1969 v214675.b2750.s1969  
2760 1970 v214675.b2760.s1970  
2770 1971 v214675.b2770.s1971  
2780 1972 v214675.b2780.s1972  
2790 1973 v214675.b2790.s1973  
2800 1974 v214675.b2800.s1974  
2810 1975 v214675.b2810.s1975  
2820 1976 v214675.b2820.s1976  
2830 1977 v214675.b2830.s1977  
2840 1978 v214675.b2840.s1978  
2850 1979 v214675.b2850.s1979  
2860 1980 v214675.b2860.s1980  
2870 1981 v214675.b2870.s1981  
2880 1982 v214675.b2880.s1982  
2890 1983 v214675.b2890.s1983  
2900 1984 v214675.b2900.s1984  
2910 1985 v214675.b2910.s1985  
2920 1986 v214675.b2920.s1986  
2930 1987 v214675.b2930.s1987  
2940 1988 v214675.b2940.s1988  
2950 1989 v214675.b2950.s1989  
2960 1990 v214675.b2960.s1990  
2970 1991 v214675.b2970.s1991  
2980 1992 v214675.b2980.s1992  
2990 1993 v214675.b2990.s1993  
3000 1994 v214675.b3000.s1994  
3010 1995 v214675.b3010.s1995  
3020 1996 v214675.b3020.s1996  
3030 1997 v214675.b3030.s1997  
3040 1998 v214675.b3040.s1998  
3050 1999 v214675.b3050.s1999  
3060 2000 v214675.b3060.s2000  
3070 2001 v214675.b3070.s2001  
3080 2002 v214675.b3080.s2002  
3090 2003 v214675.b3090.s2003  
3100 2004 v214675.b3100.s2004  
3110 2005 v214675.b3110.s2005  
3120 2006 v214675.b3120.s2006  
3130 2007 v214675.b3130.s2007  
3140 2008 v214675.b3140.s2008  
3150 2009 v214675.b3150.s2009  
3160 2010 v214675.b3160.s2010  
3170 2011 v214675.b3170.s2011  
3180 2012 v214675.b3180.s2012  
3190 2013 v214675.b3190.s2013  
3200 2014 v214675.b3200.s2014  
3210 2015 v214675.b3210.s2015  
3220 2016 v214675.b3220.s2016  
3230 2017 v214675.b3230.s2017  
3240 2018 v214675.b3240.s2018  
3250 2019 v214675.b3250.s2019  
3260 2020 v214675.b3260.s2020  
3270 2021 v214675.b3270.s2021  
3280 2022 v214675.b3280.s2022  
3290 2023 v214675.b3290.s2023  
3300 2024 v214675.b3300.s2024  
3310 2025 v214675.b3310.s2025  
3320 2026 v214675.b3320.s2026  
3330 2027 v214675.b3330.s2027  
3340 2028 v214675.b3340.s2028  
3350 2029 v214675.b3350.s2029  
3360 2030 v214675.b3360.s2030  
3370 2031 v214675.b3370.s2031  
3380 2032 v214675.b3380.s2032  
3390 2033 v214675.b3390.s2033  
3400 2034 v214675.b3400.s2034  
3410 2035 v214675.b3410.s2035  
3420 2036 v214675.b3420.s2036  
3430 2037 v214675.b3430.s2037  
3440 2038 v214675.b3440.s2038  
3450 2039 v214675.b3450.s2039  
3460 2040 v214675.b3460.s2040  
3470 2041 v214675.b3470.s2041  
3480 2042 v214675.b3480.s2042  
3490 2043 v214675.b3490.s2043  
3500 2044 v214675.b3500.s2044  
3510 2045 v214675.b3510.s2045  
3520 2046 v214675.b3520.s2046  
3530 2047 v214675.b3530.s2047  
3540 2048 v214675.b3540.s2048  
3550 2049 v214675.b3550.s2049  
3560 2050 v214675.b3560.s2050  
3570 2051 v214675.b3570.s2051  
3580 2052 v214675.b3580.s2052  
3590 2053 v214675.b3590.s2053  
3600 2054 v214675.b3600.s2054  
3610 2055 v214675.b3610.s2055  
3620 2056 v214675.b3620.s2056  
3630 2057 v214675.b3630.s2057  
3640 2058 v214675.b3640.s2058  
3650 2059 v214675.b3650.s2059  
3660 2060 v214675.b3660.s2060  
3670 2061 v214675.b3670.s2061  
3680 2062 v214675.b3680.s2062  
3690 2063 v214675.b3690.s2063  
3700 2064 v214675.b3700.s2064  
3710 2065 v214675.b3710.s2065  
3720 2066 v214675.b3720.s2066  
3730 2067 v214675.b3730.s2067  
3740 2068 v214675.b3740.s2068  
3750 2069 v214675.b3750.s2069  
3760 2070 v214675.b3760.s2070  
3770 2071 v214675.b3770.s2071  
3780 2072 v214675.b3780.s2072  
3790 2073 v214675.b3790.s2073  
3800 2074 v214675.b3800.s2074  
3810 2075 v214675.b3810.s2075  
3820 2076 v214675.b3820.s2076  
3830 2077 v214675.b3830.s2077  
3840 2078 v214675.b3840.s2078  
3850 2079 v214675.b3850.s2079  
3860 2080 v214675.b3860.s2080  
3870 2081 v214675.b3870.s2081  
3880 2082 v214675.b3880.s2082  
3890 2083 v214675.b3890.s2083  
3900 2084 v214675.b3900.s2084  
3910 2085 v214675.b3910.s2085  
3920 2086 v214675.b3920.s2086  
3930 2087 v214675.b3930.s2087  
3940 2088 v214675.b3940.s2088  
3950 2089 v214675.b3950.s2089  
3960 2090 v214675.b3960.s2090  
3970 2091 v214675.b3970.s2091  
3980 2092 v214675.b3980.s2092  
3990 2093 v214675.b3990.s2093  
4000 2094 v214675.b4000.s2094  
4010 2095 v214675.b4010.s2095  
4020 2096 v214675.b4020.s2096  
4030 2097 v214675.b4030.s2097  
4040 2098 v214675.b4040.s2098  
4050 2099 v214675.b4050.s2099  
4060 2100 v214675.b4060.s2100  
4070 2101 v214675.b4070.s2101  
4080 2102 v214675.b4080.s2102  
4090 2103 v214675.b4090.s2103  
4100 2104 v214675.b4100.s2104  
4110 2105 v214675.b4110.s2105  
4120 2106 v214675.b4120.s2106  
4130 2107 v214675.b4130.s2107  
4140 2108 v214675.b4140.s2108  
4150 2109 v214675.b4150.s2109  
4160 2110 v214675.b4160.s2110  
4170 2111 v214675.b4170.s2111  
4180 2112 v214675.b4180.s2112  
4190 2113 v214675.b4190.s2113  
4200 2114 v214675.b4200.s2114  
4210 2115 v214675.b4210.s2115  
4220 2116 v214675.b4220.s2116  
4230 2117 v214675.b4230.s2117  
4240 2118 v214675.b4240.s2118  
4250 0000 v214675.b4250  
4260 0000 v214675.b4260  
4270 0000 v214675.b4270  
4280 0000 v214675.b4280  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet