Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:23 (1917-1931) (AID: v214676 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:23 
AIDv214676 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1917-1931
InformationFol 2126-2550
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214676.b10  
20 0000 v214676.b20  
30 0000 v214676.b30  
40 0000 v214676.b40  
50 0000 v214676.b50  
60 0000 v214676.b60  
70 0000 v214676.b70  
80 0000 v214676.b80  
90 0000 v214676.b90  
100 0000 v214676.b100  
110 0000 v214676.b110  
120 0000 v214676.b120  
130 0000 v214676.b130  
140 0000 v214676.b140  
150 0000 v214676.b150  
160 0000 v214676.b160  
170 2126 v214676.b170.s2126  
180 2127 v214676.b180.s2127  
190 2128 v214676.b190.s2128  
200 2129 v214676.b200.s2129  
210 2130 v214676.b210.s2130  
220 2131 v214676.b220.s2131  
230 2132 v214676.b230.s2132  
240 2133 v214676.b240.s2133  
250 2134 v214676.b250.s2134  
260 2135 v214676.b260.s2135  
270 2136 v214676.b270.s2136  
280 2137 v214676.b280.s2137  
290 2138 v214676.b290.s2138  
300 2139 v214676.b300.s2139  
310 2140 v214676.b310.s2140  
320 2141 v214676.b320.s2141  
330 2142 v214676.b330.s2142  
340 2143 v214676.b340.s2143  
350 2144 v214676.b350.s2144  
360 2145 v214676.b360.s2145  
370 2146 v214676.b370.s2146  
380 2147 v214676.b380.s2147  
390 2148 v214676.b390.s2148  
400 2149 v214676.b400.s2149  
410 2150 v214676.b410.s2150  
420 2151 v214676.b420.s2151  
430 2152 v214676.b430.s2152  
440 2153 v214676.b440.s2153  
450 2154 v214676.b450.s2154  
460 2155 v214676.b460.s2155  
470 2156 v214676.b470.s2156  
480 2157 v214676.b480.s2157  
490 2158 v214676.b490.s2158  
500 2159 v214676.b500.s2159  
510 2160 v214676.b510.s2160  
520 2161 v214676.b520.s2161  
530 2162 v214676.b530.s2162  
540 2163 v214676.b540.s2163  
550 2164 v214676.b550.s2164  
560 2165 v214676.b560.s2165  
570 2166 v214676.b570.s2166  
580 2167 v214676.b580.s2167  
590 2168 v214676.b590.s2168  
600 2169 v214676.b600.s2169  
610 2170 v214676.b610.s2170  
620 2171 v214676.b620.s2171  
630 2172 v214676.b630.s2172  
640 2173 v214676.b640.s2173  
650 2174 v214676.b650.s2174  
660 2175 v214676.b660.s2175  
670 2176 v214676.b670.s2176  
680 2177 v214676.b680.s2177  
690 2178 v214676.b690.s2178  
700 2179 v214676.b700.s2179  
710 2180 v214676.b710.s2180  
720 2181 v214676.b720.s2181  
730 2182 v214676.b730.s2182  
740 2183 v214676.b740.s2183  
750 2184 v214676.b750.s2184  
760 2185 v214676.b760.s2185  
770 2186 v214676.b770.s2186  
780 2187 v214676.b780.s2187  
790 2188 v214676.b790.s2188  
800 2189 v214676.b800.s2189  
810 2190 v214676.b810.s2190  
820 2191 v214676.b820.s2191  
830 2192 v214676.b830.s2192  
840 2193 v214676.b840.s2193  
850 2194 v214676.b850.s2194  
860 2195 v214676.b860.s2195  
870 2196 v214676.b870.s2196  
880 2197 v214676.b880.s2197  
890 2198 v214676.b890.s2198  
900 2199 v214676.b900.s2199  
910 2200 v214676.b910.s2200  
920 2201 v214676.b920.s2201  
930 2202 v214676.b930.s2202  
940 2203 v214676.b940.s2203  
950 2204 v214676.b950.s2204  
960 2205 v214676.b960.s2205  
970 2206 v214676.b970.s2206  
980 2207 v214676.b980.s2207  
990 2208 v214676.b990.s2208  
1000 2209 v214676.b1000.s2209  
1010 2210 v214676.b1010.s2210  
1020 2211 v214676.b1020.s2211  
1030 2212 v214676.b1030.s2212  
1040 2213 v214676.b1040.s2213  
1050 2214 v214676.b1050.s2214  
1060 2215 v214676.b1060.s2215  
1070 2216 v214676.b1070.s2216  
1080 2217 v214676.b1080.s2217  
1090 2218 v214676.b1090.s2218  
1100 2219 v214676.b1100.s2219  
1110 2220 v214676.b1110.s2220  
1120 2221 v214676.b1120.s2221  
1130 2222 v214676.b1130.s2222  
1140 2223 v214676.b1140.s2223  
1150 2224 v214676.b1150.s2224  
1160 2225 v214676.b1160.s2225  
1170 2226 v214676.b1170.s2226  
1180 2227 v214676.b1180.s2227  
1190 2228 v214676.b1190.s2228  
1200 2229 v214676.b1200.s2229  
1210 2230 v214676.b1210.s2230  
1220 2231 v214676.b1220.s2231  
1230 2232 v214676.b1230.s2232  
1240 2233 v214676.b1240.s2233  
1250 2234 v214676.b1250.s2234  
1260 2235 v214676.b1260.s2235  
1270 2236 v214676.b1270.s2236  
1280 2237 v214676.b1280.s2237  
1290 2238 v214676.b1290.s2238  
1300 2239 v214676.b1300.s2239  
1310 2240 v214676.b1310.s2240  
1320 2241 v214676.b1320.s2241  
1330 2242 v214676.b1330.s2242  
1340 2243 v214676.b1340.s2243  
1350 2244 v214676.b1350.s2244  
1360 2245 v214676.b1360.s2245  
1370 2246 v214676.b1370.s2246  
1380 2247 v214676.b1380.s2247  
1390 2248 v214676.b1390.s2248  
1400 2249 v214676.b1400.s2249  
1410 2250 v214676.b1410.s2250  
1420 2251 v214676.b1420.s2251  
1430 2252 v214676.b1430.s2252  
1440 2253 v214676.b1440.s2253  
1450 2254 v214676.b1450.s2254  
1460 2255 v214676.b1460.s2255  
1470 2256 v214676.b1470.s2256  
1480 2257 v214676.b1480.s2257  
1490 2258 v214676.b1490.s2258  
1500 2259 v214676.b1500.s2259  
1510 2260 v214676.b1510.s2260  
1520 2261 v214676.b1520.s2261  
1530 2262 v214676.b1530.s2262  
1540 2263 v214676.b1540.s2263  
1550 2264 v214676.b1550.s2264  
1560 2265 v214676.b1560.s2265  
1570 2266 v214676.b1570.s2266  
1580 2267 v214676.b1580.s2267  
1590 2268 v214676.b1590.s2268  
1600 2269 v214676.b1600.s2269  
1610 2270 v214676.b1610.s2270  
1620 2271 v214676.b1620.s2271  
1630 2272 v214676.b1630.s2272  
1640 2273 v214676.b1640.s2273  
1650 2274 v214676.b1650.s2274  
1660 2275 v214676.b1660.s2275  
1670 2276 v214676.b1670.s2276  
1680 2277 v214676.b1680.s2277  
1690 2278 v214676.b1690.s2278  
1700 2279 v214676.b1700.s2279  
1710 2279a v214676.b1710.s2279a  
1720 2279b v214676.b1720.s2279b  
1730 2279c v214676.b1730.s2279c  
1740 2279d v214676.b1740.s2279d  
1750 2279e v214676.b1750.s2279e  
1760 2279f v214676.b1760.s2279f  
1770 2279g v214676.b1770.s2279g  
1780 2279h v214676.b1780.s2279h  
1790 2280 v214676.b1790.s2280  
1800 2281 v214676.b1800.s2281  
1810 2282 v214676.b1810.s2282  
1820 2283 v214676.b1820.s2283  
1830 2284 v214676.b1830.s2284  
1840 2285 v214676.b1840.s2285  
1850 2286 v214676.b1850.s2286  
1860 2287 v214676.b1860.s2287  
1870 2288 v214676.b1870.s2288  
1880 2289 v214676.b1880.s2289  
1890 2290 v214676.b1890.s2290  
1900 2291 v214676.b1900.s2291  
1910 2292 v214676.b1910.s2292  
1920 2293 v214676.b1920.s2293  
1930 2294 v214676.b1930.s2294  
1940 2295 v214676.b1940.s2295  
1950 2296 v214676.b1950.s2296  
1960 2297 v214676.b1960.s2297  
1970 2298 v214676.b1970.s2298  
1980 2299 v214676.b1980.s2299  
1990 2300 v214676.b1990.s2300  
2000 2301 v214676.b2000.s2301  
2010 2302 v214676.b2010.s2302  
2020 2303 v214676.b2020.s2303  
2030 2304 v214676.b2030.s2304  
2040 2305 v214676.b2040.s2305  
2050 2306 v214676.b2050.s2306  
2060 2307 v214676.b2060.s2307  
2070 2308 v214676.b2070.s2308  
2080 2309 v214676.b2080.s2309  
2090 2310 v214676.b2090.s2310  
2100 2311 v214676.b2100.s2311  
2110 2312 v214676.b2110.s2312  
2120 2313 v214676.b2120.s2313  
2130 2314 v214676.b2130.s2314  
2140 2315 v214676.b2140.s2315  
2150 2316 v214676.b2150.s2316  
2160 2317 v214676.b2160.s2317  
2170 2318 v214676.b2170.s2318  
2180 2319 v214676.b2180.s2319  
2190 2320 v214676.b2190.s2320  
2200 2321 v214676.b2200.s2321  
2210 2322 v214676.b2210.s2322  
2220 2323 v214676.b2220.s2323  
2230 2324 v214676.b2230.s2324  
2240 2325 v214676.b2240.s2325  
2250 2326 v214676.b2250.s2326  
2260 2327 v214676.b2260.s2327  
2270 2328 v214676.b2270.s2328  
2280 2329 v214676.b2280.s2329  
2290 2330 v214676.b2290.s2330  
2300 2331 v214676.b2300.s2331  
2310 2332 v214676.b2310.s2332  
2320 2333 v214676.b2320.s2333  
2330 2334 v214676.b2330.s2334  
2340 2335 v214676.b2340.s2335  
2350 2336 v214676.b2350.s2336  
2360 2337 v214676.b2360.s2337  
2370 2338 v214676.b2370.s2338  
2380 2339 v214676.b2380.s2339  
2390 2340 v214676.b2390.s2340  
2400 2341 v214676.b2400.s2341  
2410 2342 v214676.b2410.s2342  
2420 2343 v214676.b2420.s2343  
2430 2344 v214676.b2430.s2344  
2440 2345 v214676.b2440.s2345  
2450 2346 v214676.b2450.s2346  
2460 2347 v214676.b2460.s2347  
2470 2348 v214676.b2470.s2348  
2480 2349 v214676.b2480.s2349  
2490 2350 v214676.b2490.s2350  
2500 2351 v214676.b2500.s2351  
2510 2352 v214676.b2510.s2352  
2520 2353 v214676.b2520.s2353  
2530 2354 v214676.b2530.s2354  
2540 2355 v214676.b2540.s2355  
2550 2356 v214676.b2550.s2356  
2560 2357 v214676.b2560.s2357  
2570 2358 v214676.b2570.s2358  
2580 2359 v214676.b2580.s2359  
2590 2360 v214676.b2590.s2360  
2600 2361 v214676.b2600.s2361  
2610 2362 v214676.b2610.s2362  
2620 2363 v214676.b2620.s2363  
2630 2364 v214676.b2630.s2364  
2640 2365 v214676.b2640.s2365  
2650 2366 v214676.b2650.s2366  
2660 2367 v214676.b2660.s2367  
2670 2368 v214676.b2670.s2368  
2680 2369 v214676.b2680.s2369  
2690 2370 v214676.b2690.s2370  
2700 2371 v214676.b2700.s2371  
2710 2372 v214676.b2710.s2372  
2720 2373 v214676.b2720.s2373  
2730 2374 v214676.b2730.s2374  
2740 2375 v214676.b2740.s2375  
2750 2376 v214676.b2750.s2376  
2760 2377 v214676.b2760.s2377  
2770 2378 v214676.b2770.s2378  
2780 2379 v214676.b2780.s2379  
2790 2380 v214676.b2790.s2380  
2800 2381 v214676.b2800.s2381  
2810 2382 v214676.b2810.s2382  
2820 2383 v214676.b2820.s2383  
2830 2384 v214676.b2830.s2384  
2840 2385 v214676.b2840.s2385  
2850 2386 v214676.b2850.s2386  
2860 2387 v214676.b2860.s2387  
2870 2388 v214676.b2870.s2388  
2880 2389 v214676.b2880.s2389  
2890 2390 v214676.b2890.s2390  
2900 2391 v214676.b2900.s2391  
2910 2392 v214676.b2910.s2392  
2920 2393 v214676.b2920.s2393  
2930 2394 v214676.b2930.s2394  
2940 2395 v214676.b2940.s2395  
2950 2396 v214676.b2950.s2396  
2960 2397 v214676.b2960.s2397  
2970 2398 v214676.b2970.s2398  
2980 2399 v214676.b2980.s2399  
2990 2400 v214676.b2990.s2400  
3000 2401 v214676.b3000.s2401  
3010 2402 v214676.b3010.s2402  
3020 2403 v214676.b3020.s2403  
3030 2404 v214676.b3030.s2404  
3040 2405 v214676.b3040.s2405  
3050 2406 v214676.b3050.s2406  
3060 2407 v214676.b3060.s2407  
3070 2408 v214676.b3070.s2408  
3080 2409 v214676.b3080.s2409  
3090 2410 v214676.b3090.s2410  
3100 2411 v214676.b3100.s2411  
3110 2412 v214676.b3110.s2412  
3120 2413 v214676.b3120.s2413  
3130 2414 v214676.b3130.s2414  
3140 2415 v214676.b3140.s2415  
3150 2416 v214676.b3150.s2416  
3160 2417 v214676.b3160.s2417  
3170 2418 v214676.b3170.s2418  
3180 2419 v214676.b3180.s2419  
3190 2420 v214676.b3190.s2420  
3200 2421 v214676.b3200.s2421  
3210 2422 v214676.b3210.s2422  
3220 2423 v214676.b3220.s2423  
3230 2424 v214676.b3230.s2424  
3240 2425 v214676.b3240.s2425  
3250 2426 v214676.b3250.s2426  
3260 2427 v214676.b3260.s2427  
3270 2428 v214676.b3270.s2428  
3280 2429 v214676.b3280.s2429  
3290 2430 v214676.b3290.s2430  
3300 2431 v214676.b3300.s2431  
3310 2432 v214676.b3310.s2432  
3320 2433 v214676.b3320.s2433  
3330 2434 v214676.b3330.s2434  
3340 2435 v214676.b3340.s2435  
3350 2436 v214676.b3350.s2436  
3360 2437 v214676.b3360.s2437  
3370 2438 v214676.b3370.s2438  
3380 2439 v214676.b3380.s2439  
3390 2440 v214676.b3390.s2440  
3400 2441 v214676.b3400.s2441  
3410 2442 v214676.b3410.s2442  
3420 2443 v214676.b3420.s2443  
3430 2444 v214676.b3430.s2444  
3440 2445 v214676.b3440.s2445  
3450 2446 v214676.b3450.s2446  
3460 2447 v214676.b3460.s2447  
3470 2448 v214676.b3470.s2448  
3480 2449 v214676.b3480.s2449  
3490 2450 v214676.b3490.s2450  
3500 2451 v214676.b3500.s2451  
3510 2452 v214676.b3510.s2452  
3520 2453 v214676.b3520.s2453  
3530 2454 v214676.b3530.s2454  
3540 2455 v214676.b3540.s2455  
3550 2456 v214676.b3550.s2456  
3560 2457 v214676.b3560.s2457  
3570 2458 v214676.b3570.s2458  
3580 2459 v214676.b3580.s2459  
3590 2460 v214676.b3590.s2460  
3600 2461 v214676.b3600.s2461  
3610 2462 v214676.b3610.s2462  
3620 2463 v214676.b3620.s2463  
3630 2464 v214676.b3630.s2464  
3640 2465 v214676.b3640.s2465  
3650 2466 v214676.b3650.s2466  
3660 2467 v214676.b3660.s2467  
3670 2468 v214676.b3670.s2468  
3680 2469 v214676.b3680.s2469  
3690 2470 v214676.b3690.s2470  
3700 2471 v214676.b3700.s2471  
3710 2472 v214676.b3710.s2472  
3720 2473 v214676.b3720.s2473  
3730 2474 v214676.b3730.s2474  
3740 2475 v214676.b3740.s2475  
3750 2476 v214676.b3750.s2476  
3760 2477 v214676.b3760.s2477  
3770 2478 v214676.b3770.s2478  
3780 2479 v214676.b3780.s2479  
3790 2480 v214676.b3790.s2480  
3800 2481 v214676.b3800.s2481  
3810 2482 v214676.b3810.s2482  
3820 2483 v214676.b3820.s2483  
3830 2484 v214676.b3830.s2484  
3840 2485 v214676.b3840.s2485  
3850 2486 v214676.b3850.s2486  
3860 2487 v214676.b3860.s2487  
3870 2488 v214676.b3870.s2488  
3880 2489 v214676.b3880.s2489  
3890 2490 v214676.b3890.s2490  
3900 2491 v214676.b3900.s2491  
3910 2492 v214676.b3910.s2492  
3920 2493 v214676.b3920.s2493  
3930 2494 v214676.b3930.s2494  
3940 2495 v214676.b3940.s2495  
3950 2496 v214676.b3950.s2496  
3960 2497 v214676.b3960.s2497  
3970 2498 v214676.b3970.s2498  
3980 2499 v214676.b3980.s2499  
3990 2500 v214676.b3990.s2500  
4000 2501 v214676.b4000.s2501  
4010 2502 v214676.b4010.s2502  
4020 2503 v214676.b4020.s2503  
4030 2504 v214676.b4030.s2504  
4040 2505 v214676.b4040.s2505  
4050 2506 v214676.b4050.s2506  
4060 2507 v214676.b4060.s2507  
4070 2508 v214676.b4070.s2508  
4080 2509 v214676.b4080.s2509  
4090 2510 v214676.b4090.s2510  
4100 2511 v214676.b4100.s2511  
4110 2512 v214676.b4110.s2512  
4120 2513 v214676.b4120.s2513  
4130 2514 v214676.b4130.s2514  
4140 2515 v214676.b4140.s2515  
4150 2516 v214676.b4150.s2516  
4160 2517 v214676.b4160.s2517  
4170 2518 v214676.b4170.s2518  
4180 2519 v214676.b4180.s2519  
4190 2520 v214676.b4190.s2520  
4200 2521 v214676.b4200.s2521  
4210 2522 v214676.b4210.s2522  
4220 2523 v214676.b4220.s2523  
4230 2524 v214676.b4230.s2524  
4240 2525 v214676.b4240.s2525  
4250 2526 v214676.b4250.s2526  
4260 2527 v214676.b4260.s2527  
4270 2528 v214676.b4270.s2528  
4280 2529 v214676.b4280.s2529  
4290 2530 v214676.b4290.s2530  
4300 2531 v214676.b4300.s2531  
4310 2532 v214676.b4310.s2532  
4320 2533 v214676.b4320.s2533  
4330 2534 v214676.b4330.s2534  
4340 2535 v214676.b4340.s2535  
4350 2536 v214676.b4350.s2536  
4360 2537 v214676.b4360.s2537  
4370 2538 v214676.b4370.s2538  
4380 2539 v214676.b4380.s2539  
4390 2540 v214676.b4390.s2540  
4400 2541 v214676.b4400.s2541  
4410 2542 v214676.b4410.s2542  
4420 2543 v214676.b4420.s2543  
4430 2544 v214676.b4430.s2544  
4440 2545 v214676.b4440.s2545  
4450 2546 v214676.b4450.s2546  
4460 2547 v214676.b4460.s2547  
4470 2548 v214676.b4470.s2548  
4480 0000 v214676.b4480  
4490 0000 v214676.b4490  
4500 0000 v214676.b4500  
4510 0000 v214676.b4510  
4520 0000 v214676.b4520  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet