Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:24 (1929-1944) (AID: v214677 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:24 
AIDv214677 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 1-400
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214677.b10  
20 00000 v214677.b20  
30 00000 v214677.b30  
40 00000 v214677.b40  
50 00000 v214677.b50  
60 00000 v214677.b60  
70 00000 v214677.b70  
80 00000 v214677.b80  
90 00000 v214677.b90  
100 00000 v214677.b100  
110 00000 v214677.b110  
120 00000 v214677.b120  
130 00000 v214677.b130  
140 00000 v214677.b140  
150 00000 v214677.b150  
160 00001 v214677.b160.s1  
170 00002 v214677.b170.s2  
180 00003 v214677.b180.s3  
190 00004 v214677.b190.s4  
200 00005 v214677.b200.s5  
210 00006 v214677.b210.s6  
220 00007 v214677.b220.s7  
230 00008 v214677.b230.s8  
240 00009 v214677.b240.s9  
250 00010 v214677.b250.s10  
260 00011 v214677.b260.s11  
270 00012 v214677.b270.s12  
280 00013 v214677.b280.s13  
290 00014 v214677.b290.s14  
300 00015 v214677.b300.s15  
310 00016 v214677.b310.s16  
320 00017 v214677.b320.s17  
330 00018 v214677.b330.s18  
340 00019 v214677.b340.s19  
350 00020 v214677.b350.s20  
360 00021 v214677.b360.s21  
370 00022 v214677.b370.s22  
380 00023 v214677.b380.s23  
390 00024 v214677.b390.s24  
400 00025 v214677.b400.s25  
410 00026 v214677.b410.s26  
420 00027 v214677.b420.s27  
430 00028 v214677.b430.s28  
440 00029 v214677.b440.s29  
450 00030 v214677.b450.s30  
460 00031 v214677.b460.s31  
470 00032 v214677.b470.s32  
480 00033 v214677.b480.s33  
490 00034 v214677.b490.s34  
500 00035 v214677.b500.s35  
510 00036 v214677.b510.s36  
520 00037 v214677.b520.s37  
530 00038 v214677.b530.s38  
540 00039 v214677.b540.s39  
550 00040 v214677.b550.s40  
560 00041 v214677.b560.s41  
570 00042 v214677.b570.s42  
580 00043 v214677.b580.s43  
590 00044 v214677.b590.s44  
600 00045 v214677.b600.s45  
610 00046 v214677.b610.s46  
620 00047 v214677.b620.s47  
630 00048 v214677.b630.s48  
640 00049 v214677.b640.s49  
650 00050 v214677.b650.s50  
660 00051 v214677.b660.s51  
670 00052 v214677.b670.s52  
680 00053 v214677.b680.s53  
690 00054 v214677.b690.s54  
700 00055 v214677.b700.s55  
710 00056 v214677.b710.s56  
720 00057 v214677.b720.s57  
730 00058 v214677.b730.s58  
740 00059 v214677.b740.s59  
750 00060 v214677.b750.s60  
760 00061 v214677.b760.s61  
770 00062 v214677.b770.s62  
780 00063 v214677.b780.s63  
790 00064 v214677.b790.s64  
800 00065 v214677.b800.s65  
810 00066 v214677.b810.s66  
820 00067 v214677.b820.s67  
830 00068 v214677.b830.s68  
840 00069 v214677.b840.s69  
850 00070 v214677.b850.s70  
860 00071 v214677.b860.s71  
870 00072 v214677.b870.s72  
880 00073 v214677.b880.s73  
890 00074 v214677.b890.s74  
900 00075 v214677.b900.s75  
910 00076 v214677.b910.s76  
920 00077 v214677.b920.s77  
930 00078 v214677.b930.s78  
940 00079 v214677.b940.s79  
950 00080 v214677.b950.s80  
960 00081 v214677.b960.s81  
970 00082 v214677.b970.s82  
980 00083 v214677.b980.s83  
990 00084 v214677.b990.s84  
1000 00085 v214677.b1000.s85  
1010 00086 v214677.b1010.s86  
1020 00087 v214677.b1020.s87  
1030 00088 v214677.b1030.s88  
1040 00089 v214677.b1040.s89  
1050 00090 v214677.b1050.s90  
1060 00091 v214677.b1060.s91  
1070 00092 v214677.b1070.s92  
1080 00093 v214677.b1080.s93  
1090 00094 v214677.b1090.s94  
1100 00095 v214677.b1100.s95  
1110 00096 v214677.b1110.s96  
1120 00097 v214677.b1120.s97  
1130 00098 v214677.b1130.s98  
1140 00099 v214677.b1140.s99  
1150 00100 v214677.b1150.s100  
1160 00101 v214677.b1160.s101  
1170 00102 v214677.b1170.s102  
1180 00103 v214677.b1180.s103  
1190 00104 v214677.b1190.s104  
1200 00105 v214677.b1200.s105  
1210 00106 v214677.b1210.s106  
1220 00107 v214677.b1220.s107  
1230 00108 v214677.b1230.s108  
1240 00109 v214677.b1240.s109  
1250 00110 v214677.b1250.s110  
1260 00111 v214677.b1260.s111  
1270 00112 v214677.b1270.s112  
1280 00113 v214677.b1280.s113  
1290 00114 v214677.b1290.s114  
1300 00115 v214677.b1300.s115  
1310 00116 v214677.b1310.s116  
1320 00117 v214677.b1320.s117  
1330 00118 v214677.b1330.s118  
1340 00119 v214677.b1340.s119  
1350 00120 v214677.b1350.s120  
1360 00121 v214677.b1360.s121  
1370 00122 v214677.b1370.s122  
1380 00123 v214677.b1380.s123  
1390 00124 v214677.b1390.s124  
1400 00125 v214677.b1400.s125  
1410 00126 v214677.b1410.s126  
1420 00127 v214677.b1420.s127  
1430 00128 v214677.b1430.s128  
1440 00129 v214677.b1440.s129  
1450 00130 v214677.b1450.s130  
1460 00131 v214677.b1460.s131  
1470 00132 v214677.b1470.s132  
1480 00133 v214677.b1480.s133  
1490 00134 v214677.b1490.s134  
1500 00135 v214677.b1500.s135  
1510 00136 v214677.b1510.s136  
1520 00137 v214677.b1520.s137  
1530 00138 v214677.b1530.s138  
1540 00139 v214677.b1540.s139  
1550 00140 v214677.b1550.s140  
1560 00141 v214677.b1560.s141  
1570 00142 v214677.b1570.s142  
1580 00143 v214677.b1580.s143  
1590 00144 v214677.b1590.s144  
1600 00145 v214677.b1600.s145  
1610 00146 v214677.b1610.s146  
1620 00147 v214677.b1620.s147  
1630 00148 v214677.b1630.s148  
1640 00149 v214677.b1640.s149  
1650 00150 v214677.b1650.s150  
1660 00151 v214677.b1660.s151  
1670 00152 v214677.b1670.s152  
1680 00153 v214677.b1680.s153  
1690 00154 v214677.b1690.s154  
1700 00155 v214677.b1700.s155  
1710 00156 v214677.b1710.s156  
1720 00157 v214677.b1720.s157  
1730 00158 v214677.b1730.s158  
1740 00159 v214677.b1740.s159  
1750 00160 v214677.b1750.s160  
1760 00161 v214677.b1760.s161  
1770 00162 v214677.b1770.s162  
1780 00163 v214677.b1780.s163  
1790 00164 v214677.b1790.s164  
1800 00165 v214677.b1800.s165  
1810 00166 v214677.b1810.s166  
1820 00167 v214677.b1820.s167  
1830 00168 v214677.b1830.s168  
1840 00169 v214677.b1840.s169  
1850 00170 v214677.b1850.s170  
1860 00171 v214677.b1860.s171  
1870 00172 v214677.b1870.s172  
1880 00173 v214677.b1880.s173  
1890 00174 v214677.b1890.s174  
1900 00175 v214677.b1900.s175  
1910 00176 v214677.b1910.s176  
1920 00177 v214677.b1920.s177  
1930 00178 v214677.b1930.s178  
1940 00179 v214677.b1940.s179  
1950 00180 v214677.b1950.s180  
1960 00181 v214677.b1960.s181  
1970 00182 v214677.b1970.s182  
1980 00183 v214677.b1980.s183  
1990 00184 v214677.b1990.s184  
2000 00185 v214677.b2000.s185  
2010 00186 v214677.b2010.s186  
2020 00187 v214677.b2020.s187  
2030 00188 v214677.b2030.s188  
2040 00189 v214677.b2040.s189  
2050 00190 v214677.b2050.s190  
2060 00191 v214677.b2060.s191  
2070 00192 v214677.b2070.s192  
2080 00193 v214677.b2080.s193  
2090 00194 v214677.b2090.s194  
2100 00195 v214677.b2100.s195  
2110 00196 v214677.b2110.s196  
2120 00197 v214677.b2120.s197  
2130 00198 v214677.b2130.s198  
2140 00199 v214677.b2140.s199  
2150 00200 v214677.b2150.s200  
2160 00201 v214677.b2160.s201  
2170 00202 v214677.b2170.s202  
2180 00203 v214677.b2180.s203  
2190 00204 v214677.b2190.s204  
2200 00205 v214677.b2200.s205  
2210 00206 v214677.b2210.s206  
2220 00207 v214677.b2220.s207  
2230 00208 v214677.b2230.s208  
2240 00209 v214677.b2240.s209  
2250 00210 v214677.b2250.s210  
2260 00211 v214677.b2260.s211  
2270 00212 v214677.b2270.s212  
2280 00213 v214677.b2280.s213  
2290 00214 v214677.b2290.s214  
2300 00215 v214677.b2300.s215  
2310 00216 v214677.b2310.s216  
2320 00217 v214677.b2320.s217  
2330 00218 v214677.b2330.s218  
2340 00219 v214677.b2340.s219  
2350 00220 v214677.b2350.s220  
2360 00221 v214677.b2360.s221  
2370 00222 v214677.b2370.s222  
2380 00223 v214677.b2380.s223  
2390 00224 v214677.b2390.s224  
2400 00225 v214677.b2400.s225  
2410 00226 v214677.b2410.s226  
2420 00227 v214677.b2420.s227  
2430 00228 v214677.b2430.s228  
2440 00229 v214677.b2440.s229  
2450 00230 v214677.b2450.s230  
2460 00231 v214677.b2460.s231  
2470 00232 v214677.b2470.s232  
2480 00233 v214677.b2480.s233  
2490 00234 v214677.b2490.s234  
2500 00235 v214677.b2500.s235  
2510 00236 v214677.b2510.s236  
2520 00237 v214677.b2520.s237  
2530 00238 v214677.b2530.s238  
2540 00239 v214677.b2540.s239  
2550 00240 v214677.b2550.s240  
2560 00241 v214677.b2560.s241  
2570 00242 v214677.b2570.s242  
2580 00243 v214677.b2580.s243  
2590 00244 v214677.b2590.s244  
2600 00245 v214677.b2600.s245  
2610 00246 v214677.b2610.s246  
2620 00247 v214677.b2620.s247  
2630 00248 v214677.b2630.s248  
2640 00249 v214677.b2640.s249  
2650 00250 v214677.b2650.s250  
2660 00251 v214677.b2660.s251  
2670 00252 v214677.b2670.s252  
2680 00253 v214677.b2680.s253  
2690 00254 v214677.b2690.s254  
2700 00255 v214677.b2700.s255  
2710 00256 v214677.b2710.s256  
2720 00257 v214677.b2720.s257  
2730 00258 v214677.b2730.s258  
2740 00259 v214677.b2740.s259  
2750 00260 v214677.b2750.s260  
2760 00261 v214677.b2760.s261  
2770 00262 v214677.b2770.s262  
2780 00263 v214677.b2780.s263  
2790 00264 v214677.b2790.s264  
2800 00265 v214677.b2800.s265  
2810 00266 v214677.b2810.s266  
2820 00267 v214677.b2820.s267  
2830 00268 v214677.b2830.s268  
2840 00269 v214677.b2840.s269  
2850 00270 v214677.b2850.s270  
2860 00271 v214677.b2860.s271  
2870 00272 v214677.b2870.s272  
2880 00273 v214677.b2880.s273  
2890 00274 v214677.b2890.s274  
2900 00275 v214677.b2900.s275  
2910 00276 v214677.b2910.s276  
2920 00277 v214677.b2920.s277  
2930 00278 v214677.b2930.s278  
2940 00279 v214677.b2940.s279  
2950 00280 v214677.b2950.s280  
2960 00281 v214677.b2960.s281  
2970 00282 v214677.b2970.s282  
2980 00283 v214677.b2980.s283  
2990 00284 v214677.b2990.s284  
3000 00285 v214677.b3000.s285  
3010 00286 v214677.b3010.s286  
3020 00287 v214677.b3020.s287  
3030 00288 v214677.b3030.s288  
3040 00289 v214677.b3040.s289  
3050 00290 v214677.b3050.s290  
3060 00291 v214677.b3060.s291  
3070 00292 v214677.b3070.s292  
3080 00293 v214677.b3080.s293  
3090 00294 v214677.b3090.s294  
3100 00295 v214677.b3100.s295  
3110 00296 v214677.b3110.s296  
3120 00297 v214677.b3120.s297  
3130 00298 v214677.b3130.s298  
3140 00299 v214677.b3140.s299  
3150 00300 v214677.b3150.s300  
3160 00301 v214677.b3160.s301  
3170 00302 v214677.b3170.s302  
3180 00303 v214677.b3180.s303  
3190 00304 v214677.b3190.s304  
3200 00305 v214677.b3200.s305  
3210 00306 v214677.b3210.s306  
3220 00307 v214677.b3220.s307  
3230 00308 v214677.b3230.s308  
3240 00309 v214677.b3240.s309  
3250 00310 v214677.b3250.s310  
3260 00311 v214677.b3260.s311  
3270 00312 v214677.b3270.s312  
3280 00313 v214677.b3280.s313  
3290 00314 v214677.b3290.s314  
3300 00315 v214677.b3300.s315  
3310 00316 v214677.b3310.s316  
3320 00317 v214677.b3320.s317  
3330 00318 v214677.b3330.s318  
3340 00319 v214677.b3340.s319  
3350 00320 v214677.b3350.s320  
3360 00321 v214677.b3360.s321  
3370 00322 v214677.b3370.s322  
3380 00323 v214677.b3380.s323  
3390 00324 v214677.b3390.s324  
3400 00325 v214677.b3400.s325  
3410 00326 v214677.b3410.s326  
3420 00327 v214677.b3420.s327  
3430 00328 v214677.b3430.s328  
3440 00329 v214677.b3440.s329  
3450 00330 v214677.b3450.s330  
3460 00331 v214677.b3460.s331  
3470 00332 v214677.b3470.s332  
3480 00333 v214677.b3480.s333  
3490 00334 v214677.b3490.s334  
3500 00335 v214677.b3500.s335  
3510 00336 v214677.b3510.s336  
3520 00337 v214677.b3520.s337  
3530 00338 v214677.b3530.s338  
3540 00339 v214677.b3540.s339  
3550 00340 v214677.b3550.s340  
3560 00341 v214677.b3560.s341  
3570 00342 v214677.b3570.s342  
3580 00343 v214677.b3580.s343  
3590 00344 v214677.b3590.s344  
3600 00345 v214677.b3600.s345  
3610 00346 v214677.b3610.s346  
3620 00347 v214677.b3620.s347  
3630 00348 v214677.b3630.s348  
3640 00349 v214677.b3640.s349  
3650 00350 v214677.b3650.s350  
3660 00351 v214677.b3660.s351  
3670 00352 v214677.b3670.s352  
3680 00353 v214677.b3680.s353  
3690 00354 v214677.b3690.s354  
3700 00355 v214677.b3700.s355  
3710 00356 v214677.b3710.s356  
3720 00357 v214677.b3720.s357  
3730 00358 v214677.b3730.s358  
3740 00359 v214677.b3740.s359  
3750 00360 v214677.b3750.s360  
3760 00361 v214677.b3760.s361  
3770 00362 v214677.b3770.s362  
3780 00363 v214677.b3780.s363  
3790 00364 v214677.b3790.s364  
3800 00365 v214677.b3800.s365  
3810 00366 v214677.b3810.s366  
3820 00367 v214677.b3820.s367  
3830 00368 v214677.b3830.s368  
3840 00369 v214677.b3840.s369  
3850 00370 v214677.b3850.s370  
3860 00371 v214677.b3860.s371  
3870 00372 v214677.b3870.s372  
3880 00373 v214677.b3880.s373  
3890 00374 v214677.b3890.s374  
3900 00375 v214677.b3900.s375  
3910 00376 v214677.b3910.s376  
3920 00377 v214677.b3920.s377  
3930 00378 v214677.b3930.s378  
3940 00379 v214677.b3940.s379  
3950 00380 v214677.b3950.s380  
3960 00381 v214677.b3960.s381  
3970 00382 v214677.b3970.s382  
3980 00383 v214677.b3980.s383  
3990 00384 v214677.b3990.s384  
4000 00385 v214677.b4000.s385  
4010 00386 v214677.b4010.s386  
4020 00387 v214677.b4020.s387  
4030 00388 v214677.b4030.s388  
4040 00389 v214677.b4040.s389  
4050 00390 v214677.b4050.s390  
4060 00391 v214677.b4060.s391  
4070 00392 v214677.b4070.s392  
4080 00393 v214677.b4080.s393  
4090 00394 v214677.b4090.s394  
4100 00395 v214677.b4100.s395  
4110 00396 v214677.b4110.s396  
4120 00397 v214677.b4120.s397  
4130 00398 v214677.b4130.s398  
4140 00399 v214677.b4140.s399  
4150 00400 v214677.b4150.s400  
4160 00000 v214677.b4160  
4170 00000 v214677.b4170  
4180 00000 v214677.b4180  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet