Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:25 (1929-1944) (AID: v214678 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:25 
AIDv214678 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 401-800
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214678.b10  
20 00000 v214678.b20  
30 00000 v214678.b30  
40 00000 v214678.b40  
50 00000 v214678.b50  
60 00000 v214678.b60  
70 00000 v214678.b70  
80 00000 v214678.b80  
90 00401 v214678.b90.s401  
100 00402 v214678.b100.s402  
110 00403 v214678.b110.s403  
120 00404 v214678.b120.s404  
130 00405 v214678.b130.s405  
140 00406 v214678.b140.s406  
150 00407 v214678.b150.s407  
160 00408 v214678.b160.s408  
170 00409 v214678.b170.s409  
180 00410 v214678.b180.s410  
190 00411 v214678.b190.s411  
200 00412 v214678.b200.s412  
210 00413 v214678.b210.s413  
220 00414 v214678.b220.s414  
230 00415 v214678.b230.s415  
240 00416 v214678.b240.s416  
250 00417 v214678.b250.s417  
260 00418 v214678.b260.s418  
270 00419 v214678.b270.s419  
280 00420 v214678.b280.s420  
290 00421 v214678.b290.s421  
300 00422 v214678.b300.s422  
310 00423 v214678.b310.s423  
320 00424 v214678.b320.s424  
330 00425 v214678.b330.s425  
340 00426 v214678.b340.s426  
350 00427 v214678.b350.s427  
360 00428 v214678.b360.s428  
370 00429 v214678.b370.s429  
380 00430 v214678.b380.s430  
390 00431 v214678.b390.s431  
400 00432 v214678.b400.s432  
410 00433 v214678.b410.s433  
420 00434 v214678.b420.s434  
430 00435 v214678.b430.s435  
440 00436 v214678.b440.s436  
450 00437 v214678.b450.s437  
460 00438 v214678.b460.s438  
470 00439 v214678.b470.s439  
480 00440 v214678.b480.s440  
490 00441 v214678.b490.s441  
500 00442 v214678.b500.s442  
510 00443 v214678.b510.s443  
520 00444 v214678.b520.s444  
530 00445 v214678.b530.s445  
540 00446 v214678.b540.s446  
550 00447 v214678.b550.s447  
560 00448 v214678.b560.s448  
570 00449 v214678.b570.s449  
580 00450 v214678.b580.s450  
590 00451 v214678.b590.s451  
600 00452 v214678.b600.s452  
610 00453 v214678.b610.s453  
620 00454 v214678.b620.s454  
630 00455 v214678.b630.s455  
640 00456 v214678.b640.s456  
650 00457 v214678.b650.s457  
660 00458 v214678.b660.s458  
670 00459 v214678.b670.s459  
680 00460 v214678.b680.s460  
690 00461 v214678.b690.s461  
700 00462 v214678.b700.s462  
710 00463 v214678.b710.s463  
720 00464 v214678.b720.s464  
730 00465 v214678.b730.s465  
740 00466 v214678.b740.s466  
750 00467 v214678.b750.s467  
760 00468 v214678.b760.s468  
770 00469 v214678.b770.s469  
780 00470 v214678.b780.s470  
790 00471 v214678.b790.s471  
800 00472 v214678.b800.s472  
810 00473 v214678.b810.s473  
820 00474 v214678.b820.s474  
830 00475 v214678.b830.s475  
840 00476 v214678.b840.s476  
850 00477 v214678.b850.s477  
860 00478 v214678.b860.s478  
870 00479 v214678.b870.s479  
880 00480 v214678.b880.s480  
890 00481 v214678.b890.s481  
900 00482 v214678.b900.s482  
910 00483 v214678.b910.s483  
920 00484 v214678.b920.s484  
930 00485 v214678.b930.s485  
940 00486 v214678.b940.s486  
950 00487 v214678.b950.s487  
960 00488 v214678.b960.s488  
970 00489 v214678.b970.s489  
980 00490 v214678.b980.s490  
990 00491 v214678.b990.s491  
1000 00492 v214678.b1000.s492  
1010 00493 v214678.b1010.s493  
1020 00494 v214678.b1020.s494  
1030 00495 v214678.b1030.s495  
1040 00496 v214678.b1040.s496  
1050 00497 v214678.b1050.s497  
1060 00498 v214678.b1060.s498  
1070 00499 v214678.b1070.s499  
1080 00500 v214678.b1080.s500  
1090 00501 v214678.b1090.s501  
1100 00502 v214678.b1100.s502  
1110 00503 v214678.b1110.s503  
1120 00504 v214678.b1120.s504  
1130 00505 v214678.b1130.s505  
1140 00506 v214678.b1140.s506  
1150 00507 v214678.b1150.s507  
1160 00508 v214678.b1160.s508  
1170 00509 v214678.b1170.s509  
1180 00510 v214678.b1180.s510  
1190 00511 v214678.b1190.s511  
1200 00512 v214678.b1200.s512  
1210 00513 v214678.b1210.s513  
1220 00514 v214678.b1220.s514  
1230 00515 v214678.b1230.s515  
1240 00516 v214678.b1240.s516  
1250 00517 v214678.b1250.s517  
1260 00518 v214678.b1260.s518  
1270 00519 v214678.b1270.s519  
1280 00520 v214678.b1280.s520  
1290 00521 v214678.b1290.s521  
1300 00522 v214678.b1300.s522  
1310 00523 v214678.b1310.s523  
1320 00524 v214678.b1320.s524  
1330 00525 v214678.b1330.s525  
1340 00526 v214678.b1340.s526  
1350 00527 v214678.b1350.s527  
1360 00528 v214678.b1360.s528  
1370 00529 v214678.b1370.s529  
1380 00530 v214678.b1380.s530  
1390 00531 v214678.b1390.s531  
1400 00532 v214678.b1400.s532  
1410 00533 v214678.b1410.s533  
1420 00534 v214678.b1420.s534  
1430 00535 v214678.b1430.s535  
1440 00536 v214678.b1440.s536  
1450 00537 v214678.b1450.s537  
1460 00538 v214678.b1460.s538  
1470 00539 v214678.b1470.s539  
1480 00540 v214678.b1480.s540  
1490 00541 v214678.b1490.s541  
1500 00542 v214678.b1500.s542  
1510 00543 v214678.b1510.s543  
1520 00544 v214678.b1520.s544  
1530 00545 v214678.b1530.s545  
1540 00546 v214678.b1540.s546  
1550 00547 v214678.b1550.s547  
1560 00548 v214678.b1560.s548  
1570 00549 v214678.b1570.s549  
1580 00550 v214678.b1580.s550  
1590 00551 v214678.b1590.s551  
1600 00552 v214678.b1600.s552  
1610 00553 v214678.b1610.s553  
1620 00554 v214678.b1620.s554  
1630 00555 v214678.b1630.s555  
1640 00556 v214678.b1640.s556  
1650 00557 v214678.b1650.s557  
1660 00558 v214678.b1660.s558  
1670 00559 v214678.b1670.s559  
1680 00560 v214678.b1680.s560  
1690 00561 v214678.b1690.s561  
1700 00562 v214678.b1700.s562  
1710 00563 v214678.b1710.s563  
1720 00564 v214678.b1720.s564  
1730 00565 v214678.b1730.s565  
1740 00566 v214678.b1740.s566  
1750 00567 v214678.b1750.s567  
1760 00568 v214678.b1760.s568  
1770 00569 v214678.b1770.s569  
1780 00570 v214678.b1780.s570  
1790 00571 v214678.b1790.s571  
1800 00572 v214678.b1800.s572  
1810 00573 v214678.b1810.s573  
1820 00574 v214678.b1820.s574  
1830 00575 v214678.b1830.s575  
1840 00576 v214678.b1840.s576  
1850 00577 v214678.b1850.s577  
1860 00578 v214678.b1860.s578  
1870 00579 v214678.b1870.s579  
1880 00580 v214678.b1880.s580  
1890 00581 v214678.b1890.s581  
1900 00582 v214678.b1900.s582  
1910 00583 v214678.b1910.s583  
1920 00584 v214678.b1920.s584  
1930 00585 v214678.b1930.s585  
1940 00586 v214678.b1940.s586  
1950 00587 v214678.b1950.s587  
1960 00588 v214678.b1960.s588  
1970 00589 v214678.b1970.s589  
1980 00590 v214678.b1980.s590  
1990 00591 v214678.b1990.s591  
2000 00592 v214678.b2000.s592  
2010 00593 v214678.b2010.s593  
2020 00594 v214678.b2020.s594  
2030 00595 v214678.b2030.s595  
2040 00596 v214678.b2040.s596  
2050 00597 v214678.b2050.s597  
2060 00598 v214678.b2060.s598  
2070 00599 v214678.b2070.s599  
2080 00600 v214678.b2080.s600  
2090 00601 v214678.b2090.s601  
2100 00602 v214678.b2100.s602  
2110 00603 v214678.b2110.s603  
2120 00604 v214678.b2120.s604  
2130 00605 v214678.b2130.s605  
2140 00606 v214678.b2140.s606  
2150 00607 v214678.b2150.s607  
2160 00608 v214678.b2160.s608  
2170 00609 v214678.b2170.s609  
2180 00610 v214678.b2180.s610  
2190 00611 v214678.b2190.s611  
2200 00612 v214678.b2200.s612  
2210 00613 v214678.b2210.s613  
2220 00614 v214678.b2220.s614  
2230 00615 v214678.b2230.s615  
2240 00616 v214678.b2240.s616  
2250 00617 v214678.b2250.s617  
2260 00618 v214678.b2260.s618  
2270 00619 v214678.b2270.s619  
2280 00620 v214678.b2280.s620  
2290 00621 v214678.b2290.s621  
2300 00622 v214678.b2300.s622  
2310 00623 v214678.b2310.s623  
2320 00624 v214678.b2320.s624  
2330 00625 v214678.b2330.s625  
2340 00626 v214678.b2340.s626  
2350 00627 v214678.b2350.s627  
2360 00628 v214678.b2360.s628  
2370 00629 v214678.b2370.s629  
2380 00630 v214678.b2380.s630  
2390 00631 v214678.b2390.s631  
2400 00632 v214678.b2400.s632  
2410 00633 v214678.b2410.s633  
2420 00634 v214678.b2420.s634  
2430 00635 v214678.b2430.s635  
2440 00636 v214678.b2440.s636  
2450 00637 v214678.b2450.s637  
2460 00638 v214678.b2460.s638  
2470 00639 v214678.b2470.s639  
2480 00640 v214678.b2480.s640  
2490 00641 v214678.b2490.s641  
2500 00642 v214678.b2500.s642  
2510 00643 v214678.b2510.s643  
2520 00644 v214678.b2520.s644  
2530 00645 v214678.b2530.s645  
2540 00646 v214678.b2540.s646  
2550 00647 v214678.b2550.s647  
2560 00648 v214678.b2560.s648  
2570 00649 v214678.b2570.s649  
2580 00650 v214678.b2580.s650  
2590 00651 v214678.b2590.s651  
2600 00652 v214678.b2600.s652  
2610 00653 v214678.b2610.s653  
2620 00654 v214678.b2620.s654  
2630 00655 v214678.b2630.s655  
2640 00656 v214678.b2640.s656  
2650 00657 v214678.b2650.s657  
2660 00658 v214678.b2660.s658  
2670 00659 v214678.b2670.s659  
2680 00660 v214678.b2680.s660  
2690 00661 v214678.b2690.s661  
2700 00662 v214678.b2700.s662  
2710 00663 v214678.b2710.s663  
2720 00676 v214678.b2720.s676  
2730 00677 v214678.b2730.s677  
2740 00678 v214678.b2740.s678  
2750 00679 v214678.b2750.s679  
2760 00680 v214678.b2760.s680  
2770 00681 v214678.b2770.s681  
2780 00682 v214678.b2780.s682  
2790 00683 v214678.b2790.s683  
2800 00684 v214678.b2800.s684  
2810 00685 v214678.b2810.s685  
2820 00686 v214678.b2820.s686  
2830 00687 v214678.b2830.s687  
2840 00688 v214678.b2840.s688  
2850 00689 v214678.b2850.s689  
2860 00690 v214678.b2860.s690  
2870 00691 v214678.b2870.s691  
2880 00692 v214678.b2880.s692  
2890 00693 v214678.b2890.s693  
2900 00694 v214678.b2900.s694  
2910 00695 v214678.b2910.s695  
2920 00696 v214678.b2920.s696  
2930 00697 v214678.b2930.s697  
2940 00698 v214678.b2940.s698  
2950 00699 v214678.b2950.s699  
2960 00700 v214678.b2960.s700  
2970 00701 v214678.b2970.s701  
2980 00702 v214678.b2980.s702  
2990 00703 v214678.b2990.s703  
3000 00704 v214678.b3000.s704  
3010 00705 v214678.b3010.s705  
3020 00706 v214678.b3020.s706  
3030 00707 v214678.b3030.s707  
3040 00708 v214678.b3040.s708  
3050 00709 v214678.b3050.s709  
3060 00710 v214678.b3060.s710  
3070 00711 v214678.b3070.s711  
3080 00712 v214678.b3080.s712  
3090 00713 v214678.b3090.s713  
3100 00714 v214678.b3100.s714  
3110 00715 v214678.b3110.s715  
3120 00716 v214678.b3120.s716  
3130 00717 v214678.b3130.s717  
3140 00718 v214678.b3140.s718  
3150 00719 v214678.b3150.s719  
3160 00720 v214678.b3160.s720  
3170 00721 v214678.b3170.s721  
3180 00722 v214678.b3180.s722  
3190 00723 v214678.b3190.s723  
3200 00724 v214678.b3200.s724  
3210 00725 v214678.b3210.s725  
3220 00726 v214678.b3220.s726  
3230 00727 v214678.b3230.s727  
3240 00728 v214678.b3240.s728  
3250 00729 v214678.b3250.s729  
3260 00730 v214678.b3260.s730  
3270 00731 v214678.b3270.s731  
3280 00732 v214678.b3280.s732  
3290 00733 v214678.b3290.s733  
3300 00734 v214678.b3300.s734  
3310 00735 v214678.b3310.s735  
3320 00736 v214678.b3320.s736  
3330 00737 v214678.b3330.s737  
3340 00738 v214678.b3340.s738  
3350 00739 v214678.b3350.s739  
3360 00740 v214678.b3360.s740  
3370 00741 v214678.b3370.s741  
3380 00742 v214678.b3380.s742  
3390 00743 v214678.b3390.s743  
3400 00744 v214678.b3400.s744  
3410 00745 v214678.b3410.s745  
3420 00746 v214678.b3420.s746  
3430 00747 v214678.b3430.s747  
3440 00748 v214678.b3440.s748  
3450 00749 v214678.b3450.s749  
3460 00750 v214678.b3460.s750  
3470 00751 v214678.b3470.s751  
3480 00752 v214678.b3480.s752  
3490 00753 v214678.b3490.s753  
3500 00754 v214678.b3500.s754  
3510 00755 v214678.b3510.s755  
3520 00756 v214678.b3520.s756  
3530 00757 v214678.b3530.s757  
3540 00758 v214678.b3540.s758  
3550 00759 v214678.b3550.s759  
3560 00760 v214678.b3560.s760  
3570 00761 v214678.b3570.s761  
3580 00762 v214678.b3580.s762  
3590 00763 v214678.b3590.s763  
3600 00764 v214678.b3600.s764  
3610 00765 v214678.b3610.s765  
3620 00766 v214678.b3620.s766  
3630 00767 v214678.b3630.s767  
3640 00768 v214678.b3640.s768  
3650 00769 v214678.b3650.s769  
3660 00770 v214678.b3660.s770  
3670 00771 v214678.b3670.s771  
3680 00772 v214678.b3680.s772  
3690 00773 v214678.b3690.s773  
3700 00799 v214678.b3700.s799  
3710 00800 v214678.b3710.s800  
3720 00000 v214678.b3720  
3730 00000 v214678.b3730  
3740 00000 v214678.b3740  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet