Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:26 (1929-1944) (AID: v214679 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:26 
AIDv214679 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 801-1200
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214679.b10  
20 00000 v214679.b20  
30 00000 v214679.b30  
40 00000 v214679.b40  
50 00000 v214679.b50  
60 00000 v214679.b60  
70 00000 v214679.b70  
80 00000 v214679.b80  
90 00801 v214679.b90.s801  
100 00802 v214679.b100.s802  
110 00803 v214679.b110.s803  
120 00804 v214679.b120.s804  
130 00805 v214679.b130.s805  
140 00806 v214679.b140.s806  
150 00807 v214679.b150.s807  
160 00808 v214679.b160.s808  
170 00809 v214679.b170.s809  
180 00810 v214679.b180.s810  
190 00811 v214679.b190.s811  
200 00812 v214679.b200.s812  
210 00813 v214679.b210.s813  
220 00814 v214679.b220.s814  
230 00815 v214679.b230.s815  
240 00816 v214679.b240.s816  
250 00817 v214679.b250.s817  
260 00818 v214679.b260.s818  
270 00819 v214679.b270.s819  
280 00820 v214679.b280.s820  
290 00821 v214679.b290.s821  
300 00822 v214679.b300.s822  
310 00823 v214679.b310.s823  
320 00824 v214679.b320.s824  
330 00825 v214679.b330.s825  
340 00826 v214679.b340.s826  
350 00827 v214679.b350.s827  
360 00828 v214679.b360.s828  
370 00829 v214679.b370.s829  
380 00830 v214679.b380.s830  
390 00831 v214679.b390.s831  
400 00832 v214679.b400.s832  
410 00833 v214679.b410.s833  
420 00834 v214679.b420.s834  
430 00835 v214679.b430.s835  
440 00836 v214679.b440.s836  
450 00837 v214679.b450.s837  
460 00838 v214679.b460.s838  
470 00839 v214679.b470.s839  
480 00840 v214679.b480.s840  
490 00841 v214679.b490.s841  
500 00842 v214679.b500.s842  
510 00843 v214679.b510.s843  
520 00844 v214679.b520.s844  
530 00845 v214679.b530.s845  
540 00846 v214679.b540.s846  
550 00847 v214679.b550.s847  
560 00848 v214679.b560.s848  
570 00849 v214679.b570.s849  
580 00850 v214679.b580.s850  
590 00851 v214679.b590.s851  
600 00852 v214679.b600.s852  
610 00853 v214679.b610.s853  
620 00854 v214679.b620.s854  
630 00855 v214679.b630.s855  
640 00856 v214679.b640.s856  
650 00857 v214679.b650.s857  
660 00858 v214679.b660.s858  
670 00859 v214679.b670.s859  
680 00860 v214679.b680.s860  
690 00861 v214679.b690.s861  
700 00862 v214679.b700.s862  
710 00863 v214679.b710.s863  
720 00864 v214679.b720.s864  
730 00865 v214679.b730.s865  
740 00866 v214679.b740.s866  
750 00867 v214679.b750.s867  
760 00868 v214679.b760.s868  
770 00869 v214679.b770.s869  
780 00870 v214679.b780.s870  
790 00871 v214679.b790.s871  
800 00872 v214679.b800.s872  
810 00873 v214679.b810.s873  
820 00874 v214679.b820.s874  
830 00875 v214679.b830.s875  
840 00876 v214679.b840.s876  
850 00877 v214679.b850.s877  
860 00878 v214679.b860.s878  
870 00879 v214679.b870.s879  
880 00880 v214679.b880.s880  
890 00881 v214679.b890.s881  
900 00882 v214679.b900.s882  
910 00883 v214679.b910.s883  
920 00884 v214679.b920.s884  
930 00885 v214679.b930.s885  
940 00886 v214679.b940.s886  
950 00887 v214679.b950.s887  
960 00888 v214679.b960.s888  
970 00889 v214679.b970.s889  
980 00890 v214679.b980.s890  
990 00891 v214679.b990.s891  
1000 00892 v214679.b1000.s892  
1010 00893 v214679.b1010.s893  
1020 00894 v214679.b1020.s894  
1030 00895 v214679.b1030.s895  
1040 00896 v214679.b1040.s896  
1050 00897 v214679.b1050.s897  
1060 00898 v214679.b1060.s898  
1070 00899 v214679.b1070.s899  
1080 00900 v214679.b1080.s900  
1090 00901 v214679.b1090.s901  
1100 00902 v214679.b1100.s902  
1110 00903 v214679.b1110.s903  
1120 00904 v214679.b1120.s904  
1130 00905 v214679.b1130.s905  
1140 00906 v214679.b1140.s906  
1150 00907 v214679.b1150.s907  
1160 00908 v214679.b1160.s908  
1170 00909 v214679.b1170.s909  
1180 00910 v214679.b1180.s910  
1190 00911 v214679.b1190.s911  
1200 00912 v214679.b1200.s912  
1210 00913 v214679.b1210.s913  
1220 00914 v214679.b1220.s914  
1230 00915 v214679.b1230.s915  
1240 00916 v214679.b1240.s916  
1250 00917 v214679.b1250.s917  
1260 00918 v214679.b1260.s918  
1270 00919 v214679.b1270.s919  
1280 00920 v214679.b1280.s920  
1290 00921 v214679.b1290.s921  
1300 00922 v214679.b1300.s922  
1310 00923 v214679.b1310.s923  
1320 00937 v214679.b1320.s937  
1330 00938 v214679.b1330.s938  
1340 00939 v214679.b1340.s939  
1350 00940 v214679.b1350.s940  
1360 00941 v214679.b1360.s941  
1370 00942 v214679.b1370.s942  
1380 00943 v214679.b1380.s943  
1390 00944 v214679.b1390.s944  
1400 00945 v214679.b1400.s945  
1410 00946 v214679.b1410.s946  
1420 00947 v214679.b1420.s947  
1430 00948 v214679.b1430.s948  
1440 00949 v214679.b1440.s949  
1450 00950 v214679.b1450.s950  
1460 00951 v214679.b1460.s951  
1470 00952 v214679.b1470.s952  
1480 00953 v214679.b1480.s953  
1490 00954 v214679.b1490.s954  
1500 00955 v214679.b1500.s955  
1510 00956 v214679.b1510.s956  
1520 00957 v214679.b1520.s957  
1530 00958 v214679.b1530.s958  
1540 00959 v214679.b1540.s959  
1550 00960 v214679.b1550.s960  
1560 00961 v214679.b1560.s961  
1570 00962 v214679.b1570.s962  
1580 00963 v214679.b1580.s963  
1590 00964 v214679.b1590.s964  
1600 00965 v214679.b1600.s965  
1610 00966 v214679.b1610.s966  
1620 00967 v214679.b1620.s967  
1630 00968 v214679.b1630.s968  
1640 00969 v214679.b1640.s969  
1650 00970 v214679.b1650.s970  
1660 00971 v214679.b1660.s971  
1670 00972 v214679.b1670.s972  
1680 00973 v214679.b1680.s973  
1690 00974 v214679.b1690.s974  
1700 00975 v214679.b1700.s975  
1710 00976 v214679.b1710.s976  
1720 00977 v214679.b1720.s977  
1730 00978 v214679.b1730.s978  
1740 00979 v214679.b1740.s979  
1750 00980 v214679.b1750.s980  
1760 00981 v214679.b1760.s981  
1770 00982 v214679.b1770.s982  
1780 00983 v214679.b1780.s983  
1790 00984 v214679.b1790.s984  
1800 00985 v214679.b1800.s985  
1810 00986 v214679.b1810.s986  
1820 00987 v214679.b1820.s987  
1830 00988 v214679.b1830.s988  
1840 00989 v214679.b1840.s989  
1850 00990 v214679.b1850.s990  
1860 00991 v214679.b1860.s991  
1870 00992 v214679.b1870.s992  
1880 00993 v214679.b1880.s993  
1890 00994 v214679.b1890.s994  
1900 00995 v214679.b1900.s995  
1910 00996 v214679.b1910.s996  
1920 00997 v214679.b1920.s997  
1930 00998 v214679.b1930.s998  
1940 00999 v214679.b1940.s999  
1950 01000 v214679.b1950.s1000  
1960 01001 v214679.b1960.s1001  
1970 01002 v214679.b1970.s1002  
1980 01003 v214679.b1980.s1003  
1990 01004 v214679.b1990.s1004  
2000 01005 v214679.b2000.s1005  
2010 01006 v214679.b2010.s1006  
2020 01007 v214679.b2020.s1007  
2030 01008 v214679.b2030.s1008  
2040 01009 v214679.b2040.s1009  
2050 01010 v214679.b2050.s1010  
2060 01011 v214679.b2060.s1011  
2070 01012 v214679.b2070.s1012  
2080 01013 v214679.b2080.s1013  
2090 01014 v214679.b2090.s1014  
2100 01015 v214679.b2100.s1015  
2110 01016 v214679.b2110.s1016  
2120 01017 v214679.b2120.s1017  
2130 01018 v214679.b2130.s1018  
2140 01019 v214679.b2140.s1019  
2150 01020 v214679.b2150.s1020  
2160 01021 v214679.b2160.s1021  
2170 01022 v214679.b2170.s1022  
2180 01023 v214679.b2180.s1023  
2190 01024 v214679.b2190.s1024  
2200 01025 v214679.b2200.s1025  
2210 01026 v214679.b2210.s1026  
2220 01027 v214679.b2220.s1027  
2230 01028 v214679.b2230.s1028  
2240 01029 v214679.b2240.s1029  
2250 01030 v214679.b2250.s1030  
2260 01031 v214679.b2260.s1031  
2270 01032 v214679.b2270.s1032  
2280 01033 v214679.b2280.s1033  
2290 01034 v214679.b2290.s1034  
2300 01035 v214679.b2300.s1035  
2310 01036 v214679.b2310.s1036  
2320 01037 v214679.b2320.s1037  
2330 01038 v214679.b2330.s1038  
2340 01039 v214679.b2340.s1039  
2350 01040 v214679.b2350.s1040  
2360 01041 v214679.b2360.s1041  
2370 01042 v214679.b2370.s1042  
2380 01043 v214679.b2380.s1043  
2390 01044 v214679.b2390.s1044  
2400 01045 v214679.b2400.s1045  
2410 01046 v214679.b2410.s1046  
2420 01047 v214679.b2420.s1047  
2430 01048 v214679.b2430.s1048  
2440 01049 v214679.b2440.s1049  
2450 01050 v214679.b2450.s1050  
2460 01051 v214679.b2460.s1051  
2470 01052 v214679.b2470.s1052  
2480 01053 v214679.b2480.s1053  
2490 01054 v214679.b2490.s1054  
2500 01055 v214679.b2500.s1055  
2510 01056 v214679.b2510.s1056  
2520 01057 v214679.b2520.s1057  
2530 01058 v214679.b2530.s1058  
2540 01059 v214679.b2540.s1059  
2550 01060 v214679.b2550.s1060  
2560 01061 v214679.b2560.s1061  
2570 01062 v214679.b2570.s1062  
2580 01063 v214679.b2580.s1063  
2590 01064 v214679.b2590.s1064  
2600 01065 v214679.b2600.s1065  
2610 01066 v214679.b2610.s1066  
2620 01067 v214679.b2620.s1067  
2630 01068 v214679.b2630.s1068  
2640 01069 v214679.b2640.s1069  
2650 01070 v214679.b2650.s1070  
2660 01071 v214679.b2660.s1071  
2670 01072 v214679.b2670.s1072  
2680 01073 v214679.b2680.s1073  
2690 01074 v214679.b2690.s1074  
2700 01075 v214679.b2700.s1075  
2710 01090 v214679.b2710.s1090  
2720 01091 v214679.b2720.s1091  
2730 01092 v214679.b2730.s1092  
2740 01093 v214679.b2740.s1093  
2750 01094 v214679.b2750.s1094  
2760 01095 v214679.b2760.s1095  
2770 01096 v214679.b2770.s1096  
2780 01097 v214679.b2780.s1097  
2790 01098 v214679.b2790.s1098  
2800 01099 v214679.b2800.s1099  
2810 01100 v214679.b2810.s1100  
2820 01101 v214679.b2820.s1101  
2830 01102 v214679.b2830.s1102  
2840 01103 v214679.b2840.s1103  
2850 01104 v214679.b2850.s1104  
2860 01105 v214679.b2860.s1105  
2870 01106 v214679.b2870.s1106  
2880 01107 v214679.b2880.s1107  
2890 01108 v214679.b2890.s1108  
2900 01109 v214679.b2900.s1109  
2910 01110 v214679.b2910.s1110  
2920 01111 v214679.b2920.s1111  
2930 01112 v214679.b2930.s1112  
2940 01113 v214679.b2940.s1113  
2950 01114 v214679.b2950.s1114  
2960 01115 v214679.b2960.s1115  
2970 01116 v214679.b2970.s1116  
2980 01117 v214679.b2980.s1117  
2990 01118 v214679.b2990.s1118  
3000 01119 v214679.b3000.s1119  
3010 01120 v214679.b3010.s1120  
3020 01121 v214679.b3020.s1121  
3030 01122 v214679.b3030.s1122  
3040 01123 v214679.b3040.s1123  
3050 01124 v214679.b3050.s1124  
3060 01125 v214679.b3060.s1125  
3070 01126 v214679.b3070.s1126  
3080 01127 v214679.b3080.s1127  
3090 01128 v214679.b3090.s1128  
3100 01129 v214679.b3100.s1129  
3110 01130 v214679.b3110.s1130  
3120 01131 v214679.b3120.s1131  
3130 01132 v214679.b3130.s1132  
3140 01133 v214679.b3140.s1133  
3150 01134 v214679.b3150.s1134  
3160 01135 v214679.b3160.s1135  
3170 01136 v214679.b3170.s1136  
3180 01137 v214679.b3180.s1137  
3190 01138 v214679.b3190.s1138  
3200 01139 v214679.b3200.s1139  
3210 01140 v214679.b3210.s1140  
3220 01141 v214679.b3220.s1141  
3230 01142 v214679.b3230.s1142  
3240 01143 v214679.b3240.s1143  
3250 01144 v214679.b3250.s1144  
3260 01145 v214679.b3260.s1145  
3270 01146 v214679.b3270.s1146  
3280 01147 v214679.b3280.s1147  
3290 01148 v214679.b3290.s1148  
3300 01149 v214679.b3300.s1149  
3310 01150 v214679.b3310.s1150  
3320 01151 v214679.b3320.s1151  
3330 01152 v214679.b3330.s1152  
3340 01153 v214679.b3340.s1153  
3350 01154 v214679.b3350.s1154  
3360 01155 v214679.b3360.s1155  
3370 01156 v214679.b3370.s1156  
3380 01157 v214679.b3380.s1157  
3390 01158 v214679.b3390.s1158  
3400 01159 v214679.b3400.s1159  
3410 01160 v214679.b3410.s1160  
3420 01161 v214679.b3420.s1161  
3430 01162 v214679.b3430.s1162  
3440 01163 v214679.b3440.s1163  
3450 01164 v214679.b3450.s1164  
3460 01165 v214679.b3460.s1165  
3470 01166 v214679.b3470.s1166  
3480 01167 v214679.b3480.s1167  
3490 01168 v214679.b3490.s1168  
3500 01169 v214679.b3500.s1169  
3510 01170 v214679.b3510.s1170  
3520 01171 v214679.b3520.s1171  
3530 01172 v214679.b3530.s1172  
3540 01173 v214679.b3540.s1173  
3550 01174 v214679.b3550.s1174  
3560 01175 v214679.b3560.s1175  
3570 01176 v214679.b3570.s1176  
3580 01177 v214679.b3580.s1177  
3590 01178 v214679.b3590.s1178  
3600 01179 v214679.b3600.s1179  
3610 01180 v214679.b3610.s1180  
3620 01181 v214679.b3620.s1181  
3630 01182 v214679.b3630.s1182  
3640 01183 v214679.b3640.s1183  
3650 01184 v214679.b3650.s1184  
3660 01185 v214679.b3660.s1185  
3670 01186 v214679.b3670.s1186  
3680 01187 v214679.b3680.s1187  
3690 01188 v214679.b3690.s1188  
3700 01189 v214679.b3700.s1189  
3710 01190 v214679.b3710.s1190  
3720 01191 v214679.b3720.s1191  
3730 00000 v214679.b3730  
3740 00000 v214679.b3740  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet