Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:27 (1929-1944) (AID: v214680 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:27 
AIDv214680 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 1201-1600
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214680.b10  
20 00000 v214680.b20  
30 00000 v214680.b30  
40 00000 v214680.b40  
50 00000 v214680.b50  
60 00000 v214680.b60  
70 00000 v214680.b70  
80 00000 v214680.b80  
90 01201 v214680.b90.s1201  
100 01202 v214680.b100.s1202  
110 01203 v214680.b110.s1203  
120 01204 v214680.b120.s1204  
130 01205 v214680.b130.s1205  
140 01206 v214680.b140.s1206  
150 01207 v214680.b150.s1207  
160 01208 v214680.b160.s1208  
170 01209 v214680.b170.s1209  
180 01210 v214680.b180.s1210  
190 01211 v214680.b190.s1211  
200 01212 v214680.b200.s1212  
210 01213 v214680.b210.s1213  
220 01214 v214680.b220.s1214  
230 01215 v214680.b230.s1215  
240 01216 v214680.b240.s1216  
250 01217 v214680.b250.s1217  
260 01218 v214680.b260.s1218  
270 01219 v214680.b270.s1219  
280 01220 v214680.b280.s1220  
290 01221 v214680.b290.s1221  
300 01222 v214680.b300.s1222  
310 01223 v214680.b310.s1223  
320 01224 v214680.b320.s1224  
330 01225 v214680.b330.s1225  
340 01226 v214680.b340.s1226  
350 01227 v214680.b350.s1227  
360 01228 v214680.b360.s1228  
370 01229 v214680.b370.s1229  
380 01230 v214680.b380.s1230  
390 01231 v214680.b390.s1231  
400 01232 v214680.b400.s1232  
410 01233 v214680.b410.s1233  
420 01234 v214680.b420.s1234  
430 01235 v214680.b430.s1235  
440 01236 v214680.b440.s1236  
450 01237 v214680.b450.s1237  
460 01238 v214680.b460.s1238  
470 01239 v214680.b470.s1239  
480 01240 v214680.b480.s1240  
490 01241 v214680.b490.s1241  
500 01242 v214680.b500.s1242  
510 01243 v214680.b510.s1243  
520 01244 v214680.b520.s1244  
530 01245 v214680.b530.s1245  
540 01246 v214680.b540.s1246  
550 01247 v214680.b550.s1247  
560 01248 v214680.b560.s1248  
570 01249 v214680.b570.s1249  
580 01250 v214680.b580.s1250  
590 01251 v214680.b590.s1251  
600 01252 v214680.b600.s1252  
610 01253 v214680.b610.s1253  
620 01254 v214680.b620.s1254  
630 01255 v214680.b630.s1255  
640 01256 v214680.b640.s1256  
650 01257 v214680.b650.s1257  
660 01258 v214680.b660.s1258  
670 01259 v214680.b670.s1259  
680 01260 v214680.b680.s1260  
690 01261 v214680.b690.s1261  
700 01262 v214680.b700.s1262  
710 01263 v214680.b710.s1263  
720 01264 v214680.b720.s1264  
730 01265 v214680.b730.s1265  
740 01266 v214680.b740.s1266  
750 01267 v214680.b750.s1267  
760 01268 v214680.b760.s1268  
770 01269 v214680.b770.s1269  
780 01270 v214680.b780.s1270  
790 01271 v214680.b790.s1271  
800 01272 v214680.b800.s1272  
810 01273 v214680.b810.s1273  
820 01274 v214680.b820.s1274  
830 01275 v214680.b830.s1275  
840 01276 v214680.b840.s1276  
850 01277 v214680.b850.s1277  
860 01278 v214680.b860.s1278  
870 01279 v214680.b870.s1279  
880 01280 v214680.b880.s1280  
890 01281 v214680.b890.s1281  
900 01282 v214680.b900.s1282  
910 01283 v214680.b910.s1283  
920 01284 v214680.b920.s1284  
930 01285 v214680.b930.s1285  
940 01286 v214680.b940.s1286  
950 01287 v214680.b950.s1287  
960 01288 v214680.b960.s1288  
970 01289 v214680.b970.s1289  
980 01290 v214680.b980.s1290  
990 01291 v214680.b990.s1291  
1000 01292 v214680.b1000.s1292  
1010 01293 v214680.b1010.s1293  
1020 01294 v214680.b1020.s1294  
1030 01295 v214680.b1030.s1295  
1040 01296 v214680.b1040.s1296  
1050 01297 v214680.b1050.s1297  
1060 01298 v214680.b1060.s1298  
1070 01299 v214680.b1070.s1299  
1080 01300 v214680.b1080.s1300  
1090 01301 v214680.b1090.s1301  
1100 01302 v214680.b1100.s1302  
1110 01303 v214680.b1110.s1303  
1120 01304 v214680.b1120.s1304  
1130 01305 v214680.b1130.s1305  
1140 01306 v214680.b1140.s1306  
1150 01307 v214680.b1150.s1307  
1160 01308 v214680.b1160.s1308  
1170 01309 v214680.b1170.s1309  
1180 01310 v214680.b1180.s1310  
1190 01311 v214680.b1190.s1311  
1200 01312 v214680.b1200.s1312  
1210 01313 v214680.b1210.s1313  
1220 01314 v214680.b1220.s1314  
1230 01315 v214680.b1230.s1315  
1240 01316 v214680.b1240.s1316  
1250 01317 v214680.b1250.s1317  
1260 01318 v214680.b1260.s1318  
1270 01319 v214680.b1270.s1319  
1280 01320 v214680.b1280.s1320  
1290 01321 v214680.b1290.s1321  
1300 01322 v214680.b1300.s1322  
1310 01323 v214680.b1310.s1323  
1320 01324 v214680.b1320.s1324  
1330 01325 v214680.b1330.s1325  
1340 01326 v214680.b1340.s1326  
1350 01327 v214680.b1350.s1327  
1360 01328 v214680.b1360.s1328  
1370 01329 v214680.b1370.s1329  
1380 01330 v214680.b1380.s1330  
1390 01331 v214680.b1390.s1331  
1400 01332 v214680.b1400.s1332  
1410 01333 v214680.b1410.s1333  
1420 01334 v214680.b1420.s1334  
1430 01335 v214680.b1430.s1335  
1440 01336 v214680.b1440.s1336  
1450 01337 v214680.b1450.s1337  
1460 01338 v214680.b1460.s1338  
1470 01339 v214680.b1470.s1339  
1480 01340 v214680.b1480.s1340  
1490 01341 v214680.b1490.s1341  
1500 01342 v214680.b1500.s1342  
1510 01343 v214680.b1510.s1343  
1520 01344 v214680.b1520.s1344  
1530 01345 v214680.b1530.s1345  
1540 01346 v214680.b1540.s1346  
1550 01347 v214680.b1550.s1347  
1560 01348 v214680.b1560.s1348  
1570 01349 v214680.b1570.s1349  
1580 01350 v214680.b1580.s1350  
1590 01351 v214680.b1590.s1351  
1600 01352 v214680.b1600.s1352  
1610 01353 v214680.b1610.s1353  
1620 01354 v214680.b1620.s1354  
1630 01355 v214680.b1630.s1355  
1640 01356 v214680.b1640.s1356  
1650 01357 v214680.b1650.s1357  
1660 01358 v214680.b1660.s1358  
1670 01359 v214680.b1670.s1359  
1680 01360 v214680.b1680.s1360  
1690 01361 v214680.b1690.s1361  
1700 01362 v214680.b1700.s1362  
1710 01363 v214680.b1710.s1363  
1720 01364 v214680.b1720.s1364  
1730 01365 v214680.b1730.s1365  
1740 01366 v214680.b1740.s1366  
1750 01367 v214680.b1750.s1367  
1760 01368 v214680.b1760.s1368  
1770 01369 v214680.b1770.s1369  
1780 01370 v214680.b1780.s1370  
1790 01371 v214680.b1790.s1371  
1800 01372 v214680.b1800.s1372  
1810 01373 v214680.b1810.s1373  
1820 01374 v214680.b1820.s1374  
1830 01375 v214680.b1830.s1375  
1840 01376 v214680.b1840.s1376  
1850 01377 v214680.b1850.s1377  
1860 01378 v214680.b1860.s1378  
1870 01379 v214680.b1870.s1379  
1880 01380 v214680.b1880.s1380  
1890 01381 v214680.b1890.s1381  
1900 01382 v214680.b1900.s1382  
1910 01383 v214680.b1910.s1383  
1920 01384 v214680.b1920.s1384  
1930 01385 v214680.b1930.s1385  
1940 01386 v214680.b1940.s1386  
1950 01387 v214680.b1950.s1387  
1960 01388 v214680.b1960.s1388  
1970 01389 v214680.b1970.s1389  
1980 01390 v214680.b1980.s1390  
1990 01391 v214680.b1990.s1391  
2000 01392 v214680.b2000.s1392  
2010 01393 v214680.b2010.s1393  
2020 01394 v214680.b2020.s1394  
2030 01395 v214680.b2030.s1395  
2040 01396 v214680.b2040.s1396  
2050 01397 v214680.b2050.s1397  
2060 01398 v214680.b2060.s1398  
2070 01399 v214680.b2070.s1399  
2080 01400 v214680.b2080.s1400  
2090 01401 v214680.b2090.s1401  
2100 01402 v214680.b2100.s1402  
2110 01403 v214680.b2110.s1403  
2120 01404 v214680.b2120.s1404  
2130 01405 v214680.b2130.s1405  
2140 01406 v214680.b2140.s1406  
2150 01407 v214680.b2150.s1407  
2160 01408 v214680.b2160.s1408  
2170 01409 v214680.b2170.s1409  
2180 01410 v214680.b2180.s1410  
2190 01411 v214680.b2190.s1411  
2200 01412 v214680.b2200.s1412  
2210 01413 v214680.b2210.s1413  
2220 01414 v214680.b2220.s1414  
2230 01415 v214680.b2230.s1415  
2240 01416 v214680.b2240.s1416  
2250 01417 v214680.b2250.s1417  
2260 01418 v214680.b2260.s1418  
2270 01419 v214680.b2270.s1419  
2280 01420 v214680.b2280.s1420  
2290 01421 v214680.b2290.s1421  
2300 01422 v214680.b2300.s1422  
2310 01423 v214680.b2310.s1423  
2320 01424 v214680.b2320.s1424  
2330 01425 v214680.b2330.s1425  
2340 01426 v214680.b2340.s1426  
2350 01427 v214680.b2350.s1427  
2360 01428 v214680.b2360.s1428  
2370 01429 v214680.b2370.s1429  
2380 01430 v214680.b2380.s1430  
2390 01431 v214680.b2390.s1431  
2400 01432 v214680.b2400.s1432  
2410 01433 v214680.b2410.s1433  
2420 01434 v214680.b2420.s1434  
2430 01435 v214680.b2430.s1435  
2440 01436 v214680.b2440.s1436  
2450 01437 v214680.b2450.s1437  
2460 01438 v214680.b2460.s1438  
2470 01439 v214680.b2470.s1439  
2480 01440 v214680.b2480.s1440  
2490 01441 v214680.b2490.s1441  
2500 01442 v214680.b2500.s1442  
2510 01443 v214680.b2510.s1443  
2520 01444 v214680.b2520.s1444  
2530 01445 v214680.b2530.s1445  
2540 01446 v214680.b2540.s1446  
2550 01447 v214680.b2550.s1447  
2560 01448 v214680.b2560.s1448  
2570 01449 v214680.b2570.s1449  
2580 01450 v214680.b2580.s1450  
2590 01451 v214680.b2590.s1451  
2600 01452 v214680.b2600.s1452  
2610 01453 v214680.b2610.s1453  
2620 01454 v214680.b2620.s1454  
2630 01455 v214680.b2630.s1455  
2640 01456 v214680.b2640.s1456  
2650 01457 v214680.b2650.s1457  
2660 01458 v214680.b2660.s1458  
2670 01459 v214680.b2670.s1459  
2680 01460 v214680.b2680.s1460  
2690 01461 v214680.b2690.s1461  
2700 01462 v214680.b2700.s1462  
2710 01463 v214680.b2710.s1463  
2720 01464 v214680.b2720.s1464  
2730 01465 v214680.b2730.s1465  
2740 01466 v214680.b2740.s1466  
2750 01467 v214680.b2750.s1467  
2760 01468 v214680.b2760.s1468  
2770 01469 v214680.b2770.s1469  
2780 01470 v214680.b2780.s1470  
2790 01471 v214680.b2790.s1471  
2800 01472 v214680.b2800.s1472  
2810 01473 v214680.b2810.s1473  
2820 01474 v214680.b2820.s1474  
2830 01475 v214680.b2830.s1475  
2840 01476 v214680.b2840.s1476  
2850 01477 v214680.b2850.s1477  
2860 01478 v214680.b2860.s1478  
2870 01479 v214680.b2870.s1479  
2880 01480 v214680.b2880.s1480  
2890 01481 v214680.b2890.s1481  
2900 01482 v214680.b2900.s1482  
2910 01483 v214680.b2910.s1483  
2920 01484 v214680.b2920.s1484  
2930 01485 v214680.b2930.s1485  
2940 01486 v214680.b2940.s1486  
2950 01487 v214680.b2950.s1487  
2960 01488 v214680.b2960.s1488  
2970 01489 v214680.b2970.s1489  
2980 01490 v214680.b2980.s1490  
2990 01491 v214680.b2990.s1491  
3000 01492 v214680.b3000.s1492  
3010 01493 v214680.b3010.s1493  
3020 01494 v214680.b3020.s1494  
3030 01495 v214680.b3030.s1495  
3040 01496 v214680.b3040.s1496  
3050 01497 v214680.b3050.s1497  
3060 01498 v214680.b3060.s1498  
3070 01499 v214680.b3070.s1499  
3080 01500 v214680.b3080.s1500  
3090 01501 v214680.b3090.s1501  
3100 01502 v214680.b3100.s1502  
3110 01503 v214680.b3110.s1503  
3120 01504 v214680.b3120.s1504  
3130 01505 v214680.b3130.s1505  
3140 01506 v214680.b3140.s1506  
3150 01507 v214680.b3150.s1507  
3160 01508 v214680.b3160.s1508  
3170 01509 v214680.b3170.s1509  
3180 01510 v214680.b3180.s1510  
3190 01511 v214680.b3190.s1511  
3200 01512 v214680.b3200.s1512  
3210 01513 v214680.b3210.s1513  
3220 01514 v214680.b3220.s1514  
3230 01515 v214680.b3230.s1515  
3240 01516 v214680.b3240.s1516  
3250 01517 v214680.b3250.s1517  
3260 01518 v214680.b3260.s1518  
3270 01519 v214680.b3270.s1519  
3280 01520 v214680.b3280.s1520  
3290 01521 v214680.b3290.s1521  
3300 01522 v214680.b3300.s1522  
3310 01523 v214680.b3310.s1523  
3320 01524 v214680.b3320.s1524  
3330 01525 v214680.b3330.s1525  
3340 01526 v214680.b3340.s1526  
3350 01527 v214680.b3350.s1527  
3360 01528 v214680.b3360.s1528  
3370 01529 v214680.b3370.s1529  
3380 01530 v214680.b3380.s1530  
3390 01531 v214680.b3390.s1531  
3400 01532 v214680.b3400.s1532  
3410 01533 v214680.b3410.s1533  
3420 01534 v214680.b3420.s1534  
3430 01535 v214680.b3430.s1535  
3440 01536 v214680.b3440.s1536  
3450 01537 v214680.b3450.s1537  
3460 01538 v214680.b3460.s1538  
3470 01539 v214680.b3470.s1539  
3480 01540 v214680.b3480.s1540  
3490 01541 v214680.b3490.s1541  
3500 01542 v214680.b3500.s1542  
3510 01543 v214680.b3510.s1543  
3520 01544 v214680.b3520.s1544  
3530 01545 v214680.b3530.s1545  
3540 01546 v214680.b3540.s1546  
3550 01547 v214680.b3550.s1547  
3560 01548 v214680.b3560.s1548  
3570 01549 v214680.b3570.s1549  
3580 01550 v214680.b3580.s1550  
3590 01551 v214680.b3590.s1551  
3600 01552 v214680.b3600.s1552  
3610 01553 v214680.b3610.s1553  
3620 01554 v214680.b3620.s1554  
3630 01555 v214680.b3630.s1555  
3640 01556 v214680.b3640.s1556  
3650 01557 v214680.b3650.s1557  
3660 01558 v214680.b3660.s1558  
3670 01559 v214680.b3670.s1559  
3680 01560 v214680.b3680.s1560  
3690 01561 v214680.b3690.s1561  
3700 01562 v214680.b3700.s1562  
3710 01563 v214680.b3710.s1563  
3720 01564 v214680.b3720.s1564  
3730 01565 v214680.b3730.s1565  
3740 01566 v214680.b3740.s1566  
3750 01567 v214680.b3750.s1567  
3760 01568 v214680.b3760.s1568  
3770 01569 v214680.b3770.s1569  
3780 01570 v214680.b3780.s1570  
3790 01571 v214680.b3790.s1571  
3800 01572 v214680.b3800.s1572  
3810 01573 v214680.b3810.s1573  
3820 01590 v214680.b3820.s1590  
3830 01591 v214680.b3830.s1591  
3840 01592 v214680.b3840.s1592  
3850 01593 v214680.b3850.s1593  
3860 01594 v214680.b3860.s1594  
3870 01595 v214680.b3870.s1595  
3880 01596 v214680.b3880.s1596  
3890 01597 v214680.b3890.s1597  
3900 01598 v214680.b3900.s1598  
3910 01599 v214680.b3910.s1599  
3920 01600 v214680.b3920.s1600  
3930 00000 v214680.b3930  
3940 00000 v214680.b3940  
3950 00000 v214680.b3950  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet