Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:28 (1929-1944) (AID: v214681 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:28 
AIDv214681 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 1601-2000
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214681.b10  
20 00000 v214681.b20  
30 00000 v214681.b30  
40 00000 v214681.b40  
50 00000 v214681.b50  
60 00000 v214681.b60  
70 00000 v214681.b70  
80 00000 v214681.b80  
90 01601 v214681.b90.s1601  
100 01602 v214681.b100.s1602  
110 01603 v214681.b110.s1603  
120 01604 v214681.b120.s1604  
130 01605 v214681.b130.s1605  
140 01606 v214681.b140.s1606  
150 01607 v214681.b150.s1607  
160 01608 v214681.b160.s1608  
170 01609 v214681.b170.s1609  
180 01610 v214681.b180.s1610  
190 01611 v214681.b190.s1611  
200 01612 v214681.b200.s1612  
210 01613 v214681.b210.s1613  
220 01614 v214681.b220.s1614  
230 01615 v214681.b230.s1615  
240 01616 v214681.b240.s1616  
250 01617 v214681.b250.s1617  
260 01618 v214681.b260.s1618  
270 01619 v214681.b270.s1619  
280 01620 v214681.b280.s1620  
290 01621 v214681.b290.s1621  
300 01622 v214681.b300.s1622  
310 01623 v214681.b310.s1623  
320 01624 v214681.b320.s1624  
330 01625 v214681.b330.s1625  
340 01626 v214681.b340.s1626  
350 01627 v214681.b350.s1627  
360 01628 v214681.b360.s1628  
370 01629 v214681.b370.s1629  
380 01630 v214681.b380.s1630  
390 01631 v214681.b390.s1631  
400 01632 v214681.b400.s1632  
410 01633 v214681.b410.s1633  
420 01634 v214681.b420.s1634  
430 01635 v214681.b430.s1635  
440 01636 v214681.b440.s1636  
450 01637 v214681.b450.s1637  
460 01638 v214681.b460.s1638  
470 01639 v214681.b470.s1639  
480 01640 v214681.b480.s1640  
490 01641 v214681.b490.s1641  
500 01642 v214681.b500.s1642  
510 01643 v214681.b510.s1643  
520 01644 v214681.b520.s1644  
530 01645 v214681.b530.s1645  
540 01646 v214681.b540.s1646  
550 01647 v214681.b550.s1647  
560 01648 v214681.b560.s1648  
570 01649 v214681.b570.s1649  
580 01650 v214681.b580.s1650  
590 01651 v214681.b590.s1651  
600 01652 v214681.b600.s1652  
610 01653 v214681.b610.s1653  
620 01654 v214681.b620.s1654  
630 01655 v214681.b630.s1655  
640 01656 v214681.b640.s1656  
650 01657 v214681.b650.s1657  
660 01658 v214681.b660.s1658  
670 01659 v214681.b670.s1659  
680 01660 v214681.b680.s1660  
690 01661 v214681.b690.s1661  
700 01662 v214681.b700.s1662  
710 01663 v214681.b710.s1663  
720 01664 v214681.b720.s1664  
730 01665 v214681.b730.s1665  
740 01666 v214681.b740.s1666  
750 01667 v214681.b750.s1667  
760 01668 v214681.b760.s1668  
770 01669 v214681.b770.s1669  
780 01670 v214681.b780.s1670  
790 01671 v214681.b790.s1671  
800 01672 v214681.b800.s1672  
810 01673 v214681.b810.s1673  
820 01674 v214681.b820.s1674  
830 01675 v214681.b830.s1675  
840 01676 v214681.b840.s1676  
850 01677 v214681.b850.s1677  
860 01678 v214681.b860.s1678  
870 01679 v214681.b870.s1679  
880 01680 v214681.b880.s1680  
890 01681 v214681.b890.s1681  
900 01682 v214681.b900.s1682  
910 01683 v214681.b910.s1683  
920 01684 v214681.b920.s1684  
930 01685 v214681.b930.s1685  
940 01686 v214681.b940.s1686  
950 01687 v214681.b950.s1687  
960 01688 v214681.b960.s1688  
970 01689 v214681.b970.s1689  
980 01690 v214681.b980.s1690  
990 01691 v214681.b990.s1691  
1000 01692 v214681.b1000.s1692  
1010 01693 v214681.b1010.s1693  
1020 01694 v214681.b1020.s1694  
1030 01695 v214681.b1030.s1695  
1040 01696 v214681.b1040.s1696  
1050 01697 v214681.b1050.s1697  
1060 01698 v214681.b1060.s1698  
1070 01699 v214681.b1070.s1699  
1080 01700 v214681.b1080.s1700  
1090 01701 v214681.b1090.s1701  
1100 01702 v214681.b1100.s1702  
1110 01703 v214681.b1110.s1703  
1120 01704 v214681.b1120.s1704  
1130 01705 v214681.b1130.s1705  
1140 01706 v214681.b1140.s1706  
1150 01707 v214681.b1150.s1707  
1160 01708 v214681.b1160.s1708  
1170 01709 v214681.b1170.s1709  
1180 01710 v214681.b1180.s1710  
1190 01711 v214681.b1190.s1711  
1200 01712 v214681.b1200.s1712  
1210 01713 v214681.b1210.s1713  
1220 01714 v214681.b1220.s1714  
1230 01715 v214681.b1230.s1715  
1240 01716 v214681.b1240.s1716  
1250 01717 v214681.b1250.s1717  
1260 01718 v214681.b1260.s1718  
1270 01719 v214681.b1270.s1719  
1280 01720 v214681.b1280.s1720  
1290 01721 v214681.b1290.s1721  
1300 01722 v214681.b1300.s1722  
1310 01723 v214681.b1310.s1723  
1320 01724 v214681.b1320.s1724  
1330 01725 v214681.b1330.s1725  
1340 01726 v214681.b1340.s1726  
1350 01727 v214681.b1350.s1727  
1360 01728 v214681.b1360.s1728  
1370 01729 v214681.b1370.s1729  
1380 01730 v214681.b1380.s1730  
1390 01731 v214681.b1390.s1731  
1400 01732 v214681.b1400.s1732  
1410 01733 v214681.b1410.s1733  
1420 01734 v214681.b1420.s1734  
1430 01735 v214681.b1430.s1735  
1440 01736 v214681.b1440.s1736  
1450 01737 v214681.b1450.s1737  
1460 01738 v214681.b1460.s1738  
1470 01739 v214681.b1470.s1739  
1480 01740 v214681.b1480.s1740  
1490 01741 v214681.b1490.s1741  
1500 01742 v214681.b1500.s1742  
1510 01743 v214681.b1510.s1743  
1520 01744 v214681.b1520.s1744  
1530 01745 v214681.b1530.s1745  
1540 01746 v214681.b1540.s1746  
1550 01747 v214681.b1550.s1747  
1560 01748 v214681.b1560.s1748  
1570 01749 v214681.b1570.s1749  
1580 01750 v214681.b1580.s1750  
1590 01751 v214681.b1590.s1751  
1600 01752 v214681.b1600.s1752  
1610 01753 v214681.b1610.s1753  
1620 01754 v214681.b1620.s1754  
1630 01755 v214681.b1630.s1755  
1640 01756 v214681.b1640.s1756  
1650 01757 v214681.b1650.s1757  
1660 01758 v214681.b1660.s1758  
1670 01759 v214681.b1670.s1759  
1680 01760 v214681.b1680.s1760  
1690 01761 v214681.b1690.s1761  
1700 01762 v214681.b1700.s1762  
1710 01763 v214681.b1710.s1763  
1720 01764 v214681.b1720.s1764  
1730 01765 v214681.b1730.s1765  
1740 01766 v214681.b1740.s1766  
1750 01767 v214681.b1750.s1767  
1760 01768 v214681.b1760.s1768  
1770 01769 v214681.b1770.s1769  
1780 01770 v214681.b1780.s1770  
1790 01771 v214681.b1790.s1771  
1800 01772 v214681.b1800.s1772  
1810 01773 v214681.b1810.s1773  
1820 01774 v214681.b1820.s1774  
1830 01775 v214681.b1830.s1775  
1840 01776 v214681.b1840.s1776  
1850 01777 v214681.b1850.s1777  
1860 01778 v214681.b1860.s1778  
1870 01779 v214681.b1870.s1779  
1880 01780 v214681.b1880.s1780  
1890 01781 v214681.b1890.s1781  
1900 01782 v214681.b1900.s1782  
1910 01783 v214681.b1910.s1783  
1920 01784 v214681.b1920.s1784  
1930 01785 v214681.b1930.s1785  
1940 01786 v214681.b1940.s1786  
1950 01787 v214681.b1950.s1787  
1960 01788 v214681.b1960.s1788  
1970 01789 v214681.b1970.s1789  
1980 01790 v214681.b1980.s1790  
1990 01791 v214681.b1990.s1791  
2000 01792 v214681.b2000.s1792  
2010 01793 v214681.b2010.s1793  
2020 01794 v214681.b2020.s1794  
2030 01795 v214681.b2030.s1795  
2040 01796 v214681.b2040.s1796  
2050 01797 v214681.b2050.s1797  
2060 01798 v214681.b2060.s1798  
2070 01799 v214681.b2070.s1799  
2080 01800 v214681.b2080.s1800  
2090 01801 v214681.b2090.s1801  
2100 01802 v214681.b2100.s1802  
2110 01803 v214681.b2110.s1803  
2120 01804 v214681.b2120.s1804  
2130 01805 v214681.b2130.s1805  
2140 01806 v214681.b2140.s1806  
2150 01807 v214681.b2150.s1807  
2160 01808 v214681.b2160.s1808  
2170 01809 v214681.b2170.s1809  
2180 01810 v214681.b2180.s1810  
2190 01811 v214681.b2190.s1811  
2200 01812 v214681.b2200.s1812  
2210 01813 v214681.b2210.s1813  
2220 01814 v214681.b2220.s1814  
2230 01815 v214681.b2230.s1815  
2240 01816 v214681.b2240.s1816  
2250 01817 v214681.b2250.s1817  
2260 01818 v214681.b2260.s1818  
2270 01819 v214681.b2270.s1819  
2280 01820 v214681.b2280.s1820  
2290 01821 v214681.b2290.s1821  
2300 01822 v214681.b2300.s1822  
2310 01823 v214681.b2310.s1823  
2320 01824 v214681.b2320.s1824  
2330 01825 v214681.b2330.s1825  
2340 01826 v214681.b2340.s1826  
2350 01827 v214681.b2350.s1827  
2360 01828 v214681.b2360.s1828  
2370 01829 v214681.b2370.s1829  
2380 01830 v214681.b2380.s1830  
2390 01831 v214681.b2390.s1831  
2400 01832 v214681.b2400.s1832  
2410 01833 v214681.b2410.s1833  
2420 01834 v214681.b2420.s1834  
2430 01835 v214681.b2430.s1835  
2440 01836 v214681.b2440.s1836  
2450 01837 v214681.b2450.s1837  
2460 01838 v214681.b2460.s1838  
2470 01839 v214681.b2470.s1839  
2480 01840 v214681.b2480.s1840  
2490 01841 v214681.b2490.s1841  
2500 01842 v214681.b2500.s1842  
2510 01843 v214681.b2510.s1843  
2520 01844 v214681.b2520.s1844  
2530 01845 v214681.b2530.s1845  
2540 01846 v214681.b2540.s1846  
2550 01847 v214681.b2550.s1847  
2560 01848 v214681.b2560.s1848  
2570 01849 v214681.b2570.s1849  
2580 01850 v214681.b2580.s1850  
2590 01851 v214681.b2590.s1851  
2600 01852 v214681.b2600.s1852  
2610 01853 v214681.b2610.s1853  
2620 01854 v214681.b2620.s1854  
2630 01855 v214681.b2630.s1855  
2640 01856 v214681.b2640.s1856  
2650 01857 v214681.b2650.s1857  
2660 01858 v214681.b2660.s1858  
2670 01859 v214681.b2670.s1859  
2680 01860 v214681.b2680.s1860  
2690 01861 v214681.b2690.s1861  
2700 01862 v214681.b2700.s1862  
2710 01863 v214681.b2710.s1863  
2720 01864 v214681.b2720.s1864  
2730 01865 v214681.b2730.s1865  
2740 01866 v214681.b2740.s1866  
2750 01867 v214681.b2750.s1867  
2760 01868 v214681.b2760.s1868  
2770 01869 v214681.b2770.s1869  
2780 01870 v214681.b2780.s1870  
2790 01871 v214681.b2790.s1871  
2800 01872 v214681.b2800.s1872  
2810 01873 v214681.b2810.s1873  
2820 01874 v214681.b2820.s1874  
2830 01875 v214681.b2830.s1875  
2840 01876 v214681.b2840.s1876  
2850 01877 v214681.b2850.s1877  
2860 01878 v214681.b2860.s1878  
2870 01879 v214681.b2870.s1879  
2880 01880 v214681.b2880.s1880  
2890 01881 v214681.b2890.s1881  
2900 01882 v214681.b2900.s1882  
2910 01883 v214681.b2910.s1883  
2920 01884 v214681.b2920.s1884  
2930 01885 v214681.b2930.s1885  
2940 01886 v214681.b2940.s1886  
2950 01887 v214681.b2950.s1887  
2960 01888 v214681.b2960.s1888  
2970 01889 v214681.b2970.s1889  
2980 01890 v214681.b2980.s1890  
2990 01891 v214681.b2990.s1891  
3000 01892 v214681.b3000.s1892  
3010 01893 v214681.b3010.s1893  
3020 01894 v214681.b3020.s1894  
3030 01895 v214681.b3030.s1895  
3040 01896 v214681.b3040.s1896  
3050 01897 v214681.b3050.s1897  
3060 01898 v214681.b3060.s1898  
3070 01899 v214681.b3070.s1899  
3080 01900 v214681.b3080.s1900  
3090 01901 v214681.b3090.s1901  
3100 01902 v214681.b3100.s1902  
3110 01903 v214681.b3110.s1903  
3120 01904 v214681.b3120.s1904  
3130 01905 v214681.b3130.s1905  
3140 01906 v214681.b3140.s1906  
3150 01907 v214681.b3150.s1907  
3160 01908 v214681.b3160.s1908  
3170 01909 v214681.b3170.s1909  
3180 01910 v214681.b3180.s1910  
3190 01911 v214681.b3190.s1911  
3200 01912 v214681.b3200.s1912  
3210 01913 v214681.b3210.s1913  
3220 01914 v214681.b3220.s1914  
3230 01915 v214681.b3230.s1915  
3240 01916 v214681.b3240.s1916  
3250 01917 v214681.b3250.s1917  
3260 01918 v214681.b3260.s1918  
3270 01919 v214681.b3270.s1919  
3280 01920 v214681.b3280.s1920  
3290 01921 v214681.b3290.s1921  
3300 01922 v214681.b3300.s1922  
3310 01923 v214681.b3310.s1923  
3320 01924 v214681.b3320.s1924  
3330 01925 v214681.b3330.s1925  
3340 01926 v214681.b3340.s1926  
3350 01927 v214681.b3350.s1927  
3360 01928 v214681.b3360.s1928  
3370 01929 v214681.b3370.s1929  
3380 01930 v214681.b3380.s1930  
3390 01931 v214681.b3390.s1931  
3400 01932 v214681.b3400.s1932  
3410 01933 v214681.b3410.s1933  
3420 01934 v214681.b3420.s1934  
3430 01935 v214681.b3430.s1935  
3440 01936 v214681.b3440.s1936  
3450 01937 v214681.b3450.s1937  
3460 01938 v214681.b3460.s1938  
3470 01939 v214681.b3470.s1939  
3480 01940 v214681.b3480.s1940  
3490 01941 v214681.b3490.s1941  
3500 01942 v214681.b3500.s1942  
3510 01943 v214681.b3510.s1943  
3520 01944 v214681.b3520.s1944  
3530 01945 v214681.b3530.s1945  
3540 01946 v214681.b3540.s1946  
3550 01947 v214681.b3550.s1947  
3560 01948 v214681.b3560.s1948  
3570 01949 v214681.b3570.s1949  
3580 01950 v214681.b3580.s1950  
3590 01951 v214681.b3590.s1951  
3600 01952 v214681.b3600.s1952  
3610 01953 v214681.b3610.s1953  
3620 01954 v214681.b3620.s1954  
3630 01955 v214681.b3630.s1955  
3640 01956 v214681.b3640.s1956  
3650 01957 v214681.b3650.s1957  
3660 01958 v214681.b3660.s1958  
3670 01959 v214681.b3670.s1959  
3680 01960 v214681.b3680.s1960  
3690 01961 v214681.b3690.s1961  
3700 01962 v214681.b3700.s1962  
3710 01963 v214681.b3710.s1963  
3720 01964 v214681.b3720.s1964  
3730 01965 v214681.b3730.s1965  
3740 01966 v214681.b3740.s1966  
3750 01967 v214681.b3750.s1967  
3760 01968 v214681.b3760.s1968  
3770 01969 v214681.b3770.s1969  
3780 01970 v214681.b3780.s1970  
3790 01971 v214681.b3790.s1971  
3800 01972 v214681.b3800.s1972  
3810 01973 v214681.b3810.s1973  
3820 01974 v214681.b3820.s1974  
3830 01975 v214681.b3830.s1975  
3840 01976 v214681.b3840.s1976  
3850 01977 v214681.b3850.s1977  
3860 01978 v214681.b3860.s1978  
3870 01979 v214681.b3870.s1979  
3880 01980 v214681.b3880.s1980  
3890 01981 v214681.b3890.s1981  
3900 01982 v214681.b3900.s1982  
3910 01983 v214681.b3910.s1983  
3920 01984 v214681.b3920.s1984  
3930 01985 v214681.b3930.s1985  
3940 01986 v214681.b3940.s1986  
3950 01987 v214681.b3950.s1987  
3960 01988 v214681.b3960.s1988  
3970 01989 v214681.b3970.s1989  
3980 01990 v214681.b3980.s1990  
3990 01991 v214681.b3990.s1991  
4000 01992 v214681.b4000.s1992  
4010 01993 v214681.b4010.s1993  
4020 01994 v214681.b4020.s1994  
4030 01995 v214681.b4030.s1995  
4040 01996 v214681.b4040.s1996  
4050 01997 v214681.b4050.s1997  
4060 01998 v214681.b4060.s1998  
4070 01999 v214681.b4070.s1999  
4080 02000 v214681.b4080.s2000  
4090 00000 v214681.b4090  
4100 00000 v214681.b4100  
4110 00000 v214681.b4110  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet