Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:29 (1929-1944) (AID: v214682 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:29 
AIDv214682 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1929-1944
InformationFol 2001-2400
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v214682.b10  
20 00000 v214682.b20  
30 00000 v214682.b30  
40 00000 v214682.b40  
50 00000 v214682.b50  
60 00000 v214682.b60  
70 00000 v214682.b70  
80 00000 v214682.b80  
90 02001 v214682.b90.s2001  
100 02002 v214682.b100.s2002  
110 02003 v214682.b110.s2003  
120 02004 v214682.b120.s2004  
130 02005 v214682.b130.s2005  
140 02006 v214682.b140.s2006  
150 02007 v214682.b150.s2007  
160 02008 v214682.b160.s2008  
170 02009 v214682.b170.s2009  
180 02010 v214682.b180.s2010  
190 02011 v214682.b190.s2011  
200 02012 v214682.b200.s2012  
210 02013 v214682.b210.s2013  
220 02014 v214682.b220.s2014  
230 02015 v214682.b230.s2015  
240 02016 v214682.b240.s2016  
250 02017 v214682.b250.s2017  
260 02018 v214682.b260.s2018  
270 02019 v214682.b270.s2019  
280 02020 v214682.b280.s2020  
290 02021 v214682.b290.s2021  
300 02022 v214682.b300.s2022  
310 02023 v214682.b310.s2023  
320 02024 v214682.b320.s2024  
330 02025 v214682.b330.s2025  
340 02026 v214682.b340.s2026  
350 02027 v214682.b350.s2027  
360 02028 v214682.b360.s2028  
370 02029 v214682.b370.s2029  
380 02030 v214682.b380.s2030  
390 02031 v214682.b390.s2031  
400 02032 v214682.b400.s2032  
410 02033 v214682.b410.s2033  
420 02034 v214682.b420.s2034  
430 02035 v214682.b430.s2035  
440 02036 v214682.b440.s2036  
450 02037 v214682.b450.s2037  
460 02038 v214682.b460.s2038  
470 02039 v214682.b470.s2039  
480 02040 v214682.b480.s2040  
490 02041 v214682.b490.s2041  
500 02042 v214682.b500.s2042  
510 02043 v214682.b510.s2043  
520 02044 v214682.b520.s2044  
530 02045 v214682.b530.s2045  
540 02046 v214682.b540.s2046  
550 02047 v214682.b550.s2047  
560 02048 v214682.b560.s2048  
570 02049 v214682.b570.s2049  
580 02050 v214682.b580.s2050  
590 02051 v214682.b590.s2051  
600 02052 v214682.b600.s2052  
610 02053 v214682.b610.s2053  
620 02054 v214682.b620.s2054  
630 02055 v214682.b630.s2055  
640 02056 v214682.b640.s2056  
650 02057 v214682.b650.s2057  
660 02058 v214682.b660.s2058  
670 02059 v214682.b670.s2059  
680 02060 v214682.b680.s2060  
690 02061 v214682.b690.s2061  
700 02062 v214682.b700.s2062  
710 02063 v214682.b710.s2063  
720 02064 v214682.b720.s2064  
730 02065 v214682.b730.s2065  
740 02066 v214682.b740.s2066  
750 02067 v214682.b750.s2067  
760 02068 v214682.b760.s2068  
770 02069 v214682.b770.s2069  
780 02070 v214682.b780.s2070  
790 02071 v214682.b790.s2071  
800 02072 v214682.b800.s2072  
810 02073 v214682.b810.s2073  
820 02074 v214682.b820.s2074  
830 02075 v214682.b830.s2075  
840 02076 v214682.b840.s2076  
850 02077 v214682.b850.s2077  
860 02078 v214682.b860.s2078  
870 02079 v214682.b870.s2079  
880 02080 v214682.b880.s2080  
890 02081 v214682.b890.s2081  
900 02082 v214682.b900.s2082  
910 02083 v214682.b910.s2083  
920 02084 v214682.b920.s2084  
930 02085 v214682.b930.s2085  
940 02086 v214682.b940.s2086  
950 02087 v214682.b950.s2087  
960 02088 v214682.b960.s2088  
970 02089 v214682.b970.s2089  
980 02090 v214682.b980.s2090  
990 02091 v214682.b990.s2091  
1000 02092 v214682.b1000.s2092  
1010 02093 v214682.b1010.s2093  
1020 02094 v214682.b1020.s2094  
1030 02095 v214682.b1030.s2095  
1040 02096 v214682.b1040.s2096  
1050 02097 v214682.b1050.s2097  
1060 02098 v214682.b1060.s2098  
1070 02099 v214682.b1070.s2099  
1080 02100 v214682.b1080.s2100  
1090 02101 v214682.b1090.s2101  
1100 02102 v214682.b1100.s2102  
1110 02103 v214682.b1110.s2103  
1120 02104 v214682.b1120.s2104  
1130 02105 v214682.b1130.s2105  
1140 02106 v214682.b1140.s2106  
1150 02107 v214682.b1150.s2107  
1160 02108 v214682.b1160.s2108  
1170 02109 v214682.b1170.s2109  
1180 02110 v214682.b1180.s2110  
1190 02111 v214682.b1190.s2111  
1200 02112 v214682.b1200.s2112  
1210 02113 v214682.b1210.s2113  
1220 02114 v214682.b1220.s2114  
1230 02115 v214682.b1230.s2115  
1240 02116 v214682.b1240.s2116  
1250 02117 v214682.b1250.s2117  
1260 02118 v214682.b1260.s2118  
1270 02119 v214682.b1270.s2119  
1280 02120 v214682.b1280.s2120  
1290 02121 v214682.b1290.s2121  
1300 02122 v214682.b1300.s2122  
1310 02123 v214682.b1310.s2123  
1320 02124 v214682.b1320.s2124  
1330 02125 v214682.b1330.s2125  
1340 02126 v214682.b1340.s2126  
1350 02127 v214682.b1350.s2127  
1360 02128 v214682.b1360.s2128  
1370 02129 v214682.b1370.s2129  
1380 02130 v214682.b1380.s2130  
1390 02131 v214682.b1390.s2131  
1400 02132 v214682.b1400.s2132  
1410 02133 v214682.b1410.s2133  
1420 02134 v214682.b1420.s2134  
1430 02135 v214682.b1430.s2135  
1440 02136 v214682.b1440.s2136  
1450 02137 v214682.b1450.s2137  
1460 02138 v214682.b1460.s2138  
1470 02139 v214682.b1470.s2139  
1480 02140 v214682.b1480.s2140  
1490 02141 v214682.b1490.s2141  
1500 02142 v214682.b1500.s2142  
1510 02143 v214682.b1510.s2143  
1520 02144 v214682.b1520.s2144  
1530 02145 v214682.b1530.s2145  
1540 02146 v214682.b1540.s2146  
1550 02147 v214682.b1550.s2147  
1560 02148 v214682.b1560.s2148  
1570 02149 v214682.b1570.s2149  
1580 02150 v214682.b1580.s2150  
1590 02151 v214682.b1590.s2151  
1600 02152 v214682.b1600.s2152  
1610 02153 v214682.b1610.s2153  
1620 02154 v214682.b1620.s2154  
1630 02155 v214682.b1630.s2155  
1640 02156 v214682.b1640.s2156  
1650 02157 v214682.b1650.s2157  
1660 02158 v214682.b1660.s2158  
1670 02159 v214682.b1670.s2159  
1680 02160 v214682.b1680.s2160  
1690 02161 v214682.b1690.s2161  
1700 02162 v214682.b1700.s2162  
1710 02163 v214682.b1710.s2163  
1720 02164 v214682.b1720.s2164  
1730 02165 v214682.b1730.s2165  
1740 02166 v214682.b1740.s2166  
1750 02167 v214682.b1750.s2167  
1760 02168 v214682.b1760.s2168  
1770 02169 v214682.b1770.s2169  
1780 02170 v214682.b1780.s2170  
1790 02171 v214682.b1790.s2171  
1800 02172 v214682.b1800.s2172  
1810 02173 v214682.b1810.s2173  
1820 02174 v214682.b1820.s2174  
1830 02175 v214682.b1830.s2175  
1840 02176 v214682.b1840.s2176  
1850 02177 v214682.b1850.s2177  
1860 02178 v214682.b1860.s2178  
1870 02179 v214682.b1870.s2179  
1880 02180 v214682.b1880.s2180  
1890 02181 v214682.b1890.s2181  
1900 02182 v214682.b1900.s2182  
1910 02183 v214682.b1910.s2183  
1920 02184 v214682.b1920.s2184  
1930 02198 v214682.b1930.s2198  
1940 02199 v214682.b1940.s2199  
1950 02200 v214682.b1950.s2200  
1960 02201 v214682.b1960.s2201  
1970 02202 v214682.b1970.s2202  
1980 02203 v214682.b1980.s2203  
1990 02204 v214682.b1990.s2204  
2000 02205 v214682.b2000.s2205  
2010 02206 v214682.b2010.s2206  
2020 02207 v214682.b2020.s2207  
2030 02208 v214682.b2030.s2208  
2040 02209 v214682.b2040.s2209  
2050 02210 v214682.b2050.s2210  
2060 02211 v214682.b2060.s2211  
2070 02212 v214682.b2070.s2212  
2080 02213 v214682.b2080.s2213  
2090 02214 v214682.b2090.s2214  
2100 02215 v214682.b2100.s2215  
2110 02216 v214682.b2110.s2216  
2120 02217 v214682.b2120.s2217  
2130 02218 v214682.b2130.s2218  
2140 02219 v214682.b2140.s2219  
2150 02220 v214682.b2150.s2220  
2160 02221 v214682.b2160.s2221  
2170 02222 v214682.b2170.s2222  
2180 02223 v214682.b2180.s2223  
2190 02224 v214682.b2190.s2224  
2200 02225 v214682.b2200.s2225  
2210 02226 v214682.b2210.s2226  
2220 02227 v214682.b2220.s2227  
2230 02228 v214682.b2230.s2228  
2240 02229 v214682.b2240.s2229  
2250 02230 v214682.b2250.s2230  
2260 02231 v214682.b2260.s2231  
2270 02232 v214682.b2270.s2232  
2280 02233 v214682.b2280.s2233  
2290 02234 v214682.b2290.s2234  
2300 02235 v214682.b2300.s2235  
2310 02236 v214682.b2310.s2236  
2320 02237 v214682.b2320.s2237  
2330 02238 v214682.b2330.s2238  
2340 02239 v214682.b2340.s2239  
2350 02240 v214682.b2350.s2240  
2360 02241 v214682.b2360.s2241  
2370 02242 v214682.b2370.s2242  
2380 02243 v214682.b2380.s2243  
2390 02244 v214682.b2390.s2244  
2400 02245 v214682.b2400.s2245  
2410 02246 v214682.b2410.s2246  
2420 02247 v214682.b2420.s2247  
2430 02248 v214682.b2430.s2248  
2440 02249 v214682.b2440.s2249  
2450 02250 v214682.b2450.s2250  
2460 02251 v214682.b2460.s2251  
2470 02252 v214682.b2470.s2252  
2480 02253 v214682.b2480.s2253  
2490 02254 v214682.b2490.s2254  
2500 02255 v214682.b2500.s2255  
2510 02256 v214682.b2510.s2256  
2520 02257 v214682.b2520.s2257  
2530 02258 v214682.b2530.s2258  
2540 02259 v214682.b2540.s2259  
2550 02260 v214682.b2550.s2260  
2560 02261 v214682.b2560.s2261  
2570 02262 v214682.b2570.s2262  
2580 02263 v214682.b2580.s2263  
2590 02264 v214682.b2590.s2264  
2600 02265 v214682.b2600.s2265  
2610 02266 v214682.b2610.s2266  
2620 02267 v214682.b2620.s2267  
2630 02268 v214682.b2630.s2268  
2640 02291 v214682.b2640.s2291  
2650 02292 v214682.b2650.s2292  
2660 02293 v214682.b2660.s2293  
2670 02294 v214682.b2670.s2294  
2680 02295 v214682.b2680.s2295  
2690 02296 v214682.b2690.s2296  
2700 02297 v214682.b2700.s2297  
2710 02298 v214682.b2710.s2298  
2720 02299 v214682.b2720.s2299  
2730 02300 v214682.b2730.s2300  
2740 02301 v214682.b2740.s2301  
2750 02302 v214682.b2750.s2302  
2760 02303 v214682.b2760.s2303  
2770 02304 v214682.b2770.s2304  
2780 02305 v214682.b2780.s2305  
2790 02306 v214682.b2790.s2306  
2800 02307 v214682.b2800.s2307  
2810 02308 v214682.b2810.s2308  
2820 02309 v214682.b2820.s2309  
2830 02310 v214682.b2830.s2310  
2840 02311 v214682.b2840.s2311  
2850 02312 v214682.b2850.s2312  
2860 02313 v214682.b2860.s2313  
2870 02314 v214682.b2870.s2314  
2880 02315 v214682.b2880.s2315  
2890 02316 v214682.b2890.s2316  
2900 02317 v214682.b2900.s2317  
2910 02318 v214682.b2910.s2318  
2920 02319 v214682.b2920.s2319  
2930 02320 v214682.b2930.s2320  
2940 02321 v214682.b2940.s2321  
2950 02322 v214682.b2950.s2322  
2960 02323 v214682.b2960.s2323  
2970 02324 v214682.b2970.s2324  
2980 02325 v214682.b2980.s2325  
2990 02326 v214682.b2990.s2326  
3000 02327 v214682.b3000.s2327  
3010 02328 v214682.b3010.s2328  
3020 02329 v214682.b3020.s2329  
3030 02330 v214682.b3030.s2330  
3040 02331 v214682.b3040.s2331  
3050 02332 v214682.b3050.s2332  
3060 02333 v214682.b3060.s2333  
3070 02350 v214682.b3070.s2350  
3080 02351 v214682.b3080.s2351  
3090 02352 v214682.b3090.s2352  
3100 02353 v214682.b3100.s2353  
3110 02354 v214682.b3110.s2354  
3120 02355 v214682.b3120.s2355  
3130 02356 v214682.b3130.s2356  
3140 02357 v214682.b3140.s2357  
3150 02358 v214682.b3150.s2358  
3160 02359 v214682.b3160.s2359  
3170 02360 v214682.b3170.s2360  
3180 02361 v214682.b3180.s2361  
3190 02362 v214682.b3190.s2362  
3200 02363 v214682.b3200.s2363  
3210 02364 v214682.b3210.s2364  
3220 02365 v214682.b3220.s2365  
3230 02366 v214682.b3230.s2366  
3240 02367 v214682.b3240.s2367  
3250 02368 v214682.b3250.s2368  
3260 02369 v214682.b3260.s2369  
3270 02370 v214682.b3270.s2370  
3280 02371 v214682.b3280.s2371  
3290 02372 v214682.b3290.s2372  
3300 02373 v214682.b3300.s2373  
3310 02374 v214682.b3310.s2374  
3320 02375 v214682.b3320.s2375  
3330 02376 v214682.b3330.s2376  
3340 02377 v214682.b3340.s2377  
3350 02378 v214682.b3350.s2378  
3360 02379 v214682.b3360.s2379  
3370 02380 v214682.b3370.s2380  
3380 02381 v214682.b3380.s2381  
3390 02382 v214682.b3390.s2382  
3400 02383 v214682.b3400.s2383  
3410 02384 v214682.b3410.s2384  
3420 02385 v214682.b3420.s2385  
3430 02386 v214682.b3430.s2386  
3440 02387 v214682.b3440.s2387  
3450 02388 v214682.b3450.s2388  
3460 02389 v214682.b3460.s2389  
3470 02390 v214682.b3470.s2390  
3480 02391 v214682.b3480.s2391  
3490 02392 v214682.b3490.s2392  
3500 02393 v214682.b3500.s2393  
3510 02394 v214682.b3510.s2394  
3520 02395 v214682.b3520.s2395  
3530 02396 v214682.b3530.s2396  
3540 02397 v214682.b3540.s2397  
3550 02398 v214682.b3550.s2398  
3560 02399 v214682.b3560.s2399  
3570 02400 v214682.b3570.s2400  
3580 00000 v214682.b3580  
3590 00000 v214682.b3590  
3600 00000 v214682.b3600  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet