Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:15 (1914-1920) (AID: v214726 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:15 
AIDv214726 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1914-1920
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v214726.b10  
20 0000 v214726.b20  
30 0000 v214726.b30  
40 0000 v214726.b40  
50 0000 v214726.b50  
60 0000 v214726.b60  
70 0001 v214726.b70.s1  
80 0002 v214726.b80.s2  
90 0003 v214726.b90.s3  
100 0004 v214726.b100.s4  
110 0005 v214726.b110.s5  
120 0006 v214726.b120.s6  
130 0007 v214726.b130.s7  
140 0008 v214726.b140.s8  
150 0009 v214726.b150.s9  
160 0010 v214726.b160.s10  
170 0011 v214726.b170.s11  
180 0012 v214726.b180.s12  
190 0013 v214726.b190.s13  
200 0014 v214726.b200.s14  
210 0015 v214726.b210.s15  
220 0016 v214726.b220.s16  
230 0017 v214726.b230.s17  
240 0018 v214726.b240.s18  
250 0019 v214726.b250.s19  
260 0020 v214726.b260.s20  
270 0021 v214726.b270.s21  
280 0022 v214726.b280.s22  
290 0023 v214726.b290.s23  
300 0024 v214726.b300.s24  
310 0025 v214726.b310.s25  
320 0026 v214726.b320.s26  
330 0027 v214726.b330.s27  
340 0028 v214726.b340.s28  
350 0029 v214726.b350.s29  
360 0030 v214726.b360.s30  
370 0031 v214726.b370.s31  
380 0032 v214726.b380.s32  
390 0033 v214726.b390.s33  
400 0034 v214726.b400.s34  
410 0035 v214726.b410.s35  
420 0036 v214726.b420.s36  
430 0037 v214726.b430.s37  
440 0038 v214726.b440.s38  
450 0039 v214726.b450.s39  
460 0040 v214726.b460.s40  
470 0041 v214726.b470.s41  
480 0042 v214726.b480.s42  
490 0043 v214726.b490.s43  
500 0044 v214726.b500.s44  
510 0045 v214726.b510.s45  
520 0046 v214726.b520.s46  
530 0047 v214726.b530.s47  
540 0048 v214726.b540.s48  
550 0049 v214726.b550.s49  
560 0050 v214726.b560.s50  
570 0051 v214726.b570.s51  
580 0052 v214726.b580.s52  
590 0053 v214726.b590.s53  
600 0054 v214726.b600.s54  
610 0055 v214726.b610.s55  
620 0056 v214726.b620.s56  
630 0057 v214726.b630.s57  
640 0058 v214726.b640.s58  
650 0059 v214726.b650.s59  
660 0060 v214726.b660.s60  
670 0061 v214726.b670.s61  
680 0062 v214726.b680.s62  
690 0063 v214726.b690.s63  
700 0064 v214726.b700.s64  
710 0065 v214726.b710.s65  
720 0066 v214726.b720.s66  
730 0067 v214726.b730.s67  
740 0068 v214726.b740.s68  
750 0069 v214726.b750.s69  
760 0070 v214726.b760.s70  
770 0071 v214726.b770.s71  
780 0072 v214726.b780.s72  
790 0073 v214726.b790.s73  
800 0074 v214726.b800.s74  
810 0075 v214726.b810.s75  
820 0076 v214726.b820.s76  
830 0077 v214726.b830.s77  
840 0078 v214726.b840.s78  
850 0079 v214726.b850.s79  
860 0080 v214726.b860.s80  
870 0081 v214726.b870.s81  
880 0082 v214726.b880.s82  
890 0083 v214726.b890.s83  
900 0084 v214726.b900.s84  
910 0085 v214726.b910.s85  
920 0086 v214726.b920.s86  
930 0087 v214726.b930.s87  
940 0088 v214726.b940.s88  
950 0089 v214726.b950.s89  
960 0090 v214726.b960.s90  
970 0091 v214726.b970.s91  
980 0092 v214726.b980.s92  
990 0093 v214726.b990.s93  
1000 0094 v214726.b1000.s94  
1010 0095 v214726.b1010.s95  
1020 0096 v214726.b1020.s96  
1030 0097 v214726.b1030.s97  
1040 0098 v214726.b1040.s98  
1050 0099 v214726.b1050.s99  
1060 0100 v214726.b1060.s100  
1070 0101 v214726.b1070.s101  
1080 0102 v214726.b1080.s102  
1090 0103 v214726.b1090.s103  
1100 0104 v214726.b1100.s104  
1110 0105 v214726.b1110.s105  
1120 0106 v214726.b1120.s106  
1130 0107 v214726.b1130.s107  
1140 0108 v214726.b1140.s108  
1150 0109 v214726.b1150.s109  
1160 0110 v214726.b1160.s110  
1170 0111 v214726.b1170.s111  
1180 0112 v214726.b1180.s112  
1190 0113 v214726.b1190.s113  
1200 0114 v214726.b1200.s114  
1210 0115 v214726.b1210.s115  
1220 0116 v214726.b1220.s116  
1230 0117 v214726.b1230.s117  
1240 0118 v214726.b1240.s118  
1250 0119 v214726.b1250.s119  
1260 0120 v214726.b1260.s120  
1270 0121 v214726.b1270.s121  
1280 0122 v214726.b1280.s122  
1290 0123 v214726.b1290.s123  
1300 0124 v214726.b1300.s124  
1310 0125 v214726.b1310.s125  
1320 0126 v214726.b1320.s126  
1330 0127 v214726.b1330.s127  
1340 0128 v214726.b1340.s128  
1350 0129 v214726.b1350.s129  
1360 0130 v214726.b1360.s130  
1370 0131 v214726.b1370.s131  
1380 0132 v214726.b1380.s132  
1390 0133 v214726.b1390.s133  
1400 0134 v214726.b1400.s134  
1410 0135 v214726.b1410.s135  
1420 0136 v214726.b1420.s136  
1430 0137 v214726.b1430.s137  
1440 0138 v214726.b1440.s138  
1450 0139 v214726.b1450.s139  
1460 0140 v214726.b1460.s140  
1470 0141 v214726.b1470.s141  
1480 0142 v214726.b1480.s142  
1490 0143 v214726.b1490.s143  
1500 0144 v214726.b1500.s144  
1510 0145 v214726.b1510.s145  
1520 0146 v214726.b1520.s146  
1530 0147 v214726.b1530.s147  
1540 0148 v214726.b1540.s148  
1550 0149 v214726.b1550.s149  
1560 0150 v214726.b1560.s150  
1570 0151 v214726.b1570.s151  
1580 0152 v214726.b1580.s152  
1590 0153 v214726.b1590.s153  
1600 0154 v214726.b1600.s154  
1610 0155 v214726.b1610.s155  
1620 0156 v214726.b1620.s156  
1630 0157 v214726.b1630.s157  
1640 0158 v214726.b1640.s158  
1650 0159 v214726.b1650.s159  
1660 0160 v214726.b1660.s160  
1670 0161 v214726.b1670.s161  
1680 0162 v214726.b1680.s162  
1690 0163 v214726.b1690.s163  
1700 0164 v214726.b1700.s164  
1710 0165 v214726.b1710.s165  
1720 0166 v214726.b1720.s166  
1730 0167 v214726.b1730.s167  
1740 0168 v214726.b1740.s168  
1750 0169 v214726.b1750.s169  
1760 0170 v214726.b1760.s170  
1770 0171 v214726.b1770.s171  
1780 0172 v214726.b1780.s172  
1790 0173 v214726.b1790.s173  
1800 0174 v214726.b1800.s174  
1810 0175 v214726.b1810.s175  
1820 0176 v214726.b1820.s176  
1830 0177 v214726.b1830.s177  
1840 0178 v214726.b1840.s178  
1850 0179 v214726.b1850.s179  
1860 0180 v214726.b1860.s180  
1870 0181 v214726.b1870.s181  
1880 0182 v214726.b1880.s182  
1890 0183 v214726.b1890.s183  
1900 0184 v214726.b1900.s184  
1910 0185 v214726.b1910.s185  
1920 0186 v214726.b1920.s186  
1930 0187 v214726.b1930.s187  
1940 0188 v214726.b1940.s188  
1950 0189 v214726.b1950.s189  
1960 0190 v214726.b1960.s190  
1970 0191 v214726.b1970.s191  
1980 0192 v214726.b1980.s192  
1990 0193 v214726.b1990.s193  
2000 0194 v214726.b2000.s194  
2010 0195 v214726.b2010.s195  
2020 0196 v214726.b2020.s196  
2030 0197 v214726.b2030.s197  
2040 0198 v214726.b2040.s198  
2050 0199 v214726.b2050.s199  
2060 0200 v214726.b2060.s200  
2070 0201 v214726.b2070.s201  
2080 0202 v214726.b2080.s202  
2090 0203 v214726.b2090.s203  
2100 0204 v214726.b2100.s204  
2110 0205 v214726.b2110.s205  
2120 0206 v214726.b2120.s206  
2130 0207 v214726.b2130.s207  
2140 0208 v214726.b2140.s208  
2150 0209 v214726.b2150.s209  
2160 0210 v214726.b2160.s210  
2170 0211 v214726.b2170.s211  
2180 0212 v214726.b2180.s212  
2190 0213 v214726.b2190.s213  
2200 0214 v214726.b2200.s214  
2210 0215 v214726.b2210.s215  
2220 0216 v214726.b2220.s216  
2230 0217 v214726.b2230.s217  
2240 0218 v214726.b2240.s218  
2250 0219 v214726.b2250.s219  
2260 0220 v214726.b2260.s220  
2270 0221 v214726.b2270.s221  
2280 0222 v214726.b2280.s222  
2290 0223 v214726.b2290.s223  
2300 0224 v214726.b2300.s224  
2310 0225 v214726.b2310.s225  
2320 0226 v214726.b2320.s226  
2330 0227 v214726.b2330.s227  
2340 0228 v214726.b2340.s228  
2350 0229 v214726.b2350.s229  
2360 0230 v214726.b2360.s230  
2370 0231 v214726.b2370.s231  
2380 0232 v214726.b2380.s232  
2390 0233 v214726.b2390.s233  
2400 0234 v214726.b2400.s234  
2410 0235 v214726.b2410.s235  
2420 0236 v214726.b2420.s236  
2430 0237 v214726.b2430.s237  
2440 0238 v214726.b2440.s238  
2450 0239 v214726.b2450.s239  
2460 0240 v214726.b2460.s240  
2470 0241 v214726.b2470.s241  
2480 0242 v214726.b2480.s242  
2490 0243 v214726.b2490.s243  
2500 0244 v214726.b2500.s244  
2510 0245 v214726.b2510.s245  
2520 0246 v214726.b2520.s246  
2530 0247 v214726.b2530.s247  
2540 0248 v214726.b2540.s248  
2550 0249 v214726.b2550.s249  
2560 0250 v214726.b2560.s250  
2570 0251 v214726.b2570.s251  
2580 0252 v214726.b2580.s252  
2590 0253 v214726.b2590.s253  
2600 0254 v214726.b2600.s254  
2610 0255 v214726.b2610.s255  
2620 0256 v214726.b2620.s256  
2630 0257 v214726.b2630.s257  
2640 0258 v214726.b2640.s258  
2650 0259 v214726.b2650.s259  
2660 0260 v214726.b2660.s260  
2670 0261 v214726.b2670.s261  
2680 0262 v214726.b2680.s262  
2690 0263 v214726.b2690.s263  
2700 0264 v214726.b2700.s264  
2710 0265 v214726.b2710.s265  
2720 0266 v214726.b2720.s266  
2730 0267 v214726.b2730.s267  
2740 0268 v214726.b2740.s268  
2750 0269 v214726.b2750.s269  
2760 0270 v214726.b2760.s270  
2770 0271 v214726.b2770.s271  
2780 0272 v214726.b2780.s272  
2790 0273 v214726.b2790.s273  
2800 0274 v214726.b2800.s274  
2810 0275 v214726.b2810.s275  
2820 0276 v214726.b2820.s276  
2830 0277 v214726.b2830.s277  
2840 0278 v214726.b2840.s278  
2850 0279 v214726.b2850.s279  
2860 0280 v214726.b2860.s280  
2870 0281 v214726.b2870.s281  
2880 0282 v214726.b2880.s282  
2890 0283 v214726.b2890.s283  
2900 0284 v214726.b2900.s284  
2910 0285 v214726.b2910.s285  
2920 0286 v214726.b2920.s286  
2930 0287 v214726.b2930.s287  
2940 0288 v214726.b2940.s288  
2950 0289 v214726.b2950.s289  
2960 0290 v214726.b2960.s290  
2970 0291 v214726.b2970.s291  
2980 0292 v214726.b2980.s292  
2990 0293 v214726.b2990.s293  
3000 0294 v214726.b3000.s294  
3010 0295 v214726.b3010.s295  
3020 0296 v214726.b3020.s296  
3030 0297 v214726.b3030.s297  
3040 0298 v214726.b3040.s298  
3050 0299 v214726.b3050.s299  
3060 0300 v214726.b3060.s300  
3070 0301 v214726.b3070.s301  
3080 0302 v214726.b3080.s302  
3090 0303 v214726.b3090.s303  
3100 0304 v214726.b3100.s304  
3110 0305 v214726.b3110.s305  
3120 0306 v214726.b3120.s306  
3130 0307 v214726.b3130.s307  
3140 0308 v214726.b3140.s308  
3150 0309 v214726.b3150.s309  
3160 0310 v214726.b3160.s310  
3170 0311 v214726.b3170.s311  
3180 0312 v214726.b3180.s312  
3190 0313 v214726.b3190.s313  
3200 0314 v214726.b3200.s314  
3210 0315 v214726.b3210.s315  
3220 0316 v214726.b3220.s316  
3230 0317 v214726.b3230.s317  
3240 0318 v214726.b3240.s318  
3250 0319 v214726.b3250.s319  
3260 0320 v214726.b3260.s320  
3270 0321 v214726.b3270.s321  
3280 0322 v214726.b3280.s322  
3290 0323 v214726.b3290.s323  
3300 0324 v214726.b3300.s324  
3310 0325 v214726.b3310.s325  
3320 0326 v214726.b3320.s326  
3330 0327 v214726.b3330.s327  
3340 0328 v214726.b3340.s328  
3350 0329 v214726.b3350.s329  
3360 0330 v214726.b3360.s330  
3370 0331 v214726.b3370.s331  
3380 0332 v214726.b3380.s332  
3390 0333 v214726.b3390.s333  
3400 0334 v214726.b3400.s334  
3410 0335 v214726.b3410.s335  
3420 0336 v214726.b3420.s336  
3430 0337 v214726.b3430.s337  
3440 0338 v214726.b3440.s338  
3450 0339 v214726.b3450.s339  
3460 0340 v214726.b3460.s340  
3470 0341 v214726.b3470.s341  
3480 0342 v214726.b3480.s342  
3490 0343 v214726.b3490.s343  
3500 0344 v214726.b3500.s344  
3510 0345 v214726.b3510.s345  
3520 0346 v214726.b3520.s346  
3530 0347 v214726.b3530.s347  
3540 0348 v214726.b3540.s348  
3550 0349 v214726.b3550.s349  
3560 0350 v214726.b3560.s350  
3570 0351a v214726.b3570.s351a  
3580 0351b v214726.b3580.s351b  
3590 0352 v214726.b3590.s352  
3600 0353 v214726.b3600.s353  
3610 0354 v214726.b3610.s354  
3620 0355 v214726.b3620.s355  
3630 0356 v214726.b3630.s356  
3640 0357 v214726.b3640.s357  
3650 0358 v214726.b3650.s358  
3660 0359 v214726.b3660.s359  
3670 0360 v214726.b3670.s360  
3680 0361 v214726.b3680.s361  
3690 0362 v214726.b3690.s362  
3700 0000 v214726.b3700  
3710 0000 v214726.b3710  
3720 0000 v214726.b3720  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet