Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Malmö Sankt Petri AIIa:189 (1938-1942) Bild 490 / sid 32 (AID: v265342.b490.s32 Öppna, NAD: SE/MSA/00619)

Beskrivning av AID

Malmö Sankt Petri AIIa:189 
AIDv265342 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1938-1942
InformationSlottsstaden: Kv 58 Viske, 59 Mariedal och 62 Askim samt stg 233-234 (14a).
Malmö Sankt Petri
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasSankt Petri
InformationFörsamlingens namn var t.o.m. 1948-03-11 Sankt Petri.

1683 utbrutet Malmö Caroli (Karoli) eller tyska församling.

Till en början fanns inga bestämda gränser mellan Malmö Caroli och Malmö Sankt Petri församlingar. Oberoende av var man bodde inom staden och på dess ägor kunde invånarna tillhöra vilken som helst av de båda församlingarna. Först genom konsistorieutslag 1812-03-18 förordnades om gränserna mellan de båda församlingarna jämte därtill andra hörande frågor. Då fastställdes att Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden samt Studentgatan i nya staden skulle utgöra gräns mellan (Malmö) Sankt Petri och Malmö Caroli församlingar. I förstäderna, vartill räknades allt stadens område utanför kanalen, utgjordes gränsen mellan församlingarna av Södra Förstadsgatan från nya bron vid Gustav Adolfs torg och Södra vägen förbi det s.k. Blåkulla, så att allt öster om nämnda gata och väg fördes till (Malmö) Sankt Petri. Vidare stadgades i brevet att stadens invånare under hela sin livstid skulle förbli vid den församling de tillhörde vid året för gränsregleringen.

T.o.m. 1832-04-30 eget pastorat.

1832-05-01 - 1862-04-30 moderförsamling i (Malmö) Sankt Petri, Bunkeflo och Hyllie pastorat.

Fr.o.m. 1862-05-01 åter eget pastorat.

1906-10-01 utbrutet en del (området mellan Pildammsvägen och Södra Förstadsgatan) till nybildade (Malmö) Sankt Johannes församling.

1935 överfört resterande delar av södra förstadens ytterområde: kv 54 Kaplanen-64 Väktaren och resten av Pildammsstaden till (Malmö) Sankt Johannes.

1949 införlivat delar av upplösta Malmö Karoli (området väster om Östra Förstadskanalen) och utbrutet församlingens område i väster (en linje dragen från Turbinkanalen längs Malmöhusvägen och Mariedalsvägen) till nybildade Slottsstadens församling. Gränserna för Malmö Sankt Petri utgörs sålunda av Mariedalsvägen, Västra Rönneholmsvägen, Södra Förstadsgatan, Drottninggatan, Exercisgatan samt Inre hamnen, Fri hamnen, Mellersta och Västra hamnen.

Stift:
Lund

Rådhusrätt:
Malmö
NADSE/MSA/00619
Volymer från Malmö Sankt Petri
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v265342.b10  
20 0000 v265342.b20  
30 0000 v265342.b30  
40 0000 v265342.b40  
50 0000 v265342.b50  
60 0000 v265342.b60  
70 0000 v265342.b70  
80 0000 v265342.b80  
90 0000 v265342.b90  
100 0000 v265342.b100  
110 0000 v265342.b110  
120 0000 v265342.b120  
130 0000 v265342.b130  
140 0000 v265342.b140  
150 0000 v265342.b150  
160 0000 v265342.b160  
170 0000 v265342.b170  
180 0001 v265342.b180.s1  
190 0002 v265342.b190.s2  
200 0003 v265342.b200.s3  
210 0004 v265342.b210.s4  
220 0005 v265342.b220.s5  
230 0006 v265342.b230.s6  
240 0007 v265342.b240.s7  
250 0008 v265342.b250.s8  
260 0009 v265342.b260.s9  
270 0010 v265342.b270.s10  
280 0011 v265342.b280.s11  
290 0012 v265342.b290.s12  
300 0013 v265342.b300.s13  
310 0014 v265342.b310.s14  
320 0015 v265342.b320.s15  
330 0016 v265342.b330.s16  
340 0017 v265342.b340.s17  
350 0018 v265342.b350.s18  
360 0019 v265342.b360.s19  
370 0020 v265342.b370.s20  
380 0021 v265342.b380.s21  
390 0022 v265342.b390.s22  
400 0023 v265342.b400.s23  
410 0024 v265342.b410.s24  
420 0025 v265342.b420.s25  
430 0026 v265342.b430.s26  
440 0027 v265342.b440.s27  
450 0028 v265342.b450.s28  
460 0029 v265342.b460.s29  
470 0030 v265342.b470.s30  
480 0031 v265342.b480.s31  
490 0032 v265342.b490.s32  
500 0033 v265342.b500.s33  
510 0034 v265342.b510.s34  
520 0035 v265342.b520.s35  
530 0036 v265342.b530.s36  
540 0037 v265342.b540.s37  
550 0038 v265342.b550.s38  
560 0039 v265342.b560.s39  
570 0040 v265342.b570.s40  
580 0041 v265342.b580.s41  
590 0042 v265342.b590.s42  
600 0043 v265342.b600.s43  
610 0044 v265342.b610.s44  
620 0045 v265342.b620.s45  
630 0046 v265342.b630.s46  
640 0047 v265342.b640.s47  
650 0048 v265342.b650.s48  
660 0049 v265342.b660.s49  
670 0050 v265342.b670.s50  
680 0051 v265342.b680.s51  
690 0052 v265342.b690.s52  
700 0053 v265342.b700.s53  
710 0054 v265342.b710.s54  
720 0055 v265342.b720.s55  
730 0056 v265342.b730.s56  
740 0057 v265342.b740.s57  
750 0058 v265342.b750.s58  
760 0059 v265342.b760.s59  
770 0060 v265342.b770.s60  
780 0061 v265342.b780.s61  
790 0062 v265342.b790.s62  
800 0063 v265342.b800.s63  
810 0064 v265342.b810.s64  
820 0065 v265342.b820.s65  
830 0066 v265342.b830.s66  
840 0067 v265342.b840.s67  
850 0068 v265342.b850.s68  
860 0069 v265342.b860.s69  
870 0070 v265342.b870.s70  
880 0071 v265342.b880.s71  
890 0072 v265342.b890.s72  
900 0073 v265342.b900.s73  
910 0074 v265342.b910.s74  
920 0075 v265342.b920.s75  
930 0076 v265342.b930.s76  
940 0077 v265342.b940.s77  
950 0078 v265342.b950.s78  
960 0079 v265342.b960.s79  
970 0080 v265342.b970.s80  
980 0081 v265342.b980.s81  
990 0082 v265342.b990.s82  
1000 0083 v265342.b1000.s83  
1010 0084 v265342.b1010.s84  
1020 0085 v265342.b1020.s85  
1030 0086 v265342.b1030.s86  
1040 0087 v265342.b1040.s87  
1050 0088 v265342.b1050.s88  
1060 0089 v265342.b1060.s89  
1070 0090 v265342.b1070.s90  
1080 0091 v265342.b1080.s91  
1090 0092 v265342.b1090.s92  
1100 0093 v265342.b1100.s93  
1110 0094 v265342.b1110.s94  
1120 0095 v265342.b1120.s95  
1130 0096 v265342.b1130.s96  
1140 0097 v265342.b1140.s97  
1150 0098 v265342.b1150.s98  
1160 0099 v265342.b1160.s99  
1170 0100 v265342.b1170.s100  
1180 0101 v265342.b1180.s101  
1190 0102 v265342.b1190.s102  
1200 0103 v265342.b1200.s103  
1210 0104 v265342.b1210.s104  
1220 0105 v265342.b1220.s105  
1230 0106 v265342.b1230.s106  
1240 0107 v265342.b1240.s107  
1250 0108 v265342.b1250.s108  
1260 0109 v265342.b1260.s109  
1270 0110 v265342.b1270.s110  
1280 0111 v265342.b1280.s111  
1290 0112 v265342.b1290.s112  
1300 0113 v265342.b1300.s113  
1310 0114 v265342.b1310.s114  
1320 0115 v265342.b1320.s115  
1330 0116 v265342.b1330.s116  
1340 0117 v265342.b1340.s117  
1350 0118 v265342.b1350.s118  
1360 0119 v265342.b1360.s119  
1370 0120 v265342.b1370.s120  
1380 0121 v265342.b1380.s121  
1390 0122 v265342.b1390.s122  
1400 0123 v265342.b1400.s123  
1410 0124 v265342.b1410.s124  
1420 0125 v265342.b1420.s125  
1430 0126 v265342.b1430.s126  
1440 0127 v265342.b1440.s127  
1450 0128 v265342.b1450.s128  
1460 0129 v265342.b1460.s129  
1470 0130 v265342.b1470.s130  
1480 0131 v265342.b1480.s131  
1490 0132 v265342.b1490.s132  
1500 0133 v265342.b1500.s133  
1510 0134 v265342.b1510.s134  
1520 0135 v265342.b1520.s135  
1530 0136 v265342.b1530.s136  
1540 0137 v265342.b1540.s137  
1550 0138 v265342.b1550.s138  
1560 0139 v265342.b1560.s139  
1570 0140 v265342.b1570.s140  
1580 0141 v265342.b1580.s141  
1590 0142 v265342.b1590.s142  
1600 0143 v265342.b1600.s143  
1610 0144 v265342.b1610.s144  
1620 0145 v265342.b1620.s145  
1630 0146 v265342.b1630.s146  
1640 0147 v265342.b1640.s147  
1650 0148 v265342.b1650.s148  
1660 0149 v265342.b1660.s149  
1670 0150 v265342.b1670.s150  
1680 0151 v265342.b1680.s151  
1690 0152 v265342.b1690.s152  
1700 0153 v265342.b1700.s153  
1710 0154 v265342.b1710.s154  
1720 0155 v265342.b1720.s155  
1730 0156 v265342.b1730.s156  
1740 0157 v265342.b1740.s157  
1750 0158 v265342.b1750.s158  
1760 0159 v265342.b1760.s159  
1770 0160 v265342.b1770.s160  
1780 0161 v265342.b1780.s161  
1790 0162 v265342.b1790.s162  
1800 0163 v265342.b1800.s163  
1810 0164 v265342.b1810.s164  
1820 0165 v265342.b1820.s165  
1830 0166 v265342.b1830.s166  
1840 0167 v265342.b1840.s167  
1850 0168 v265342.b1850.s168  
1860 0169 v265342.b1860.s169  
1870 0170 v265342.b1870.s170  
1880 0171 v265342.b1880.s171  
1890 0172 v265342.b1890.s172  
1900 0173 v265342.b1900.s173  
1910 0174 v265342.b1910.s174  
1920 0175 v265342.b1920.s175  
1930 0176 v265342.b1930.s176  
1940 0177 v265342.b1940.s177  
1950 0178 v265342.b1950.s178  
1960 0179 v265342.b1960.s179  
1970 0180 v265342.b1970.s180  
1980 0181 v265342.b1980.s181  
1990 0182 v265342.b1990.s182  
2000 0183 v265342.b2000.s183  
2010 0184 v265342.b2010.s184  
2020 0185 v265342.b2020.s185  
2030 0186 v265342.b2030.s186  
2040 0187 v265342.b2040.s187  
2050 0188 v265342.b2050.s188  
2060 0189 v265342.b2060.s189  
2070 0190 v265342.b2070.s190  
2080 0191 v265342.b2080.s191  
2090 0192 v265342.b2090.s192  
2100 0193 v265342.b2100.s193  
2110 0194 v265342.b2110.s194  
2120 0195 v265342.b2120.s195  
2130 0196 v265342.b2130.s196  
2140 0197 v265342.b2140.s197  
2150 0198 v265342.b2150.s198  
2160 0199 v265342.b2160.s199  
2170 0200 v265342.b2170.s200  
2180 0201 v265342.b2180.s201  
2190 0202 v265342.b2190.s202  
2200 0203 v265342.b2200.s203  
2210 0204 v265342.b2210.s204  
2220 0205 v265342.b2220.s205  
2230 0206 v265342.b2230.s206  
2240 0207 v265342.b2240.s207  
2250 0208 v265342.b2250.s208  
2260 0209 v265342.b2260.s209  
2270 0210 v265342.b2270.s210  
2280 0211 v265342.b2280.s211  
2290 0212 v265342.b2290.s212  
2300 0213 v265342.b2300.s213  
2310 0214 v265342.b2310.s214  
2320 0215 v265342.b2320.s215  
2330 0216 v265342.b2330.s216  
2340 0217 v265342.b2340.s217  
2350 0218 v265342.b2350.s218  
2360 0219 v265342.b2360.s219  
2370 0220 v265342.b2370.s220  
2380 0221 v265342.b2380.s221  
2390 0222 v265342.b2390.s222  
2400 0223 v265342.b2400.s223  
2410 0224 v265342.b2410.s224  
2420 0225 v265342.b2420.s225  
2430 0226 v265342.b2430.s226  
2440 0227 v265342.b2440.s227  
2450 0228 v265342.b2450.s228  
2460 0229 v265342.b2460.s229  
2470 0230 v265342.b2470.s230  
2480 0231 v265342.b2480.s231  
2490 0232 v265342.b2490.s232  
2500 0233 v265342.b2500.s233  
2510 0234 v265342.b2510.s234  
2520 0235 v265342.b2520.s235  
2530 0236 v265342.b2530.s236  
2540 0237 v265342.b2540.s237  
2550 0238 v265342.b2550.s238  
2560 0239 v265342.b2560.s239  
2570 0240 v265342.b2570.s240  
2580 0241 v265342.b2580.s241  
2590 0242 v265342.b2590.s242  
2600 0243 v265342.b2600.s243  
2610 0244 v265342.b2610.s244  
2620 0245 v265342.b2620.s245  
2630 0246 v265342.b2630.s246  
2640 0247 v265342.b2640.s247  
2650 0248 v265342.b2650.s248  
2660 0249 v265342.b2660.s249  
2670 0250 v265342.b2670.s250  
2680 0251 v265342.b2680.s251  
2690 0252 v265342.b2690.s252  
2700 0253 v265342.b2700.s253  
2710 0254 v265342.b2710.s254  
2720 0255 v265342.b2720.s255  
2730 0256 v265342.b2730.s256  
2740 0257 v265342.b2740.s257  
2750 0258 v265342.b2750.s258  
2760 0259 v265342.b2760.s259  
2770 0260 v265342.b2770.s260  
2780 0000 v265342.b2780  
2790 0290 v265342.b2790.s290  
2800 0000 v265342.b2800  
2810 0000 v265342.b2810  
2820 0000 v265342.b2820  
2830 0000 v265342.b2830  

ANTAL FÄRGBILDER

86 829 402

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet