Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:3 (1852-1860) (AID: v299316 Öppna, NAD: SE/GLA/11577)

Beskrivning av AID

Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:3 
AIDv299316 
VolymtypFångrulla, stamrulla
Årtal1852-1860
Göteborgs kronospinnhus
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFängelsearkiv
InformationÅr 1735 beslöt riksdagen, för att ytterligare öka produktiviteten inom textilindustrin och samtidigt få bort lösdrivare från gatorna, att ett spinnhus, d v s ett kvinnofängelse, skulle inrättas i varje län.

År 1737 fick arkitekten Bengt W Carlberg uppdraget att rita ett tukt- och spinnhus för 250 personer i Göteborg.

Byggnaden började uppföras 1741 och stod klar året därpå, 1742, men var nu bara ett stenhus på två våningar med plats för endast 45 personer. Än idag står den gula byggnaden kvar vid Svingeln i Göteborg.

Fram till omkring 1825 utgjorde spinnhuset en egen församling Göteborgs spinnhusförsamling

I "Kronospinnhuset" förvarades först försvarslösa kvinnor och kallades då arbetsfängelse.

Från juni 1867 användes det för kvinnor som ådömts straffarbete och kallades då straffängelse.

År 1895 blev detta gemensam straffanstalt för alla landets kvinnliga fångar, vilka dömts till över fyra års straffarbete och benämndes Centralfängelset, Stampen.

Detta nedlades 31/3 1909 varvid fångarna flyttades till fängelset i Landskrona. I samband därmed överfördes en del arkivhandlingar som nu förvaras i landsarkivet i Lund vilka är följande: FÅNGRULLA 1890-1908 och alfabetiskt namnregister till denna, KYRKOBOK 1894-1911 och alfabetiskt namnregister till denna. FÖDELSE- och DOP samt DÖD- och BEGRAVNINGSBOK 1904-1926.
NADSE/GLA/11577
Volymer från Göteborgs kronospinnhus
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v299316.b1  
2 0000 v299316.b2  
3 0000 v299316.b3  
4 0162 v299316.b4.s162  
5 0163 v299316.b5.s163  
6 0164 v299316.b6.s164  
7 0165 v299316.b7.s165  
8 0166 v299316.b8.s166  
9 0167 v299316.b9.s167  
10 0168 v299316.b10.s168  
11 0169 v299316.b11.s169  
12 0170 v299316.b12.s170  
13 0171 v299316.b13.s171  
14 0172 v299316.b14.s172  
15 0173 v299316.b15.s173  
16 0174 v299316.b16.s174  
17 0175 v299316.b17.s175  
18 0176 v299316.b18.s176  
19 0177 v299316.b19.s177  
20 0178 v299316.b20.s178  
21 0179 v299316.b21.s179  
22 0180 v299316.b22.s180  
23 0181 v299316.b23.s181  
24 0182 v299316.b24.s182  
25 0183 v299316.b25.s183  
26 0184 v299316.b26.s184  
27 0185 v299316.b27.s185  
28 0186 v299316.b28.s186  
29 0187 v299316.b29.s187  
30 0188 v299316.b30.s188  
31 0189 v299316.b31.s189  
32 0000 v299316.b32  
33 0000 v299316.b33  
34 0000 v299316.b34  
35 0000 v299316.b35  
36 0000 v299316.b36  
37 0000 v299316.b37  
38 0000 v299316.b38  
39 0190 v299316.b39.s190  
40 0191 v299316.b40.s191  
41 0192 v299316.b41.s192  
42 0193 v299316.b42.s193  
43 0194 v299316.b43.s194  
44 0195 v299316.b44.s195  
45 0196 v299316.b45.s196  
46 0197 v299316.b46.s197  
47 0198 v299316.b47.s198  
48 0199 v299316.b48.s199  
49 0200 v299316.b49.s200  
50 0201 v299316.b50.s201  
51 0202 v299316.b51.s202  
52 0203 v299316.b52.s203  
53 0204 v299316.b53.s204  
54 0205 v299316.b54.s205  
55 0206 v299316.b55.s206  
56 0207 v299316.b56.s207  
57 0208 v299316.b57.s208  
58 0209 v299316.b58.s209  
59 0210 v299316.b59.s210  
60 0211 v299316.b60.s211  
61 0212 v299316.b61.s212  
62 0213 v299316.b62.s213  
63 0214 v299316.b63.s214  
64 0215 v299316.b64.s215  
65 0216 v299316.b65.s216  
66 0217 v299316.b66.s217  
67 0218 v299316.b67.s218  
68 0219 v299316.b68.s219  
69 0220 v299316.b69.s220  
70 0221 v299316.b70.s221  
71 0222 v299316.b71.s222  
72 0223 v299316.b72.s223  
73 0224 v299316.b73.s224  
74 0225 v299316.b74.s225  
75 0226 v299316.b75.s226  
76 0227 v299316.b76.s227  
77 0228 v299316.b77.s228  
78 0229 v299316.b78.s229  
79 0230 v299316.b79.s230  
80 0231 v299316.b80.s231  
81 0232 v299316.b81.s232  
82 0233 v299316.b82.s233  
83 0234 v299316.b83.s234  
84 0235 v299316.b84.s235  
85 0236 v299316.b85.s236  
86 0237 v299316.b86.s237  
87 0238 v299316.b87.s238  
88 0239 v299316.b88.s239  
89 0240 v299316.b89.s240  
90 0241 v299316.b90.s241  
91 0242 v299316.b91.s242  
92 0243 v299316.b92.s243  
93 0244 v299316.b93.s244  
94 0245 v299316.b94.s245  
95 0246 v299316.b95.s246  
96 0247 v299316.b96.s247  
97 0248 v299316.b97.s248  
98 0249 v299316.b98.s249  
99 0250 v299316.b99.s250  
100 0251 v299316.b100.s251  
101 0252 v299316.b101.s252  
102 0253 v299316.b102.s253  
103 0254 v299316.b103.s254  
104 0255 v299316.b104.s255  
105 0256 v299316.b105.s256  
106 0257 v299316.b106.s257  
107 0258 v299316.b107.s258  
108 0259 v299316.b108.s259  
109 0260 v299316.b109.s260  
110 0261 v299316.b110.s261  
111 0262 v299316.b111.s262  
112 0263 v299316.b112.s263  
113 0264 v299316.b113.s264  
114 0265 v299316.b114.s265  
115 0266 v299316.b115.s266  
116 0267 v299316.b116.s267  
117 0268 v299316.b117.s268  
118 0269 v299316.b118.s269  
119 0270 v299316.b119.s270  
120 0271 v299316.b120.s271  
121 0272 v299316.b121.s272  
122 0273 v299316.b122.s273  
123 0274 v299316.b123.s274  
124 0275 v299316.b124.s275  
125 0276 v299316.b125.s276  
126 0277 v299316.b126.s277  
127 0278 v299316.b127.s278  
128 0279 v299316.b128.s279  
129 0280 v299316.b129.s280  
130 0281 v299316.b130.s281  
131 0282 v299316.b131.s282  
132 0283 v299316.b132.s283  
133 0284 v299316.b133.s284  
134 0285 v299316.b134.s285  
135 0286 v299316.b135.s286  
136 0287 v299316.b136.s287  
137 0288 v299316.b137.s288  
138 0289 v299316.b138.s289  
139 0290 v299316.b139.s290  
140 0291 v299316.b140.s291  
141 0292 v299316.b141.s292  
142 0293 v299316.b142.s293  
143 0294 v299316.b143.s294  
144 0295 v299316.b144.s295  
145 0296 v299316.b145.s296  
146 0297 v299316.b146.s297  
147 0298 v299316.b147.s298  
148 0299 v299316.b148.s299  
149 0300 v299316.b149.s300  
150 0301 v299316.b150.s301  
151 0302 v299316.b151.s302  
152 0303 v299316.b152.s303  
153 0304 v299316.b153.s304  
154 0305 v299316.b154.s305  
155 0306 v299316.b155.s306  
156 0307 v299316.b156.s307  
157 0308 v299316.b157.s308  
158 0309 v299316.b158.s309  
159 0310 v299316.b159.s310  
160 0311 v299316.b160.s311  
161 0312 v299316.b161.s312  
162 0313 v299316.b162.s313  
163 0314 v299316.b163.s314  
164 0315 v299316.b164.s315  
165 0316 v299316.b165.s316  
166 0317 v299316.b166.s317  
167 0318 v299316.b167.s318  
168 0319 v299316.b168.s319  
169 0320 v299316.b169.s320  
170 0321 v299316.b170.s321  
171 0322 v299316.b171.s322  
172 0323 v299316.b172.s323  
173 0324 v299316.b173.s324  
174 0325 v299316.b174.s325  
175 0326 v299316.b175.s326  
176 0327 v299316.b176.s327  
177 0328 v299316.b177.s328  
178 0329 v299316.b178.s329  
179 0330 v299316.b179.s330  
180 0331 v299316.b180.s331  
181 0332 v299316.b181.s332  
182 0333 v299316.b182.s333  
183 0334 v299316.b183.s334  
184 0335 v299316.b184.s335  
185 0336 v299316.b185.s336  
186 0337 v299316.b186.s337  
187 0338 v299316.b187.s338  
188 0339 v299316.b188.s339  
189 0340 v299316.b189.s340  
190 0341 v299316.b190.s341  
191 0342 v299316.b191.s342  
192 0343 v299316.b192.s343  
193 0344 v299316.b193.s344  
194 0345 v299316.b194.s345  
195 0346 v299316.b195.s346  
196 0347 v299316.b196.s347  
197 0348 v299316.b197.s348  
198 0348 v299316.b198.s348  
199 0349 v299316.b199.s349  
200 0350 v299316.b200.s350  
201 0351 v299316.b201.s351  
202 0352 v299316.b202.s352  
203 0353 v299316.b203.s353  
204 0354 v299316.b204.s354  
205 0355 v299316.b205.s355  
206 0356 v299316.b206.s356  
207 0357 v299316.b207.s357  
208 0358 v299316.b208.s358  
209 0359 v299316.b209.s359  
210 0360 v299316.b210.s360  
211 0361 v299316.b211.s361  
212 0362 v299316.b212.s362  
213 0363 v299316.b213.s363  
214 0364 v299316.b214.s364  
215 0365 v299316.b215.s365  
216 0366 v299316.b216.s366  
217 0367 v299316.b217.s367  
218 0368 v299316.b218.s368  
219 0369 v299316.b219.s369  
220 0370 v299316.b220.s370  
221 0371 v299316.b221.s371  
222 0372 v299316.b222.s372  
223 0373 v299316.b223.s373  
224 0373 v299316.b224.s373  
225 0374 v299316.b225.s374  
226 0375 v299316.b226.s375  
227 0376 v299316.b227.s376  
228 0377 v299316.b228.s377  
229 0378 v299316.b229.s378  
230 0379 v299316.b230.s379  
231 0380 v299316.b231.s380  
232 0381 v299316.b232.s381  
233 0382 v299316.b233.s382  
234 0383 v299316.b234.s383  
235 0384 v299316.b235.s384  
236 0385 v299316.b236.s385  
237 0386 v299316.b237.s386  
238 0387 v299316.b238.s387  
239 0388 v299316.b239.s388  
240 0389 v299316.b240.s389  
241 0390 v299316.b241.s390  
242 0391 v299316.b242.s391  
243 0392 v299316.b243.s392  
244 0393 v299316.b244.s393  
245 0394 v299316.b245.s394  
246 0395 v299316.b246.s395  
247 0396 v299316.b247.s396  
248 0397 v299316.b248.s397  
249 0398 v299316.b249.s398  
250 0399 v299316.b250.s399  
251 0400 v299316.b251.s400  
252 0401 v299316.b252.s401  
253 0402 v299316.b253.s402  
254 0403 v299316.b254.s403  
255 0404 v299316.b255.s404  
256 0405 v299316.b256.s405  
257 0406 v299316.b257.s406  
258 0407 v299316.b258.s407  
259 0000 v299316.b259  
260 0000 v299316.b260  

ANTAL FÄRGBILDER

87 394 669

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet