Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:4 (1852-1858) (AID: v32972 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:4 
AIDv32972 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1852-1858
InformationFinnes 1852 3/5-1858 28/1.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32972.b1  
2 0000 v32972.b2  
3 0000 v32972.b3  
4 0001 v32972.b4.s1  
5 0003 v32972.b5.s3  
6 0005 v32972.b6.s5  
7 0007 v32972.b7.s7  
8 0009 v32972.b8.s9  
9 0011 v32972.b9.s11  
10 0013 v32972.b10.s13  
11 0015 v32972.b11.s15  
12 0017 v32972.b12.s17  
13 0019 v32972.b13.s19  
14 0021 v32972.b14.s21  
15 0023 v32972.b15.s23  
16 0025 v32972.b16.s25  
17 0027 v32972.b17.s27  
18 0029 v32972.b18.s29  
19 0031 v32972.b19.s31  
20 0033 v32972.b20.s33  
21 0035 v32972.b21.s35  
22 0037 v32972.b22.s37  
23 0039 v32972.b23.s39  
24 0041 v32972.b24.s41  
25 0043 v32972.b25.s43  
26 0045 v32972.b26.s45  
27 0047 v32972.b27.s47  
28 0049 v32972.b28.s49  
29 0051 v32972.b29.s51  
30 0053 v32972.b30.s53  
31 0055 v32972.b31.s55  
32 0057 v32972.b32.s57  
33 0059 v32972.b33.s59  
34 0061 v32972.b34.s61  
35 0063 v32972.b35.s63  
36 0065 v32972.b36.s65  
37 0067 v32972.b37.s67  
38 0069 v32972.b38.s69  
39 0071 v32972.b39.s71  
40 0073 v32972.b40.s73  
41 0075 v32972.b41.s75  
42 0077 v32972.b42.s77  
43 0079 v32972.b43.s79  
44 0081 v32972.b44.s81  
45 0083 v32972.b45.s83  
46 0085 v32972.b46.s85  
47 0087 v32972.b47.s87  
48 0089 v32972.b48.s89  
49 0091 v32972.b49.s91  
50 0093 v32972.b50.s93  
51 0095 v32972.b51.s95  
52 0097 v32972.b52.s97  
53 0099 v32972.b53.s99  
54 0101 v32972.b54.s101  
55 0103 v32972.b55.s103  
56 0105 v32972.b56.s105  
57 0107 v32972.b57.s107  
58 0109 v32972.b58.s109  
59 0111 v32972.b59.s111  
60 0113 v32972.b60.s113  
61 0115 v32972.b61.s115  
62 0117 v32972.b62.s117  
63 0119 v32972.b63.s119  
64 0121 v32972.b64.s121  
65 0123 v32972.b65.s123  
66 0125 v32972.b66.s125  
67 0127 v32972.b67.s127  
68 0129 v32972.b68.s129  
69 0131 v32972.b69.s131  
70 0133 v32972.b70.s133  
71 0135 v32972.b71.s135  
72 0137 v32972.b72.s137  
73 0139 v32972.b73.s139  
74 0141 v32972.b74.s141  
75 0143 v32972.b75.s143  
76 0145 v32972.b76.s145  
77 0147 v32972.b77.s147  
78 0149 v32972.b78.s149  
79 0151 v32972.b79.s151  
80 0153 v32972.b80.s153  
81 0155 v32972.b81.s155  
82 0157 v32972.b82.s157  
83 0159 v32972.b83.s159  
84 0161 v32972.b84.s161  
85 0000 v32972.b85  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet