Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:5 (1858-1861) (AID: v32973 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:5 
AIDv32973 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1858-1861
InformationFinnes 1858-1861 27/1.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32973.b1  
2 0000 v32973.b2  
3 0000 v32973.b3  
4 0001 v32973.b4.s1  
5 0003 v32973.b5.s3  
6 0005 v32973.b6.s5  
7 0007 v32973.b7.s7  
8 0009 v32973.b8.s9  
9 0011 v32973.b9.s11  
10 0013 v32973.b10.s13  
11 0015 v32973.b11.s15  
12 0017 v32973.b12.s17  
13 0019 v32973.b13.s19  
14 0021 v32973.b14.s21  
15 0023 v32973.b15.s23  
16 0025 v32973.b16.s25  
17 0027 v32973.b17.s27  
18 0029 v32973.b18.s29  
19 0031 v32973.b19.s31  
20 0033 v32973.b20.s33  
21 0035 v32973.b21.s35  
22 0037 v32973.b22.s37  
23 0039 v32973.b23.s39  
24 0041 v32973.b24.s41  
25 0043 v32973.b25.s43  
26 0045 v32973.b26.s45  
27 0047 v32973.b27.s47  
28 0049 v32973.b28.s49  
29 0051 v32973.b29.s51  
30 0053 v32973.b30.s53  
31 0055 v32973.b31.s55  
32 0057 v32973.b32.s57  
33 0059 v32973.b33.s59  
34 0061 v32973.b34.s61  
35 0063 v32973.b35.s63  
36 0065 v32973.b36.s65  
37 0067 v32973.b37.s67  
38 0069 v32973.b38.s69  
39 0071 v32973.b39.s71  
40 0073 v32973.b40.s73  
41 0075 v32973.b41.s75  
42 0077 v32973.b42.s77  
43 0079 v32973.b43.s79  
44 0081 v32973.b44.s81  
45 0083 v32973.b45.s83  
46 0085 v32973.b46.s85  
47 0087 v32973.b47.s87  
48 0089 v32973.b48.s89  
49 0091 v32973.b49.s91  
50 0093 v32973.b50.s93  
51 0095 v32973.b51.s95  
52 0097 v32973.b52.s97  
53 0099 v32973.b53.s99  
54 0101 v32973.b54.s101  
55 0103 v32973.b55.s103  
56 0105 v32973.b56.s105  
57 0107 v32973.b57.s107  
58 0109 v32973.b58.s109  
59 0111 v32973.b59.s111  
60 0000 v32973.b60  
61 0000 v32973.b61  
62 0000 v32973.b62  
63 0000 v32973.b63  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet