Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:6 (1861-1864) (AID: v32974 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:6 
AIDv32974 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1861-1864
InformationHäri även avskrift av födelse- och dopbok för tyska avdelningen s.å.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32974.b1  
2 0000 v32974.b2  
3 0000 v32974.b3  
4 0000 v32974.b4  
5 0000 v32974.b5  
6 0001 v32974.b6.s1  
7 0002 v32974.b7.s2  
8 0003 v32974.b8.s3  
9 0004 v32974.b9.s4  
10 0005 v32974.b10.s5  
11 0006 v32974.b11.s6  
12 0007 v32974.b12.s7  
13 0008 v32974.b13.s8  
14 0009 v32974.b14.s9  
15 0010 v32974.b15.s10  
16 0011 v32974.b16.s11  
17 0012 v32974.b17.s12  
18 0013 v32974.b18.s13  
19 0014 v32974.b19.s14  
20 0015 v32974.b20.s15  
21 0016 v32974.b21.s16  
22 0017 v32974.b22.s17  
23 0018 v32974.b23.s18  
24 0019 v32974.b24.s19  
25 0020 v32974.b25.s20  
26 0021 v32974.b26.s21  
27 0022 v32974.b27.s22  
28 0023 v32974.b28.s23  
29 0024 v32974.b29.s24  
30 0025 v32974.b30.s25  
31 0026 v32974.b31.s26  
32 0027 v32974.b32.s27  
33 0028 v32974.b33.s28  
34 0029 v32974.b34.s29  
35 0030 v32974.b35.s30  
36 0031 v32974.b36.s31  
37 0032 v32974.b37.s32  
38 0033 v32974.b38.s33  
39 0034 v32974.b39.s34  
40 0035 v32974.b40.s35  
41 0036 v32974.b41.s36  
42 0037 v32974.b42.s37  
43 0038 v32974.b43.s38  
44 0039 v32974.b44.s39  
45 0040 v32974.b45.s40  
46 0041 v32974.b46.s41  
47 0042 v32974.b47.s42  
48 0043 v32974.b48.s43  
49 0044 v32974.b49.s44  
50 0045 v32974.b50.s45  
51 0046 v32974.b51.s46  
52 0047 v32974.b52.s47  
53 0048 v32974.b53.s48  
54 0049 v32974.b54.s49  
55 0050 v32974.b55.s50  
56 0051 v32974.b56.s51  
57 0052 v32974.b57.s52  
58 0053 v32974.b58.s53  
59 0054 v32974.b59.s54  
60 0055 v32974.b60.s55  
61 0056 v32974.b61.s56  
62 0057 v32974.b62.s57  
63 0058 v32974.b63.s58  
64 0059 v32974.b64.s59  
65 0060 v32974.b65.s60  
66 0061 v32974.b66.s61  
67 0062 v32974.b67.s62  
68 0063 v32974.b68.s63  
69 0064 v32974.b69.s64  
70 0065 v32974.b70.s65  
71 0066 v32974.b71.s66  
72 0067 v32974.b72.s67  
73 0068 v32974.b73.s68  
74 0069 v32974.b74.s69  
75 0070 v32974.b75.s70  
76 0071 v32974.b76.s71  
77 0072 v32974.b77.s72  
78 0073 v32974.b78.s73  
79 0074 v32974.b79.s74  
80 0075 v32974.b80.s75  
81 0076 v32974.b81.s76  
82 0077 v32974.b82.s77  
83 0078 v32974.b83.s78  
84 0079 v32974.b84.s79  
85 0080 v32974.b85.s80  
86 0081 v32974.b86.s81  
87 0082 v32974.b87.s82  
88 0083 v32974.b88.s83  
89 0084 v32974.b89.s84  
90 0085 v32974.b90.s85  
91 0086 v32974.b91.s86  
92 0087 v32974.b92.s87  
93 0088 v32974.b93.s88  
94 0089 v32974.b94.s89  
95 0090 v32974.b95.s90  
96 0091 v32974.b96.s91  
97 0092 v32974.b97.s92  
98 0093 v32974.b98.s93  
99 0094 v32974.b99.s94  
100 0095 v32974.b100.s95  
101 0096 v32974.b101.s96  
102 0097 v32974.b102.s97  
103 0098 v32974.b103.s98  
104 0099 v32974.b104.s99  
105 0100 v32974.b105.s100  
106 0101 v32974.b106.s101  
107 0102 v32974.b107.s102  
108 0103 v32974.b108.s103  
109 0104 v32974.b109.s104  
110 0105 v32974.b110.s105  
111 0106 v32974.b111.s106  
112 0107 v32974.b112.s107  
113 0108 v32974.b113.s108  
114 0109 v32974.b114.s109  
115 0110 v32974.b115.s110  
116 0111 v32974.b116.s111  
117 0112 v32974.b117.s112  
118 0113 v32974.b118.s113  
119 0114 v32974.b119.s114  
120 0115 v32974.b120.s115  
121 0116 v32974.b121.s116  
122 0117 v32974.b122.s117  
123 0118 v32974.b123.s118  
124 0119 v32974.b124.s119  
125 0120 v32974.b125.s120  
126 0121 v32974.b126.s121  
127 0122 v32974.b127.s122  
128 0123 v32974.b128.s123  
129 0124 v32974.b129.s124  
130 0125 v32974.b130.s125  
131 0126 v32974.b131.s126  
132 0127 v32974.b132.s127  
133 0128 v32974.b133.s128  
134 0129 v32974.b134.s129  
135 0130 v32974.b135.s130  
136 0131 v32974.b136.s131  
137 0132 v32974.b137.s132  
138 0133 v32974.b138.s133  
139 0134 v32974.b139.s134  
140 0135 v32974.b140.s135  
141 0136 v32974.b141.s136  
142 0137 v32974.b142.s137  
143 0138 v32974.b143.s138  
144 0139 v32974.b144.s139  
145 0140 v32974.b145.s140  
146 0141 v32974.b146.s141  
147 0142 v32974.b147.s142  
148 0143 v32974.b148.s143  
149 0144 v32974.b149.s144  
150 0145 v32974.b150.s145  
151 0146 v32974.b151.s146  
152 0147 v32974.b152.s147  
153 0148 v32974.b153.s148  
154 0149 v32974.b154.s149  
155 0150 v32974.b155.s150  
156 0151 v32974.b156.s151  
157 0152 v32974.b157.s152  
158 0153 v32974.b158.s153  
159 0154 v32974.b159.s154  
160 0155 v32974.b160.s155  
161 0156 v32974.b161.s156  
162 0157 v32974.b162.s157  
163 0158 v32974.b163.s158  
164 0159 v32974.b164.s159  
165 0160 v32974.b165.s160  
166 0161 v32974.b166.s161  
167 0162 v32974.b167.s162  
168 0163 v32974.b168.s163  
169 0164 v32974.b169.s164  
170 0165 v32974.b170.s165  
171 0166 v32974.b171.s166  
172 0167 v32974.b172.s167  
173 0168 v32974.b173.s168  
174 0169 v32974.b174.s169  
175 0170 v32974.b175.s170  
176 0171 v32974.b176.s171  
177 0172 v32974.b177.s172  
178 0173 v32974.b178.s173  
179 0174 v32974.b179.s174  
180 0175 v32974.b180.s175  
181 0176 v32974.b181.s176  
182 0177 v32974.b182.s177  
183 0178 v32974.b183.s178  
184 0179 v32974.b184.s179  
185 0180 v32974.b185.s180  
186 0181 v32974.b186.s181  
187 0182 v32974.b187.s182  
188 0183 v32974.b188.s183  
189 0184 v32974.b189.s184  
190 0185 v32974.b190.s185  
191 0186 v32974.b191.s186  
192 0187 v32974.b192.s187  
193 0188 v32974.b193.s188  
194 0189 v32974.b194.s189  
195 0190 v32974.b195.s190  
196 0191 v32974.b196.s191  
197 0192 v32974.b197.s192  
198 0193 v32974.b198.s193  
199 0194 v32974.b199.s194  
200 0195 v32974.b200.s195  
201 0196 v32974.b201.s196  
202 0197 v32974.b202.s197  
203 0198 v32974.b203.s198  
204 0199 v32974.b204.s199  
205 0200 v32974.b205.s200  
206 0201 v32974.b206.s201  
207 0202 v32974.b207.s202  
208 0203 v32974.b208.s203  
209 0204 v32974.b209.s204  
210 0205 v32974.b210.s205  
211 0206 v32974.b211.s206  
212 0207 v32974.b212.s207  
213 0208 v32974.b213.s208  
214 0209 v32974.b214.s209  
215 0210 v32974.b215.s210  
216 0211 v32974.b216.s211  
217 0212 v32974.b217.s212  
218 0213 v32974.b218.s213  
219 0214 v32974.b219.s214  
220 0215 v32974.b220.s215  
221 0216 v32974.b221.s216  
222 0217 v32974.b222.s217  
223 0218 v32974.b223.s218  
224 0219 v32974.b224.s219  
225 0220 v32974.b225.s220  
226 0221 v32974.b226.s221  
227 0222 v32974.b227.s222  
228 0223 v32974.b228.s223  
229 0224 v32974.b229.s224  
230 0225 v32974.b230.s225  
231 0226 v32974.b231.s226  
232 0227 v32974.b232.s227  
233 0228 v32974.b233.s228  
234 0229 v32974.b234.s229  
235 0230 v32974.b235.s230  
236 0231 v32974.b236.s231  
237 0232 v32974.b237.s232  
238 0233 v32974.b238.s233  
239 0234 v32974.b239.s234  
240 0235 v32974.b240.s235  
241 0236 v32974.b241.s236  
242 0237 v32974.b242.s237  
243 0238 v32974.b243.s238  
244 0239 v32974.b244.s239  
245 0240 v32974.b245.s240  
246 0241 v32974.b246.s241  
247 0242 v32974.b247.s242  
248 0243 v32974.b248.s243  
249 0244 v32974.b249.s244  
250 0245 v32974.b250.s245  
251 0246 v32974.b251.s246  
252 0247 v32974.b252.s247  
253 0248 v32974.b253.s248  
254 0249 v32974.b254.s249  
255 0250 v32974.b255.s250  
256 0251 v32974.b256.s251  
257 0252 v32974.b257.s252  
258 0253 v32974.b258.s253  
259 0254 v32974.b259.s254  
260 0255 v32974.b260.s255  
261 0256 v32974.b261.s256  
262 0257 v32974.b262.s257  
263 0258 v32974.b263.s258  
264 0259 v32974.b264.s259  
265 0260 v32974.b265.s260  
266 0261 v32974.b266.s261  
267 0262 v32974.b267.s262  
268 0263 v32974.b268.s263  
269 0264 v32974.b269.s264  
270 0265 v32974.b270.s265  
271 0266 v32974.b271.s266  
272 0267 v32974.b272.s267  
273 0268 v32974.b273.s268  
274 0269 v32974.b274.s269  
275 0270 v32974.b275.s270  
276 0271 v32974.b276.s271  
277 0272 v32974.b277.s272  
278 0273 v32974.b278.s273  
279 0274 v32974.b279.s274  
280 0275 v32974.b280.s275  
281 0276 v32974.b281.s276  
282 0277 v32974.b282.s277  
283 0278 v32974.b283.s278  
284 0000 v32974.b284  
285 0000 v32974.b285  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet