Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:7 (1865-1869) (AID: v32975 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:7 
AIDv32975 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1865-1869
InformationHäri även avskrift av födelse- och dopbok för tyska avdelningen s.å. och 1883 13/2 - 1884 13/1 samt födelse- och dopbok för svenska avdelningen 1883 24/1-30/4 nr 55-149.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32975.b1  
2 0000 v32975.b2  
3 0000 v32975.b3  
4 0000 v32975.b4  
5 0000 v32975.b5  
6 0001 v32975.b6.s1  
7 0002 v32975.b7.s2  
8 0003 v32975.b8.s3  
9 0004 v32975.b9.s4  
10 0005 v32975.b10.s5  
11 0006 v32975.b11.s6  
12 0007 v32975.b12.s7  
13 0008 v32975.b13.s8  
14 0009 v32975.b14.s9  
15 0010 v32975.b15.s10  
16 0011 v32975.b16.s11  
17 0012 v32975.b17.s12  
18 0013 v32975.b18.s13  
19 0014a v32975.b19.s14a  
20 0014b v32975.b20.s14b  
21 0015 v32975.b21.s15  
22 0016 v32975.b22.s16  
23 0017 v32975.b23.s17  
24 0018 v32975.b24.s18  
25 0019 v32975.b25.s19  
26 0020 v32975.b26.s20  
27 0021 v32975.b27.s21  
28 0022 v32975.b28.s22  
29 0023 v32975.b29.s23  
30 0024 v32975.b30.s24  
31 0025 v32975.b31.s25  
32 0026 v32975.b32.s26  
33 0027 v32975.b33.s27  
34 0028 v32975.b34.s28  
35 0029 v32975.b35.s29  
36 0030 v32975.b36.s30  
37 0031 v32975.b37.s31  
38 0032 v32975.b38.s32  
39 0033 v32975.b39.s33  
40 0034 v32975.b40.s34  
41 0035 v32975.b41.s35  
42 0036 v32975.b42.s36  
43 0037 v32975.b43.s37  
44 0038 v32975.b44.s38  
45 0039 v32975.b45.s39  
46 0040 v32975.b46.s40  
47 0041 v32975.b47.s41  
48 0042 v32975.b48.s42  
49 0043 v32975.b49.s43  
50 0044 v32975.b50.s44  
51 0045 v32975.b51.s45  
52 0046 v32975.b52.s46  
53 0047 v32975.b53.s47  
54 0048 v32975.b54.s48  
55 0049 v32975.b55.s49  
56 0050 v32975.b56.s50  
57 0051 v32975.b57.s51  
58 0052 v32975.b58.s52  
59 0053 v32975.b59.s53  
60 0054 v32975.b60.s54  
61 0055 v32975.b61.s55  
62 0056 v32975.b62.s56  
63 0057 v32975.b63.s57  
64 0058 v32975.b64.s58  
65 0059 v32975.b65.s59  
66 0060 v32975.b66.s60  
67 0061 v32975.b67.s61  
68 0062 v32975.b68.s62  
69 0063 v32975.b69.s63  
70 0064 v32975.b70.s64  
71 0065 v32975.b71.s65  
72 0066 v32975.b72.s66  
73 0067 v32975.b73.s67  
74 0068 v32975.b74.s68  
75 0069 v32975.b75.s69  
76 0070 v32975.b76.s70  
77 0071 v32975.b77.s71  
78 0072 v32975.b78.s72  
79 0073 v32975.b79.s73  
80 0074 v32975.b80.s74  
81 0075 v32975.b81.s75  
82 0076 v32975.b82.s76  
83 0077 v32975.b83.s77  
84 0078 v32975.b84.s78  
85 0079 v32975.b85.s79  
86 0080 v32975.b86.s80  
87 0081 v32975.b87.s81  
88 0082 v32975.b88.s82  
89 0083 v32975.b89.s83  
90 0084 v32975.b90.s84  
91 0085 v32975.b91.s85  
92 0086 v32975.b92.s86  
93 0087 v32975.b93.s87  
94 0088 v32975.b94.s88  
95 0089 v32975.b95.s89  
96 0090 v32975.b96.s90  
97 0091 v32975.b97.s91  
98 0092 v32975.b98.s92  
99 0093 v32975.b99.s93  
100 0094 v32975.b100.s94  
101 0095 v32975.b101.s95  
102 0096 v32975.b102.s96  
103 0097 v32975.b103.s97  
104 0098 v32975.b104.s98  
105 0099 v32975.b105.s99  
106 0100 v32975.b106.s100  
107 0101 v32975.b107.s101  
108 0102 v32975.b108.s102  
109 0103 v32975.b109.s103  
110 0104 v32975.b110.s104  
111 0105 v32975.b111.s105  
112 0106 v32975.b112.s106  
113 0107 v32975.b113.s107  
114 0108 v32975.b114.s108  
115 0109 v32975.b115.s109  
116 0110 v32975.b116.s110  
117 0111 v32975.b117.s111  
118 0112 v32975.b118.s112  
119 0113 v32975.b119.s113  
120 0114 v32975.b120.s114  
121 0115 v32975.b121.s115  
122 0116 v32975.b122.s116  
123 0117 v32975.b123.s117  
124 0118 v32975.b124.s118  
125 0119 v32975.b125.s119  
126 0120 v32975.b126.s120  
127 0121 v32975.b127.s121  
128 0122 v32975.b128.s122  
129 0123 v32975.b129.s123  
130 0124 v32975.b130.s124  
131 0125 v32975.b131.s125  
132 0126 v32975.b132.s126  
133 0127 v32975.b133.s127  
134 0128 v32975.b134.s128  
135 0129 v32975.b135.s129  
136 0130 v32975.b136.s130  
137 0131 v32975.b137.s131  
138 0132 v32975.b138.s132  
139 0133 v32975.b139.s133  
140 0134 v32975.b140.s134  
141 0135 v32975.b141.s135  
142 0136 v32975.b142.s136  
143 0137 v32975.b143.s137  
144 0138 v32975.b144.s138  
145 0139 v32975.b145.s139  
146 0140 v32975.b146.s140  
147 0141 v32975.b147.s141  
148 0142 v32975.b148.s142  
149 0143 v32975.b149.s143  
150 0144 v32975.b150.s144  
151 0145 v32975.b151.s145  
152 0146 v32975.b152.s146  
153 0147 v32975.b153.s147  
154 0148 v32975.b154.s148  
155 0149 v32975.b155.s149  
156 0150 v32975.b156.s150  
157 0151 v32975.b157.s151  
158 0152 v32975.b158.s152  
159 0153 v32975.b159.s153  
160 0154 v32975.b160.s154  
161 0155 v32975.b161.s155  
162 0156 v32975.b162.s156  
163 0157 v32975.b163.s157  
164 0158 v32975.b164.s158  
165 0159 v32975.b165.s159  
166 0160 v32975.b166.s160  
167 0161 v32975.b167.s161  
168 0162 v32975.b168.s162  
169 0163 v32975.b169.s163  
170 0164 v32975.b170.s164  
171 0165 v32975.b171.s165  
172 0166 v32975.b172.s166  
173 0167 v32975.b173.s167  
174 0168 v32975.b174.s168  
175 0169 v32975.b175.s169  
176 0170 v32975.b176.s170  
177 0171 v32975.b177.s171  
178 0172 v32975.b178.s172  
179 0173 v32975.b179.s173  
180 0174 v32975.b180.s174  
181 0175 v32975.b181.s175  
182 0176 v32975.b182.s176  
183 0177 v32975.b183.s177  
184 0178 v32975.b184.s178  
185 0179 v32975.b185.s179  
186 0180 v32975.b186.s180  
187 0181 v32975.b187.s181  
188 0182 v32975.b188.s182  
189 0183 v32975.b189.s183  
190 0184 v32975.b190.s184  
191 0185 v32975.b191.s185  
192 0186 v32975.b192.s186  
193 0187 v32975.b193.s187  
194 0188 v32975.b194.s188  
195 0189 v32975.b195.s189  
196 0190 v32975.b196.s190  
197 0191 v32975.b197.s191  
198 0192 v32975.b198.s192  
199 0193 v32975.b199.s193  
200 0194 v32975.b200.s194  
201 0195 v32975.b201.s195  
202 0196 v32975.b202.s196  
203 0197 v32975.b203.s197  
204 0198 v32975.b204.s198  
205 0199 v32975.b205.s199  
206 0200 v32975.b206.s200  
207 0201 v32975.b207.s201  
208 0202 v32975.b208.s202  
209 0203 v32975.b209.s203  
210 0204 v32975.b210.s204  
211 0205 v32975.b211.s205  
212 0206 v32975.b212.s206  
213 0207 v32975.b213.s207  
214 0208 v32975.b214.s208  
215 0209 v32975.b215.s209  
216 0210 v32975.b216.s210  
217 0211 v32975.b217.s211  
218 0212 v32975.b218.s212  
219 0213 v32975.b219.s213  
220 0214 v32975.b220.s214  
221 0215 v32975.b221.s215  
222 0216 v32975.b222.s216  
223 0217 v32975.b223.s217  
224 0218 v32975.b224.s218  
225 0219 v32975.b225.s219  
226 0220 v32975.b226.s220  
227 0221 v32975.b227.s221  
228 0222 v32975.b228.s222  
229 0223 v32975.b229.s223  
230 0224 v32975.b230.s224  
231 0225 v32975.b231.s225  
232 0226 v32975.b232.s226  
233 0227 v32975.b233.s227  
234 0228 v32975.b234.s228  
235 0229 v32975.b235.s229  
236 0230 v32975.b236.s230  
237 0231 v32975.b237.s231  
238 0232 v32975.b238.s232  
239 0233 v32975.b239.s233  
240 0234 v32975.b240.s234  
241 0235 v32975.b241.s235  
242 0236 v32975.b242.s236  
243 0237 v32975.b243.s237  
244 0238 v32975.b244.s238  
245 0239 v32975.b245.s239  
246 0240 v32975.b246.s240  
247 0241 v32975.b247.s241  
248 0242 v32975.b248.s242  
249 0243 v32975.b249.s243  
250 0244 v32975.b250.s244  
251 0245 v32975.b251.s245  
252 0246 v32975.b252.s246  
253 0247 v32975.b253.s247  
254 0248 v32975.b254.s248  
255 0249 v32975.b255.s249  
256 0250 v32975.b256.s250  
257 0251 v32975.b257.s251  
258 0252 v32975.b258.s252  
259 0253 v32975.b259.s253  
260 0254 v32975.b260.s254  
261 0255 v32975.b261.s255  
262 0256 v32975.b262.s256  
263 0257 v32975.b263.s257  
264 0258 v32975.b264.s258  
265 0259 v32975.b265.s259  
266 0260 v32975.b266.s260  
267 0261 v32975.b267.s261  
268 0262 v32975.b268.s262  
269 0263 v32975.b269.s263  
270 0264 v32975.b270.s264  
271 0265 v32975.b271.s265  
272 0266 v32975.b272.s266  
273 0267 v32975.b273.s267  
274 0268 v32975.b274.s268  
275 0269 v32975.b275.s269  
276 0270 v32975.b276.s270  
277 0271 v32975.b277.s271  
278 0272 v32975.b278.s272  
279 0273 v32975.b279.s273  
280 0274 v32975.b280.s274  
281 0275 v32975.b281.s275  
282 0276 v32975.b282.s276  
283 0277 v32975.b283.s277  
284 0278 v32975.b284.s278  
285 0279 v32975.b285.s279  
286 0280 v32975.b286.s280  
287 0281 v32975.b287.s281  
288 0282 v32975.b288.s282  
289 0283 v32975.b289.s283  
290 0284 v32975.b290.s284  
291 0285 v32975.b291.s285  
292 0286 v32975.b292.s286  
293 0287 v32975.b293.s287  
294 0288 v32975.b294.s288  
295 0289 v32975.b295.s289  
296 0290 v32975.b296.s290  
297 0291 v32975.b297.s291  
298 0292 v32975.b298.s292  
299 0293 v32975.b299.s293  
300 0294 v32975.b300.s294  
301 0295 v32975.b301.s295  
302 0296 v32975.b302.s296  
303 0297 v32975.b303.s297  
304 0298 v32975.b304.s298  
305 0299 v32975.b305.s299  
306 0300 v32975.b306.s300  
307 0301 v32975.b307.s301  
308 0302 v32975.b308.s302  
309 0303 v32975.b309.s303  
310 0304 v32975.b310.s304  
311 0305 v32975.b311.s305  
312 0306 v32975.b312.s306  
313 0307 v32975.b313.s307  
314 0308 v32975.b314.s308  
315 0309 v32975.b315.s309  
316 0310 v32975.b316.s310  
317 0311 v32975.b317.s311  
318 0312 v32975.b318.s312  
319 0313 v32975.b319.s313  
320 0314 v32975.b320.s314  
321 0315 v32975.b321.s315  
322 0316 v32975.b322.s316  
323 0317 v32975.b323.s317  
324 0318 v32975.b324.s318  
325 0319 v32975.b325.s319  
326 0320 v32975.b326.s320  
327 0321 v32975.b327.s321  
328 0322 v32975.b328.s322  
329 0323 v32975.b329.s323  
330 0324 v32975.b330.s324  
331 0325 v32975.b331.s325  
332 0326 v32975.b332.s326  
333 0327 v32975.b333.s327  
334 0328 v32975.b334.s328  
335 0329 v32975.b335.s329  
336 0330 v32975.b336.s330  
337 0331 v32975.b337.s331  
338 0332 v32975.b338.s332  
339 0333 v32975.b339.s333  
340 0334 v32975.b340.s334  
341 0335 v32975.b341.s335  
342 0336 v32975.b342.s336  
343 0337 v32975.b343.s337  
344 0338 v32975.b344.s338  
345 0339 v32975.b345.s339  
346 0340 v32975.b346.s340  
347 0341 v32975.b347.s341  
348 0342 v32975.b348.s342  
349 0000 v32975.b349  
350 0000 v32975.b350  
351 0000 v32975.b351  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet