Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:8 (1870-1876) (AID: v32976 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:8 
AIDv32976 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1870-1876
InformationHäri även avskrift av födelse- och dopbok för tyska avdelningen s.å.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32976.b1  
2 0000 v32976.b2  
3 0000 v32976.b3  
4 0000 v32976.b4  
5 0001 v32976.b5.s1  
6 0002 v32976.b6.s2  
7 0003 v32976.b7.s3  
8 0004 v32976.b8.s4  
9 0005 v32976.b9.s5  
10 0006 v32976.b10.s6  
11 0007 v32976.b11.s7  
12 0008 v32976.b12.s8  
13 0009 v32976.b13.s9  
14 0010 v32976.b14.s10  
15 0011 v32976.b15.s11  
16 0012 v32976.b16.s12  
17 0013 v32976.b17.s13  
18 0014 v32976.b18.s14  
19 0015 v32976.b19.s15  
20 0016 v32976.b20.s16  
21 0017 v32976.b21.s17  
22 0018 v32976.b22.s18  
23 0019 v32976.b23.s19  
24 0020 v32976.b24.s20  
25 0021 v32976.b25.s21  
26 0022 v32976.b26.s22  
27 0023 v32976.b27.s23  
28 0024 v32976.b28.s24  
29 0025 v32976.b29.s25  
30 0026 v32976.b30.s26  
31 0027 v32976.b31.s27  
32 0028 v32976.b32.s28  
33 0029 v32976.b33.s29  
34 0030 v32976.b34.s30  
35 0031 v32976.b35.s31  
36 0032 v32976.b36.s32  
37 0033 v32976.b37.s33  
38 0034 v32976.b38.s34  
39 0035 v32976.b39.s35  
40 0036 v32976.b40.s36  
41 0037 v32976.b41.s37  
42 0038 v32976.b42.s38  
43 0039 v32976.b43.s39  
44 0040 v32976.b44.s40  
45 0041 v32976.b45.s41  
46 0042 v32976.b46.s42  
47 0043 v32976.b47.s43  
48 0044 v32976.b48.s44  
49 0045 v32976.b49.s45  
50 0046 v32976.b50.s46  
51 0047 v32976.b51.s47  
52 0048 v32976.b52.s48  
53 0049 v32976.b53.s49  
54 0050 v32976.b54.s50  
55 0051 v32976.b55.s51  
56 0052 v32976.b56.s52  
57 0053 v32976.b57.s53  
58 0054 v32976.b58.s54  
59 0055 v32976.b59.s55  
60 0056 v32976.b60.s56  
61 0057 v32976.b61.s57  
62 0058 v32976.b62.s58  
63 0059 v32976.b63.s59  
64 0060 v32976.b64.s60  
65 0061 v32976.b65.s61  
66 0062 v32976.b66.s62  
67 0063 v32976.b67.s63  
68 0064 v32976.b68.s64  
69 0065 v32976.b69.s65  
70 0066 v32976.b70.s66  
71 0067 v32976.b71.s67  
72 0068 v32976.b72.s68  
73 0069 v32976.b73.s69  
74 0070 v32976.b74.s70  
75 0071 v32976.b75.s71  
76 0072 v32976.b76.s72  
77 0073 v32976.b77.s73  
78 0074 v32976.b78.s74  
79 0075 v32976.b79.s75  
80 0076 v32976.b80.s76  
81 0077 v32976.b81.s77  
82 0078 v32976.b82.s78  
83 0079 v32976.b83.s79  
84 0080 v32976.b84.s80  
85 0081 v32976.b85.s81  
86 0082 v32976.b86.s82  
87 0083 v32976.b87.s83  
88 0084 v32976.b88.s84  
89 0085 v32976.b89.s85  
90 0086 v32976.b90.s86  
91 0087 v32976.b91.s87  
92 0088 v32976.b92.s88  
93 0089 v32976.b93.s89  
94 0090 v32976.b94.s90  
95 0091 v32976.b95.s91  
96 0092 v32976.b96.s92  
97 0093 v32976.b97.s93  
98 0094 v32976.b98.s94  
99 0095 v32976.b99.s95  
100 0096 v32976.b100.s96  
101 0097 v32976.b101.s97  
102 0097b v32976.b102.s97b  
103 0098 v32976.b103.s98  
104 0099 v32976.b104.s99  
105 0100 v32976.b105.s100  
106 0101 v32976.b106.s101  
107 0102 v32976.b107.s102  
108 0103 v32976.b108.s103  
109 0104 v32976.b109.s104  
110 0105 v32976.b110.s105  
111 0106 v32976.b111.s106  
112 0107 v32976.b112.s107  
113 0108 v32976.b113.s108  
114 0109 v32976.b114.s109  
115 0110 v32976.b115.s110  
116 0111 v32976.b116.s111  
117 0112 v32976.b117.s112  
118 0113 v32976.b118.s113  
119 0114 v32976.b119.s114  
120 0115 v32976.b120.s115  
121 0116 v32976.b121.s116  
122 0117 v32976.b122.s117  
123 0118 v32976.b123.s118  
124 0119 v32976.b124.s119  
125 0120 v32976.b125.s120  
126 0121 v32976.b126.s121  
127 0122 v32976.b127.s122  
128 0123 v32976.b128.s123  
129 0124 v32976.b129.s124  
130 0125 v32976.b130.s125  
131 0126 v32976.b131.s126  
132 0127 v32976.b132.s127  
133 0128 v32976.b133.s128  
134 0129 v32976.b134.s129  
135 0130 v32976.b135.s130  
136 0131 v32976.b136.s131  
137 0132 v32976.b137.s132  
138 0133 v32976.b138.s133  
139 0134 v32976.b139.s134  
140 0135 v32976.b140.s135  
141 0136 v32976.b141.s136  
142 0137 v32976.b142.s137  
143 0138 v32976.b143.s138  
144 0139 v32976.b144.s139  
145 0140 v32976.b145.s140  
146 0141 v32976.b146.s141  
147 0142 v32976.b147.s142  
148 0143 v32976.b148.s143  
149 0144 v32976.b149.s144  
150 0145 v32976.b150.s145  
151 0146 v32976.b151.s146  
152 0147 v32976.b152.s147  
153 0148 v32976.b153.s148  
154 0149 v32976.b154.s149  
155 0150 v32976.b155.s150  
156 0151 v32976.b156.s151  
157 0152 v32976.b157.s152  
158 0153 v32976.b158.s153  
159 0154 v32976.b159.s154  
160 0155 v32976.b160.s155  
161 0156 v32976.b161.s156  
162 0157 v32976.b162.s157  
163 0158 v32976.b163.s158  
164 0159 v32976.b164.s159  
165 0160 v32976.b165.s160  
166 0161 v32976.b166.s161  
167 0162 v32976.b167.s162  
168 0163 v32976.b168.s163  
169 0164 v32976.b169.s164  
170 0165 v32976.b170.s165  
171 0166 v32976.b171.s166  
172 0167 v32976.b172.s167  
173 0168 v32976.b173.s168  
174 0169 v32976.b174.s169  
175 0170 v32976.b175.s170  
176 0171 v32976.b176.s171  
177 0172 v32976.b177.s172  
178 0173 v32976.b178.s173  
179 0174 v32976.b179.s174  
180 0175 v32976.b180.s175  
181 0176 v32976.b181.s176  
182 0177 v32976.b182.s177  
183 0178 v32976.b183.s178  
184 0179 v32976.b184.s179  
185 0180 v32976.b185.s180  
186 0181 v32976.b186.s181  
187 0182 v32976.b187.s182  
188 0183 v32976.b188.s183  
189 0184 v32976.b189.s184  
190 0185 v32976.b190.s185  
191 0186 v32976.b191.s186  
192 0187 v32976.b192.s187  
193 0188 v32976.b193.s188  
194 0189 v32976.b194.s189  
195 0190 v32976.b195.s190  
196 0191 v32976.b196.s191  
197 0192 v32976.b197.s192  
198 0193 v32976.b198.s193  
199 0194 v32976.b199.s194  
200 0195 v32976.b200.s195  
201 0196 v32976.b201.s196  
202 0197 v32976.b202.s197  
203 0198 v32976.b203.s198  
204 0199 v32976.b204.s199  
205 0200 v32976.b205.s200  
206 0201 v32976.b206.s201  
207 0202 v32976.b207.s202  
208 0203 v32976.b208.s203  
209 0204 v32976.b209.s204  
210 0205 v32976.b210.s205  
211 0206 v32976.b211.s206  
212 0207 v32976.b212.s207  
213 0208 v32976.b213.s208  
214 0209 v32976.b214.s209  
215 0210 v32976.b215.s210  
216 0211 v32976.b216.s211  
217 0212 v32976.b217.s212  
218 0213 v32976.b218.s213  
219 0214 v32976.b219.s214  
220 0215 v32976.b220.s215  
221 0216 v32976.b221.s216  
222 0217 v32976.b222.s217  
223 0218 v32976.b223.s218  
224 0219 v32976.b224.s219  
225 0220 v32976.b225.s220  
226 0221 v32976.b226.s221  
227 0222 v32976.b227.s222  
228 0223 v32976.b228.s223  
229 0224 v32976.b229.s224  
230 0225 v32976.b230.s225  
231 0226 v32976.b231.s226  
232 0227 v32976.b232.s227  
233 0228 v32976.b233.s228  
234 0229 v32976.b234.s229  
235 0230 v32976.b235.s230  
236 0231 v32976.b236.s231  
237 0232 v32976.b237.s232  
238 0233 v32976.b238.s233  
239 0234 v32976.b239.s234  
240 0235 v32976.b240.s235  
241 0236 v32976.b241.s236  
242 0237 v32976.b242.s237  
243 0238 v32976.b243.s238  
244 0239 v32976.b244.s239  
245 0240 v32976.b245.s240  
246 0241 v32976.b246.s241  
247 0242 v32976.b247.s242  
248 0243 v32976.b248.s243  
249 0244 v32976.b249.s244  
250 0245 v32976.b250.s245  
251 0246 v32976.b251.s246  
252 0247 v32976.b252.s247  
253 0248 v32976.b253.s248  
254 0249 v32976.b254.s249  
255 0250 v32976.b255.s250  
256 0251 v32976.b256.s251  
257 0252 v32976.b257.s252  
258 0253 v32976.b258.s253  
259 0254 v32976.b259.s254  
260 0255 v32976.b260.s255  
261 0256 v32976.b261.s256  
262 0257 v32976.b262.s257  
263 0258 v32976.b263.s258  
264 0259 v32976.b264.s259  
265 0260 v32976.b265.s260  
266 0261 v32976.b266.s261  
267 0262 v32976.b267.s262  
268 0263 v32976.b268.s263  
269 0264 v32976.b269.s264  
270 0265 v32976.b270.s265  
271 0266 v32976.b271.s266  
272 0267 v32976.b272.s267  
273 0268 v32976.b273.s268  
274 0269 v32976.b274.s269  
275 0270 v32976.b275.s270  
276 0271 v32976.b276.s271  
277 0272 v32976.b277.s272  
278 0273 v32976.b278.s273  
279 0274 v32976.b279.s274  
280 0275 v32976.b280.s275  
281 0276 v32976.b281.s276  
282 0277 v32976.b282.s277  
283 0278 v32976.b283.s278  
284 0279 v32976.b284.s279  
285 0280 v32976.b285.s280  
286 0281 v32976.b286.s281  
287 0282 v32976.b287.s282  
288 0283 v32976.b288.s283  
289 0284 v32976.b289.s284  
290 0285 v32976.b290.s285  
291 0286 v32976.b291.s286  
292 0287 v32976.b292.s287  
293 0288 v32976.b293.s288  
294 0289 v32976.b294.s289  
295 0290 v32976.b295.s290  
296 0291 v32976.b296.s291  
297 0292 v32976.b297.s292  
298 0293 v32976.b298.s293  
299 0294 v32976.b299.s294  
300 0295 v32976.b300.s295  
301 0296 v32976.b301.s296  
302 0297 v32976.b302.s297  
303 0298 v32976.b303.s298  
304 0299 v32976.b304.s299  
305 0300 v32976.b305.s300  
306 0301 v32976.b306.s301  
307 0302 v32976.b307.s302  
308 0303 v32976.b308.s303  
309 0304 v32976.b309.s304  
310 0305 v32976.b310.s305  
311 0306 v32976.b311.s306  
312 0307 v32976.b312.s307  
313 0308 v32976.b313.s308  
314 0309 v32976.b314.s309  
315 0310 v32976.b315.s310  
316 0311 v32976.b316.s311  
317 0312 v32976.b317.s312  
318 0313 v32976.b318.s313  
319 0314 v32976.b319.s314  
320 0315 v32976.b320.s315  
321 0316 v32976.b321.s316  
322 0317 v32976.b322.s317  
323 0318 v32976.b323.s318  
324 0319 v32976.b324.s319  
325 0320 v32976.b325.s320  
326 0321 v32976.b326.s321  
327 0322 v32976.b327.s322  
328 0323 v32976.b328.s323  
329 0324 v32976.b329.s324  
330 0325 v32976.b330.s325  
331 0326 v32976.b331.s326  
332 0327 v32976.b332.s327  
333 0328 v32976.b333.s328  
334 0329 v32976.b334.s329  
335 0330 v32976.b335.s330  
336 0331 v32976.b336.s331  
337 0332 v32976.b337.s332  
338 0333 v32976.b338.s333  
339 0334 v32976.b339.s334  
340 0335 v32976.b340.s335  
341 0336 v32976.b341.s336  
342 0337 v32976.b342.s337  
343 0338 v32976.b343.s338  
344 0339 v32976.b344.s339  
345 0340 v32976.b345.s340  
346 0341 v32976.b346.s341  
347 0342 v32976.b347.s342  
348 0343 v32976.b348.s343  
349 0344 v32976.b349.s344  
350 0345 v32976.b350.s345  
351 0346 v32976.b351.s346  
352 0347 v32976.b352.s347  
353 0348 v32976.b353.s348  
354 0349 v32976.b354.s349  
355 0350 v32976.b355.s350  
356 0351 v32976.b356.s351  
357 0352 v32976.b357.s352  
358 0353 v32976.b358.s353  
359 0354 v32976.b359.s354  
360 0355 v32976.b360.s355  
361 0356 v32976.b361.s356  
362 0357 v32976.b362.s357  
363 0358 v32976.b363.s358  
364 0359 v32976.b364.s359  
365 0360 v32976.b365.s360  
366 0361 v32976.b366.s361  
367 0362 v32976.b367.s362  
368 0363 v32976.b368.s363  
369 0364 v32976.b369.s364  
370 0365 v32976.b370.s365  
371 0366 v32976.b371.s366  
372 0367 v32976.b372.s367  
373 0368 v32976.b373.s368  
374 0369 v32976.b374.s369  
375 0370 v32976.b375.s370  
376 0371 v32976.b376.s371  
377 0372 v32976.b377.s372  
378 0373 v32976.b378.s373  
379 0374 v32976.b379.s374  
380 0375 v32976.b380.s375  
381 0376 v32976.b381.s376  
382 0377 v32976.b382.s377  
383 0378 v32976.b383.s378  
384 0379 v32976.b384.s379  
385 0380 v32976.b385.s380  
386 0381 v32976.b386.s381  
387 0382 v32976.b387.s382  
388 0383 v32976.b388.s383  
389 0384 v32976.b389.s384  
390 0385 v32976.b390.s385  
391 0386 v32976.b391.s386  
392 0387 v32976.b392.s387  
393 0388 v32976.b393.s388  
394 0000 v32976.b394  
395 0000 v32976.b395  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet