Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:9 (1877-1883) (AID: v32977 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:9 
AIDv32977 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1877-1883
InformationFinnes 1877-1883 2/3. Svenska avdelningen 1877 3/1-1883 2/3 (t.o.m nr 54 år 1883), tyska avdelningen 1876 12/12-1882 28/11.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32977.b1  
2 0000 v32977.b2  
3 0000 v32977.b3  
4 0000 v32977.b4  
5 0001 v32977.b5.s1  
6 0002 v32977.b6.s2  
7 0003 v32977.b7.s3  
8 0004 v32977.b8.s4  
9 0005 v32977.b9.s5  
10 0006 v32977.b10.s6  
11 0007 v32977.b11.s7  
12 0008 v32977.b12.s8  
13 0009 v32977.b13.s9  
14 0010 v32977.b14.s10  
15 0011 v32977.b15.s11  
16 0012 v32977.b16.s12  
17 0013 v32977.b17.s13  
18 0014 v32977.b18.s14  
19 0015 v32977.b19.s15  
20 0016 v32977.b20.s16  
21 0017 v32977.b21.s17  
22 0018 v32977.b22.s18  
23 0019 v32977.b23.s19  
24 0020 v32977.b24.s20  
25 0021 v32977.b25.s21  
26 0022 v32977.b26.s22  
27 0023 v32977.b27.s23  
28 0024 v32977.b28.s24  
29 0025 v32977.b29.s25  
30 0026 v32977.b30.s26  
31 0027 v32977.b31.s27  
32 0028 v32977.b32.s28  
33 0029 v32977.b33.s29  
34 0030 v32977.b34.s30  
35 0031 v32977.b35.s31  
36 0032 v32977.b36.s32  
37 0033 v32977.b37.s33  
38 0034 v32977.b38.s34  
39 0035 v32977.b39.s35  
40 0036 v32977.b40.s36  
41 0037 v32977.b41.s37  
42 0038 v32977.b42.s38  
43 0039 v32977.b43.s39  
44 0040 v32977.b44.s40  
45 0041 v32977.b45.s41  
46 0042 v32977.b46.s42  
47 0043 v32977.b47.s43  
48 0044 v32977.b48.s44  
49 0045 v32977.b49.s45  
50 0046 v32977.b50.s46  
51 0047 v32977.b51.s47  
52 0048 v32977.b52.s48  
53 0049 v32977.b53.s49  
54 0050 v32977.b54.s50  
55 0051 v32977.b55.s51  
56 0052 v32977.b56.s52  
57 0053 v32977.b57.s53  
58 0054 v32977.b58.s54  
59 0055 v32977.b59.s55  
60 0056 v32977.b60.s56  
61 0057 v32977.b61.s57  
62 0058 v32977.b62.s58  
63 0059 v32977.b63.s59  
64 0060 v32977.b64.s60  
65 0061 v32977.b65.s61  
66 0062 v32977.b66.s62  
67 0063 v32977.b67.s63  
68 0064 v32977.b68.s64  
69 0065 v32977.b69.s65  
70 0066 v32977.b70.s66  
71 0067 v32977.b71.s67  
72 0068 v32977.b72.s68  
73 0069 v32977.b73.s69  
74 0070 v32977.b74.s70  
75 0071 v32977.b75.s71  
76 0072 v32977.b76.s72  
77 0073 v32977.b77.s73  
78 0074 v32977.b78.s74  
79 0075 v32977.b79.s75  
80 0076 v32977.b80.s76  
81 0077 v32977.b81.s77  
82 0078 v32977.b82.s78  
83 0079 v32977.b83.s79  
84 0080 v32977.b84.s80  
85 0081 v32977.b85.s81  
86 0082 v32977.b86.s82  
87 0083 v32977.b87.s83  
88 0084 v32977.b88.s84  
89 0085 v32977.b89.s85  
90 0086 v32977.b90.s86  
91 0087 v32977.b91.s87  
92 0088 v32977.b92.s88  
93 0089 v32977.b93.s89  
94 0090 v32977.b94.s90  
95 0091 v32977.b95.s91  
96 0092 v32977.b96.s92  
97 0093 v32977.b97.s93  
98 0094 v32977.b98.s94  
99 0095 v32977.b99.s95  
100 0096 v32977.b100.s96  
101 0097 v32977.b101.s97  
102 0098 v32977.b102.s98  
103 0099 v32977.b103.s99  
104 0100 v32977.b104.s100  
105 0101 v32977.b105.s101  
106 0102 v32977.b106.s102  
107 0103 v32977.b107.s103  
108 0104 v32977.b108.s104  
109 0105 v32977.b109.s105  
110 0106 v32977.b110.s106  
111 0107 v32977.b111.s107  
112 0108 v32977.b112.s108  
113 0109 v32977.b113.s109  
114 0110 v32977.b114.s110  
115 0111 v32977.b115.s111  
116 0112 v32977.b116.s112  
117 0113 v32977.b117.s113  
118 0114 v32977.b118.s114  
119 0115 v32977.b119.s115  
120 0116 v32977.b120.s116  
121 0117 v32977.b121.s117  
122 0118 v32977.b122.s118  
123 0119 v32977.b123.s119  
124 0120 v32977.b124.s120  
125 0121 v32977.b125.s121  
126 0122 v32977.b126.s122  
127 0123 v32977.b127.s123  
128 0124 v32977.b128.s124  
129 0125 v32977.b129.s125  
130 0126 v32977.b130.s126  
131 0127 v32977.b131.s127  
132 0128 v32977.b132.s128  
133 0129 v32977.b133.s129  
134 0130 v32977.b134.s130  
135 0131 v32977.b135.s131  
136 0132 v32977.b136.s132  
137 0133 v32977.b137.s133  
138 0134 v32977.b138.s134  
139 0135 v32977.b139.s135  
140 0136 v32977.b140.s136  
141 0137 v32977.b141.s137  
142 0138 v32977.b142.s138  
143 0139 v32977.b143.s139  
144 0140 v32977.b144.s140  
145 0141 v32977.b145.s141  
146 0142 v32977.b146.s142  
147 0143 v32977.b147.s143  
148 0144 v32977.b148.s144  
149 0145 v32977.b149.s145  
150 0146 v32977.b150.s146  
151 0147 v32977.b151.s147  
152 0148 v32977.b152.s148  
153 0149 v32977.b153.s149  
154 0150 v32977.b154.s150  
155 0151 v32977.b155.s151  
156 0152 v32977.b156.s152  
157 0153 v32977.b157.s153  
158 0154 v32977.b158.s154  
159 0155 v32977.b159.s155  
160 0156 v32977.b160.s156  
161 0157 v32977.b161.s157  
162 0158 v32977.b162.s158  
163 0159 v32977.b163.s159  
164 0160 v32977.b164.s160  
165 0161 v32977.b165.s161  
166 0162 v32977.b166.s162  
167 0163 v32977.b167.s163  
168 0164 v32977.b168.s164  
169 0165 v32977.b169.s165  
170 0166 v32977.b170.s166  
171 0167 v32977.b171.s167  
172 0168 v32977.b172.s168  
173 0169 v32977.b173.s169  
174 0170 v32977.b174.s170  
175 0171 v32977.b175.s171  
176 0172 v32977.b176.s172  
177 0173 v32977.b177.s173  
178 0174 v32977.b178.s174  
179 0175 v32977.b179.s175  
180 0176 v32977.b180.s176  
181 0177 v32977.b181.s177  
182 0178 v32977.b182.s178  
183 0179 v32977.b183.s179  
184 0180 v32977.b184.s180  
185 0181 v32977.b185.s181  
186 0182 v32977.b186.s182  
187 0183 v32977.b187.s183  
188 0184 v32977.b188.s184  
189 0185 v32977.b189.s185  
190 0186 v32977.b190.s186  
191 0187 v32977.b191.s187  
192 0188 v32977.b192.s188  
193 0189 v32977.b193.s189  
194 0190 v32977.b194.s190  
195 0191 v32977.b195.s191  
196 0192 v32977.b196.s192  
197 0193 v32977.b197.s193  
198 0194 v32977.b198.s194  
199 0195 v32977.b199.s195  
200 0196 v32977.b200.s196  
201 0197 v32977.b201.s197  
202 0198 v32977.b202.s198  
203 0199 v32977.b203.s199  
204 0200 v32977.b204.s200  
205 0201 v32977.b205.s201  
206 0202 v32977.b206.s202  
207 0203 v32977.b207.s203  
208 0204 v32977.b208.s204  
209 0205 v32977.b209.s205  
210 0206 v32977.b210.s206  
211 0207 v32977.b211.s207  
212 0208 v32977.b212.s208  
213 0209 v32977.b213.s209  
214 0210 v32977.b214.s210  
215 0211 v32977.b215.s211  
216 0212 v32977.b216.s212  
217 0213 v32977.b217.s213  
218 0214 v32977.b218.s214  
219 0215 v32977.b219.s215  
220 0216 v32977.b220.s216  
221 0217 v32977.b221.s217  
222 0218 v32977.b222.s218  
223 0219 v32977.b223.s219  
224 0220 v32977.b224.s220  
225 0221 v32977.b225.s221  
226 0222 v32977.b226.s222  
227 0223 v32977.b227.s223  
228 0224 v32977.b228.s224  
229 0225 v32977.b229.s225  
230 0226 v32977.b230.s226  
231 0227 v32977.b231.s227  
232 0228 v32977.b232.s228  
233 0229 v32977.b233.s229  
234 0230 v32977.b234.s230  
235 0231 v32977.b235.s231  
236 0232 v32977.b236.s232  
237 0233 v32977.b237.s233  
238 0234 v32977.b238.s234  
239 0235 v32977.b239.s235  
240 0236 v32977.b240.s236  
241 0237 v32977.b241.s237  
242 0238 v32977.b242.s238  
243 0239 v32977.b243.s239  
244 0240 v32977.b244.s240  
245 0241 v32977.b245.s241  
246 0242 v32977.b246.s242  
247 0243 v32977.b247.s243  
248 0244 v32977.b248.s244  
249 0245 v32977.b249.s245  
250 0246 v32977.b250.s246  
251 0247 v32977.b251.s247  
252 0248 v32977.b252.s248  
253 0249 v32977.b253.s249  
254 0250 v32977.b254.s250  
255 0251 v32977.b255.s251  
256 0252 v32977.b256.s252  
257 0253 v32977.b257.s253  
258 0254 v32977.b258.s254  
259 0255 v32977.b259.s255  
260 0256 v32977.b260.s256  
261 0257 v32977.b261.s257  
262 0258 v32977.b262.s258  
263 0259 v32977.b263.s259  
264 0260 v32977.b264.s260  
265 0261 v32977.b265.s261  
266 0262 v32977.b266.s262  
267 0263 v32977.b267.s263  
268 0264 v32977.b268.s264  
269 0265 v32977.b269.s265  
270 0266 v32977.b270.s266  
271 0267 v32977.b271.s267  
272 0268 v32977.b272.s268  
273 0269 v32977.b273.s269  
274 0270 v32977.b274.s270  
275 0271 v32977.b275.s271  
276 0272 v32977.b276.s272  
277 0273 v32977.b277.s273  
278 0274 v32977.b278.s274  
279 0275 v32977.b279.s275  
280 0276 v32977.b280.s276  
281 0277 v32977.b281.s277  
282 0278 v32977.b282.s278  
283 0279 v32977.b283.s279  
284 0280 v32977.b284.s280  
285 0281 v32977.b285.s281  
286 0282 v32977.b286.s282  
287 0283 v32977.b287.s283  
288 0284 v32977.b288.s284  
289 0285 v32977.b289.s285  
290 0286 v32977.b290.s286  
291 0287 v32977.b291.s287  
292 0288 v32977.b292.s288  
293 0289 v32977.b293.s289  
294 0290 v32977.b294.s290  
295 0291 v32977.b295.s291  
296 0292 v32977.b296.s292  
297 0293 v32977.b297.s293  
298 0294 v32977.b298.s294  
299 0295 v32977.b299.s295  
300 0296 v32977.b300.s296  
301 0297 v32977.b301.s297  
302 0298 v32977.b302.s298  
303 0299 v32977.b303.s299  
304 0300 v32977.b304.s300  
305 0301 v32977.b305.s301  
306 0302 v32977.b306.s302  
307 0303 v32977.b307.s303  
308 0304 v32977.b308.s304  
309 0305 v32977.b309.s305  
310 0306 v32977.b310.s306  
311 0307 v32977.b311.s307  
312 0308 v32977.b312.s308  
313 0309 v32977.b313.s309  
314 0310 v32977.b314.s310  
315 0311 v32977.b315.s311  
316 0312 v32977.b316.s312  
317 0313 v32977.b317.s313  
318 0314 v32977.b318.s314  
319 0315 v32977.b319.s315  
320 0316 v32977.b320.s316  
321 0317 v32977.b321.s317  
322 0318 v32977.b322.s318  
323 0319 v32977.b323.s319  
324 0320 v32977.b324.s320  
325 0321 v32977.b325.s321  
326 0322 v32977.b326.s322  
327 0323 v32977.b327.s323  
328 0324 v32977.b328.s324  
329 0325 v32977.b329.s325  
330 0326 v32977.b330.s326  
331 0327 v32977.b331.s327  
332 0328 v32977.b332.s328  
333 0329 v32977.b333.s329  
334 0330 v32977.b334.s330  
335 0331 v32977.b335.s331  
336 0332 v32977.b336.s332  
337 0333 v32977.b337.s333  
338 0334 v32977.b338.s334  
339 0335 v32977.b339.s335  
340 0336 v32977.b340.s336  
341 0337 v32977.b341.s337  
342 0338 v32977.b342.s338  
343 0339 v32977.b343.s339  
344 0340 v32977.b344.s340  
345 0341 v32977.b345.s341  
346 0342 v32977.b346.s342  
347 0343 v32977.b347.s343  
348 0344 v32977.b348.s344  
349 0345 v32977.b349.s345  
350 0346 v32977.b350.s346  
351 0347 v32977.b351.s347  
352 0348 v32977.b352.s348  
353 0349 v32977.b353.s349  
354 0350 v32977.b354.s350  
355 0351 v32977.b355.s351  
356 0352 v32977.b356.s352  
357 0353 v32977.b357.s353  
358 0354 v32977.b358.s354  
359 0355 v32977.b359.s355  
360 0356 v32977.b360.s356  
361 0357 v32977.b361.s357  
362 0358 v32977.b362.s358  
363 0359 v32977.b363.s359  
364 0360 v32977.b364.s360  
365 0361 v32977.b365.s361  
366 0362 v32977.b366.s362  
367 0363 v32977.b367.s363  
368 0364 v32977.b368.s364  
369 0365 v32977.b369.s365  
370 0366 v32977.b370.s366  
371 0367 v32977.b371.s367  
372 0368 v32977.b372.s368  
373 0369 v32977.b373.s369  
374 0370 v32977.b374.s370  
375 0371 v32977.b375.s371  
376 0372 v32977.b376.s372  
377 0373 v32977.b377.s373  
378 0374 v32977.b378.s374  
379 0375 v32977.b379.s375  
380 0376 v32977.b380.s376  
381 0377 v32977.b381.s377  
382 0378 v32977.b382.s378  
383 0379 v32977.b383.s379  
384 0380 v32977.b384.s380  
385 0381 v32977.b385.s381  
386 0382 v32977.b386.s382  
387 0383 v32977.b387.s383  
388 0384 v32977.b388.s384  
389 0385 v32977.b389.s385  
390 0386 v32977.b390.s386  
391 0387 v32977.b391.s387  
392 0388 v32977.b392.s388  
393 0389 v32977.b393.s389  
394 0390 v32977.b394.s390  
395 0391 v32977.b395.s391  
396 0392 v32977.b396.s392  
397 0393 v32977.b397.s393  
398 0394 v32977.b398.s394  
399 0395 v32977.b399.s395  
400 0396 v32977.b400.s396  
401 0397 v32977.b401.s397  
402 0398 v32977.b402.s398  
403 0399 v32977.b403.s399  
404 0400 v32977.b404.s400  
405 0401 v32977.b405.s401  
406 0402 v32977.b406.s402  
407 0403 v32977.b407.s403  
408 0404 v32977.b408.s404  
409 0405 v32977.b409.s405  
410 0406 v32977.b410.s406  
411 0407 v32977.b411.s407  
412 0408 v32977.b412.s408  
413 0409 v32977.b413.s409  
414 0410 v32977.b414.s410  
415 0411 v32977.b415.s411  
416 0412 v32977.b416.s412  
417 0413 v32977.b417.s413  
418 0414 v32977.b418.s414  
419 0415 v32977.b419.s415  
420 0416 v32977.b420.s416  
421 0417 v32977.b421.s417  
422 0418 v32977.b422.s418  
423 0419 v32977.b423.s419  
424 0420 v32977.b424.s420  
425 0421 v32977.b425.s421  
426 0422 v32977.b426.s422  
427 0423 v32977.b427.s423  
428 0425 v32977.b428.s425  
429 0426 v32977.b429.s426  
430 0427 v32977.b430.s427  
431 0428 v32977.b431.s428  
432 0429 v32977.b432.s429  
433 0430 v32977.b433.s430  
434 0431 v32977.b434.s431  
435 0432 v32977.b435.s432  
436 0433 v32977.b436.s433  
437 0434 v32977.b437.s434  
438 0435 v32977.b438.s435  
439 0436 v32977.b439.s436  
440 0437 v32977.b440.s437  
441 0438 v32977.b441.s438  
442 0439 v32977.b442.s439  
443 0440 v32977.b443.s440  
444 0441 v32977.b444.s441  
445 0442 v32977.b445.s442  
446 0443 v32977.b446.s443  
447 0444 v32977.b447.s444  
448 0445 v32977.b448.s445  
449 0446 v32977.b449.s446  
450 0447 v32977.b450.s447  
451 0448 v32977.b451.s448  
452 0449 v32977.b452.s449  
453 0450 v32977.b453.s450  
454 0451 v32977.b454.s451  
455 0452 v32977.b455.s452  
456 0453 v32977.b456.s453  
457 0454 v32977.b457.s454  
458 0455 v32977.b458.s455  
459 0456 v32977.b459.s456  
460 0457 v32977.b460.s457  
461 0458 v32977.b461.s458  
462 0459 v32977.b462.s459  
463 0460 v32977.b463.s460  
464 0461 v32977.b464.s461  
465 0462 v32977.b465.s462  
466 0463 v32977.b466.s463  
467 0464 v32977.b467.s464  
468 0465 v32977.b468.s465  
469 0466 v32977.b469.s466  
470 0467 v32977.b470.s467  
471 0468 v32977.b471.s468  
472 0469 v32977.b472.s469  
473 0470 v32977.b473.s470  
474 0471 v32977.b474.s471  
475 0472 v32977.b475.s472  
476 0473 v32977.b476.s473  
477 0474 v32977.b477.s474  
478 0475 v32977.b478.s475  
479 0476 v32977.b479.s476  
480 0477 v32977.b480.s477  
481 0478 v32977.b481.s478  
482 0479 v32977.b482.s479  
483 0480 v32977.b483.s480  
484 0481 v32977.b484.s481  
485 0482 v32977.b485.s482  
486 0483 v32977.b486.s483  
487 0484 v32977.b487.s484  
488 0485 v32977.b488.s485  
489 0486 v32977.b489.s486  
490 0487 v32977.b490.s487  
491 0488 v32977.b491.s488  
492 0489 v32977.b492.s489  
493 0490 v32977.b493.s490  
494 0491 v32977.b494.s491  
495 0492 v32977.b495.s492  
496 0493 v32977.b496.s493  
497 0494 v32977.b497.s494  
498 0495 v32977.b498.s495  
499 0496 v32977.b499.s496  
500 0497 v32977.b500.s497  
501 0498 v32977.b501.s498  
502 0499 v32977.b502.s499  
503 0500 v32977.b503.s500  
504 0501 v32977.b504.s501  
505 0502 v32977.b505.s502  
506 0503 v32977.b506.s503  
507 0504 v32977.b507.s504  
508 0505 v32977.b508.s505  
509 0506 v32977.b509.s506  
510 0507 v32977.b510.s507  
511 0508 v32977.b511.s508  
512 0509 v32977.b512.s509  
513 0510 v32977.b513.s510  
514 0511 v32977.b514.s511  
515 0512 v32977.b515.s512  
516 0513 v32977.b516.s513  
517 0514 v32977.b517.s514  
518 0515 v32977.b518.s515  
519 0516 v32977.b519.s516  
520 0517 v32977.b520.s517  
521 0518 v32977.b521.s518  
522 0519 v32977.b522.s519  
523 0520 v32977.b523.s520  
524 0521 v32977.b524.s521  
525 0522 v32977.b525.s522  
526 0523 v32977.b526.s523  
527 0524 v32977.b527.s524  
528 0525 v32977.b528.s525  
529 0526 v32977.b529.s526  
530 0527 v32977.b530.s527  
531 0528 v32977.b531.s528  
532 0529 v32977.b532.s529  
533 0530 v32977.b533.s530  
534 0531 v32977.b534.s531  
535 0532 v32977.b535.s532  
536 0533 v32977.b536.s533  
537 0534 v32977.b537.s534  
538 0535 v32977.b538.s535  
539 0536 v32977.b539.s536  
540 0537 v32977.b540.s537  
541 0538 v32977.b541.s538  
542 0539 v32977.b542.s539  
543 0540 v32977.b543.s540  
544 0541 v32977.b544.s541  
545 0542 v32977.b545.s542  
546 0543 v32977.b546.s543  
547 0544 v32977.b547.s544  
548 0545 v32977.b548.s545  
549 0546 v32977.b549.s546  
550 0547 v32977.b550.s547  
551 0548 v32977.b551.s548  
552 0549 v32977.b552.s549  
553 0550 v32977.b553.s550  
554 0551 v32977.b554.s551  
555 0552 v32977.b555.s552  
556 0553 v32977.b556.s553  
557 0554 v32977.b557.s554  
558 0555 v32977.b558.s555  
559 0556 v32977.b559.s556  
560 0557 v32977.b560.s557  
561 0558 v32977.b561.s558  
562 0559 v32977.b562.s559  
563 0560 v32977.b563.s560  
564 0561 v32977.b564.s561  
565 0562 v32977.b565.s562  
566 0563 v32977.b566.s563  
567 0564 v32977.b567.s564  
568 0565 v32977.b568.s565  
569 0566 v32977.b569.s566  
570 0567 v32977.b570.s567  
571 0568 v32977.b571.s568  
572 0569 v32977.b572.s569  
573 0570 v32977.b573.s570  
574 0571 v32977.b574.s571  
575 0572 v32977.b575.s572  
576 0573 v32977.b576.s573  
577 0574 v32977.b577.s574  
578 0575 v32977.b578.s575  
579 0576 v32977.b579.s576  
580 0577 v32977.b580.s577  
581 0578 v32977.b581.s578  
582 0579 v32977.b582.s579  
583 0580 v32977.b583.s580  
584 0581 v32977.b584.s581  
585 0582 v32977.b585.s582  
586 0583 v32977.b586.s583  
587 0584 v32977.b587.s584  
588 0585 v32977.b588.s585  
589 0586 v32977.b589.s586  
590 0587 v32977.b590.s587  
591 0588 v32977.b591.s588  
592 0589 v32977.b592.s589  
593 0590 v32977.b593.s590  
594 0591 v32977.b594.s591  
595 0592 v32977.b595.s592  
596 0593 v32977.b596.s593  
597 0594 v32977.b597.s594  
598 0000 v32977.b598  
599 0000 v32977.b599  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet