Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:1 (1861-1865) (AID: v32979 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:1 
AIDv32979 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1861-1865
InformationHäri även födelse och dopbok 1883, nr 45-144.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32979.b1  
2 0000 v32979.b2  
3 0000 v32979.b3  
4 0000 v32979.b4  
5 0001 v32979.b5.s1  
6 0002 v32979.b6.s2  
7 0003 v32979.b7.s3  
8 0004 v32979.b8.s4  
9 0005 v32979.b9.s5  
10 0006 v32979.b10.s6  
11 0007 v32979.b11.s7  
12 0008 v32979.b12.s8  
13 0009 v32979.b13.s9  
14 0010 v32979.b14.s10  
15 0011 v32979.b15.s11  
16 0012 v32979.b16.s12  
17 0013 v32979.b17.s13  
18 0014 v32979.b18.s14  
19 0015 v32979.b19.s15  
20 0016 v32979.b20.s16  
21 0017 v32979.b21.s17  
22 0018 v32979.b22.s18  
23 0019 v32979.b23.s19  
24 0020 v32979.b24.s20  
25 0021 v32979.b25.s21  
26 0022 v32979.b26.s22  
27 0023 v32979.b27.s23  
28 0024 v32979.b28.s24  
29 0025 v32979.b29.s25  
30 0026 v32979.b30.s26  
31 0027 v32979.b31.s27  
32 0028 v32979.b32.s28  
33 0029 v32979.b33.s29  
34 0030 v32979.b34.s30  
35 0031 v32979.b35.s31  
36 0032 v32979.b36.s32  
37 0033 v32979.b37.s33  
38 0034 v32979.b38.s34  
39 0035 v32979.b39.s35  
40 0036 v32979.b40.s36  
41 0037 v32979.b41.s37  
42 0038 v32979.b42.s38  
43 0039 v32979.b43.s39  
44 0040 v32979.b44.s40  
45 0041 v32979.b45.s41  
46 0042 v32979.b46.s42  
47 0043 v32979.b47.s43  
48 0044 v32979.b48.s44  
49 0045 v32979.b49.s45  
50 0046 v32979.b50.s46  
51 0047 v32979.b51.s47  
52 0048 v32979.b52.s48  
53 0049 v32979.b53.s49  
54 0050 v32979.b54.s50  
55 0051 v32979.b55.s51  
56 0052 v32979.b56.s52  
57 0053 v32979.b57.s53  
58 0054 v32979.b58.s54  
59 0055 v32979.b59.s55  
60 0058 v32979.b60.s58  
61 0059 v32979.b61.s59  
62 0060 v32979.b62.s60  
63 0061 v32979.b63.s61  
64 0062 v32979.b64.s62  
65 0063 v32979.b65.s63  
66 0064 v32979.b66.s64  
67 0065 v32979.b67.s65  
68 0066 v32979.b68.s66  
69 0067 v32979.b69.s67  
70 0068 v32979.b70.s68  
71 0069 v32979.b71.s69  
72 0070 v32979.b72.s70  
73 0071 v32979.b73.s71  
74 0072 v32979.b74.s72  
75 0073 v32979.b75.s73  
76 0074 v32979.b76.s74  
77 0075 v32979.b77.s75  
78 0076 v32979.b78.s76  
79 0077 v32979.b79.s77  
80 0078 v32979.b80.s78  
81 0079 v32979.b81.s79  
82 0080 v32979.b82.s80  
83 0081 v32979.b83.s81  
84 0082 v32979.b84.s82  
85 0083 v32979.b85.s83  
86 0084 v32979.b86.s84  
87 0086 v32979.b87.s86  
88 0087 v32979.b88.s87  
89 0088 v32979.b89.s88  
90 0089 v32979.b90.s89  
91 0090 v32979.b91.s90  
92 0091 v32979.b92.s91  
93 0092 v32979.b93.s92  
94 0093 v32979.b94.s93  
95 0094 v32979.b95.s94  
96 0095 v32979.b96.s95  
97 0096 v32979.b97.s96  
98 0097 v32979.b98.s97  
99 0098 v32979.b99.s98  
100 0099 v32979.b100.s99  
101 0100 v32979.b101.s100  
102 0101 v32979.b102.s101  
103 0102 v32979.b103.s102  
104 0103 v32979.b104.s103  
105 0104 v32979.b105.s104  
106 0105 v32979.b106.s105  
107 0106 v32979.b107.s106  
108 0107 v32979.b108.s107  
109 0108 v32979.b109.s108  
110 0109 v32979.b110.s109  
111 0110 v32979.b111.s110  
112 0111 v32979.b112.s111  
113 0112 v32979.b113.s112  
114 0113 v32979.b114.s113  
115 0114 v32979.b115.s114  
116 0115 v32979.b116.s115  
117 0116 v32979.b117.s116  
118 0117 v32979.b118.s117  
119 0118 v32979.b119.s118  
120 0119 v32979.b120.s119  
121 0120 v32979.b121.s120  
122 0121 v32979.b122.s121  
123 0122 v32979.b123.s122  
124 0123 v32979.b124.s123  
125 0124 v32979.b125.s124  
126 0125 v32979.b126.s125  
127 0126 v32979.b127.s126  
128 0127 v32979.b128.s127  
129 0128 v32979.b129.s128  
130 0129 v32979.b130.s129  
131 0130 v32979.b131.s130  
132 0131 v32979.b132.s131  
133 0132 v32979.b133.s132  
134 0133 v32979.b134.s133  
135 0134 v32979.b135.s134  
136 0135 v32979.b136.s135  
137 0136 v32979.b137.s136  
138 0137 v32979.b138.s137  
139 0138 v32979.b139.s138  
140 0139 v32979.b140.s139  
141 0140 v32979.b141.s140  
142 0141 v32979.b142.s141  
143 0142 v32979.b143.s142  
144 0143 v32979.b144.s143  
145 0144 v32979.b145.s144  
146 0145 v32979.b146.s145  
147 0146 v32979.b147.s146  
148 0147 v32979.b148.s147  
149 0148 v32979.b149.s148  
150 0149 v32979.b150.s149  
151 0150 v32979.b151.s150  
152 0151 v32979.b152.s151  
153 0152 v32979.b153.s152  
154 0153 v32979.b154.s153  
155 0154 v32979.b155.s154  
156 0155 v32979.b156.s155  
157 0156 v32979.b157.s156  
158 0157 v32979.b158.s157  
159 0158 v32979.b159.s158  
160 0159 v32979.b160.s159  
161 0160 v32979.b161.s160  
162 0161 v32979.b162.s161  
163 0162 v32979.b163.s162  
164 0163 v32979.b164.s163  
165 0164 v32979.b165.s164  
166 0165 v32979.b166.s165  
167 0166 v32979.b167.s166  
168 0167 v32979.b168.s167  
169 0168 v32979.b169.s168  
170 0169 v32979.b170.s169  
171 0170 v32979.b171.s170  
172 0171 v32979.b172.s171  
173 0172 v32979.b173.s172  
174 0173 v32979.b174.s173  
175 0174 v32979.b175.s174  
176 0175 v32979.b176.s175  
177 0176 v32979.b177.s176  
178 0177 v32979.b178.s177  
179 0178 v32979.b179.s178  
180 0179 v32979.b180.s179  
181 0180 v32979.b181.s180  
182 0181 v32979.b182.s181  
183 0182 v32979.b183.s182  
184 0183 v32979.b184.s183  
185 0184 v32979.b185.s184  
186 0185 v32979.b186.s185  
187 0186 v32979.b187.s186  
188 0187 v32979.b188.s187  
189 0188 v32979.b189.s188  
190 0189 v32979.b190.s189  
191 0190 v32979.b191.s190  
192 0191 v32979.b192.s191  
193 0192 v32979.b193.s192  
194 0193 v32979.b194.s193  
195 0194 v32979.b195.s194  
196 0195 v32979.b196.s195  
197 0196 v32979.b197.s196  
198 0197 v32979.b198.s197  
199 0198 v32979.b199.s198  
200 0199 v32979.b200.s199  
201 0200 v32979.b201.s200  
202 0201 v32979.b202.s201  
203 0202 v32979.b203.s202  
204 0203 v32979.b204.s203  
205 0000 v32979.b205  
206 0000 v32979.b206  
207 0000 v32979.b207  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet