Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:2 (1866-1875) (AID: v32980 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:2 
AIDv32980 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1866-1875
InformationHäri även nr 359-457 av födelse- och dopboken 1882 samt nr 1-44 av d:o 1883.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32980.b1  
2 0000 v32980.b2  
3 0000 v32980.b3  
4 0000 v32980.b4  
5 0000 v32980.b5  
6 0000 v32980.b6  
7 0001 v32980.b7.s1  
8 0002 v32980.b8.s2  
9 0003 v32980.b9.s3  
10 0004 v32980.b10.s4  
11 0005 v32980.b11.s5  
12 0006 v32980.b12.s6  
13 0007 v32980.b13.s7  
14 0008 v32980.b14.s8  
15 0009 v32980.b15.s9  
16 0010 v32980.b16.s10  
17 0011 v32980.b17.s11  
18 0012 v32980.b18.s12  
19 0013 v32980.b19.s13  
20 0014 v32980.b20.s14  
21 0015 v32980.b21.s15  
22 0016 v32980.b22.s16  
23 0017 v32980.b23.s17  
24 0018 v32980.b24.s18  
25 0019 v32980.b25.s19  
26 0020 v32980.b26.s20  
27 0021 v32980.b27.s21  
28 0022 v32980.b28.s22  
29 0023 v32980.b29.s23  
30 0024 v32980.b30.s24  
31 0025 v32980.b31.s25  
32 0026 v32980.b32.s26  
33 0027 v32980.b33.s27  
34 0028 v32980.b34.s28  
35 0029 v32980.b35.s29  
36 0030 v32980.b36.s30  
37 0031 v32980.b37.s31  
38 0032 v32980.b38.s32  
39 0033 v32980.b39.s33  
40 0034 v32980.b40.s34  
41 0035 v32980.b41.s35  
42 0036 v32980.b42.s36  
43 0037 v32980.b43.s37  
44 0038 v32980.b44.s38  
45 0039 v32980.b45.s39  
46 0040 v32980.b46.s40  
47 0041 v32980.b47.s41  
48 0042 v32980.b48.s42  
49 0043 v32980.b49.s43  
50 0044 v32980.b50.s44  
51 0045 v32980.b51.s45  
52 0046 v32980.b52.s46  
53 0047 v32980.b53.s47  
54 0048 v32980.b54.s48  
55 0049 v32980.b55.s49  
56 0050 v32980.b56.s50  
57 0051 v32980.b57.s51  
58 0052 v32980.b58.s52  
59 0053 v32980.b59.s53  
60 0054 v32980.b60.s54  
61 0055 v32980.b61.s55  
62 0056 v32980.b62.s56  
63 0057 v32980.b63.s57  
64 0058 v32980.b64.s58  
65 0059 v32980.b65.s59  
66 0060 v32980.b66.s60  
67 0061 v32980.b67.s61  
68 0062 v32980.b68.s62  
69 0063 v32980.b69.s63  
70 0064 v32980.b70.s64  
71 0065 v32980.b71.s65  
72 0066 v32980.b72.s66  
73 0067 v32980.b73.s67  
74 0068 v32980.b74.s68  
75 0069 v32980.b75.s69  
76 0070 v32980.b76.s70  
77 0071 v32980.b77.s71  
78 0072 v32980.b78.s72  
79 0073 v32980.b79.s73  
80 0074 v32980.b80.s74  
81 0075 v32980.b81.s75  
82 0076 v32980.b82.s76  
83 0077 v32980.b83.s77  
84 0078 v32980.b84.s78  
85 0079 v32980.b85.s79  
86 0080 v32980.b86.s80  
87 0081 v32980.b87.s81  
88 0082 v32980.b88.s82  
89 0083 v32980.b89.s83  
90 0084 v32980.b90.s84  
91 0085 v32980.b91.s85  
92 0086 v32980.b92.s86  
93 0087 v32980.b93.s87  
94 0088 v32980.b94.s88  
95 0089 v32980.b95.s89  
96 0090 v32980.b96.s90  
97 0091 v32980.b97.s91  
98 0092 v32980.b98.s92  
99 0093 v32980.b99.s93  
100 0094 v32980.b100.s94  
101 0095 v32980.b101.s95  
102 0096 v32980.b102.s96  
103 0097 v32980.b103.s97  
104 0098 v32980.b104.s98  
105 0099 v32980.b105.s99  
106 0100 v32980.b106.s100  
107 0101 v32980.b107.s101  
108 0102 v32980.b108.s102  
109 0103 v32980.b109.s103  
110 0104 v32980.b110.s104  
111 0105 v32980.b111.s105  
112 0106 v32980.b112.s106  
113 0107 v32980.b113.s107  
114 0108 v32980.b114.s108  
115 0109 v32980.b115.s109  
116 0110 v32980.b116.s110  
117 0111 v32980.b117.s111  
118 0112 v32980.b118.s112  
119 0113 v32980.b119.s113  
120 0114 v32980.b120.s114  
121 0115 v32980.b121.s115  
122 0116 v32980.b122.s116  
123 0117 v32980.b123.s117  
124 0118 v32980.b124.s118  
125 0119 v32980.b125.s119  
126 0120 v32980.b126.s120  
127 0121 v32980.b127.s121  
128 0122 v32980.b128.s122  
129 0123 v32980.b129.s123  
130 0124 v32980.b130.s124  
131 0125 v32980.b131.s125  
132 0126 v32980.b132.s126  
133 0127 v32980.b133.s127  
134 0128 v32980.b134.s128  
135 0129 v32980.b135.s129  
136 0130 v32980.b136.s130  
137 0131 v32980.b137.s131  
138 0132 v32980.b138.s132  
139 0133 v32980.b139.s133  
140 0134 v32980.b140.s134  
141 0135 v32980.b141.s135  
142 0136 v32980.b142.s136  
143 0137 v32980.b143.s137  
144 0138 v32980.b144.s138  
145 0139 v32980.b145.s139  
146 0140 v32980.b146.s140  
147 0141 v32980.b147.s141  
148 0142 v32980.b148.s142  
149 0143 v32980.b149.s143  
150 0144 v32980.b150.s144  
151 0145 v32980.b151.s145  
152 0146 v32980.b152.s146  
153 0147 v32980.b153.s147  
154 0148 v32980.b154.s148  
155 0149 v32980.b155.s149  
156 0150 v32980.b156.s150  
157 0151 v32980.b157.s151  
158 0152 v32980.b158.s152  
159 0153 v32980.b159.s153  
160 0154 v32980.b160.s154  
161 0155 v32980.b161.s155  
162 0156 v32980.b162.s156  
163 0157 v32980.b163.s157  
164 0158 v32980.b164.s158  
165 0159 v32980.b165.s159  
166 0160 v32980.b166.s160  
167 0161 v32980.b167.s161  
168 0162 v32980.b168.s162  
169 0163 v32980.b169.s163  
170 0164 v32980.b170.s164  
171 0165 v32980.b171.s165  
172 0166 v32980.b172.s166  
173 0167 v32980.b173.s167  
174 0168 v32980.b174.s168  
175 0169 v32980.b175.s169  
176 0170 v32980.b176.s170  
177 0171 v32980.b177.s171  
178 0172 v32980.b178.s172  
179 0173 v32980.b179.s173  
180 0174 v32980.b180.s174  
181 0175 v32980.b181.s175  
182 0176 v32980.b182.s176  
183 0177 v32980.b183.s177  
184 0178 v32980.b184.s178  
185 0179 v32980.b185.s179  
186 0180 v32980.b186.s180  
187 0181 v32980.b187.s181  
188 0182 v32980.b188.s182  
189 0183 v32980.b189.s183  
190 0184 v32980.b190.s184  
191 0185 v32980.b191.s185  
192 0186 v32980.b192.s186  
193 0187 v32980.b193.s187  
194 0188 v32980.b194.s188  
195 0189 v32980.b195.s189  
196 0190 v32980.b196.s190  
197 0191 v32980.b197.s191  
198 0192 v32980.b198.s192  
199 0193 v32980.b199.s193  
200 0194 v32980.b200.s194  
201 0195 v32980.b201.s195  
202 0196 v32980.b202.s196  
203 0197 v32980.b203.s197  
204 0198 v32980.b204.s198  
205 0199 v32980.b205.s199  
206 0200 v32980.b206.s200  
207 0201 v32980.b207.s201  
208 0202 v32980.b208.s202  
209 0203 v32980.b209.s203  
210 0204 v32980.b210.s204  
211 0205 v32980.b211.s205  
212 0206 v32980.b212.s206  
213 0207 v32980.b213.s207  
214 0208 v32980.b214.s208  
215 0209 v32980.b215.s209  
216 0210 v32980.b216.s210  
217 0211 v32980.b217.s211  
218 0212 v32980.b218.s212  
219 0213 v32980.b219.s213  
220 0214 v32980.b220.s214  
221 0215 v32980.b221.s215  
222 0216 v32980.b222.s216  
223 0217 v32980.b223.s217  
224 0218 v32980.b224.s218  
225 0219 v32980.b225.s219  
226 0220 v32980.b226.s220  
227 0221 v32980.b227.s221  
228 0222 v32980.b228.s222  
229 0223 v32980.b229.s223  
230 0224 v32980.b230.s224  
231 0225 v32980.b231.s225  
232 0226 v32980.b232.s226  
233 0227 v32980.b233.s227  
234 0228 v32980.b234.s228  
235 0229 v32980.b235.s229  
236 0230 v32980.b236.s230  
237 0231 v32980.b237.s231  
238 0232 v32980.b238.s232  
239 0233 v32980.b239.s233  
240 0234 v32980.b240.s234  
241 0235 v32980.b241.s235  
242 0236 v32980.b242.s236  
243 0237 v32980.b243.s237  
244 0238 v32980.b244.s238  
245 0239 v32980.b245.s239  
246 0240 v32980.b246.s240  
247 0241 v32980.b247.s241  
248 0242 v32980.b248.s242  
249 0243 v32980.b249.s243  
250 0244 v32980.b250.s244  
251 0245 v32980.b251.s245  
252 0246 v32980.b252.s246  
253 0247 v32980.b253.s247  
254 0248 v32980.b254.s248  
255 0249 v32980.b255.s249  
256 0250 v32980.b256.s250  
257 0251 v32980.b257.s251  
258 0252 v32980.b258.s252  
259 0253 v32980.b259.s253  
260 0254 v32980.b260.s254  
261 0255 v32980.b261.s255  
262 0256 v32980.b262.s256  
263 0257 v32980.b263.s257  
264 0258 v32980.b264.s258  
265 0259 v32980.b265.s259  
266 0260 v32980.b266.s260  
267 0261 v32980.b267.s261  
268 0262 v32980.b268.s262  
269 0263 v32980.b269.s263  
270 0264 v32980.b270.s264  
271 0265 v32980.b271.s265  
272 0266 v32980.b272.s266  
273 0267 v32980.b273.s267  
274 0268 v32980.b274.s268  
275 0269 v32980.b275.s269  
276 0270 v32980.b276.s270  
277 0271 v32980.b277.s271  
278 0272 v32980.b278.s272  
279 0273 v32980.b279.s273  
280 0274 v32980.b280.s274  
281 0275 v32980.b281.s275  
282 0276 v32980.b282.s276  
283 0277 v32980.b283.s277  
284 0278 v32980.b284.s278  
285 0279 v32980.b285.s279  
286 0280 v32980.b286.s280  
287 0281 v32980.b287.s281  
288 0282 v32980.b288.s282  
289 0283 v32980.b289.s283  
290 0284 v32980.b290.s284  
291 0285 v32980.b291.s285  
292 0286 v32980.b292.s286  
293 0287 v32980.b293.s287  
294 0288 v32980.b294.s288  
295 0289 v32980.b295.s289  
296 0290 v32980.b296.s290  
297 0291 v32980.b297.s291  
298 0292 v32980.b298.s292  
299 0293 v32980.b299.s293  
300 0294 v32980.b300.s294  
301 0295 v32980.b301.s295  
302 0296 v32980.b302.s296  
303 0297 v32980.b303.s297  
304 0298 v32980.b304.s298  
305 0299 v32980.b305.s299  
306 0300 v32980.b306.s300  
307 0301 v32980.b307.s301  
308 0302 v32980.b308.s302  
309 0303 v32980.b309.s303  
310 0304 v32980.b310.s304  
311 0305 v32980.b311.s305  
312 0306 v32980.b312.s306  
313 0307 v32980.b313.s307  
314 0308 v32980.b314.s308  
315 0309 v32980.b315.s309  
316 0310 v32980.b316.s310  
317 0311 v32980.b317.s311  
318 0312 v32980.b318.s312  
319 0313 v32980.b319.s313  
320 0314 v32980.b320.s314  
321 0315 v32980.b321.s315  
322 0316 v32980.b322.s316  
323 0317 v32980.b323.s317  
324 0318 v32980.b324.s318  
325 0319 v32980.b325.s319  
326 0320 v32980.b326.s320  
327 0321 v32980.b327.s321  
328 0322 v32980.b328.s322  
329 0323 v32980.b329.s323  
330 0324 v32980.b330.s324  
331 0325 v32980.b331.s325  
332 0326 v32980.b332.s326  
333 0327 v32980.b333.s327  
334 0328 v32980.b334.s328  
335 0329 v32980.b335.s329  
336 0330 v32980.b336.s330  
337 0331 v32980.b337.s331  
338 0332 v32980.b338.s332  
339 0333 v32980.b339.s333  
340 0334 v32980.b340.s334  
341 0335 v32980.b341.s335  
342 0336 v32980.b342.s336  
343 0337 v32980.b343.s337  
344 0338 v32980.b344.s338  
345 0339 v32980.b345.s339  
346 0340 v32980.b346.s340  
347 0341 v32980.b347.s341  
348 0342 v32980.b348.s342  
349 0343 v32980.b349.s343  
350 0344 v32980.b350.s344  
351 0345 v32980.b351.s345  
352 0346 v32980.b352.s346  
353 0347 v32980.b353.s347  
354 0348 v32980.b354.s348  
355 0349 v32980.b355.s349  
356 0350 v32980.b356.s350  
357 0351 v32980.b357.s351  
358 0352 v32980.b358.s352  
359 0353 v32980.b359.s353  
360 0354 v32980.b360.s354  
361 0355 v32980.b361.s355  
362 0356 v32980.b362.s356  
363 0357 v32980.b363.s357  
364 0358 v32980.b364.s358  
365 0359 v32980.b365.s359  
366 0360 v32980.b366.s360  
367 0361 v32980.b367.s361  
368 0362 v32980.b368.s362  
369 0363 v32980.b369.s363  
370 0364 v32980.b370.s364  
371 0365 v32980.b371.s365  
372 0366 v32980.b372.s366  
373 0367 v32980.b373.s367  
374 0368 v32980.b374.s368  
375 0369 v32980.b375.s369  
376 0370 v32980.b376.s370  
377 0371 v32980.b377.s371  
378 0372 v32980.b378.s372  
379 0373 v32980.b379.s373  
380 0374 v32980.b380.s374  
381 0375 v32980.b381.s375  
382 0376 v32980.b382.s376  
383 0377 v32980.b383.s377  
384 0378 v32980.b384.s378  
385 0379 v32980.b385.s379  
386 0380 v32980.b386.s380  
387 0381 v32980.b387.s381  
388 0382 v32980.b388.s382  
389 0383 v32980.b389.s383  
390 0384 v32980.b390.s384  
391 0385 v32980.b391.s385  
392 0386 v32980.b392.s386  
393 0387 v32980.b393.s387  
394 0388 v32980.b394.s388  
395 0389 v32980.b395.s389  
396 0390 v32980.b396.s390  
397 0391 v32980.b397.s391  
398 0392 v32980.b398.s392  
399 0393 v32980.b399.s393  
400 0394 v32980.b400.s394  
401 0395 v32980.b401.s395  
402 0396 v32980.b402.s396  
403 0397 v32980.b403.s397  
404 0398 v32980.b404.s398  
405 0399 v32980.b405.s399  
406 0400 v32980.b406.s400  
407 0401 v32980.b407.s401  
408 0402 v32980.b408.s402  
409 0403 v32980.b409.s403  
410 0404 v32980.b410.s404  
411 0405 v32980.b411.s405  
412 0406 v32980.b412.s406  
413 0407 v32980.b413.s407  
414 0408 v32980.b414.s408  
415 0409 v32980.b415.s409  
416 0410 v32980.b416.s410  
417 0411 v32980.b417.s411  
418 0412 v32980.b418.s412  
419 0413 v32980.b419.s413  
420 0414 v32980.b420.s414  
421 0415 v32980.b421.s415  
422 0416 v32980.b422.s416  
423 0417 v32980.b423.s417  
424 0418 v32980.b424.s418  
425 0419 v32980.b425.s419  
426 0420 v32980.b426.s420  
427 0421 v32980.b427.s421  
428 0422 v32980.b428.s422  
429 0423 v32980.b429.s423  
430 0424 v32980.b430.s424  
431 0425 v32980.b431.s425  
432 0426 v32980.b432.s426  
433 0427 v32980.b433.s427  
434 0428 v32980.b434.s428  
435 0429 v32980.b435.s429  
436 0430 v32980.b436.s430  
437 0431 v32980.b437.s431  
438 0432 v32980.b438.s432  
439 0433 v32980.b439.s433  
440 0434 v32980.b440.s434  
441 0435 v32980.b441.s435  
442 0436 v32980.b442.s436  
443 0437 v32980.b443.s437  
444 0438 v32980.b444.s438  
445 0439 v32980.b445.s439  
446 0440 v32980.b446.s440  
447 0441 v32980.b447.s441  
448 0442 v32980.b448.s442  
449 0443 v32980.b449.s443  
450 0444 v32980.b450.s444  
451 0445 v32980.b451.s445  
452 0446 v32980.b452.s446  
453 0447 v32980.b453.s447  
454 0448 v32980.b454.s448  
455 0449 v32980.b455.s449  
456 0450 v32980.b456.s450  
457 0451 v32980.b457.s451  
458 0452 v32980.b458.s452  
459 0453 v32980.b459.s453  
460 0454 v32980.b460.s454  
461 0455 v32980.b461.s455  
462 0456 v32980.b462.s456  
463 0457 v32980.b463.s457  
464 0458 v32980.b464.s458  
465 0459 v32980.b465.s459  
466 0460 v32980.b466.s460  
467 0461 v32980.b467.s461  
468 0462 v32980.b468.s462  
469 0463 v32980.b469.s463  
470 0464 v32980.b470.s464  
471 0465 v32980.b471.s465  
472 0466 v32980.b472.s466  
473 0467 v32980.b473.s467  
474 0468 v32980.b474.s468  
475 0469 v32980.b475.s469  
476 0470 v32980.b476.s470  
477 0471 v32980.b477.s471  
478 0472 v32980.b478.s472  
479 0473 v32980.b479.s473  
480 0474 v32980.b480.s474  
481 0475 v32980.b481.s475  
482 0476 v32980.b482.s476  
483 0477 v32980.b483.s477  
484 0478 v32980.b484.s478  
485 0479 v32980.b485.s479  
486 0480 v32980.b486.s480  
487 0481 v32980.b487.s481  
488 0000 v32980.b488  
489 0000 v32980.b489  
490 0000 v32980.b490  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet