Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:3 (1876-1882) (AID: v32981 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:3 
AIDv32981 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1876-1882
InformationFinnes 1876-1882 14/11. Nr 1-358 år 1882.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32981.b1  
2 0000 v32981.b2  
3 0000 v32981.b3  
4 0000 v32981.b4  
5 0000 v32981.b5  
6 0001 v32981.b6.s1  
7 0002 v32981.b7.s2  
8 0003 v32981.b8.s3  
9 0004 v32981.b9.s4  
10 0005 v32981.b10.s5  
11 0006 v32981.b11.s6  
12 0007 v32981.b12.s7  
13 0008 v32981.b13.s8  
14 0009 v32981.b14.s9  
15 0010 v32981.b15.s10  
16 0011 v32981.b16.s11  
17 0012 v32981.b17.s12  
18 0013 v32981.b18.s13  
19 0014 v32981.b19.s14  
20 0015 v32981.b20.s15  
21 0016 v32981.b21.s16  
22 0017 v32981.b22.s17  
23 0018 v32981.b23.s18  
24 0019 v32981.b24.s19  
25 0020 v32981.b25.s20  
26 0021 v32981.b26.s21  
27 0022 v32981.b27.s22  
28 0023 v32981.b28.s23  
29 0024 v32981.b29.s24  
30 0025 v32981.b30.s25  
31 0026 v32981.b31.s26  
32 0027 v32981.b32.s27  
33 0028 v32981.b33.s28  
34 0029 v32981.b34.s29  
35 0030 v32981.b35.s30  
36 0031 v32981.b36.s31  
37 0032 v32981.b37.s32  
38 0033 v32981.b38.s33  
39 0034 v32981.b39.s34  
40 0035 v32981.b40.s35  
41 0036 v32981.b41.s36  
42 0037 v32981.b42.s37  
43 0038 v32981.b43.s38  
44 0039 v32981.b44.s39  
45 0040 v32981.b45.s40  
46 0041 v32981.b46.s41  
47 0042 v32981.b47.s42  
48 0043 v32981.b48.s43  
49 0044 v32981.b49.s44  
50 0045 v32981.b50.s45  
51 0046 v32981.b51.s46  
52 0047 v32981.b52.s47  
53 0048 v32981.b53.s48  
54 0049 v32981.b54.s49  
55 0050 v32981.b55.s50  
56 0051 v32981.b56.s51  
57 0052 v32981.b57.s52  
58 0053 v32981.b58.s53  
59 0054 v32981.b59.s54  
60 0055 v32981.b60.s55  
61 0056 v32981.b61.s56  
62 0057 v32981.b62.s57  
63 0058 v32981.b63.s58  
64 0059 v32981.b64.s59  
65 0060 v32981.b65.s60  
66 0061 v32981.b66.s61  
67 0062 v32981.b67.s62  
68 0063 v32981.b68.s63  
69 0064 v32981.b69.s64  
70 0065 v32981.b70.s65  
71 0066 v32981.b71.s66  
72 0067 v32981.b72.s67  
73 0068 v32981.b73.s68  
74 0069 v32981.b74.s69  
75 0070 v32981.b75.s70  
76 0071 v32981.b76.s71  
77 0072 v32981.b77.s72  
78 0073 v32981.b78.s73  
79 0074 v32981.b79.s74  
80 0075 v32981.b80.s75  
81 0076 v32981.b81.s76  
82 0077 v32981.b82.s77  
83 0078 v32981.b83.s78  
84 0079 v32981.b84.s79  
85 0080 v32981.b85.s80  
86 0081 v32981.b86.s81  
87 0082 v32981.b87.s82  
88 0083 v32981.b88.s83  
89 0084 v32981.b89.s84  
90 0085 v32981.b90.s85  
91 0086 v32981.b91.s86  
92 0087 v32981.b92.s87  
93 0088 v32981.b93.s88  
94 0089 v32981.b94.s89  
95 0090 v32981.b95.s90  
96 0091 v32981.b96.s91  
97 0092 v32981.b97.s92  
98 0093 v32981.b98.s93  
99 0094 v32981.b99.s94  
100 0095 v32981.b100.s95  
101 0096 v32981.b101.s96  
102 0097 v32981.b102.s97  
103 0098 v32981.b103.s98  
104 0099 v32981.b104.s99  
105 0100 v32981.b105.s100  
106 0101 v32981.b106.s101  
107 0102 v32981.b107.s102  
108 0103 v32981.b108.s103  
109 0104 v32981.b109.s104  
110 0105 v32981.b110.s105  
111 0106 v32981.b111.s106  
112 0107 v32981.b112.s107  
113 0108 v32981.b113.s108  
114 0109 v32981.b114.s109  
115 0110 v32981.b115.s110  
116 0111 v32981.b116.s111  
117 0112 v32981.b117.s112  
118 0113 v32981.b118.s113  
119 0114 v32981.b119.s114  
120 0115 v32981.b120.s115  
121 0116 v32981.b121.s116  
122 0117 v32981.b122.s117  
123 0118 v32981.b123.s118  
124 0119 v32981.b124.s119  
125 0120 v32981.b125.s120  
126 0121 v32981.b126.s121  
127 0122 v32981.b127.s122  
128 0123 v32981.b128.s123  
129 0124 v32981.b129.s124  
130 0125 v32981.b130.s125  
131 0126 v32981.b131.s126  
132 0127 v32981.b132.s127  
133 0128 v32981.b133.s128  
134 0129 v32981.b134.s129  
135 0130 v32981.b135.s130  
136 0131 v32981.b136.s131  
137 0132 v32981.b137.s132  
138 0133 v32981.b138.s133  
139 0134 v32981.b139.s134  
140 0135 v32981.b140.s135  
141 0136 v32981.b141.s136  
142 0137 v32981.b142.s137  
143 0138 v32981.b143.s138  
144 0139 v32981.b144.s139  
145 0140 v32981.b145.s140  
146 0141 v32981.b146.s141  
147 0142 v32981.b147.s142  
148 0143 v32981.b148.s143  
149 0144 v32981.b149.s144  
150 0145 v32981.b150.s145  
151 0146 v32981.b151.s146  
152 0147 v32981.b152.s147  
153 0148 v32981.b153.s148  
154 0149 v32981.b154.s149  
155 0150 v32981.b155.s150  
156 0151 v32981.b156.s151  
157 0152 v32981.b157.s152  
158 0153 v32981.b158.s153  
159 0154 v32981.b159.s154  
160 0155 v32981.b160.s155  
161 0156 v32981.b161.s156  
162 0157 v32981.b162.s157  
163 0158 v32981.b163.s158  
164 0159 v32981.b164.s159  
165 0160 v32981.b165.s160  
166 0161 v32981.b166.s161  
167 0162 v32981.b167.s162  
168 0163 v32981.b168.s163  
169 0164 v32981.b169.s164  
170 0165 v32981.b170.s165  
171 0166 v32981.b171.s166  
172 0167 v32981.b172.s167  
173 0168 v32981.b173.s168  
174 0169 v32981.b174.s169  
175 0170 v32981.b175.s170  
176 0171 v32981.b176.s171  
177 0172 v32981.b177.s172  
178 0173 v32981.b178.s173  
179 0174 v32981.b179.s174  
180 0175 v32981.b180.s175  
181 0176 v32981.b181.s176  
182 0177 v32981.b182.s177  
183 0178 v32981.b183.s178  
184 0179 v32981.b184.s179  
185 0180 v32981.b185.s180  
186 0181 v32981.b186.s181  
187 0182 v32981.b187.s182  
188 0183 v32981.b188.s183  
189 0184 v32981.b189.s184  
190 0185 v32981.b190.s185  
191 0186 v32981.b191.s186  
192 0187 v32981.b192.s187  
193 0188 v32981.b193.s188  
194 0189 v32981.b194.s189  
195 0190 v32981.b195.s190  
196 0191 v32981.b196.s191  
197 0192 v32981.b197.s192  
198 0193 v32981.b198.s193  
199 0194 v32981.b199.s194  
200 0195 v32981.b200.s195  
201 0196 v32981.b201.s196  
202 0197 v32981.b202.s197  
203 0198 v32981.b203.s198  
204 0199 v32981.b204.s199  
205 0200 v32981.b205.s200  
206 0201 v32981.b206.s201  
207 0202 v32981.b207.s202  
208 0203 v32981.b208.s203  
209 0204 v32981.b209.s204  
210 0205 v32981.b210.s205  
211 0206 v32981.b211.s206  
212 0207 v32981.b212.s207  
213 0208 v32981.b213.s208  
214 0209 v32981.b214.s209  
215 0210 v32981.b215.s210  
216 0211 v32981.b216.s211  
217 0212 v32981.b217.s212  
218 0213 v32981.b218.s213  
219 0214 v32981.b219.s214  
220 0215 v32981.b220.s215  
221 0216 v32981.b221.s216  
222 0217 v32981.b222.s217  
223 0218 v32981.b223.s218  
224 0219 v32981.b224.s219  
225 0220 v32981.b225.s220  
226 0221 v32981.b226.s221  
227 0222 v32981.b227.s222  
228 0223 v32981.b228.s223  
229 0224 v32981.b229.s224  
230 0225 v32981.b230.s225  
231 0226 v32981.b231.s226  
232 0227 v32981.b232.s227  
233 0228 v32981.b233.s228  
234 0229 v32981.b234.s229  
235 0230 v32981.b235.s230  
236 0231 v32981.b236.s231  
237 0232 v32981.b237.s232  
238 0233 v32981.b238.s233  
239 0234 v32981.b239.s234  
240 0235 v32981.b240.s235  
241 0236 v32981.b241.s236  
242 0237 v32981.b242.s237  
243 0238 v32981.b243.s238  
244 0239 v32981.b244.s239  
245 0240 v32981.b245.s240  
246 0241 v32981.b246.s241  
247 0242 v32981.b247.s242  
248 0243 v32981.b248.s243  
249 0244 v32981.b249.s244  
250 0245 v32981.b250.s245  
251 0246 v32981.b251.s246  
252 0247 v32981.b252.s247  
253 0248 v32981.b253.s248  
254 0249 v32981.b254.s249  
255 0250 v32981.b255.s250  
256 0251 v32981.b256.s251  
257 0252 v32981.b257.s252  
258 0253 v32981.b258.s253  
259 0254 v32981.b259.s254  
260 0255 v32981.b260.s255  
261 0256 v32981.b261.s256  
262 0257 v32981.b262.s257  
263 0258 v32981.b263.s258  
264 0259 v32981.b264.s259  
265 0260 v32981.b265.s260  
266 0261 v32981.b266.s261  
267 0262 v32981.b267.s262  
268 0263 v32981.b268.s263  
269 0264 v32981.b269.s264  
270 0265 v32981.b270.s265  
271 0266 v32981.b271.s266  
272 0267 v32981.b272.s267  
273 0268 v32981.b273.s268  
274 0269 v32981.b274.s269  
275 0270 v32981.b275.s270  
276 0271 v32981.b276.s271  
277 0272 v32981.b277.s272  
278 0273 v32981.b278.s273  
279 0274 v32981.b279.s274  
280 0275 v32981.b280.s275  
281 0276 v32981.b281.s276  
282 0277 v32981.b282.s277  
283 0278 v32981.b283.s278  
284 0279 v32981.b284.s279  
285 0280 v32981.b285.s280  
286 0281 v32981.b286.s281  
287 0282 v32981.b287.s282  
288 0283 v32981.b288.s283  
289 0284 v32981.b289.s284  
290 0285 v32981.b290.s285  
291 0286 v32981.b291.s286  
292 0287 v32981.b292.s287  
293 0288 v32981.b293.s288  
294 0289 v32981.b294.s289  
295 0290 v32981.b295.s290  
296 0291 v32981.b296.s291  
297 0292 v32981.b297.s292  
298 0293 v32981.b298.s293  
299 0294 v32981.b299.s294  
300 0295 v32981.b300.s295  
301 0296 v32981.b301.s296  
302 0297 v32981.b302.s297  
303 0298 v32981.b303.s298  
304 0299 v32981.b304.s299  
305 0300 v32981.b305.s300  
306 0301 v32981.b306.s301  
307 0302 v32981.b307.s302  
308 0303 v32981.b308.s303  
309 0304 v32981.b309.s304  
310 0305 v32981.b310.s305  
311 0306 v32981.b311.s306  
312 0307 v32981.b312.s307  
313 0308 v32981.b313.s308  
314 0309 v32981.b314.s309  
315 0310 v32981.b315.s310  
316 0311 v32981.b316.s311  
317 0312 v32981.b317.s312  
318 0313 v32981.b318.s313  
319 0314 v32981.b319.s314  
320 0315 v32981.b320.s315  
321 0316 v32981.b321.s316  
322 0317 v32981.b322.s317  
323 0318 v32981.b323.s318  
324 0319 v32981.b324.s319  
325 0320 v32981.b325.s320  
326 0321 v32981.b326.s321  
327 0322 v32981.b327.s322  
328 0323 v32981.b328.s323  
329 0324 v32981.b329.s324  
330 0325 v32981.b330.s325  
331 0326 v32981.b331.s326  
332 0327 v32981.b332.s327  
333 0328 v32981.b333.s328  
334 0329 v32981.b334.s329  
335 0330 v32981.b335.s330  
336 0331 v32981.b336.s331  
337 0332 v32981.b337.s332  
338 0333 v32981.b338.s333  
339 0334 v32981.b339.s334  
340 0335 v32981.b340.s335  
341 0336 v32981.b341.s336  
342 0337 v32981.b342.s337  
343 0338 v32981.b343.s338  
344 0339 v32981.b344.s339  
345 0340 v32981.b345.s340  
346 0341 v32981.b346.s341  
347 0342 v32981.b347.s342  
348 0343 v32981.b348.s343  
349 0344 v32981.b349.s344  
350 0345 v32981.b350.s345  
351 0346 v32981.b351.s346  
352 0347 v32981.b352.s347  
353 0348 v32981.b353.s348  
354 0349 v32981.b354.s349  
355 0350 v32981.b355.s350  
356 0351 v32981.b356.s351  
357 0352 v32981.b357.s352  
358 0353 v32981.b358.s353  
359 0354 v32981.b359.s354  
360 0355 v32981.b360.s355  
361 0356 v32981.b361.s356  
362 0357 v32981.b362.s357  
363 0358 v32981.b363.s358  
364 0359 v32981.b364.s359  
365 0360 v32981.b365.s360  
366 0361 v32981.b366.s361  
367 0362 v32981.b367.s362  
368 0363 v32981.b368.s363  
369 0364 v32981.b369.s364  
370 0365 v32981.b370.s365  
371 0366 v32981.b371.s366  
372 0367 v32981.b372.s367  
373 0368 v32981.b373.s368  
374 0369 v32981.b374.s369  
375 0370 v32981.b375.s370  
376 0371 v32981.b376.s371  
377 0372 v32981.b377.s372  
378 0373 v32981.b378.s373  
379 0374 v32981.b379.s374  
380 0375 v32981.b380.s375  
381 0376 v32981.b381.s376  
382 0377 v32981.b382.s377  
383 0378 v32981.b383.s378  
384 0379 v32981.b384.s379  
385 0380 v32981.b385.s380  
386 0381 v32981.b386.s381  
387 0382 v32981.b387.s382  
388 0383 v32981.b388.s383  
389 0384 v32981.b389.s384  
390 0385 v32981.b390.s385  
391 0386 v32981.b391.s386  
392 0387 v32981.b392.s387  
393 0388 v32981.b393.s388  
394 0389 v32981.b394.s389  
395 0390 v32981.b395.s390  
396 0391 v32981.b396.s391  
397 0392 v32981.b397.s392  
398 0393 v32981.b398.s393  
399 0394 v32981.b399.s394  
400 0395 v32981.b400.s395  
401 0396 v32981.b401.s396  
402 0397 v32981.b402.s397  
403 0398 v32981.b403.s398  
404 0399 v32981.b404.s399  
405 0400 v32981.b405.s400  
406 0401 v32981.b406.s401  
407 0402 v32981.b407.s402  
408 0403 v32981.b408.s403  
409 0404 v32981.b409.s404  
410 0405 v32981.b410.s405  
411 0406 v32981.b411.s406  
412 0407 v32981.b412.s407  
413 0408 v32981.b413.s408  
414 0409 v32981.b414.s409  
415 0410 v32981.b415.s410  
416 0411 v32981.b416.s411  
417 0412 v32981.b417.s412  
418 0413 v32981.b418.s413  
419 0414 v32981.b419.s414  
420 0415 v32981.b420.s415  
421 0416 v32981.b421.s416  
422 0417 v32981.b422.s417  
423 0418 v32981.b423.s418  
424 0419 v32981.b424.s419  
425 0420 v32981.b425.s420  
426 0421 v32981.b426.s421  
427 0422 v32981.b427.s422  
428 0423 v32981.b428.s423  
429 0424 v32981.b429.s424  
430 0425 v32981.b430.s425  
431 0426 v32981.b431.s426  
432 0427 v32981.b432.s427  
433 0428 v32981.b433.s428  
434 0429 v32981.b434.s429  
435 0430 v32981.b435.s430  
436 0431 v32981.b436.s431  
437 0432 v32981.b437.s432  
438 0433 v32981.b438.s433  
439 0434 v32981.b439.s434  
440 0435 v32981.b440.s435  
441 0436 v32981.b441.s436  
442 0437 v32981.b442.s437  
443 0438 v32981.b443.s438  
444 0439 v32981.b444.s439  
445 0440 v32981.b445.s440  
446 0441 v32981.b446.s441  
447 0442 v32981.b447.s442  
448 0443 v32981.b448.s443  
449 0444 v32981.b449.s444  
450 0445 v32981.b450.s445  
451 0446 v32981.b451.s446  
452 0447 v32981.b452.s447  
453 0448 v32981.b453.s448  
454 0449 v32981.b454.s449  
455 0450 v32981.b455.s450  
456 0451 v32981.b456.s451  
457 0452 v32981.b457.s452  
458 0453 v32981.b458.s453  
459 0454 v32981.b459.s454  
460 0455 v32981.b460.s455  
461 0456 v32981.b461.s456  
462 0457 v32981.b462.s457  
463 0458 v32981.b463.s458  
464 0459 v32981.b464.s459  
465 0460 v32981.b465.s460  
466 0461 v32981.b466.s461  
467 0462 v32981.b467.s462  
468 0463 v32981.b468.s463  
469 0464 v32981.b469.s464  
470 0465 v32981.b470.s465  
471 0466 v32981.b471.s466  
472 0467 v32981.b472.s467  
473 0468 v32981.b473.s468  
474 0469 v32981.b474.s469  
475 0470 v32981.b475.s470  
476 0471 v32981.b476.s471  
477 0472 v32981.b477.s472  
478 0473 v32981.b478.s473  
479 0474 v32981.b479.s474  
480 0475 v32981.b480.s475  
481 0476 v32981.b481.s476  
482 0477 v32981.b482.s477  
483 0478 v32981.b483.s478  
484 0479 v32981.b484.s479  
485 0480 v32981.b485.s480  
486 0481 v32981.b486.s481  
487 0482 v32981.b487.s482  
488 0483 v32981.b488.s483  
489 0484 v32981.b489.s484  
490 0485 v32981.b490.s485  
491 0486 v32981.b491.s486  
492 0487 v32981.b492.s487  
493 0488 v32981.b493.s488  
494 0489 v32981.b494.s489  
495 0490 v32981.b495.s490  
496 0491 v32981.b496.s491  
497 0492 v32981.b497.s492  
498 0493 v32981.b498.s493  
499 0494 v32981.b499.s494  
500 0495 v32981.b500.s495  
501 0496 v32981.b501.s496  
502 0497 v32981.b502.s497  
503 0498 v32981.b503.s498  
504 0499 v32981.b504.s499  
505 0500 v32981.b505.s500  
506 0501 v32981.b506.s501  
507 0502 v32981.b507.s502  
508 0503 v32981.b508.s503  
509 0504 v32981.b509.s504  
510 0505 v32981.b510.s505  
511 0506 v32981.b511.s506  
512 0507 v32981.b512.s507  
513 0508 v32981.b513.s508  
514 0509 v32981.b514.s509  
515 0510 v32981.b515.s510  
516 0511 v32981.b516.s511  
517 0512 v32981.b517.s512  
518 0513 v32981.b518.s513  
519 0514 v32981.b519.s514  
520 0515 v32981.b520.s515  
521 0516 v32981.b521.s516  
522 0517 v32981.b522.s517  
523 0518 v32981.b523.s518  
524 0519 v32981.b524.s519  
525 0520 v32981.b525.s520  
526 0521 v32981.b526.s521  
527 0522 v32981.b527.s522  
528 0523 v32981.b528.s523  
529 0524 v32981.b529.s524  
530 0525 v32981.b530.s525  
531 0526 v32981.b531.s526  
532 0527 v32981.b532.s527  
533 0528 v32981.b533.s528  
534 0529 v32981.b534.s529  
535 0530 v32981.b535.s530  
536 0531 v32981.b536.s531  
537 0532 v32981.b537.s532  
538 0533 v32981.b538.s533  
539 0534 v32981.b539.s534  
540 0535 v32981.b540.s535  
541 0536 v32981.b541.s536  
542 0537 v32981.b542.s537  
543 0538 v32981.b543.s538  
544 0539 v32981.b544.s539  
545 0540 v32981.b545.s540  
546 0541 v32981.b546.s541  
547 0542 v32981.b547.s542  
548 0543 v32981.b548.s543  
549 0544 v32981.b549.s544  
550 0545 v32981.b550.s545  
551 0546 v32981.b551.s546  
552 0547 v32981.b552.s547  
553 0548 v32981.b553.s548  
554 0549 v32981.b554.s549  
555 0550 v32981.b555.s550  
556 0551 v32981.b556.s551  
557 0552 v32981.b557.s552  
558 0553 v32981.b558.s553  
559 0554 v32981.b559.s554  
560 0555 v32981.b560.s555  
561 0556 v32981.b561.s556  
562 0557 v32981.b562.s557  
563 0000 v32981.b563  
564 0000 v32981.b564  
565 0000 v32981.b565  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet