Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:4 (1883-1894) (AID: v32982 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:4 
AIDv32982 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1883-1894
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v32982.b1  
2 0000 v32982.b2  
3 0000 v32982.b3  
4 0000 v32982.b4  
5 0001 v32982.b5.s1  
6 0002 v32982.b6.s2  
7 0003 v32982.b7.s3  
8 0004 v32982.b8.s4  
9 0005 v32982.b9.s5  
10 0006 v32982.b10.s6  
11 0007 v32982.b11.s7  
12 0008 v32982.b12.s8  
13 0009 v32982.b13.s9  
14 0010 v32982.b14.s10  
15 0011 v32982.b15.s11  
16 0012 v32982.b16.s12  
17 0013 v32982.b17.s13  
18 0014 v32982.b18.s14  
19 0015 v32982.b19.s15  
20 0016 v32982.b20.s16  
21 0017 v32982.b21.s17  
22 0018 v32982.b22.s18  
23 0019 v32982.b23.s19  
24 0020 v32982.b24.s20  
25 0021 v32982.b25.s21  
26 0022 v32982.b26.s22  
27 0023 v32982.b27.s23  
28 0024 v32982.b28.s24  
29 0025 v32982.b29.s25  
30 0026 v32982.b30.s26  
31 0027 v32982.b31.s27  
32 0028 v32982.b32.s28  
33 0029 v32982.b33.s29  
34 0030 v32982.b34.s30  
35 0031 v32982.b35.s31  
36 0032 v32982.b36.s32  
37 0033 v32982.b37.s33  
38 0034 v32982.b38.s34  
39 0035 v32982.b39.s35  
40 0036 v32982.b40.s36  
41 0037 v32982.b41.s37  
42 0038 v32982.b42.s38  
43 0039 v32982.b43.s39  
44 0040 v32982.b44.s40  
45 0041 v32982.b45.s41  
46 0042 v32982.b46.s42  
47 0043 v32982.b47.s43  
48 0044 v32982.b48.s44  
49 0045 v32982.b49.s45  
50 0046 v32982.b50.s46  
51 0047 v32982.b51.s47  
52 0048 v32982.b52.s48  
53 0049 v32982.b53.s49  
54 0050 v32982.b54.s50  
55 0051 v32982.b55.s51  
56 0052 v32982.b56.s52  
57 0053 v32982.b57.s53  
58 0054 v32982.b58.s54  
59 0055 v32982.b59.s55  
60 0056 v32982.b60.s56  
61 0057 v32982.b61.s57  
62 0058 v32982.b62.s58  
63 0059 v32982.b63.s59  
64 0060 v32982.b64.s60  
65 0061 v32982.b65.s61  
66 0062 v32982.b66.s62  
67 0063 v32982.b67.s63  
68 0064 v32982.b68.s64  
69 0065 v32982.b69.s65  
70 0066 v32982.b70.s66  
71 0067 v32982.b71.s67  
72 0068 v32982.b72.s68  
73 0069 v32982.b73.s69  
74 0070 v32982.b74.s70  
75 0071 v32982.b75.s71  
76 0072 v32982.b76.s72  
77 0073 v32982.b77.s73  
78 0074 v32982.b78.s74  
79 0075 v32982.b79.s75  
80 0076 v32982.b80.s76  
81 0077 v32982.b81.s77  
82 0078 v32982.b82.s78  
83 0079 v32982.b83.s79  
84 0080 v32982.b84.s80  
85 0081 v32982.b85.s81  
86 0082 v32982.b86.s82  
87 0083 v32982.b87.s83  
88 0084 v32982.b88.s84  
89 0085 v32982.b89.s85  
90 0086 v32982.b90.s86  
91 0087 v32982.b91.s87  
92 0088 v32982.b92.s88  
93 0089 v32982.b93.s89  
94 0090 v32982.b94.s90  
95 0091 v32982.b95.s91  
96 0092 v32982.b96.s92  
97 0093 v32982.b97.s93  
98 0094 v32982.b98.s94  
99 0095 v32982.b99.s95  
100 0096 v32982.b100.s96  
101 0097 v32982.b101.s97  
102 0098 v32982.b102.s98  
103 0099 v32982.b103.s99  
104 0100 v32982.b104.s100  
105 0101 v32982.b105.s101  
106 0102 v32982.b106.s102  
107 0103 v32982.b107.s103  
108 0104 v32982.b108.s104  
109 0105 v32982.b109.s105  
110 0106 v32982.b110.s106  
111 0107 v32982.b111.s107  
112 0108 v32982.b112.s108  
113 0109 v32982.b113.s109  
114 0110 v32982.b114.s110  
115 0111 v32982.b115.s111  
116 0112 v32982.b116.s112  
117 0113 v32982.b117.s113  
118 0114 v32982.b118.s114  
119 0115 v32982.b119.s115  
120 0116 v32982.b120.s116  
121 0117 v32982.b121.s117  
122 0118 v32982.b122.s118  
123 0119 v32982.b123.s119  
124 0120 v32982.b124.s120  
125 0121 v32982.b125.s121  
126 0122 v32982.b126.s122  
127 0123 v32982.b127.s123  
128 0124 v32982.b128.s124  
129 0125 v32982.b129.s125  
130 0126 v32982.b130.s126  
131 0127 v32982.b131.s127  
132 0128 v32982.b132.s128  
133 0129 v32982.b133.s129  
134 0130 v32982.b134.s130  
135 0131 v32982.b135.s131  
136 0132 v32982.b136.s132  
137 0133 v32982.b137.s133  
138 0134 v32982.b138.s134  
139 0135 v32982.b139.s135  
140 0136 v32982.b140.s136  
141 0137 v32982.b141.s137  
142 0138 v32982.b142.s138  
143 0139 v32982.b143.s139  
144 0140 v32982.b144.s140  
145 0141 v32982.b145.s141  
146 0142 v32982.b146.s142  
147 0143 v32982.b147.s143  
148 0144 v32982.b148.s144  
149 0145 v32982.b149.s145  
150 0146 v32982.b150.s146  
151 0147 v32982.b151.s147  
152 0148 v32982.b152.s148  
153 0149 v32982.b153.s149  
154 0150 v32982.b154.s150  
155 0151 v32982.b155.s151  
156 0152 v32982.b156.s152  
157 0153 v32982.b157.s153  
158 0154 v32982.b158.s154  
159 0155 v32982.b159.s155  
160 0156 v32982.b160.s156  
161 0157 v32982.b161.s157  
162 0158 v32982.b162.s158  
163 0159 v32982.b163.s159  
164 0160 v32982.b164.s160  
165 0161 v32982.b165.s161  
166 0162 v32982.b166.s162  
167 0163 v32982.b167.s163  
168 0164 v32982.b168.s164  
169 0165 v32982.b169.s165  
170 0166 v32982.b170.s166  
171 0167 v32982.b171.s167  
172 0168 v32982.b172.s168  
173 0169 v32982.b173.s169  
174 0170 v32982.b174.s170  
175 0171 v32982.b175.s171  
176 0172 v32982.b176.s172  
177 0173 v32982.b177.s173  
178 0174 v32982.b178.s174  
179 0175 v32982.b179.s175  
180 0176 v32982.b180.s176  
181 0177 v32982.b181.s177  
182 0178 v32982.b182.s178  
183 0179 v32982.b183.s179  
184 0180 v32982.b184.s180  
185 0181 v32982.b185.s181  
186 0182 v32982.b186.s182  
187 0183 v32982.b187.s183  
188 0184 v32982.b188.s184  
189 0185 v32982.b189.s185  
190 0186 v32982.b190.s186  
191 0187 v32982.b191.s187  
192 0188 v32982.b192.s188  
193 0189 v32982.b193.s189  
194 0190 v32982.b194.s190  
195 0191 v32982.b195.s191  
196 0192 v32982.b196.s192  
197 0193 v32982.b197.s193  
198 0194 v32982.b198.s194  
199 0195 v32982.b199.s195  
200 0196 v32982.b200.s196  
201 0197 v32982.b201.s197  
202 0198 v32982.b202.s198  
203 0199 v32982.b203.s199  
204 0200 v32982.b204.s200  
205 0201 v32982.b205.s201  
206 0202 v32982.b206.s202  
207 0203 v32982.b207.s203  
208 0204 v32982.b208.s204  
209 0205 v32982.b209.s205  
210 0206 v32982.b210.s206  
211 0207 v32982.b211.s207  
212 0208 v32982.b212.s208  
213 0209 v32982.b213.s209  
214 0210 v32982.b214.s210  
215 0211 v32982.b215.s211  
216 0212 v32982.b216.s212  
217 0213 v32982.b217.s213  
218 0214 v32982.b218.s214  
219 0215 v32982.b219.s215  
220 0216 v32982.b220.s216  
221 0217 v32982.b221.s217  
222 0218 v32982.b222.s218  
223 0219 v32982.b223.s219  
224 0220 v32982.b224.s220  
225 0221 v32982.b225.s221  
226 0222 v32982.b226.s222  
227 0223 v32982.b227.s223  
228 0224 v32982.b228.s224  
229 0225 v32982.b229.s225  
230 0226 v32982.b230.s226  
231 0227 v32982.b231.s227  
232 0228 v32982.b232.s228  
233 0229 v32982.b233.s229  
234 0230 v32982.b234.s230  
235 0231 v32982.b235.s231  
236 0232 v32982.b236.s232  
237 0233 v32982.b237.s233  
238 0234 v32982.b238.s234  
239 0235 v32982.b239.s235  
240 0236 v32982.b240.s236  
241 0237 v32982.b241.s237  
242 0238 v32982.b242.s238  
243 0239 v32982.b243.s239  
244 0240 v32982.b244.s240  
245 0241 v32982.b245.s241  
246 0242 v32982.b246.s242  
247 0243 v32982.b247.s243  
248 0244 v32982.b248.s244  
249 0245 v32982.b249.s245  
250 0246 v32982.b250.s246  
251 0247 v32982.b251.s247  
252 0248 v32982.b252.s248  
253 0249 v32982.b253.s249  
254 0250 v32982.b254.s250  
255 0251 v32982.b255.s251  
256 0252 v32982.b256.s252  
257 0253 v32982.b257.s253  
258 0254 v32982.b258.s254  
259 0255 v32982.b259.s255  
260 0256 v32982.b260.s256  
261 0257 v32982.b261.s257  
262 0258 v32982.b262.s258  
263 0259 v32982.b263.s259  
264 0260 v32982.b264.s260  
265 0261 v32982.b265.s261  
266 0262 v32982.b266.s262  
267 0263 v32982.b267.s263  
268 0264 v32982.b268.s264  
269 0265 v32982.b269.s265  
270 0266 v32982.b270.s266  
271 0267 v32982.b271.s267  
272 0268 v32982.b272.s268  
273 0269 v32982.b273.s269  
274 0270 v32982.b274.s270  
275 0271 v32982.b275.s271  
276 0272 v32982.b276.s272  
277 0273 v32982.b277.s273  
278 0274 v32982.b278.s274  
279 0275 v32982.b279.s275  
280 0276 v32982.b280.s276  
281 0277 v32982.b281.s277  
282 0278 v32982.b282.s278  
283 0279 v32982.b283.s279  
284 0280 v32982.b284.s280  
285 0281 v32982.b285.s281  
286 0282 v32982.b286.s282  
287 0283 v32982.b287.s283  
288 0284 v32982.b288.s284  
289 0285 v32982.b289.s285  
290 0286 v32982.b290.s286  
291 0287 v32982.b291.s287  
292 0288 v32982.b292.s288  
293 0289 v32982.b293.s289  
294 0290 v32982.b294.s290  
295 0291 v32982.b295.s291  
296 0292 v32982.b296.s292  
297 0293 v32982.b297.s293  
298 0294 v32982.b298.s294  
299 0295 v32982.b299.s295  
300 0296 v32982.b300.s296  
301 0297 v32982.b301.s297  
302 0298 v32982.b302.s298  
303 0299 v32982.b303.s299  
304 0300 v32982.b304.s300  
305 0301 v32982.b305.s301  
306 0302 v32982.b306.s302  
307 0303 v32982.b307.s303  
308 0304 v32982.b308.s304  
309 0305 v32982.b309.s305  
310 0306 v32982.b310.s306  
311 0307 v32982.b311.s307  
312 0308 v32982.b312.s308  
313 0309 v32982.b313.s309  
314 0310 v32982.b314.s310  
315 0311 v32982.b315.s311  
316 0312 v32982.b316.s312  
317 0313 v32982.b317.s313  
318 0314 v32982.b318.s314  
319 0315 v32982.b319.s315  
320 0316 v32982.b320.s316  
321 0317 v32982.b321.s317  
322 0318 v32982.b322.s318  
323 0319 v32982.b323.s319  
324 0320 v32982.b324.s320  
325 0321 v32982.b325.s321  
326 0322 v32982.b326.s322  
327 0323 v32982.b327.s323  
328 0324 v32982.b328.s324  
329 0325 v32982.b329.s325  
330 0326 v32982.b330.s326  
331 0327 v32982.b331.s327  
332 0328 v32982.b332.s328  
333 0329 v32982.b333.s329  
334 0330 v32982.b334.s330  
335 0331 v32982.b335.s331  
336 0332 v32982.b336.s332  
337 0333 v32982.b337.s333  
338 0334 v32982.b338.s334  
339 0335 v32982.b339.s335  
340 0336 v32982.b340.s336  
341 0337 v32982.b341.s337  
342 0338 v32982.b342.s338  
343 0339 v32982.b343.s339  
344 0340 v32982.b344.s340  
345 0341 v32982.b345.s341  
346 0342 v32982.b346.s342  
347 0343 v32982.b347.s343  
348 0344 v32982.b348.s344  
349 0345 v32982.b349.s345  
350 0346 v32982.b350.s346  
351 0347 v32982.b351.s347  
352 0348 v32982.b352.s348  
353 0349 v32982.b353.s349  
354 0350 v32982.b354.s350  
355 0351 v32982.b355.s351  
356 0352 v32982.b356.s352  
357 0353 v32982.b357.s353  
358 0354 v32982.b358.s354  
359 0355 v32982.b359.s355  
360 0356 v32982.b360.s356  
361 0357 v32982.b361.s357  
362 0358 v32982.b362.s358  
363 0359 v32982.b363.s359  
364 0360 v32982.b364.s360  
365 0361 v32982.b365.s361  
366 0362 v32982.b366.s362  
367 0363 v32982.b367.s363  
368 0364 v32982.b368.s364  
369 0365 v32982.b369.s365  
370 0366 v32982.b370.s366  
371 0367 v32982.b371.s367  
372 0368 v32982.b372.s368  
373 0369 v32982.b373.s369  
374 0370 v32982.b374.s370  
375 0371 v32982.b375.s371  
376 0372 v32982.b376.s372  
377 0373 v32982.b377.s373  
378 0374 v32982.b378.s374  
379 0375 v32982.b379.s375  
380 0376 v32982.b380.s376  
381 0377 v32982.b381.s377  
382 0378 v32982.b382.s378  
383 0379 v32982.b383.s379  
384 0380 v32982.b384.s380  
385 0381 v32982.b385.s381  
386 0382 v32982.b386.s382  
387 0383 v32982.b387.s383  
388 0384 v32982.b388.s384  
389 0385 v32982.b389.s385  
390 0386 v32982.b390.s386  
391 0387 v32982.b391.s387  
392 0388 v32982.b392.s388  
393 0389 v32982.b393.s389  
394 0390 v32982.b394.s390  
395 0391 v32982.b395.s391  
396 0392 v32982.b396.s392  
397 0393 v32982.b397.s393  
398 0394 v32982.b398.s394  
399 0395 v32982.b399.s395  
400 0396 v32982.b400.s396  
401 0397 v32982.b401.s397  
402 0398 v32982.b402.s398  
403 0399 v32982.b403.s399  
404 0400 v32982.b404.s400  
405 0401 v32982.b405.s401  
406 0402 v32982.b406.s402  
407 0403 v32982.b407.s403  
408 0404 v32982.b408.s404  
409 0405 v32982.b409.s405  
410 0406 v32982.b410.s406  
411 0407 v32982.b411.s407  
412 0408 v32982.b412.s408  
413 0409 v32982.b413.s409  
414 0410 v32982.b414.s410  
415 0411 v32982.b415.s411  
416 0412 v32982.b416.s412  
417 0413 v32982.b417.s413  
418 0414 v32982.b418.s414  
419 0415 v32982.b419.s415  
420 0416 v32982.b420.s416  
421 0417 v32982.b421.s417  
422 0418 v32982.b422.s418  
423 0419 v32982.b423.s419  
424 0420 v32982.b424.s420  
425 0421 v32982.b425.s421  
426 0422 v32982.b426.s422  
427 0423 v32982.b427.s423  
428 0424 v32982.b428.s424  
429 0425 v32982.b429.s425  
430 0426 v32982.b430.s426  
431 0427 v32982.b431.s427  
432 0428 v32982.b432.s428  
433 0429 v32982.b433.s429  
434 0430 v32982.b434.s430  
435 0431 v32982.b435.s431  
436 0432 v32982.b436.s432  
437 0433 v32982.b437.s433  
438 0000 v32982.b438  
439 0000 v32982.b439  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet