Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FII:3 (1873-1883) (AID: v33006 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FII:3 
AIDv33006 
VolymtypDöd- och begravningsbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1873-1883
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33006.b1  
2 0000 v33006.b2  
3 0000 v33006.b3  
4 0001 v33006.b4.s1  
5 0002 v33006.b5.s2  
6 0003 v33006.b6.s3  
7 0004 v33006.b7.s4  
8 0005 v33006.b8.s5  
9 0006 v33006.b9.s6  
10 0007 v33006.b10.s7  
11 0008 v33006.b11.s8  
12 0009 v33006.b12.s9  
13 0010 v33006.b13.s10  
14 0011 v33006.b14.s11  
15 0012 v33006.b15.s12  
16 0013 v33006.b16.s13  
17 0014 v33006.b17.s14  
18 0015 v33006.b18.s15  
19 0016 v33006.b19.s16  
20 0017 v33006.b20.s17  
21 0018 v33006.b21.s18  
22 0019 v33006.b22.s19  
23 0020 v33006.b23.s20  
24 0021 v33006.b24.s21  
25 0022 v33006.b25.s22  
26 0023 v33006.b26.s23  
27 0024 v33006.b27.s24  
28 0025 v33006.b28.s25  
29 0026 v33006.b29.s26  
30 0027 v33006.b30.s27  
31 0028 v33006.b31.s28  
32 0029 v33006.b32.s29  
33 0030 v33006.b33.s30  
34 0031 v33006.b34.s31  
35 0032 v33006.b35.s32  
36 0033 v33006.b36.s33  
37 0034 v33006.b37.s34  
38 0035 v33006.b38.s35  
39 0036 v33006.b39.s36  
40 0037 v33006.b40.s37  
41 0038 v33006.b41.s38  
42 0039 v33006.b42.s39  
43 0040 v33006.b43.s40  
44 0041 v33006.b44.s41  
45 0042 v33006.b45.s42  
46 0043 v33006.b46.s43  
47 0044 v33006.b47.s44  
48 0045 v33006.b48.s45  
49 0046 v33006.b49.s46  
50 0047 v33006.b50.s47  
51 0048 v33006.b51.s48  
52 0049 v33006.b52.s49  
53 0050 v33006.b53.s50  
54 0051 v33006.b54.s51  
55 0052 v33006.b55.s52  
56 0053 v33006.b56.s53  
57 0054 v33006.b57.s54  
58 0055 v33006.b58.s55  
59 0056 v33006.b59.s56  
60 0057 v33006.b60.s57  
61 0058 v33006.b61.s58  
62 0059 v33006.b62.s59  
63 0060 v33006.b63.s60  
64 0061 v33006.b64.s61  
65 0062 v33006.b65.s62  
66 0063 v33006.b66.s63  
67 0064 v33006.b67.s64  
68 0065 v33006.b68.s65  
69 0066 v33006.b69.s66  
70 0067 v33006.b70.s67  
71 0068 v33006.b71.s68  
72 0069 v33006.b72.s69  
73 0070 v33006.b73.s70  
74 0071 v33006.b74.s71  
75 0072 v33006.b75.s72  
76 0073 v33006.b76.s73  
77 0074 v33006.b77.s74  
78 0075 v33006.b78.s75  
79 0076 v33006.b79.s76  
80 0077 v33006.b80.s77  
81 0078 v33006.b81.s78  
82 0079 v33006.b82.s79  
83 0080 v33006.b83.s80  
84 0081 v33006.b84.s81  
85 0082 v33006.b85.s82  
86 0083 v33006.b86.s83  
87 0084 v33006.b87.s84  
88 0085 v33006.b88.s85  
89 0086 v33006.b89.s86  
90 0087 v33006.b90.s87  
91 0088 v33006.b91.s88  
92 0089 v33006.b92.s89  
93 0090 v33006.b93.s90  
94 0091 v33006.b94.s91  
95 0092 v33006.b95.s92  
96 0093 v33006.b96.s93  
97 0094 v33006.b97.s94  
98 0095 v33006.b98.s95  
99 0096 v33006.b99.s96  
100 0097 v33006.b100.s97  
101 0098 v33006.b101.s98  
102 0099 v33006.b102.s99  
103 0100 v33006.b103.s100  
104 0101 v33006.b104.s101  
105 0102 v33006.b105.s102  
106 0103 v33006.b106.s103  
107 0104 v33006.b107.s104  
108 0105 v33006.b108.s105  
109 0106 v33006.b109.s106  
110 0107 v33006.b110.s107  
111 0108 v33006.b111.s108  
112 0109 v33006.b112.s109  
113 0110 v33006.b113.s110  
114 0111 v33006.b114.s111  
115 0112 v33006.b115.s112  
116 0113 v33006.b116.s113  
117 0114 v33006.b117.s114  
118 0115 v33006.b118.s115  
119 0116 v33006.b119.s116  
120 0117 v33006.b120.s117  
121 0118 v33006.b121.s118  
122 0119 v33006.b122.s119  
123 0120 v33006.b123.s120  
124 0121 v33006.b124.s121  
125 0122 v33006.b125.s122  
126 0123 v33006.b126.s123  
127 0124 v33006.b127.s124  
128 0125 v33006.b128.s125  
129 0126 v33006.b129.s126  
130 0127 v33006.b130.s127  
131 0128 v33006.b131.s128  
132 0129 v33006.b132.s129  
133 0130 v33006.b133.s130  
134 0131 v33006.b134.s131  
135 0132 v33006.b135.s132  
136 0133 v33006.b136.s133  
137 0134 v33006.b137.s134  
138 0135 v33006.b138.s135  
139 0136 v33006.b139.s136  
140 0137 v33006.b140.s137  
141 0138 v33006.b141.s138  
142 0139 v33006.b142.s139  
143 0140 v33006.b143.s140  
144 0141 v33006.b144.s141  
145 0142 v33006.b145.s142  
146 0143 v33006.b146.s143  
147 0144 v33006.b147.s144  
148 0145 v33006.b148.s145  
149 0146 v33006.b149.s146  
150 0147 v33006.b150.s147  
151 0148 v33006.b151.s148  
152 0149 v33006.b152.s149  
153 0150 v33006.b153.s150  
154 0151 v33006.b154.s151  
155 0152 v33006.b155.s152  
156 0153 v33006.b156.s153  
157 0154 v33006.b157.s154  
158 0155 v33006.b158.s155  
159 0156 v33006.b159.s156  
160 0157 v33006.b160.s157  
161 0158 v33006.b161.s158  
162 0159 v33006.b162.s159  
163 0160 v33006.b163.s160  
164 0161 v33006.b164.s161  
165 0162 v33006.b165.s162  
166 0163 v33006.b166.s163  
167 0164 v33006.b167.s164  
168 0165 v33006.b168.s165  
169 0166 v33006.b169.s166  
170 0167 v33006.b170.s167  
171 0168 v33006.b171.s168  
172 0169 v33006.b172.s169  
173 0170 v33006.b173.s170  
174 0171 v33006.b174.s171  
175 0172 v33006.b175.s172  
176 0173 v33006.b176.s173  
177 0174 v33006.b177.s174  
178 0175 v33006.b178.s175  
179 0176 v33006.b179.s176  
180 0177 v33006.b180.s177  
181 0178 v33006.b181.s178  
182 0179 v33006.b182.s179  
183 0180 v33006.b183.s180  
184 0181 v33006.b184.s181  
185 0182 v33006.b185.s182  
186 0183 v33006.b186.s183  
187 0184 v33006.b187.s184  
188 0185 v33006.b188.s185  
189 0186 v33006.b189.s186  
190 0187 v33006.b190.s187  
191 0188 v33006.b191.s188  
192 0189 v33006.b192.s189  
193 0190 v33006.b193.s190  
194 0191 v33006.b194.s191  
195 0192 v33006.b195.s192  
196 0193 v33006.b196.s193  
197 0194 v33006.b197.s194  
198 0195 v33006.b198.s195  
199 0196 v33006.b199.s196  
200 0197 v33006.b200.s197  
201 0198 v33006.b201.s198  
202 0199 v33006.b202.s199  
203 0200 v33006.b203.s200  
204 0201 v33006.b204.s201  
205 0202 v33006.b205.s202  
206 0203 v33006.b206.s203  
207 0204 v33006.b207.s204  
208 0205 v33006.b208.s205  
209 0206 v33006.b209.s206  
210 0207 v33006.b210.s207  
211 0208 v33006.b211.s208  
212 0209 v33006.b212.s209  
213 0210 v33006.b213.s210  
214 0211 v33006.b214.s211  
215 0212 v33006.b215.s212  
216 0213 v33006.b216.s213  
217 0214 v33006.b217.s214  
218 0215 v33006.b218.s215  
219 0216 v33006.b219.s216  
220 0217 v33006.b220.s217  
221 0218 v33006.b221.s218  
222 0219 v33006.b222.s219  
223 0220 v33006.b223.s220  
224 0221 v33006.b224.s221  
225 0222 v33006.b225.s222  
226 0223 v33006.b226.s223  
227 0224 v33006.b227.s224  
228 0225 v33006.b228.s225  
229 0226 v33006.b229.s226  
230 0227 v33006.b230.s227  
231 0228 v33006.b231.s228  
232 0229 v33006.b232.s229  
233 0230 v33006.b233.s230  
234 0231 v33006.b234.s231  
235 0232 v33006.b235.s232  
236 0233 v33006.b236.s233  
237 0234 v33006.b237.s234  
238 0235 v33006.b238.s235  
239 0236 v33006.b239.s236  
240 0237 v33006.b240.s237  
241 0238 v33006.b241.s238  
242 0239 v33006.b242.s239  
243 0240 v33006.b243.s240  
244 0241 v33006.b244.s241  
245 0242 v33006.b245.s242  
246 0243 v33006.b246.s243  
247 0244 v33006.b247.s244  
248 0245 v33006.b248.s245  
249 0246 v33006.b249.s246  
250 0247 v33006.b250.s247  
251 0248 v33006.b251.s248  
252 0249 v33006.b252.s249  
253 0250 v33006.b253.s250  
254 0251 v33006.b254.s251  
255 0252 v33006.b255.s252  
256 0253 v33006.b256.s253  
257 0254 v33006.b257.s254  
258 0255 v33006.b258.s255  
259 0256 v33006.b259.s256  
260 0257 v33006.b260.s257  
261 0258 v33006.b261.s258  
262 0259 v33006.b262.s259  
263 0260 v33006.b263.s260  
264 0261 v33006.b264.s261  
265 0262 v33006.b265.s262  
266 0263 v33006.b266.s263  
267 0264 v33006.b267.s264  
268 0265 v33006.b268.s265  
269 0266 v33006.b269.s266  
270 0267 v33006.b270.s267  
271 0268 v33006.b271.s268  
272 0269 v33006.b272.s269  
273 0270 v33006.b273.s270  
274 0271 v33006.b274.s271  
275 0272 v33006.b275.s272  
276 0273 v33006.b276.s273  
277 0274 v33006.b277.s274  
278 0275 v33006.b278.s275  
279 0276 v33006.b279.s276  
280 0277 v33006.b280.s277  
281 0278 v33006.b281.s278  
282 0279 v33006.b282.s279  
283 0280 v33006.b283.s280  
284 0281 v33006.b284.s281  
285 0282 v33006.b285.s282  
286 0283 v33006.b286.s283  
287 0284 v33006.b287.s284  
288 0285 v33006.b288.s285  
289 0287 v33006.b289.s287  
290 0288 v33006.b290.s288  
291 0289 v33006.b291.s289  
292 0290 v33006.b292.s290  
293 0291 v33006.b293.s291  
294 0292 v33006.b294.s292  
295 0293 v33006.b295.s293  
296 0294 v33006.b296.s294  
297 0295 v33006.b297.s295  
298 0296 v33006.b298.s296  
299 0297 v33006.b299.s297  
300 0298 v33006.b300.s298  
301 0299 v33006.b301.s299  
302 0300 v33006.b302.s300  
303 0301 v33006.b303.s301  
304 0302 v33006.b304.s302  
305 0303 v33006.b305.s303  
306 0304 v33006.b306.s304  
307 0305 v33006.b307.s305  
308 0306 v33006.b308.s306  
309 0307 v33006.b309.s307  
310 0308 v33006.b310.s308  
311 0309 v33006.b311.s309  
312 0310 v33006.b312.s310  
313 0311 v33006.b313.s311  
314 0312 v33006.b314.s312  
315 0313 v33006.b315.s313  
316 0314 v33006.b316.s314  
317 0315 v33006.b317.s315  
318 0316 v33006.b318.s316  
319 0317 v33006.b319.s317  
320 0318 v33006.b320.s318  
321 0319 v33006.b321.s319  
322 0320 v33006.b322.s320  
323 0321 v33006.b323.s321  
324 0322 v33006.b324.s322  
325 0323 v33006.b325.s323  
326 0324 v33006.b326.s324  
327 0325 v33006.b327.s325  
328 0326 v33006.b328.s326  
329 0327 v33006.b329.s327  
330 0328 v33006.b330.s328  
331 0329 v33006.b331.s329  
332 0330 v33006.b332.s330  
333 0331 v33006.b333.s331  
334 0332 v33006.b334.s332  
335 0333 v33006.b335.s333  
336 0334 v33006.b336.s334  
337 0335 v33006.b337.s335  
338 0336 v33006.b338.s336  
339 0337 v33006.b339.s337  
340 0338 v33006.b340.s338  
341 0339 v33006.b341.s339  
342 0340 v33006.b342.s340  
343 0341 v33006.b343.s341  
344 0342 v33006.b344.s342  
345 0343 v33006.b345.s343  
346 0344 v33006.b346.s344  
347 0345 v33006.b347.s345  
348 0346 v33006.b348.s346  
349 0347 v33006.b349.s347  
350 0348 v33006.b350.s348  
351 0349 v33006.b351.s349  
352 0350 v33006.b352.s350  
353 0351 v33006.b353.s351  
354 0352 v33006.b354.s352  
355 0353 v33006.b355.s353  
356 0354 v33006.b356.s354  
357 0355 v33006.b357.s355  
358 0356 v33006.b358.s356  
359 0357 v33006.b359.s357  
360 0358 v33006.b360.s358  
361 0359 v33006.b361.s359  
362 0360 v33006.b362.s360  
363 0361 v33006.b363.s361  
364 0362 v33006.b364.s362  
365 0363 v33006.b365.s363  
366 0364 v33006.b366.s364  
367 0365 v33006.b367.s365  
368 0366 v33006.b368.s366  
369 0367 v33006.b369.s367  
370 0368 v33006.b370.s368  
371 0369 v33006.b371.s369  
372 0370 v33006.b372.s370  
373 0371 v33006.b373.s371  
374 0372 v33006.b374.s372  
375 0373 v33006.b375.s373  
376 0000 v33006.b376  
377 0000 v33006.b377  
378 0000 v33006.b378  
379 0000 v33006.b379  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet