Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FII:2 (1865-1872) (AID: v33007 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FII:2 
AIDv33007 
VolymtypDöd- och begravningsbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1865-1872
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33007.b1  
2 0000 v33007.b2  
3 0000 v33007.b3  
4 0001 v33007.b4.s1  
5 0002 v33007.b5.s2  
6 0003 v33007.b6.s3  
7 0004 v33007.b7.s4  
8 0005 v33007.b8.s5  
9 0006 v33007.b9.s6  
10 0007 v33007.b10.s7  
11 0008 v33007.b11.s8  
12 0009 v33007.b12.s9  
13 0010 v33007.b13.s10  
14 0011 v33007.b14.s11  
15 0012 v33007.b15.s12  
16 0013 v33007.b16.s13  
17 0014 v33007.b17.s14  
18 0015 v33007.b18.s15  
19 0016 v33007.b19.s16  
20 0017 v33007.b20.s17  
21 0018 v33007.b21.s18  
22 0019 v33007.b22.s19  
23 0020 v33007.b23.s20  
24 0021 v33007.b24.s21  
25 0022 v33007.b25.s22  
26 0023 v33007.b26.s23  
27 0024 v33007.b27.s24  
28 0025 v33007.b28.s25  
29 0026 v33007.b29.s26  
30 0027 v33007.b30.s27  
31 0028 v33007.b31.s28  
32 0029 v33007.b32.s29  
33 0030 v33007.b33.s30  
34 0031 v33007.b34.s31  
35 0032 v33007.b35.s32  
36 0033 v33007.b36.s33  
37 0034 v33007.b37.s34  
38 0035 v33007.b38.s35  
39 0036 v33007.b39.s36  
40 0037 v33007.b40.s37  
41 0038 v33007.b41.s38  
42 0039 v33007.b42.s39  
43 0040 v33007.b43.s40  
44 0041 v33007.b44.s41  
45 0042 v33007.b45.s42  
46 0043 v33007.b46.s43  
47 0044 v33007.b47.s44  
48 0045 v33007.b48.s45  
49 0046 v33007.b49.s46  
50 0047 v33007.b50.s47  
51 0048 v33007.b51.s48  
52 0049 v33007.b52.s49  
53 0050 v33007.b53.s50  
54 0051 v33007.b54.s51  
55 0052 v33007.b55.s52  
56 0053 v33007.b56.s53  
57 0054 v33007.b57.s54  
58 0055 v33007.b58.s55  
59 0056 v33007.b59.s56  
60 0057 v33007.b60.s57  
61 0058 v33007.b61.s58  
62 0059 v33007.b62.s59  
63 0060 v33007.b63.s60  
64 0061 v33007.b64.s61  
65 0062 v33007.b65.s62  
66 0063 v33007.b66.s63  
67 0064 v33007.b67.s64  
68 0065 v33007.b68.s65  
69 0066 v33007.b69.s66  
70 0067 v33007.b70.s67  
71 0068 v33007.b71.s68  
72 0069 v33007.b72.s69  
73 0070 v33007.b73.s70  
74 0071 v33007.b74.s71  
75 0072 v33007.b75.s72  
76 0073 v33007.b76.s73  
77 0074 v33007.b77.s74  
78 0075 v33007.b78.s75  
79 0076 v33007.b79.s76  
80 0077 v33007.b80.s77  
81 0078 v33007.b81.s78  
82 0079 v33007.b82.s79  
83 0080 v33007.b83.s80  
84 0081 v33007.b84.s81  
85 0082 v33007.b85.s82  
86 0083 v33007.b86.s83  
87 0084 v33007.b87.s84  
88 0085 v33007.b88.s85  
89 0086 v33007.b89.s86  
90 0087 v33007.b90.s87  
91 0088 v33007.b91.s88  
92 0089 v33007.b92.s89  
93 0090 v33007.b93.s90  
94 0091 v33007.b94.s91  
95 0092 v33007.b95.s92  
96 0093 v33007.b96.s93  
97 0094 v33007.b97.s94  
98 0095 v33007.b98.s95  
99 0096 v33007.b99.s96  
100 0097 v33007.b100.s97  
101 0098 v33007.b101.s98  
102 0099 v33007.b102.s99  
103 0100 v33007.b103.s100  
104 0101 v33007.b104.s101  
105 0102 v33007.b105.s102  
106 0103 v33007.b106.s103  
107 0104 v33007.b107.s104  
108 0105 v33007.b108.s105  
109 0106 v33007.b109.s106  
110 0107 v33007.b110.s107  
111 0108 v33007.b111.s108  
112 0109 v33007.b112.s109  
113 0110 v33007.b113.s110  
114 0111 v33007.b114.s111  
115 0112 v33007.b115.s112  
116 0113 v33007.b116.s113  
117 0114 v33007.b117.s114  
118 0115 v33007.b118.s115  
119 0116 v33007.b119.s116  
120 0117 v33007.b120.s117  
121 0118 v33007.b121.s118  
122 0119 v33007.b122.s119  
123 0120 v33007.b123.s120  
124 0121 v33007.b124.s121  
125 0122 v33007.b125.s122  
126 0123 v33007.b126.s123  
127 0124 v33007.b127.s124  
128 0125 v33007.b128.s125  
129 0126 v33007.b129.s126  
130 0127 v33007.b130.s127  
131 0128 v33007.b131.s128  
132 0129 v33007.b132.s129  
133 0130 v33007.b133.s130  
134 0131 v33007.b134.s131  
135 0132 v33007.b135.s132  
136 0133 v33007.b136.s133  
137 0134 v33007.b137.s134  
138 0135 v33007.b138.s135  
139 0136 v33007.b139.s136  
140 0137 v33007.b140.s137  
141 0138 v33007.b141.s138  
142 0139 v33007.b142.s139  
143 0140 v33007.b143.s140  
144 0141 v33007.b144.s141  
145 0142 v33007.b145.s142  
146 0143 v33007.b146.s143  
147 0144 v33007.b147.s144  
148 0145 v33007.b148.s145  
149 0146 v33007.b149.s146  
150 0147 v33007.b150.s147  
151 0148 v33007.b151.s148  
152 0149 v33007.b152.s149  
153 0150 v33007.b153.s150  
154 0151 v33007.b154.s151  
155 0152 v33007.b155.s152  
156 0153 v33007.b156.s153  
157 0154 v33007.b157.s154  
158 0155 v33007.b158.s155  
159 0156 v33007.b159.s156  
160 0157 v33007.b160.s157  
161 0158 v33007.b161.s158  
162 0159 v33007.b162.s159  
163 0160 v33007.b163.s160  
164 0161 v33007.b164.s161  
165 0162 v33007.b165.s162  
166 0163 v33007.b166.s163  
167 0164 v33007.b167.s164  
168 0165 v33007.b168.s165  
169 0166 v33007.b169.s166  
170 0167 v33007.b170.s167  
171 0168 v33007.b171.s168  
172 0169 v33007.b172.s169  
173 0170 v33007.b173.s170  
174 0171 v33007.b174.s171  
175 0172 v33007.b175.s172  
176 0173 v33007.b176.s173  
177 0174 v33007.b177.s174  
178 0175 v33007.b178.s175  
179 0176 v33007.b179.s176  
180 0177 v33007.b180.s177  
181 0178 v33007.b181.s178  
182 0179 v33007.b182.s179  
183 0180 v33007.b183.s180  
184 0181 v33007.b184.s181  
185 0182 v33007.b185.s182  
186 0183 v33007.b186.s183  
187 0184 v33007.b187.s184  
188 0185 v33007.b188.s185  
189 0186 v33007.b189.s186  
190 0187 v33007.b190.s187  
191 0188 v33007.b191.s188  
192 0189 v33007.b192.s189  
193 0190 v33007.b193.s190  
194 0191 v33007.b194.s191  
195 0192 v33007.b195.s192  
196 0193 v33007.b196.s193  
197 0194 v33007.b197.s194  
198 0195 v33007.b198.s195  
199 0196 v33007.b199.s196  
200 0197 v33007.b200.s197  
201 0198 v33007.b201.s198  
202 0199 v33007.b202.s199  
203 0200 v33007.b203.s200  
204 0201 v33007.b204.s201  
205 0202 v33007.b205.s202  
206 0203 v33007.b206.s203  
207 0204 v33007.b207.s204  
208 0205 v33007.b208.s205  
209 0206 v33007.b209.s206  
210 0207 v33007.b210.s207  
211 0208 v33007.b211.s208  
212 0209 v33007.b212.s209  
213 0210 v33007.b213.s210  
214 0211 v33007.b214.s211  
215 0212 v33007.b215.s212  
216 0213 v33007.b216.s213  
217 0214 v33007.b217.s214  
218 0215 v33007.b218.s215  
219 0216 v33007.b219.s216  
220 0217 v33007.b220.s217  
221 0218 v33007.b221.s218  
222 0219 v33007.b222.s219  
223 0220 v33007.b223.s220  
224 0221 v33007.b224.s221  
225 0222 v33007.b225.s222  
226 0223 v33007.b226.s223  
227 0224 v33007.b227.s224  
228 0225 v33007.b228.s225  
229 0226 v33007.b229.s226  
230 0227 v33007.b230.s227  
231 0228 v33007.b231.s228  
232 0229 v33007.b232.s229  
233 0230 v33007.b233.s230  
234 0231 v33007.b234.s231  
235 0232 v33007.b235.s232  
236 0233 v33007.b236.s233  
237 0234 v33007.b237.s234  
238 0235 v33007.b238.s235  
239 0236 v33007.b239.s236  
240 0237 v33007.b240.s237  
241 0238 v33007.b241.s238  
242 0239 v33007.b242.s239  
243 0240 v33007.b243.s240  
244 0241 v33007.b244.s241  
245 0242 v33007.b245.s242  
246 0243 v33007.b246.s243  
247 0244 v33007.b247.s244  
248 0245 v33007.b248.s245  
249 0246 v33007.b249.s246  
250 0247 v33007.b250.s247  
251 0248 v33007.b251.s248  
252 0249 v33007.b252.s249  
253 0250 v33007.b253.s250  
254 0251 v33007.b254.s251  
255 0252 v33007.b255.s252  
256 0253 v33007.b256.s253  
257 0254 v33007.b257.s254  
258 0255 v33007.b258.s255  
259 0256 v33007.b259.s256  
260 0257 v33007.b260.s257  
261 0258 v33007.b261.s258  
262 0259 v33007.b262.s259  
263 0260 v33007.b263.s260  
264 0261 v33007.b264.s261  
265 0262 v33007.b265.s262  
266 0263 v33007.b266.s263  
267 0264 v33007.b267.s264  
268 0265 v33007.b268.s265  
269 0266 v33007.b269.s266  
270 0267 v33007.b270.s267  
271 0268 v33007.b271.s268  
272 0269 v33007.b272.s269  
273 0270 v33007.b273.s270  
274 0271 v33007.b274.s271  
275 0272 v33007.b275.s272  
276 0273 v33007.b276.s273  
277 0274 v33007.b277.s274  
278 0275 v33007.b278.s275  
279 0276 v33007.b279.s276  
280 0277 v33007.b280.s277  
281 0278 v33007.b281.s278  
282 0279 v33007.b282.s279  
283 0280 v33007.b283.s280  
284 0281 v33007.b284.s281  
285 0282 v33007.b285.s282  
286 0283 v33007.b286.s283  
287 0000 v33007.b287  
288 0000 v33007.b288  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet