Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FII:1 (1861-1864) (AID: v33123 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FII:1 
AIDv33123 
VolymtypDöd- och begravningsbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1861-1864
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33123.b1  
2 0000 v33123.b2  
3 0000 v33123.b3  
4 0001 v33123.b4.s1  
5 0002 v33123.b5.s2  
6 0003 v33123.b6.s3  
7 0004 v33123.b7.s4  
8 0005 v33123.b8.s5  
9 0006 v33123.b9.s6  
10 0007 v33123.b10.s7  
11 0008 v33123.b11.s8  
12 0009 v33123.b12.s9  
13 0010 v33123.b13.s10  
14 0011 v33123.b14.s11  
15 0012 v33123.b15.s12  
16 0013 v33123.b16.s13  
17 0014 v33123.b17.s14  
18 0015 v33123.b18.s15  
19 0016 v33123.b19.s16  
20 0017 v33123.b20.s17  
21 0018 v33123.b21.s18  
22 0019 v33123.b22.s19  
23 0020 v33123.b23.s20  
24 0021 v33123.b24.s21  
25 0022 v33123.b25.s22  
26 0023 v33123.b26.s23  
27 0024 v33123.b27.s24  
28 0025 v33123.b28.s25  
29 0026 v33123.b29.s26  
30 0027 v33123.b30.s27  
31 0028 v33123.b31.s28  
32 0029 v33123.b32.s29  
33 0030 v33123.b33.s30  
34 0031 v33123.b34.s31  
35 0032 v33123.b35.s32  
36 0033 v33123.b36.s33  
37 0034 v33123.b37.s34  
38 0035 v33123.b38.s35  
39 0036 v33123.b39.s36  
40 0037 v33123.b40.s37  
41 0038 v33123.b41.s38  
42 0039 v33123.b42.s39  
43 0040 v33123.b43.s40  
44 0041 v33123.b44.s41  
45 0042 v33123.b45.s42  
46 0043 v33123.b46.s43  
47 0044 v33123.b47.s44  
48 0045 v33123.b48.s45  
49 0046 v33123.b49.s46  
50 0047 v33123.b50.s47  
51 0048 v33123.b51.s48  
52 0049 v33123.b52.s49  
53 0050 v33123.b53.s50  
54 0051 v33123.b54.s51  
55 0052 v33123.b55.s52  
56 0053 v33123.b56.s53  
57 0054 v33123.b57.s54  
58 0055 v33123.b58.s55  
59 0056 v33123.b59.s56  
60 0057 v33123.b60.s57  
61 0058 v33123.b61.s58  
62 0059 v33123.b62.s59  
63 0060 v33123.b63.s60  
64 0061 v33123.b64.s61  
65 0062 v33123.b65.s62  
66 0063 v33123.b66.s63  
67 0064 v33123.b67.s64  
68 0065 v33123.b68.s65  
69 0066 v33123.b69.s66  
70 0067 v33123.b70.s67  
71 0068 v33123.b71.s68  
72 0069 v33123.b72.s69  
73 0070 v33123.b73.s70  
74 0071 v33123.b74.s71  
75 0072 v33123.b75.s72  
76 0073 v33123.b76.s73  
77 0074 v33123.b77.s74  
78 0075 v33123.b78.s75  
79 0076 v33123.b79.s76  
80 0077 v33123.b80.s77  
81 0078 v33123.b81.s78  
82 0079 v33123.b82.s79  
83 0080a v33123.b83.s80a  
84 0080b v33123.b84.s80b  
85 0081 v33123.b85.s81  
86 0082 v33123.b86.s82  
87 0083 v33123.b87.s83  
88 0084 v33123.b88.s84  
89 0085 v33123.b89.s85  
90 0086 v33123.b90.s86  
91 0087 v33123.b91.s87  
92 0088 v33123.b92.s88  
93 0089 v33123.b93.s89  
94 0090 v33123.b94.s90  
95 0091 v33123.b95.s91  
96 0092 v33123.b96.s92  
97 0093 v33123.b97.s93  
98 0094 v33123.b98.s94  
99 0095 v33123.b99.s95  
100 0096 v33123.b100.s96  
101 0097 v33123.b101.s97  
102 0098 v33123.b102.s98  
103 0099 v33123.b103.s99  
104 0100 v33123.b104.s100  
105 0101 v33123.b105.s101  
106 0102 v33123.b106.s102  
107 0103 v33123.b107.s103  
108 0104 v33123.b108.s104  
109 0105 v33123.b109.s105  
110 0106 v33123.b110.s106  
111 0107 v33123.b111.s107  
112 0108 v33123.b112.s108  
113 0109 v33123.b113.s109  
114 0110 v33123.b114.s110  
115 0111 v33123.b115.s111  
116 0112 v33123.b116.s112  
117 0113 v33123.b117.s113  
118 0114 v33123.b118.s114  
119 0115 v33123.b119.s115  
120 0116 v33123.b120.s116  
121 0117 v33123.b121.s117  
122 0118 v33123.b122.s118  
123 0119 v33123.b123.s119  
124 0120 v33123.b124.s120  
125 0121 v33123.b125.s121  
126 0000 v33123.b126  
127 0000 v33123.b127  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet