Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:1 (1861-1866) (AID: v33124 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:1 
AIDv33124 
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1861-1866
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33124.b1  
2 0000 v33124.b2  
3 0000 v33124.b3  
4 0000 v33124.b4  
5 0001 v33124.b5.s1  
6 0002 v33124.b6.s2  
7 0003 v33124.b7.s3  
8 0004 v33124.b8.s4  
9 0005 v33124.b9.s5  
10 0006 v33124.b10.s6  
11 0007 v33124.b11.s7  
12 0008 v33124.b12.s8  
13 0009 v33124.b13.s9  
14 0010 v33124.b14.s10  
15 0011 v33124.b15.s11  
16 0012 v33124.b16.s12  
17 0013 v33124.b17.s13  
18 0014 v33124.b18.s14  
19 0015 v33124.b19.s15  
20 0016 v33124.b20.s16  
21 0017 v33124.b21.s17  
22 0018 v33124.b22.s18  
23 0019 v33124.b23.s19  
24 0020 v33124.b24.s20  
25 0021 v33124.b25.s21  
26 0022 v33124.b26.s22  
27 0023 v33124.b27.s23  
28 0024 v33124.b28.s24  
29 0025 v33124.b29.s25  
30 0026 v33124.b30.s26  
31 0027 v33124.b31.s27  
32 0028 v33124.b32.s28  
33 0029 v33124.b33.s29  
34 0030 v33124.b34.s30  
35 0031 v33124.b35.s31  
36 0032 v33124.b36.s32  
37 0033 v33124.b37.s33  
38 0034 v33124.b38.s34  
39 0035 v33124.b39.s35  
40 0036 v33124.b40.s36  
41 0037 v33124.b41.s37  
42 0038 v33124.b42.s38  
43 0039 v33124.b43.s39  
44 0040 v33124.b44.s40  
45 0041 v33124.b45.s41  
46 0042 v33124.b46.s42  
47 0043 v33124.b47.s43  
48 0044 v33124.b48.s44  
49 0045 v33124.b49.s45  
50 0046 v33124.b50.s46  
51 0047 v33124.b51.s47  
52 0048 v33124.b52.s48  
53 0049 v33124.b53.s49  
54 0050 v33124.b54.s50  
55 0051 v33124.b55.s51  
56 0052 v33124.b56.s52  
57 0053 v33124.b57.s53  
58 0054 v33124.b58.s54  
59 0055 v33124.b59.s55  
60 0056 v33124.b60.s56  
61 0057 v33124.b61.s57  
62 0058 v33124.b62.s58  
63 0059 v33124.b63.s59  
64 0060 v33124.b64.s60  
65 0061 v33124.b65.s61  
66 0062 v33124.b66.s62  
67 0063 v33124.b67.s63  
68 0064 v33124.b68.s64  
69 0065 v33124.b69.s65  
70 0066 v33124.b70.s66  
71 0067 v33124.b71.s67  
72 0068 v33124.b72.s68  
73 0069 v33124.b73.s69  
74 0070 v33124.b74.s70  
75 0071 v33124.b75.s71  
76 0072 v33124.b76.s72  
77 0073 v33124.b77.s73  
78 0074 v33124.b78.s74  
79 0075 v33124.b79.s75  
80 0076 v33124.b80.s76  
81 0077 v33124.b81.s77  
82 0078 v33124.b82.s78  
83 0079 v33124.b83.s79  
84 0080 v33124.b84.s80  
85 0081 v33124.b85.s81  
86 0082 v33124.b86.s82  
87 0083 v33124.b87.s83  
88 0084 v33124.b88.s84  
89 0085 v33124.b89.s85  
90 0086 v33124.b90.s86  
91 0087 v33124.b91.s87  
92 0088 v33124.b92.s88  
93 0089 v33124.b93.s89  
94 0090 v33124.b94.s90  
95 0091 v33124.b95.s91  
96 0092 v33124.b96.s92  
97 0093 v33124.b97.s93  
98 0094 v33124.b98.s94  
99 0095 v33124.b99.s95  
100 0096 v33124.b100.s96  
101 0097 v33124.b101.s97  
102 0098 v33124.b102.s98  
103 0099 v33124.b103.s99  
104 0100 v33124.b104.s100  
105 0101 v33124.b105.s101  
106 0102 v33124.b106.s102  
107 0103 v33124.b107.s103  
108 0104 v33124.b108.s104  
109 0105 v33124.b109.s105  
110 0000 v33124.b110  
111 0000 v33124.b111  
112 0000 v33124.b112  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet