Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:2 (1867-1883) (AID: v33125 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:2 
AIDv33125 
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1867-1883
InformationFinnes 1867-1883 30/4.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33125.b1  
2 0000 v33125.b2  
3 0000 v33125.b3  
4 0000 v33125.b4  
5 0001 v33125.b5.s1  
6 0002 v33125.b6.s2  
7 0003 v33125.b7.s3  
8 0004 v33125.b8.s4  
9 0005 v33125.b9.s5  
10 0006 v33125.b10.s6  
11 0007 v33125.b11.s7  
12 0008 v33125.b12.s8  
13 0009 v33125.b13.s9  
14 0010 v33125.b14.s10  
15 0011 v33125.b15.s11  
16 0012 v33125.b16.s12  
17 0013 v33125.b17.s13  
18 0014 v33125.b18.s14  
19 0015 v33125.b19.s15  
20 0016 v33125.b20.s16  
21 0017 v33125.b21.s17  
22 0018 v33125.b22.s18  
23 0019 v33125.b23.s19  
24 0020 v33125.b24.s20  
25 0021 v33125.b25.s21  
26 0022 v33125.b26.s22  
27 0023 v33125.b27.s23  
28 0024 v33125.b28.s24  
29 0025 v33125.b29.s25  
30 0026 v33125.b30.s26  
31 0027 v33125.b31.s27  
32 0028 v33125.b32.s28  
33 0029 v33125.b33.s29  
34 0030 v33125.b34.s30  
35 0031 v33125.b35.s31  
36 0032 v33125.b36.s32  
37 0033 v33125.b37.s33  
38 0034 v33125.b38.s34  
39 0035 v33125.b39.s35  
40 0036 v33125.b40.s36  
41 0037 v33125.b41.s37  
42 0038 v33125.b42.s38  
43 0039 v33125.b43.s39  
44 0040 v33125.b44.s40  
45 0041 v33125.b45.s41  
46 0042 v33125.b46.s42  
47 0043 v33125.b47.s43  
48 0044 v33125.b48.s44  
49 0045 v33125.b49.s45  
50 0046 v33125.b50.s46  
51 0047 v33125.b51.s47  
52 0048 v33125.b52.s48  
53 0049 v33125.b53.s49  
54 0050 v33125.b54.s50  
55 0051 v33125.b55.s51  
56 0052 v33125.b56.s52  
57 0053 v33125.b57.s53  
58 0054 v33125.b58.s54  
59 0055 v33125.b59.s55  
60 0056 v33125.b60.s56  
61 0057 v33125.b61.s57  
62 0058 v33125.b62.s58  
63 0059 v33125.b63.s59  
64 0060 v33125.b64.s60  
65 0061 v33125.b65.s61  
66 0062 v33125.b66.s62  
67 0063 v33125.b67.s63  
68 0064 v33125.b68.s64  
69 0065 v33125.b69.s65  
70 0066 v33125.b70.s66  
71 0067 v33125.b71.s67  
72 0068 v33125.b72.s68  
73 0069 v33125.b73.s69  
74 0070 v33125.b74.s70  
75 0071 v33125.b75.s71  
76 0072 v33125.b76.s72  
77 0073 v33125.b77.s73  
78 0074 v33125.b78.s74  
79 0075 v33125.b79.s75  
80 0076 v33125.b80.s76  
81 0077 v33125.b81.s77  
82 0078 v33125.b82.s78  
83 0079 v33125.b83.s79  
84 0080 v33125.b84.s80  
85 0081 v33125.b85.s81  
86 0082 v33125.b86.s82  
87 0083 v33125.b87.s83  
88 0084 v33125.b88.s84  
89 0085 v33125.b89.s85  
90 0086 v33125.b90.s86  
91 0087 v33125.b91.s87  
92 0088 v33125.b92.s88  
93 0089 v33125.b93.s89  
94 0090 v33125.b94.s90  
95 0091 v33125.b95.s91  
96 0092 v33125.b96.s92  
97 0093 v33125.b97.s93  
98 0094 v33125.b98.s94  
99 0095 v33125.b99.s95  
100 0096 v33125.b100.s96  
101 0097 v33125.b101.s97  
102 0098 v33125.b102.s98  
103 0099 v33125.b103.s99  
104 0100 v33125.b104.s100  
105 0101 v33125.b105.s101  
106 0102 v33125.b106.s102  
107 0103 v33125.b107.s103  
108 0104 v33125.b108.s104  
109 0105 v33125.b109.s105  
110 0106 v33125.b110.s106  
111 0107 v33125.b111.s107  
112 0108 v33125.b112.s108  
113 0109 v33125.b113.s109  
114 0110 v33125.b114.s110  
115 0111 v33125.b115.s111  
116 0112 v33125.b116.s112  
117 0113 v33125.b117.s113  
118 0114 v33125.b118.s114  
119 0115 v33125.b119.s115  
120 0116 v33125.b120.s116  
121 0117 v33125.b121.s117  
122 0118 v33125.b122.s118  
123 0119 v33125.b123.s119  
124 0120 v33125.b124.s120  
125 0121 v33125.b125.s121  
126 0122 v33125.b126.s122  
127 0123 v33125.b127.s123  
128 0124 v33125.b128.s124  
129 0125 v33125.b129.s125  
130 0126 v33125.b130.s126  
131 0127 v33125.b131.s127  
132 0128 v33125.b132.s128  
133 0129 v33125.b133.s129  
134 0130 v33125.b134.s130  
135 0131 v33125.b135.s131  
136 0132 v33125.b136.s132  
137 0133 v33125.b137.s133  
138 0134 v33125.b138.s134  
139 0135 v33125.b139.s135  
140 0136 v33125.b140.s136  
141 0137 v33125.b141.s137  
142 0138 v33125.b142.s138  
143 0139 v33125.b143.s139  
144 0140 v33125.b144.s140  
145 0141 v33125.b145.s141  
146 0142 v33125.b146.s142  
147 0143 v33125.b147.s143  
148 0144 v33125.b148.s144  
149 0145 v33125.b149.s145  
150 0146 v33125.b150.s146  
151 0147 v33125.b151.s147  
152 0148 v33125.b152.s148  
153 0149 v33125.b153.s149  
154 0150 v33125.b154.s150  
155 0151 v33125.b155.s151  
156 0152 v33125.b156.s152  
157 0153 v33125.b157.s153  
158 0154 v33125.b158.s154  
159 0155 v33125.b159.s155  
160 0156 v33125.b160.s156  
161 0157 v33125.b161.s157  
162 0158 v33125.b162.s158  
163 0159 v33125.b163.s159  
164 0160 v33125.b164.s160  
165 0161 v33125.b165.s161  
166 0162 v33125.b166.s162  
167 0163 v33125.b167.s163  
168 0164 v33125.b168.s164  
169 0165 v33125.b169.s165  
170 0166 v33125.b170.s166  
171 0167 v33125.b171.s167  
172 0168 v33125.b172.s168  
173 0169 v33125.b173.s169  
174 0170 v33125.b174.s170  
175 0171 v33125.b175.s171  
176 0172 v33125.b176.s172  
177 0173 v33125.b177.s173  
178 0174 v33125.b178.s174  
179 0175 v33125.b179.s175  
180 0176 v33125.b180.s176  
181 0177 v33125.b181.s177  
182 0178 v33125.b182.s178  
183 0179 v33125.b183.s179  
184 0180 v33125.b184.s180  
185 0181 v33125.b185.s181  
186 0182 v33125.b186.s182  
187 0183 v33125.b187.s183  
188 0184 v33125.b188.s184  
189 0185 v33125.b189.s185  
190 0186 v33125.b190.s186  
191 0187 v33125.b191.s187  
192 0188 v33125.b192.s188  
193 0189 v33125.b193.s189  
194 0190 v33125.b194.s190  
195 0191 v33125.b195.s191  
196 0192 v33125.b196.s192  
197 0193 v33125.b197.s193  
198 0194 v33125.b198.s194  
199 0195 v33125.b199.s195  
200 0196 v33125.b200.s196  
201 0197 v33125.b201.s197  
202 0198 v33125.b202.s198  
203 0199 v33125.b203.s199  
204 0200 v33125.b204.s200  
205 0201 v33125.b205.s201  
206 0202 v33125.b206.s202  
207 0203 v33125.b207.s203  
208 0204 v33125.b208.s204  
209 0205 v33125.b209.s205  
210 0206 v33125.b210.s206  
211 0207 v33125.b211.s207  
212 0208 v33125.b212.s208  
213 0209 v33125.b213.s209  
214 0210 v33125.b214.s210  
215 0211 v33125.b215.s211  
216 0212 v33125.b216.s212  
217 0213 v33125.b217.s213  
218 0214 v33125.b218.s214  
219 0215 v33125.b219.s215  
220 0216 v33125.b220.s216  
221 0217 v33125.b221.s217  
222 0218 v33125.b222.s218  
223 0219 v33125.b223.s219  
224 0220 v33125.b224.s220  
225 0221 v33125.b225.s221  
226 0222 v33125.b226.s222  
227 0223 v33125.b227.s223  
228 0224 v33125.b228.s224  
229 0225 v33125.b229.s225  
230 0226 v33125.b230.s226  
231 0227 v33125.b231.s227  
232 0228 v33125.b232.s228  
233 0229 v33125.b233.s229  
234 0230 v33125.b234.s230  
235 0231 v33125.b235.s231  
236 0232 v33125.b236.s232  
237 0233 v33125.b237.s233  
238 0234 v33125.b238.s234  
239 0235 v33125.b239.s235  
240 0236 v33125.b240.s236  
241 0237 v33125.b241.s237  
242 0238 v33125.b242.s238  
243 0239 v33125.b243.s239  
244 0240 v33125.b244.s240  
245 0241 v33125.b245.s241  
246 0242 v33125.b246.s242  
247 0243 v33125.b247.s243  
248 0244 v33125.b248.s244  
249 0245 v33125.b249.s245  
250 0246 v33125.b250.s246  
251 0247 v33125.b251.s247  
252 0248 v33125.b252.s248  
253 0249 v33125.b253.s249  
254 0250 v33125.b254.s250  
255 0251 v33125.b255.s251  
256 0252 v33125.b256.s252  
257 0253 v33125.b257.s253  
258 0254 v33125.b258.s254  
259 0255 v33125.b259.s255  
260 0256 v33125.b260.s256  
261 0257 v33125.b261.s257  
262 0258 v33125.b262.s258  
263 0259 v33125.b263.s259  
264 0260 v33125.b264.s260  
265 0261 v33125.b265.s261  
266 0262 v33125.b266.s262  
267 0263 v33125.b267.s263  
268 0264 v33125.b268.s264  
269 0265 v33125.b269.s265  
270 0266 v33125.b270.s266  
271 0267 v33125.b271.s267  
272 0268 v33125.b272.s268  
273 0269 v33125.b273.s269  
274 0270 v33125.b274.s270  
275 0271 v33125.b275.s271  
276 0272 v33125.b276.s272  
277 0273 v33125.b277.s273  
278 0274 v33125.b278.s274  
279 0275 v33125.b279.s275  
280 0276 v33125.b280.s276  
281 0277 v33125.b281.s277  
282 0278 v33125.b282.s278  
283 0279 v33125.b283.s279  
284 0280 v33125.b284.s280  
285 0281 v33125.b285.s281  
286 0282 v33125.b286.s282  
287 0283 v33125.b287.s283  
288 0284 v33125.b288.s284  
289 0285 v33125.b289.s285  
290 0286 v33125.b290.s286  
291 0287 v33125.b291.s287  
292 0288 v33125.b292.s288  
293 0289 v33125.b293.s289  
294 0290 v33125.b294.s290  
295 0291 v33125.b295.s291  
296 0292 v33125.b296.s292  
297 0293 v33125.b297.s293  
298 0294 v33125.b298.s294  
299 0295 v33125.b299.s295  
300 0296 v33125.b300.s296  
301 0297 v33125.b301.s297  
302 0298 v33125.b302.s298  
303 0299 v33125.b303.s299  
304 0300 v33125.b304.s300  
305 0301 v33125.b305.s301  
306 0302 v33125.b306.s302  
307 0303 v33125.b307.s303  
308 0304 v33125.b308.s304  
309 0305 v33125.b309.s305  
310 0306 v33125.b310.s306  
311 0307 v33125.b311.s307  
312 0308 v33125.b312.s308  
313 0309 v33125.b313.s309  
314 0310 v33125.b314.s310  
315 0311 v33125.b315.s311  
316 0312 v33125.b316.s312  
317 0313 v33125.b317.s313  
318 0314 v33125.b318.s314  
319 0315 v33125.b319.s315  
320 0316 v33125.b320.s316  
321 0317 v33125.b321.s317  
322 0318 v33125.b322.s318  
323 0319 v33125.b323.s319  
324 0320 v33125.b324.s320  
325 0321 v33125.b325.s321  
326 0322 v33125.b326.s322  
327 0323 v33125.b327.s323  
328 0324 v33125.b328.s324  
329 0325 v33125.b329.s325  
330 0326 v33125.b330.s326  
331 0327 v33125.b331.s327  
332 0328 v33125.b332.s328  
333 0329 v33125.b333.s329  
334 0330 v33125.b334.s330  
335 0331 v33125.b335.s331  
336 0332 v33125.b336.s332  
337 0333 v33125.b337.s333  
338 0334 v33125.b338.s334  
339 0335 v33125.b339.s335  
340 0336 v33125.b340.s336  
341 0337 v33125.b341.s337  
342 0338 v33125.b342.s338  
343 0339 v33125.b343.s339  
344 0340 v33125.b344.s340  
345 0341 v33125.b345.s341  
346 0342 v33125.b346.s342  
347 0343 v33125.b347.s343  
348 0344 v33125.b348.s344  
349 0345 v33125.b349.s345  
350 0346 v33125.b350.s346  
351 0347 v33125.b351.s347  
352 0348 v33125.b352.s348  
353 0349 v33125.b353.s349  
354 0350 v33125.b354.s350  
355 0351 v33125.b355.s351  
356 0352 v33125.b356.s352  
357 0353 v33125.b357.s353  
358 0354 v33125.b358.s354  
359 0355 v33125.b359.s355  
360 0356 v33125.b360.s356  
361 0357 v33125.b361.s357  
362 0358 v33125.b362.s358  
363 0359 v33125.b363.s359  
364 0360 v33125.b364.s360  
365 0361 v33125.b365.s361  
366 0362 v33125.b366.s362  
367 0363 v33125.b367.s363  
368 0364 v33125.b368.s364  
369 0365 v33125.b369.s365  
370 0366 v33125.b370.s366  
371 0367 v33125.b371.s367  
372 0368 v33125.b372.s368  
373 0369 v33125.b373.s369  
374 0370 v33125.b374.s370  
375 0371 v33125.b375.s371  
376 0372 v33125.b376.s372  
377 0373 v33125.b377.s373  
378 0374 v33125.b378.s374  
379 0375 v33125.b379.s375  
380 0376 v33125.b380.s376  
381 0377 v33125.b381.s377  
382 0378 v33125.b382.s378  
383 0379 v33125.b383.s379  
384 0380 v33125.b384.s380  
385 0381 v33125.b385.s381  
386 0382 v33125.b386.s382  
387 0383 v33125.b387.s383  
388 0384 v33125.b388.s384  
389 0385 v33125.b389.s385  
390 0386 v33125.b390.s386  
391 0387 v33125.b391.s387  
392 0388 v33125.b392.s388  
393 0389 v33125.b393.s389  
394 0390 v33125.b394.s390  
395 0391 v33125.b395.s391  
396 0392 v33125.b396.s392  
397 0393 v33125.b397.s393  
398 0394 v33125.b398.s394  
399 0395 v33125.b399.s395  
400 0396 v33125.b400.s396  
401 0397 v33125.b401.s397  
402 0398 v33125.b402.s398  
403 0399 v33125.b403.s399  
404 0400 v33125.b404.s400  
405 0401 v33125.b405.s401  
406 0402 v33125.b406.s402  
407 0000 v33125.b407  
408 0000 v33125.b408  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Starta programmet