Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:3 (1883-1894) (AID: v33126 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:3 
AIDv33126 
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1883-1894
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33126.b1  
2 0000 v33126.b2  
3 0000 v33126.b3  
4 0000 v33126.b4  
5 0001 v33126.b5.s1  
6 0002 v33126.b6.s2  
7 0003 v33126.b7.s3  
8 0004 v33126.b8.s4  
9 0005 v33126.b9.s5  
10 0006 v33126.b10.s6  
11 0007 v33126.b11.s7  
12 0008 v33126.b12.s8  
13 0009 v33126.b13.s9  
14 0010 v33126.b14.s10  
15 0011 v33126.b15.s11  
16 0012 v33126.b16.s12  
17 0013 v33126.b17.s13  
18 0014 v33126.b18.s14  
19 0015 v33126.b19.s15  
20 0016 v33126.b20.s16  
21 0017 v33126.b21.s17  
22 0018 v33126.b22.s18  
23 0019 v33126.b23.s19  
24 0020 v33126.b24.s20  
25 0021 v33126.b25.s21  
26 0022 v33126.b26.s22  
27 0023 v33126.b27.s23  
28 0024 v33126.b28.s24  
29 0025 v33126.b29.s25  
30 0026 v33126.b30.s26  
31 0027 v33126.b31.s27  
32 0028 v33126.b32.s28  
33 0029 v33126.b33.s29  
34 0030 v33126.b34.s30  
35 0031 v33126.b35.s31  
36 0032 v33126.b36.s32  
37 0033 v33126.b37.s33  
38 0034 v33126.b38.s34  
39 0035 v33126.b39.s35  
40 0036 v33126.b40.s36  
41 0037 v33126.b41.s37  
42 0038 v33126.b42.s38  
43 0039 v33126.b43.s39  
44 0040 v33126.b44.s40  
45 0041 v33126.b45.s41  
46 0042 v33126.b46.s42  
47 0043 v33126.b47.s43  
48 0044 v33126.b48.s44  
49 0045 v33126.b49.s45  
50 0046 v33126.b50.s46  
51 0047 v33126.b51.s47  
52 0048 v33126.b52.s48  
53 0049 v33126.b53.s49  
54 0050 v33126.b54.s50  
55 0051 v33126.b55.s51  
56 0052 v33126.b56.s52  
57 0053 v33126.b57.s53  
58 0054 v33126.b58.s54  
59 0055 v33126.b59.s55  
60 0056 v33126.b60.s56  
61 0057 v33126.b61.s57  
62 0058 v33126.b62.s58  
63 0059 v33126.b63.s59  
64 0060 v33126.b64.s60  
65 0061 v33126.b65.s61  
66 0062 v33126.b66.s62  
67 0063 v33126.b67.s63  
68 0064 v33126.b68.s64  
69 0065 v33126.b69.s65  
70 0066 v33126.b70.s66  
71 0067 v33126.b71.s67  
72 0068 v33126.b72.s68  
73 0069 v33126.b73.s69  
74 0070 v33126.b74.s70  
75 0071 v33126.b75.s71  
76 0072 v33126.b76.s72  
77 0073 v33126.b77.s73  
78 0074 v33126.b78.s74  
79 0075 v33126.b79.s75  
80 0076 v33126.b80.s76  
81 0077 v33126.b81.s77  
82 0078 v33126.b82.s78  
83 0079 v33126.b83.s79  
84 0080 v33126.b84.s80  
85 0081 v33126.b85.s81  
86 0082 v33126.b86.s82  
87 0083 v33126.b87.s83  
88 0084 v33126.b88.s84  
89 0085 v33126.b89.s85  
90 0086 v33126.b90.s86  
91 0087 v33126.b91.s87  
92 0088 v33126.b92.s88  
93 0089 v33126.b93.s89  
94 0090 v33126.b94.s90  
95 0091 v33126.b95.s91  
96 0092 v33126.b96.s92  
97 0093 v33126.b97.s93  
98 0094 v33126.b98.s94  
99 0095 v33126.b99.s95  
100 0096 v33126.b100.s96  
101 0097 v33126.b101.s97  
102 0098 v33126.b102.s98  
103 0099 v33126.b103.s99  
104 0100 v33126.b104.s100  
105 0101 v33126.b105.s101  
106 0102 v33126.b106.s102  
107 0103 v33126.b107.s103  
108 0104 v33126.b108.s104  
109 0105 v33126.b109.s105  
110 0106 v33126.b110.s106  
111 0107 v33126.b111.s107  
112 0108 v33126.b112.s108  
113 0109 v33126.b113.s109  
114 0110 v33126.b114.s110  
115 0111 v33126.b115.s111  
116 0112 v33126.b116.s112  
117 0113 v33126.b117.s113  
118 0114 v33126.b118.s114  
119 0115 v33126.b119.s115  
120 0116 v33126.b120.s116  
121 0117 v33126.b121.s117  
122 0118 v33126.b122.s118  
123 0119 v33126.b123.s119  
124 0120 v33126.b124.s120  
125 0121 v33126.b125.s121  
126 0122 v33126.b126.s122  
127 0123 v33126.b127.s123  
128 0124 v33126.b128.s124  
129 0125 v33126.b129.s125  
130 0126 v33126.b130.s126  
131 0127 v33126.b131.s127  
132 0128 v33126.b132.s128  
133 0129 v33126.b133.s129  
134 0130 v33126.b134.s130  
135 0131 v33126.b135.s131  
136 0132 v33126.b136.s132  
137 0133 v33126.b137.s133  
138 0134 v33126.b138.s134  
139 0135 v33126.b139.s135  
140 0136 v33126.b140.s136  
141 0137 v33126.b141.s137  
142 0138 v33126.b142.s138  
143 0139 v33126.b143.s139  
144 0140 v33126.b144.s140  
145 0141 v33126.b145.s141  
146 0142 v33126.b146.s142  
147 0143 v33126.b147.s143  
148 0144 v33126.b148.s144  
149 0145 v33126.b149.s145  
150 0146 v33126.b150.s146  
151 0147 v33126.b151.s147  
152 0148 v33126.b152.s148  
153 0149 v33126.b153.s149  
154 0150 v33126.b154.s150  
155 0151 v33126.b155.s151  
156 0152 v33126.b156.s152  
157 0153 v33126.b157.s153  
158 0154 v33126.b158.s154  
159 0155 v33126.b159.s155  
160 0156 v33126.b160.s156  
161 0157 v33126.b161.s157  
162 0158 v33126.b162.s158  
163 0159 v33126.b163.s159  
164 0160 v33126.b164.s160  
165 0161 v33126.b165.s161  
166 0162 v33126.b166.s162  
167 0163 v33126.b167.s163  
168 0164 v33126.b168.s164  
169 0165 v33126.b169.s165  
170 0166 v33126.b170.s166  
171 0167 v33126.b171.s167  
172 0168 v33126.b172.s168  
173 0169 v33126.b173.s169  
174 0170 v33126.b174.s170  
175 0171 v33126.b175.s171  
176 0172 v33126.b176.s172  
177 0173 v33126.b177.s173  
178 0174 v33126.b178.s174  
179 0175 v33126.b179.s175  
180 0176 v33126.b180.s176  
181 0177 v33126.b181.s177  
182 0178 v33126.b182.s178  
183 0179 v33126.b183.s179  
184 0180 v33126.b184.s180  
185 0181 v33126.b185.s181  
186 0182 v33126.b186.s182  
187 0183 v33126.b187.s183  
188 0184 v33126.b188.s184  
189 0185 v33126.b189.s185  
190 0186 v33126.b190.s186  
191 0187 v33126.b191.s187  
192 0188 v33126.b192.s188  
193 0189 v33126.b193.s189  
194 0190 v33126.b194.s190  
195 0191 v33126.b195.s191  
196 0192 v33126.b196.s192  
197 0193 v33126.b197.s193  
198 0194 v33126.b198.s194  
199 0195 v33126.b199.s195  
200 0196 v33126.b200.s196  
201 0197 v33126.b201.s197  
202 0198 v33126.b202.s198  
203 0199 v33126.b203.s199  
204 0200 v33126.b204.s200  
205 0201 v33126.b205.s201  
206 0202 v33126.b206.s202  
207 0203 v33126.b207.s203  
208 0204 v33126.b208.s204  
209 0205 v33126.b209.s205  
210 0206 v33126.b210.s206  
211 0207 v33126.b211.s207  
212 0000 v33126.b212  
213 0000 v33126.b213  
214 0000 v33126.b214  
215 0000 v33126.b215  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet