Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EI:1 (1824-1860) (AID: v33127 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EI:1 
AIDv33127 
VolymtypLysnings- och vigselbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1824-1860
InformationHäri även död- och begravningsbok 1833-1860.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33127.b1  
2 0000 v33127.b2  
3 0000 v33127.b3  
4 0001 v33127.b4.s1  
5 0003 v33127.b5.s3  
6 0005 v33127.b6.s5  
7 0007 v33127.b7.s7  
8 0009 v33127.b8.s9  
9 0011 v33127.b9.s11  
10 0013 v33127.b10.s13  
11 0015 v33127.b11.s15  
12 0017 v33127.b12.s17  
13 0019 v33127.b13.s19  
14 0021 v33127.b14.s21  
15 0023 v33127.b15.s23  
16 0025 v33127.b16.s25  
17 0027 v33127.b17.s27  
18 0029 v33127.b18.s29  
19 0031 v33127.b19.s31  
20 0033 v33127.b20.s33  
21 0035 v33127.b21.s35  
22 0037 v33127.b22.s37  
23 0039 v33127.b23.s39  
24 0041 v33127.b24.s41  
25 0043 v33127.b25.s43  
26 0045 v33127.b26.s45  
27 0047 v33127.b27.s47  
28 0049 v33127.b28.s49  
29 0051 v33127.b29.s51  
30 0053 v33127.b30.s53  
31 0055 v33127.b31.s55  
32 0057 v33127.b32.s57  
33 0059 v33127.b33.s59  
34 0061 v33127.b34.s61  
35 0063 v33127.b35.s63  
36 0065 v33127.b36.s65  
37 0067 v33127.b37.s67  
38 0069 v33127.b38.s69  
39 0071 v33127.b39.s71  
40 0073 v33127.b40.s73  
41 0075 v33127.b41.s75  
42 0077 v33127.b42.s77  
43 0079 v33127.b43.s79  
44 0081 v33127.b44.s81  
45 0083 v33127.b45.s83  
46 0085 v33127.b46.s85  
47 0087 v33127.b47.s87  
48 0089 v33127.b48.s89  
49 0091 v33127.b49.s91  
50 0093 v33127.b50.s93  
51 0095 v33127.b51.s95  
52 0097 v33127.b52.s97  
53 0099 v33127.b53.s99  
54 0101 v33127.b54.s101  
55 0103 v33127.b55.s103  
56 0105 v33127.b56.s105  
57 0107 v33127.b57.s107  
58 0109 v33127.b58.s109  
59 0111 v33127.b59.s111  
60 0113 v33127.b60.s113  
61 0115 v33127.b61.s115  
62 0117 v33127.b62.s117  
63 0119 v33127.b63.s119  
64 0121 v33127.b64.s121  
65 0123 v33127.b65.s123  
66 0125 v33127.b66.s125  
67 0127 v33127.b67.s127  
68 0129 v33127.b68.s129  
69 0131 v33127.b69.s131  
70 0133 v33127.b70.s133  
71 0135 v33127.b71.s135  
72 0137 v33127.b72.s137  
73 0139 v33127.b73.s139  
74 0141 v33127.b74.s141  
75 0143 v33127.b75.s143  
76 0145 v33127.b76.s145  
77 0147 v33127.b77.s147  
78 0149 v33127.b78.s149  
79 0151 v33127.b79.s151  
80 0153 v33127.b80.s153  
81 0155 v33127.b81.s155  
82 0157 v33127.b82.s157  
83 0159 v33127.b83.s159  
84 0161 v33127.b84.s161  
85 0163 v33127.b85.s163  
86 0165 v33127.b86.s165  
87 0167 v33127.b87.s167  
88 0169 v33127.b88.s169  
89 0171 v33127.b89.s171  
90 0173 v33127.b90.s173  
91 0175 v33127.b91.s175  
92 0177 v33127.b92.s177  
93 0179 v33127.b93.s179  
94 0181 v33127.b94.s181  
95 0183 v33127.b95.s183  
96 0185 v33127.b96.s185  
97 0187 v33127.b97.s187  
98 0189 v33127.b98.s189  
99 0191 v33127.b99.s191  
100 0193 v33127.b100.s193  
101 0195 v33127.b101.s195  
102 0551 v33127.b102.s551  
103 0553 v33127.b103.s553  
104 0555 v33127.b104.s555  
105 0557 v33127.b105.s557  
106 0559 v33127.b106.s559  
107 0561 v33127.b107.s561  
108 0563 v33127.b108.s563  
109 0565 v33127.b109.s565  
110 0567 v33127.b110.s567  
111 0569 v33127.b111.s569  
112 0571 v33127.b112.s571  
113 0573 v33127.b113.s573  
114 0575 v33127.b114.s575  
115 0577 v33127.b115.s577  
116 0579 v33127.b116.s579  
117 0581 v33127.b117.s581  
118 0583 v33127.b118.s583  
119 0585 v33127.b119.s585  
120 0587 v33127.b120.s587  
121 0589 v33127.b121.s589  
122 0591 v33127.b122.s591  
123 0593 v33127.b123.s593  
124 0595 v33127.b124.s595  
125 0597 v33127.b125.s597  
126 0599 v33127.b126.s599  
127 0601 v33127.b127.s601  
128 0603 v33127.b128.s603  
129 0605 v33127.b129.s605  
130 0607 v33127.b130.s607  
131 0609 v33127.b131.s609  
132 0611 v33127.b132.s611  
133 0613 v33127.b133.s613  
134 0615 v33127.b134.s615  
135 0617 v33127.b135.s617  
136 0619 v33127.b136.s619  
137 0621 v33127.b137.s621  
138 0623 v33127.b138.s623  
139 0625 v33127.b139.s625  
140 0627 v33127.b140.s627  
141 0629 v33127.b141.s629  
142 0631 v33127.b142.s631  
143 0633 v33127.b143.s633  
144 0635 v33127.b144.s635  
145 0637 v33127.b145.s637  
146 0639 v33127.b146.s639  
147 0641 v33127.b147.s641  
148 0643 v33127.b148.s643  
149 0645 v33127.b149.s645  
150 0647 v33127.b150.s647  
151 0649 v33127.b151.s649  
152 0651 v33127.b152.s651  
153 0653 v33127.b153.s653  
154 0655 v33127.b154.s655  
155 0657 v33127.b155.s657  
156 0659 v33127.b156.s659  
157 0000 v33127.b157  
158 0000 v33127.b158  
159 0000 v33127.b159  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet