Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EII:1 (1830-1849) (AID: v33129 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EII:1 
AIDv33129 
VolymtypLysningsbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1830-1849
InformationFinnes 1830-1849 3/8.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33129.b1  
2 0000 v33129.b2  
3 0001 v33129.b3.s1  
4 0003 v33129.b4.s3  
5 0005 v33129.b5.s5  
6 0007 v33129.b6.s7  
7 0009 v33129.b7.s9  
8 0011 v33129.b8.s11  
9 0013 v33129.b9.s13  
10 0015 v33129.b10.s15  
11 0017 v33129.b11.s17  
12 0019 v33129.b12.s19  
13 0021 v33129.b13.s21  
14 0023 v33129.b14.s23  
15 0025 v33129.b15.s25  
16 0027 v33129.b16.s27  
17 0029 v33129.b17.s29  
18 0031 v33129.b18.s31  
19 0033 v33129.b19.s33  
20 0035 v33129.b20.s35  
21 0037 v33129.b21.s37  
22 0039 v33129.b22.s39  
23 0041 v33129.b23.s41  
24 0043 v33129.b24.s43  
25 0045 v33129.b25.s45  
26 0047 v33129.b26.s47  
27 0049 v33129.b27.s49  
28 0051 v33129.b28.s51  
29 0053 v33129.b29.s53  
30 0055 v33129.b30.s55  
31 0057 v33129.b31.s57  
32 0059 v33129.b32.s59  
33 0061 v33129.b33.s61  
34 0063 v33129.b34.s63  
35 0065 v33129.b35.s65  
36 0067 v33129.b36.s67  
37 0069 v33129.b37.s69  
38 0071 v33129.b38.s71  
39 0073 v33129.b39.s73  
40 0075 v33129.b40.s75  
41 0077 v33129.b41.s77  
42 0079 v33129.b42.s79  
43 0081 v33129.b43.s81  
44 0083 v33129.b44.s83  
45 0085 v33129.b45.s85  
46 0087 v33129.b46.s87  
47 0089 v33129.b47.s89  
48 0091 v33129.b48.s91  
49 0093 v33129.b49.s93  
50 0000 v33129.b50  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet