Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EII:3 (1861-1864) (AID: v33131 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EII:3 
AIDv33131 
VolymtypLysnings- och vigselbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1861-1864
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33131.b1  
2 0000 v33131.b2  
3 0000 v33131.b3  
4 0000 v33131.b4  
5 0001 v33131.b5.s1  
6 0002 v33131.b6.s2  
7 0003 v33131.b7.s3  
8 0004 v33131.b8.s4  
9 0005 v33131.b9.s5  
10 0006 v33131.b10.s6  
11 0007 v33131.b11.s7  
12 0008 v33131.b12.s8  
13 0009 v33131.b13.s9  
14 0010 v33131.b14.s10  
15 0011 v33131.b15.s11  
16 0012 v33131.b16.s12  
17 0013 v33131.b17.s13  
18 0014 v33131.b18.s14  
19 0015 v33131.b19.s15  
20 0016 v33131.b20.s16  
21 0017 v33131.b21.s17  
22 0018 v33131.b22.s18  
23 0019 v33131.b23.s19  
24 0020 v33131.b24.s20  
25 0021 v33131.b25.s21  
26 0022 v33131.b26.s22  
27 0023 v33131.b27.s23  
28 0024 v33131.b28.s24  
29 0025 v33131.b29.s25  
30 0026 v33131.b30.s26  
31 0027 v33131.b31.s27  
32 0028 v33131.b32.s28  
33 0029 v33131.b33.s29  
34 0030 v33131.b34.s30  
35 0031 v33131.b35.s31  
36 0032 v33131.b36.s32  
37 0033 v33131.b37.s33  
38 0034 v33131.b38.s34  
39 0035 v33131.b39.s35  
40 0036 v33131.b40.s36  
41 0037 v33131.b41.s37  
42 0038 v33131.b42.s38  
43 0039 v33131.b43.s39  
44 0040 v33131.b44.s40  
45 0041 v33131.b45.s41  
46 0042 v33131.b46.s42  
47 0043 v33131.b47.s43  
48 0044 v33131.b48.s44  
49 0045 v33131.b49.s45  
50 0046 v33131.b50.s46  
51 0047 v33131.b51.s47  
52 0048 v33131.b52.s48  
53 0049 v33131.b53.s49  
54 0050 v33131.b54.s50  
55 0051 v33131.b55.s51  
56 0052 v33131.b56.s52  
57 0053 v33131.b57.s53  
58 0054 v33131.b58.s54  
59 0055 v33131.b59.s55  
60 0056 v33131.b60.s56  
61 0057 v33131.b61.s57  
62 0058 v33131.b62.s58  
63 0059 v33131.b63.s59  
64 0060 v33131.b64.s60  
65 0061 v33131.b65.s61  
66 0062 v33131.b66.s62  
67 0063 v33131.b67.s63  
68 0064 v33131.b68.s64  
69 0065 v33131.b69.s65  
70 0066 v33131.b70.s66  
71 0067 v33131.b71.s67  
72 0068 v33131.b72.s68  
73 0069 v33131.b73.s69  
74 0070 v33131.b74.s70  
75 0071 v33131.b75.s71  
76 0072 v33131.b76.s72  
77 0073 v33131.b77.s73  
78 0000 v33131.b78  
79 0000 v33131.b79  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet