Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EII:4 (1865-1874) (AID: v33132 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EII:4 
AIDv33132 
VolymtypLysnings- och vigselbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1865-1874
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33132.b1  
2 0000 v33132.b2  
3 0000 v33132.b3  
4 0001 v33132.b4.s1  
5 0002 v33132.b5.s2  
6 0003 v33132.b6.s3  
7 0004 v33132.b7.s4  
8 0005 v33132.b8.s5  
9 0006 v33132.b9.s6  
10 0007 v33132.b10.s7  
11 0008 v33132.b11.s8  
12 0009 v33132.b12.s9  
13 0010 v33132.b13.s10  
14 0011 v33132.b14.s11  
15 0012 v33132.b15.s12  
16 0013 v33132.b16.s13  
17 0014 v33132.b17.s14  
18 0015 v33132.b18.s15  
19 0016 v33132.b19.s16  
20 0017 v33132.b20.s17  
21 0018 v33132.b21.s18  
22 0019 v33132.b22.s19  
23 0020 v33132.b23.s20  
24 0021 v33132.b24.s21  
25 0022 v33132.b25.s22  
26 0023 v33132.b26.s23  
27 0024 v33132.b27.s24  
28 0025 v33132.b28.s25  
29 0026 v33132.b29.s26  
30 0027 v33132.b30.s27  
31 0028 v33132.b31.s28  
32 0029 v33132.b32.s29  
33 0030 v33132.b33.s30  
34 0031 v33132.b34.s31  
35 0032 v33132.b35.s32  
36 0033 v33132.b36.s33  
37 0034 v33132.b37.s34  
38 0035 v33132.b38.s35  
39 0036 v33132.b39.s36  
40 0037 v33132.b40.s37  
41 0038 v33132.b41.s38  
42 0039 v33132.b42.s39  
43 0040 v33132.b43.s40  
44 0041 v33132.b44.s41  
45 0042 v33132.b45.s42  
46 0043 v33132.b46.s43  
47 0044 v33132.b47.s44  
48 0045 v33132.b48.s45  
49 0046 v33132.b49.s46  
50 0047 v33132.b50.s47  
51 0048 v33132.b51.s48  
52 0049 v33132.b52.s49  
53 0050 v33132.b53.s50  
54 0051 v33132.b54.s51  
55 0052 v33132.b55.s52  
56 0053 v33132.b56.s53  
57 0054 v33132.b57.s54  
58 0055 v33132.b58.s55  
59 0056 v33132.b59.s56  
60 0057 v33132.b60.s57  
61 0058 v33132.b61.s58  
62 0059 v33132.b62.s59  
63 0060 v33132.b63.s60  
64 0061 v33132.b64.s61  
65 0062 v33132.b65.s62  
66 0063 v33132.b66.s63  
67 0064 v33132.b67.s64  
68 0065 v33132.b68.s65  
69 0066 v33132.b69.s66  
70 0067 v33132.b70.s67  
71 0068 v33132.b71.s68  
72 0069 v33132.b72.s69  
73 0070 v33132.b73.s70  
74 0071 v33132.b74.s71  
75 0072 v33132.b75.s72  
76 0073 v33132.b76.s73  
77 0074 v33132.b77.s74  
78 0075 v33132.b78.s75  
79 0076 v33132.b79.s76  
80 0077 v33132.b80.s77  
81 0078 v33132.b81.s78  
82 0079 v33132.b82.s79  
83 0080 v33132.b83.s80  
84 0081 v33132.b84.s81  
85 0082 v33132.b85.s82  
86 0083 v33132.b86.s83  
87 0084 v33132.b87.s84  
88 0085 v33132.b88.s85  
89 0086 v33132.b89.s86  
90 0087 v33132.b90.s87  
91 0088 v33132.b91.s88  
92 0089 v33132.b92.s89  
93 0090 v33132.b93.s90  
94 0091 v33132.b94.s91  
95 0092 v33132.b95.s92  
96 0093 v33132.b96.s93  
97 0094 v33132.b97.s94  
98 0095 v33132.b98.s95  
99 0096 v33132.b99.s96  
100 0097 v33132.b100.s97  
101 0098 v33132.b101.s98  
102 0099 v33132.b102.s99  
103 0100 v33132.b103.s100  
104 0101 v33132.b104.s101  
105 0102 v33132.b105.s102  
106 0103 v33132.b106.s103  
107 0104 v33132.b107.s104  
108 0105 v33132.b108.s105  
109 0106 v33132.b109.s106  
110 0107 v33132.b110.s107  
111 0108 v33132.b111.s108  
112 0109 v33132.b112.s109  
113 0110 v33132.b113.s110  
114 0111 v33132.b114.s111  
115 0112 v33132.b115.s112  
116 0113 v33132.b116.s113  
117 0114 v33132.b117.s114  
118 0115 v33132.b118.s115  
119 0116 v33132.b119.s116  
120 0117 v33132.b120.s117  
121 0118 v33132.b121.s118  
122 0119 v33132.b122.s119  
123 0120 v33132.b123.s120  
124 0121 v33132.b124.s121  
125 0122 v33132.b125.s122  
126 0123 v33132.b126.s123  
127 0124 v33132.b127.s124  
128 0125 v33132.b128.s125  
129 0126 v33132.b129.s126  
130 0127 v33132.b130.s127  
131 0128 v33132.b131.s128  
132 0129 v33132.b132.s129  
133 0130 v33132.b133.s130  
134 0131 v33132.b134.s131  
135 0132 v33132.b135.s132  
136 0133 v33132.b136.s133  
137 0134 v33132.b137.s134  
138 0135 v33132.b138.s135  
139 0136 v33132.b139.s136  
140 0137 v33132.b140.s137  
141 0138 v33132.b141.s138  
142 0139 v33132.b142.s139  
143 0140 v33132.b143.s140  
144 0141 v33132.b144.s141  
145 0142 v33132.b145.s142  
146 0143 v33132.b146.s143  
147 0144 v33132.b147.s144  
148 0145 v33132.b148.s145  
149 0146 v33132.b149.s146  
150 0147 v33132.b150.s147  
151 0148 v33132.b151.s148  
152 0149 v33132.b152.s149  
153 0150 v33132.b153.s150  
154 0151 v33132.b154.s151  
155 0152 v33132.b155.s152  
156 0153 v33132.b156.s153  
157 0154 v33132.b157.s154  
158 0155 v33132.b158.s155  
159 0156 v33132.b159.s156  
160 0157 v33132.b160.s157  
161 0158 v33132.b161.s158  
162 0159 v33132.b162.s159  
163 0160 v33132.b163.s160  
164 0161 v33132.b164.s161  
165 0162 v33132.b165.s162  
166 0163 v33132.b166.s163  
167 0164 v33132.b167.s164  
168 0165 v33132.b168.s165  
169 0166 v33132.b169.s166  
170 0167 v33132.b170.s167  
171 0168 v33132.b171.s168  
172 0169 v33132.b172.s169  
173 0170 v33132.b173.s170  
174 0171 v33132.b174.s171  
175 0172 v33132.b175.s172  
176 0173 v33132.b176.s173  
177 0174 v33132.b177.s174  
178 0175 v33132.b178.s175  
179 0176 v33132.b179.s176  
180 0177 v33132.b180.s177  
181 0178 v33132.b181.s178  
182 0179 v33132.b182.s179  
183 0180 v33132.b183.s180  
184 0181 v33132.b184.s181  
185 0182 v33132.b185.s182  
186 0183 v33132.b186.s183  
187 0184 v33132.b187.s184  
188 0185 v33132.b188.s185  
189 0186 v33132.b189.s186  
190 0187 v33132.b190.s187  
191 0188 v33132.b191.s188  
192 0189 v33132.b192.s189  
193 0190 v33132.b193.s190  
194 0191 v33132.b194.s191  
195 0192 v33132.b195.s192  
196 0000 v33132.b196  
197 0000 v33132.b197  
198 0000 v33132.b198  
199 0000 v33132.b199  

ANTAL FÄRGBILDER

80 659 131

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet