Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EII:5 (1873-1882) (AID: v33133 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EII:5 
AIDv33133 
VolymtypLysnings- och vigselbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1873-1882
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33133.b1  
2 0000 v33133.b2  
3 0000 v33133.b3  
4 0000 v33133.b4  
5 0002 v33133.b5.s2  
6 0004 v33133.b6.s4  
7 0006 v33133.b7.s6  
8 0008 v33133.b8.s8  
9 0010 v33133.b9.s10  
10 0012 v33133.b10.s12  
11 0014 v33133.b11.s14  
12 0016 v33133.b12.s16  
13 0018 v33133.b13.s18  
14 0020 v33133.b14.s20  
15 0022 v33133.b15.s22  
16 0024 v33133.b16.s24  
17 0026 v33133.b17.s26  
18 0028 v33133.b18.s28  
19 0030 v33133.b19.s30  
20 0032 v33133.b20.s32  
21 0034 v33133.b21.s34  
22 0036 v33133.b22.s36  
23 0038 v33133.b23.s38  
24 0040 v33133.b24.s40  
25 0042 v33133.b25.s42  
26 0044 v33133.b26.s44  
27 0046 v33133.b27.s46  
28 0048 v33133.b28.s48  
29 0050 v33133.b29.s50  
30 0052 v33133.b30.s52  
31 0054 v33133.b31.s54  
32 0056 v33133.b32.s56  
33 0058 v33133.b33.s58  
34 0060 v33133.b34.s60  
35 0062 v33133.b35.s62  
36 0064 v33133.b36.s64  
37 0066 v33133.b37.s66  
38 0068 v33133.b38.s68  
39 0070 v33133.b39.s70  
40 0072 v33133.b40.s72  
41 0074 v33133.b41.s74  
42 0076 v33133.b42.s76  
43 0078 v33133.b43.s78  
44 0080 v33133.b44.s80  
45 0082 v33133.b45.s82  
46 0084 v33133.b46.s84  
47 0086 v33133.b47.s86  
48 0088 v33133.b48.s88  
49 0090 v33133.b49.s90  
50 0092 v33133.b50.s92  
51 0094 v33133.b51.s94  
52 0096 v33133.b52.s96  
53 0098 v33133.b53.s98  
54 0100 v33133.b54.s100  
55 0102 v33133.b55.s102  
56 0104 v33133.b56.s104  
57 0106 v33133.b57.s106  
58 0108 v33133.b58.s108  
59 0110 v33133.b59.s110  
60 0112 v33133.b60.s112  
61 0114 v33133.b61.s114  
62 0116 v33133.b62.s116  
63 0118 v33133.b63.s118  
64 0120 v33133.b64.s120  
65 0122 v33133.b65.s122  
66 0124 v33133.b66.s124  
67 0126 v33133.b67.s126  
68 0128 v33133.b68.s128  
69 0130 v33133.b69.s130  
70 0132 v33133.b70.s132  
71 0134 v33133.b71.s134  
72 0136 v33133.b72.s136  
73 0138 v33133.b73.s138  
74 0140 v33133.b74.s140  
75 0142 v33133.b75.s142  
76 0144 v33133.b76.s144  
77 0146 v33133.b77.s146  
78 0148 v33133.b78.s148  
79 0150 v33133.b79.s150  
80 0152 v33133.b80.s152  
81 0154 v33133.b81.s154  
82 0156 v33133.b82.s156  
83 0158 v33133.b83.s158  
84 0160 v33133.b84.s160  
85 0162 v33133.b85.s162  
86 0164 v33133.b86.s164  
87 0166 v33133.b87.s166  
88 0168 v33133.b88.s168  
89 0170 v33133.b89.s170  
90 0172 v33133.b90.s172  
91 0174 v33133.b91.s174  
92 0176 v33133.b92.s176  
93 0178 v33133.b93.s178  
94 0180 v33133.b94.s180  
95 0182 v33133.b95.s182  
96 0184 v33133.b96.s184  
97 0186 v33133.b97.s186  
98 0188 v33133.b98.s188  
99 0190 v33133.b99.s190  
100 0192 v33133.b100.s192  
101 0194 v33133.b101.s194  
102 0196 v33133.b102.s196  
103 0198 v33133.b103.s198  
104 0200 v33133.b104.s200  
105 0202 v33133.b105.s202  
106 0204 v33133.b106.s204  
107 0206 v33133.b107.s206  
108 0208 v33133.b108.s208  
109 0210 v33133.b109.s210  
110 0212 v33133.b110.s212  
111 0214 v33133.b111.s214  
112 0216 v33133.b112.s216  
113 0218 v33133.b113.s218  
114 0220 v33133.b114.s220  
115 0222 v33133.b115.s222  
116 0224 v33133.b116.s224  
117 0226 v33133.b117.s226  
118 0228 v33133.b118.s228  
119 0230 v33133.b119.s230  
120 0232 v33133.b120.s232  
121 0234 v33133.b121.s234  
122 0236 v33133.b122.s236  
123 0238 v33133.b123.s238  
124 0240 v33133.b124.s240  
125 0242 v33133.b125.s242  
126 0244 v33133.b126.s244  
127 0246 v33133.b127.s246  
128 0248 v33133.b128.s248  
129 0250 v33133.b129.s250  
130 0252 v33133.b130.s252  
131 0254 v33133.b131.s254  
132 0000 v33133.b132  
133 0000 v33133.b133  
134 0000 v33133.b134  
135 0000 v33133.b135  
136 0000 v33133.b136  
137 0000 v33133.b137  
138 0000 v33133.b138  
139 0000 v33133.b139  
140 0000 v33133.b140  
141 0000 v33133.b141  
142 0000 v33133.b142  
143 0000 v33133.b143  
144 0000 v33133.b144  
145 0000 v33133.b145  
146 0000 v33133.b146  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet