Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:1 (1858-1861) (AID: v33134 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:1 
AIDv33134 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1858-1861
InformationKladd för år 1861.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33134.b1  
2 0000 v33134.b2  
3 0001 v33134.b3.s1  
4 0003 v33134.b4.s3  
5 0005 v33134.b5.s5  
6 0007 v33134.b6.s7  
7 0009 v33134.b7.s9  
8 0011 v33134.b8.s11  
9 0013 v33134.b9.s13  
10 0015 v33134.b10.s15  
11 0017 v33134.b11.s17  
12 0019 v33134.b12.s19  
13 0021 v33134.b13.s21  
14 0023 v33134.b14.s23  
15 0025 v33134.b15.s25  
16 0027 v33134.b16.s27  
17 0029 v33134.b17.s29  
18 0031 v33134.b18.s31  
19 0033 v33134.b19.s33  
20 0035 v33134.b20.s35  
21 0037 v33134.b21.s37  
22 0039 v33134.b22.s39  
23 0041 v33134.b23.s41  
24 0043 v33134.b24.s43  
25 0045 v33134.b25.s45  
26 0047 v33134.b26.s47  
27 0049 v33134.b27.s49  
28 0051 v33134.b28.s51  
29 0053 v33134.b29.s53  
30 0055 v33134.b30.s55  
31 0057 v33134.b31.s57  
32 0059 v33134.b32.s59  
33 0061 v33134.b33.s61  
34 0063 v33134.b34.s63  
35 0065 v33134.b35.s65  
36 0067 v33134.b36.s67  
37 0069 v33134.b37.s69  
38 0000 v33134.b38  
39 0000 v33134.b39  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet