Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:2 (1861-1866) (AID: v33135 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:2 
AIDv33135 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1861-1866
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33135.b1  
2 0000 v33135.b2  
3 0000 v33135.b3  
4 0000 v33135.b4  
5 0000 v33135.b5  
6 0001 v33135.b6.s1  
7 0002 v33135.b7.s2  
8 0003 v33135.b8.s3  
9 0004 v33135.b9.s4  
10 0005 v33135.b10.s5  
11 0006 v33135.b11.s6  
12 0007 v33135.b12.s7  
13 0008 v33135.b13.s8  
14 0009 v33135.b14.s9  
15 0010 v33135.b15.s10  
16 0011 v33135.b16.s11  
17 0012 v33135.b17.s12  
18 0013 v33135.b18.s13  
19 0014 v33135.b19.s14  
20 0015 v33135.b20.s15  
21 0016 v33135.b21.s16  
22 0017 v33135.b22.s17  
23 0018 v33135.b23.s18  
24 0019 v33135.b24.s19  
25 0020 v33135.b25.s20  
26 0021 v33135.b26.s21  
27 0022 v33135.b27.s22  
28 0023 v33135.b28.s23  
29 0024 v33135.b29.s24  
30 0025 v33135.b30.s25  
31 0026 v33135.b31.s26  
32 0027 v33135.b32.s27  
33 0028 v33135.b33.s28  
34 0029 v33135.b34.s29  
35 0030 v33135.b35.s30  
36 0031 v33135.b36.s31  
37 0032 v33135.b37.s32  
38 0033 v33135.b38.s33  
39 0034 v33135.b39.s34  
40 0035 v33135.b40.s35  
41 0036 v33135.b41.s36  
42 0037 v33135.b42.s37  
43 0038 v33135.b43.s38  
44 0039 v33135.b44.s39  
45 0040 v33135.b45.s40  
46 0041 v33135.b46.s41  
47 0042 v33135.b47.s42  
48 0043 v33135.b48.s43  
49 0044 v33135.b49.s44  
50 0045 v33135.b50.s45  
51 0046 v33135.b51.s46  
52 0047 v33135.b52.s47  
53 0048 v33135.b53.s48  
54 0049 v33135.b54.s49  
55 0050 v33135.b55.s50  
56 0051 v33135.b56.s51  
57 0052 v33135.b57.s52  
58 0053 v33135.b58.s53  
59 0054 v33135.b59.s54  
60 0055 v33135.b60.s55  
61 0056 v33135.b61.s56  
62 0057 v33135.b62.s57  
63 0058 v33135.b63.s58  
64 0059 v33135.b64.s59  
65 0060 v33135.b65.s60  
66 0061 v33135.b66.s61  
67 0000 v33135.b67  
68 0000 v33135.b68  
69 0000 v33135.b69  
70 0000 v33135.b70  
71 0000 v33135.b71  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet