Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:3 (1867-1883) (AID: v33136 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:3 
AIDv33136 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1867-1883
InformationFinnes 1867-1883 30/4.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33136.b1  
2 0000 v33136.b2  
3 0000 v33136.b3  
4 0000 v33136.b4  
5 0000 v33136.b5  
6 0001 v33136.b6.s1  
7 0002 v33136.b7.s2  
8 0003 v33136.b8.s3  
9 0004 v33136.b9.s4  
10 0005 v33136.b10.s5  
11 0006 v33136.b11.s6  
12 0007 v33136.b12.s7  
13 0008 v33136.b13.s8  
14 0009 v33136.b14.s9  
15 0010 v33136.b15.s10  
16 0011 v33136.b16.s11  
17 0012 v33136.b17.s12  
18 0013 v33136.b18.s13  
19 0014 v33136.b19.s14  
20 0015 v33136.b20.s15  
21 0016 v33136.b21.s16  
22 0017 v33136.b22.s17  
23 0018 v33136.b23.s18  
24 0019 v33136.b24.s19  
25 0020 v33136.b25.s20  
26 0021 v33136.b26.s21  
27 0022 v33136.b27.s22  
28 0023 v33136.b28.s23  
29 0024 v33136.b29.s24  
30 0025 v33136.b30.s25  
31 0026 v33136.b31.s26  
32 0027 v33136.b32.s27  
33 0028 v33136.b33.s28  
34 0029 v33136.b34.s29  
35 0030 v33136.b35.s30  
36 0031 v33136.b36.s31  
37 0032 v33136.b37.s32  
38 0033 v33136.b38.s33  
39 0034 v33136.b39.s34  
40 0035 v33136.b40.s35  
41 0036 v33136.b41.s36  
42 0037 v33136.b42.s37  
43 0038 v33136.b43.s38  
44 0039 v33136.b44.s39  
45 0040 v33136.b45.s40  
46 0041 v33136.b46.s41  
47 0042 v33136.b47.s42  
48 0043 v33136.b48.s43  
49 0044 v33136.b49.s44  
50 0045 v33136.b50.s45  
51 0046 v33136.b51.s46  
52 0047 v33136.b52.s47  
53 0048 v33136.b53.s48  
54 0049 v33136.b54.s49  
55 0050 v33136.b55.s50  
56 0051 v33136.b56.s51  
57 0052 v33136.b57.s52  
58 0053 v33136.b58.s53  
59 0054 v33136.b59.s54  
60 0055 v33136.b60.s55  
61 0056 v33136.b61.s56  
62 0057 v33136.b62.s57  
63 0058 v33136.b63.s58  
64 0059 v33136.b64.s59  
65 0060 v33136.b65.s60  
66 0061 v33136.b66.s61  
67 0062 v33136.b67.s62  
68 0063 v33136.b68.s63  
69 0064 v33136.b69.s64  
70 0065 v33136.b70.s65  
71 0066 v33136.b71.s66  
72 0067 v33136.b72.s67  
73 0068 v33136.b73.s68  
74 0069 v33136.b74.s69  
75 0070 v33136.b75.s70  
76 0071 v33136.b76.s71  
77 0072 v33136.b77.s72  
78 0073 v33136.b78.s73  
79 0074 v33136.b79.s74  
80 0075 v33136.b80.s75  
81 0076 v33136.b81.s76  
82 0077 v33136.b82.s77  
83 0078 v33136.b83.s78  
84 0079 v33136.b84.s79  
85 0080 v33136.b85.s80  
86 0081 v33136.b86.s81  
87 0082 v33136.b87.s82  
88 0083 v33136.b88.s83  
89 0084 v33136.b89.s84  
90 0085 v33136.b90.s85  
91 0086 v33136.b91.s86  
92 0087 v33136.b92.s87  
93 0088 v33136.b93.s88  
94 0089 v33136.b94.s89  
95 0090 v33136.b95.s90  
96 0091 v33136.b96.s91  
97 0092 v33136.b97.s92  
98 0093 v33136.b98.s93  
99 0094 v33136.b99.s94  
100 0095 v33136.b100.s95  
101 0096 v33136.b101.s96  
102 0097 v33136.b102.s97  
103 0098 v33136.b103.s98  
104 0099 v33136.b104.s99  
105 0100 v33136.b105.s100  
106 0101 v33136.b106.s101  
107 0102 v33136.b107.s102  
108 0103 v33136.b108.s103  
109 0104 v33136.b109.s104  
110 0105 v33136.b110.s105  
111 0106 v33136.b111.s106  
112 0107 v33136.b112.s107  
113 0108 v33136.b113.s108  
114 0109 v33136.b114.s109  
115 0110 v33136.b115.s110  
116 0111 v33136.b116.s111  
117 0112 v33136.b117.s112  
118 0113 v33136.b118.s113  
119 0114 v33136.b119.s114  
120 0115 v33136.b120.s115  
121 0116 v33136.b121.s116  
122 0117 v33136.b122.s117  
123 0118 v33136.b123.s118  
124 0119 v33136.b124.s119  
125 0120 v33136.b125.s120  
126 0121 v33136.b126.s121  
127 0122 v33136.b127.s122  
128 0123 v33136.b128.s123  
129 0124 v33136.b129.s124  
130 0125 v33136.b130.s125  
131 0126 v33136.b131.s126  
132 0127 v33136.b132.s127  
133 0128 v33136.b133.s128  
134 0129 v33136.b134.s129  
135 0130 v33136.b135.s130  
136 0131 v33136.b136.s131  
137 0132 v33136.b137.s132  
138 0133 v33136.b138.s133  
139 0134 v33136.b139.s134  
140 0135 v33136.b140.s135  
141 0136 v33136.b141.s136  
142 0137 v33136.b142.s137  
143 0138 v33136.b143.s138  
144 0139 v33136.b144.s139  
145 0140 v33136.b145.s140  
146 0141 v33136.b146.s141  
147 0142 v33136.b147.s142  
148 0143 v33136.b148.s143  
149 0144 v33136.b149.s144  
150 0145 v33136.b150.s145  
151 0146 v33136.b151.s146  
152 0147 v33136.b152.s147  
153 0148 v33136.b153.s148  
154 0149 v33136.b154.s149  
155 0150 v33136.b155.s150  
156 0151 v33136.b156.s151  
157 0152 v33136.b157.s152  
158 0153 v33136.b158.s153  
159 0154 v33136.b159.s154  
160 0155 v33136.b160.s155  
161 0156 v33136.b161.s156  
162 0157 v33136.b162.s157  
163 0158 v33136.b163.s158  
164 0159 v33136.b164.s159  
165 0160 v33136.b165.s160  
166 0161 v33136.b166.s161  
167 0162 v33136.b167.s162  
168 0163 v33136.b168.s163  
169 0164 v33136.b169.s164  
170 0165 v33136.b170.s165  
171 0166 v33136.b171.s166  
172 0167 v33136.b172.s167  
173 0168 v33136.b173.s168  
174 0169 v33136.b174.s169  
175 0170 v33136.b175.s170  
176 0171 v33136.b176.s171  
177 0172 v33136.b177.s172  
178 0173 v33136.b178.s173  
179 0174 v33136.b179.s174  
180 0175 v33136.b180.s175  
181 0176 v33136.b181.s176  
182 0177 v33136.b182.s177  
183 0178 v33136.b183.s178  
184 0179 v33136.b184.s179  
185 0180 v33136.b185.s180  
186 0181 v33136.b186.s181  
187 0182 v33136.b187.s182  
188 0183 v33136.b188.s183  
189 0184 v33136.b189.s184  
190 0185 v33136.b190.s185  
191 0186 v33136.b191.s186  
192 0187 v33136.b192.s187  
193 0188 v33136.b193.s188  
194 0189 v33136.b194.s189  
195 0190 v33136.b195.s190  
196 0191 v33136.b196.s191  
197 0192 v33136.b197.s192  
198 0193 v33136.b198.s193  
199 0194 v33136.b199.s194  
200 0195 v33136.b200.s195  
201 0196 v33136.b201.s196  
202 0197 v33136.b202.s197  
203 0198 v33136.b203.s198  
204 0199 v33136.b204.s199  
205 0200 v33136.b205.s200  
206 0201 v33136.b206.s201  
207 0202 v33136.b207.s202  
208 0203 v33136.b208.s203  
209 0204 v33136.b209.s204  
210 0205 v33136.b210.s205  
211 0206 v33136.b211.s206  
212 0207 v33136.b212.s207  
213 0208 v33136.b213.s208  
214 0209 v33136.b214.s209  
215 0210 v33136.b215.s210  
216 0211 v33136.b216.s211  
217 0212 v33136.b217.s212  
218 0213 v33136.b218.s213  
219 0214 v33136.b219.s214  
220 0215 v33136.b220.s215  
221 0216 v33136.b221.s216  
222 0217 v33136.b222.s217  
223 0218 v33136.b223.s218  
224 0219 v33136.b224.s219  
225 0220 v33136.b225.s220  
226 0221 v33136.b226.s221  
227 0222 v33136.b227.s222  
228 0223 v33136.b228.s223  
229 0224 v33136.b229.s224  
230 0225 v33136.b230.s225  
231 0226 v33136.b231.s226  
232 0227 v33136.b232.s227  
233 0228 v33136.b233.s228  
234 0229 v33136.b234.s229  
235 0000 v33136.b235  
236 0000 v33136.b236  
237 0000 v33136.b237  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet