Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:4 (1883-1894) (AID: v33137 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:4 
AIDv33137 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1883-1894
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v33137.b1  
2 0000 v33137.b2  
3 0000 v33137.b3  
4 0000 v33137.b4  
5 0000 v33137.b5  
6 0001 v33137.b6.s1  
7 0002 v33137.b7.s2  
8 0003 v33137.b8.s3  
9 0004 v33137.b9.s4  
10 0005 v33137.b10.s5  
11 0006 v33137.b11.s6  
12 0007 v33137.b12.s7  
13 0008 v33137.b13.s8  
14 0009 v33137.b14.s9  
15 0010 v33137.b15.s10  
16 0011 v33137.b16.s11  
17 0012 v33137.b17.s12  
18 0013 v33137.b18.s13  
19 0014 v33137.b19.s14  
20 0015 v33137.b20.s15  
21 0016 v33137.b21.s16  
22 0017 v33137.b22.s17  
23 0018 v33137.b23.s18  
24 0019 v33137.b24.s19  
25 0020 v33137.b25.s20  
26 0021 v33137.b26.s21  
27 0022 v33137.b27.s22  
28 0023 v33137.b28.s23  
29 0024 v33137.b29.s24  
30 0025 v33137.b30.s25  
31 0026 v33137.b31.s26  
32 0027 v33137.b32.s27  
33 0028 v33137.b33.s28  
34 0029 v33137.b34.s29  
35 0030 v33137.b35.s30  
36 0031 v33137.b36.s31  
37 0032 v33137.b37.s32  
38 0033 v33137.b38.s33  
39 0034 v33137.b39.s34  
40 0035 v33137.b40.s35  
41 0036 v33137.b41.s36  
42 0037 v33137.b42.s37  
43 0038 v33137.b43.s38  
44 0039 v33137.b44.s39  
45 0040 v33137.b45.s40  
46 0041 v33137.b46.s41  
47 0042 v33137.b47.s42  
48 0043 v33137.b48.s43  
49 0044 v33137.b49.s44  
50 0045 v33137.b50.s45  
51 0046 v33137.b51.s46  
52 0047 v33137.b52.s47  
53 0048 v33137.b53.s48  
54 0049 v33137.b54.s49  
55 0050 v33137.b55.s50  
56 0051 v33137.b56.s51  
57 0052 v33137.b57.s52  
58 0053 v33137.b58.s53  
59 0054 v33137.b59.s54  
60 0055 v33137.b60.s55  
61 0056 v33137.b61.s56  
62 0057 v33137.b62.s57  
63 0058 v33137.b63.s58  
64 0059 v33137.b64.s59  
65 0060 v33137.b65.s60  
66 0061 v33137.b66.s61  
67 0062 v33137.b67.s62  
68 0063 v33137.b68.s63  
69 0064 v33137.b69.s64  
70 0065 v33137.b70.s65  
71 0066 v33137.b71.s66  
72 0067 v33137.b72.s67  
73 0068 v33137.b73.s68  
74 0069 v33137.b74.s69  
75 0070 v33137.b75.s70  
76 0071 v33137.b76.s71  
77 0072 v33137.b77.s72  
78 0073 v33137.b78.s73  
79 0074 v33137.b79.s74  
80 0075 v33137.b80.s75  
81 0076 v33137.b81.s76  
82 0077 v33137.b82.s77  
83 0078 v33137.b83.s78  
84 0079 v33137.b84.s79  
85 0080 v33137.b85.s80  
86 0081 v33137.b86.s81  
87 0082 v33137.b87.s82  
88 0083 v33137.b88.s83  
89 0084 v33137.b89.s84  
90 0085 v33137.b90.s85  
91 0086 v33137.b91.s86  
92 0087 v33137.b92.s87  
93 0088 v33137.b93.s88  
94 0089 v33137.b94.s89  
95 0090 v33137.b95.s90  
96 0091 v33137.b96.s91  
97 0092 v33137.b97.s92  
98 0093 v33137.b98.s93  
99 0094 v33137.b99.s94  
100 0095 v33137.b100.s95  
101 0096 v33137.b101.s96  
102 0097 v33137.b102.s97  
103 0098 v33137.b103.s98  
104 0099 v33137.b104.s99  
105 0100 v33137.b105.s100  
106 0101 v33137.b106.s101  
107 0102 v33137.b107.s102  
108 0103 v33137.b108.s103  
109 0104a v33137.b109.s104a  
110 0104b v33137.b110.s104b  
111 0104 v33137.b111.s104  
112 0105 v33137.b112.s105  
113 0106 v33137.b113.s106  
114 0107 v33137.b114.s107  
115 0108 v33137.b115.s108  
116 0109 v33137.b116.s109  
117 0110 v33137.b117.s110  
118 0111 v33137.b118.s111  
119 0112 v33137.b119.s112  
120 0113 v33137.b120.s113  
121 0114 v33137.b121.s114  
122 0115 v33137.b122.s115  
123 0116 v33137.b123.s116  
124 0117 v33137.b124.s117  
125 0118 v33137.b125.s118  
126 0119 v33137.b126.s119  
127 0120 v33137.b127.s120  
128 0121 v33137.b128.s121  
129 0122 v33137.b129.s122  
130 0123 v33137.b130.s123  
131 0124 v33137.b131.s124  
132 0125 v33137.b132.s125  
133 0126 v33137.b133.s126  
134 0127 v33137.b134.s127  
135 0128 v33137.b135.s128  
136 0129 v33137.b136.s129  
137 0130 v33137.b137.s130  
138 0131 v33137.b138.s131  
139 0132 v33137.b139.s132  
140 0133 v33137.b140.s133  
141 0134 v33137.b141.s134  
142 0135 v33137.b142.s135  
143 0136 v33137.b143.s136  
144 0137 v33137.b144.s137  
145 0138 v33137.b145.s138  
146 0139 v33137.b146.s139  
147 0140 v33137.b147.s140  
148 0141 v33137.b148.s141  
149 0142 v33137.b149.s142  
150 0143 v33137.b150.s143  
151 0144 v33137.b151.s144  
152 0145 v33137.b152.s145  
153 0146 v33137.b153.s146  
154 0147 v33137.b154.s147  
155 0148 v33137.b155.s148  
156 0149 v33137.b156.s149  
157 0150 v33137.b157.s150  
158 0151 v33137.b158.s151  
159 0152 v33137.b159.s152  
160 0153 v33137.b160.s153  
161 0154 v33137.b161.s154  
162 0155 v33137.b162.s155  
163 0156 v33137.b163.s156  
164 0157 v33137.b164.s157  
165 0158 v33137.b165.s158  
166 0159 v33137.b166.s159  
167 0160 v33137.b167.s160  
168 0161 v33137.b168.s161  
169 0162 v33137.b169.s162  
170 0163 v33137.b170.s163  
171 0164 v33137.b171.s164  
172 0165 v33137.b172.s165  
173 0166 v33137.b173.s166  
174 0167 v33137.b174.s167  
175 0000 v33137.b175  
176 0000 v33137.b176  
177 0000 v33137.b177  
178 0000 v33137.b178  
179 0000 v33137.b179  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet