Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs kronospinnhus DIIId:1 (1838-1880) (AID: v33147 Öppna, NAD: SE/GLA/11577)

Beskrivning av AID

Göteborgs kronospinnhus DIIId:1 
AIDv33147 
VolymtypKyrkobok
Årtal1838-1880
InformationFångrulla med anteckningar om de intagnas födda barn.
Göteborgs kronospinnhus
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFängelsearkiv
InformationÅr 1735 beslöt riksdagen, för att ytterligare öka produktiviteten inom textilindustrin och samtidigt få bort lösdrivare från gatorna, att ett spinnhus, d v s ett kvinnofängelse, skulle inrättas i varje län.

År 1737 fick arkitekten Bengt W Carlberg uppdraget att rita ett tukt- och spinnhus för 250 personer i Göteborg.

Byggnaden började uppföras 1741 och stod klar året därpå, 1742, men var nu bara ett stenhus på två våningar med plats för endast 45 personer. Än idag står den gula byggnaden kvar vid Svingeln i Göteborg.

Fram till omkring 1825 utgjorde spinnhuset en egen församling Göteborgs spinnhusförsamling

I "Kronospinnhuset" förvarades först försvarslösa kvinnor och kallades då arbetsfängelse.

Från juni 1867 användes det för kvinnor som ådömts straffarbete och kallades då straffängelse.

År 1895 blev detta gemensam straffanstalt för alla landets kvinnliga fångar, vilka dömts till över fyra års straffarbete och benämndes Centralfängelset, Stampen.

Detta nedlades 31/3 1909 varvid fångarna flyttades till fängelset i Landskrona. I samband därmed överfördes en del arkivhandlingar som nu förvaras i landsarkivet i Lund vilka är följande: FÅNGRULLA 1890-1908 och alfabetiskt namnregister till denna, KYRKOBOK 1894-1911 och alfabetiskt namnregister till denna. FÖDELSE- och DOP samt DÖD- och BEGRAVNINGSBOK 1904-1926.
NADSE/GLA/11577
Volymer från Göteborgs kronospinnhus
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v33147.b1  
2 0000 v33147.b2  
3 0000 v33147.b3  
4 0001 v33147.b4.s1  
5 0002 v33147.b5.s2  
6 0003 v33147.b6.s3  
7 0004 v33147.b7.s4  
8 0005 v33147.b8.s5  
9 0006 v33147.b9.s6  
10 0007 v33147.b10.s7  
11 0008 v33147.b11.s8  
12 0009 v33147.b12.s9  
13 0010 v33147.b13.s10  
14 0011 v33147.b14.s11  
15 0012 v33147.b15.s12  
16 0013 v33147.b16.s13  
17 0014 v33147.b17.s14  
18 0015 v33147.b18.s15  
19 0016 v33147.b19.s16  
20 0017 v33147.b20.s17  
21 0018 v33147.b21.s18  
22 0019 v33147.b22.s19  
23 0020 v33147.b23.s20  
24 0021 v33147.b24.s21  
25 0022 v33147.b25.s22  
26 0023 v33147.b26.s23  
27 0024 v33147.b27.s24  
28 0025 v33147.b28.s25  
29 0026a v33147.b29.s26a  
30 0026b v33147.b30.s26b  
31 0026 v33147.b31.s26  
32 0027 v33147.b32.s27  
33 0028 v33147.b33.s28  
34 0029 v33147.b34.s29  
35 0030 v33147.b35.s30  
36 0031 v33147.b36.s31  
37 0032 v33147.b37.s32  
38 0033 v33147.b38.s33  
39 0034 v33147.b39.s34  
40 0035 v33147.b40.s35  
41 0036 v33147.b41.s36  
42 0037 v33147.b42.s37  
43 0038 v33147.b43.s38  
44 0039 v33147.b44.s39  
45 0040 v33147.b45.s40  
46 0041 v33147.b46.s41  
47 0042 v33147.b47.s42  
48 0043 v33147.b48.s43  
49 0044 v33147.b49.s44  
50 0045 v33147.b50.s45  
51 0046 v33147.b51.s46  
52 0047 v33147.b52.s47  
53 0048 v33147.b53.s48  
54 0049 v33147.b54.s49  
55 0050 v33147.b55.s50  
56 0051 v33147.b56.s51  
57 0052 v33147.b57.s52  
58 0053 v33147.b58.s53  
59 0054 v33147.b59.s54  
60 0055 v33147.b60.s55  
61 0056 v33147.b61.s56  
62 0057 v33147.b62.s57  
63 0058 v33147.b63.s58  
64 0059 v33147.b64.s59  
65 0060 v33147.b65.s60  
66 0061 v33147.b66.s61  
67 0062 v33147.b67.s62  
68 0063 v33147.b68.s63  
69 0064 v33147.b69.s64  
70 0065 v33147.b70.s65  
71 0066 v33147.b71.s66  
72 0067 v33147.b72.s67  
73 0068 v33147.b73.s68  
74 0069 v33147.b74.s69  
75 0070 v33147.b75.s70  
76 0071 v33147.b76.s71  
77 0072 v33147.b77.s72  
78 0073 v33147.b78.s73  
79 0074 v33147.b79.s74  
80 0075 v33147.b80.s75  
81 0076 v33147.b81.s76  
82 0077 v33147.b82.s77  
83 0078 v33147.b83.s78  
84 0079 v33147.b84.s79  
85 0080 v33147.b85.s80  
86 0081 v33147.b86.s81  
87 0082 v33147.b87.s82  
88 0083 v33147.b88.s83  
89 0084 v33147.b89.s84  
90 0085 v33147.b90.s85  
91 0086 v33147.b91.s86  
92 0087 v33147.b92.s87  
93 0088 v33147.b93.s88  
94 0089 v33147.b94.s89  
95 0090 v33147.b95.s90  
96 0091 v33147.b96.s91  
97 0092 v33147.b97.s92  
98 0093 v33147.b98.s93  
99 0094 v33147.b99.s94  
100 0095 v33147.b100.s95  
101 0096 v33147.b101.s96  
102 0097 v33147.b102.s97  
103 0098 v33147.b103.s98  
104 0099 v33147.b104.s99  
105 0100 v33147.b105.s100  
106 0101 v33147.b106.s101  
107 0102 v33147.b107.s102  
108 0103 v33147.b108.s103  
109 0104 v33147.b109.s104  
110 0105 v33147.b110.s105  
111 0106 v33147.b111.s106  
112 0107 v33147.b112.s107  
113 0108 v33147.b113.s108  
114 0109 v33147.b114.s109  
115 0110 v33147.b115.s110  
116 0111 v33147.b116.s111  
117 0112 v33147.b117.s112  
118 0113 v33147.b118.s113  
119 0114 v33147.b119.s114  
120 0115 v33147.b120.s115  
121 0116 v33147.b121.s116  
122 0117 v33147.b122.s117  
123 0118 v33147.b123.s118  
124 0119 v33147.b124.s119  
125 0120 v33147.b125.s120  
126 0121 v33147.b126.s121  
127 0122 v33147.b127.s122  
128 0123 v33147.b128.s123  
129 0124 v33147.b129.s124  
130 0125 v33147.b130.s125  
131 0126 v33147.b131.s126  
132 0127 v33147.b132.s127  
133 0128 v33147.b133.s128  
134 0129 v33147.b134.s129  
135 0130 v33147.b135.s130  
136 0131 v33147.b136.s131  
137 0132 v33147.b137.s132  
138 0133 v33147.b138.s133  
139 0134 v33147.b139.s134  
140 0135 v33147.b140.s135  
141 0136 v33147.b141.s136  
142 0137 v33147.b142.s137  
143 0138 v33147.b143.s138  
144 0139 v33147.b144.s139  
145 0140 v33147.b145.s140  
146 0141 v33147.b146.s141  
147 0142 v33147.b147.s142  
148 0143 v33147.b148.s143  
149 0144 v33147.b149.s144  
150 0145 v33147.b150.s145  
151 0146 v33147.b151.s146  
152 0147 v33147.b152.s147  
153 0148 v33147.b153.s148  
154 0149 v33147.b154.s149  
155 0150 v33147.b155.s150  
156 0151 v33147.b156.s151  
157 0152 v33147.b157.s152  
158 0153 v33147.b158.s153  
159 0154 v33147.b159.s154  
160 0155 v33147.b160.s155  
161 0156 v33147.b161.s156  
162 0157 v33147.b162.s157  
163 0158 v33147.b163.s158  
164 0159 v33147.b164.s159  
165 0160 v33147.b165.s160  
166 0161 v33147.b166.s161  
167 0162 v33147.b167.s162  
168 0163 v33147.b168.s163  
169 0164 v33147.b169.s164  
170 0165 v33147.b170.s165  
171 0166 v33147.b171.s166  
172 0167 v33147.b172.s167  
173 0168 v33147.b173.s168  
174 0169 v33147.b174.s169  
175 0170 v33147.b175.s170  
176 0171 v33147.b176.s171  
177 0172 v33147.b177.s172  
178 0173 v33147.b178.s173  
179 0174 v33147.b179.s174  
180 0175 v33147.b180.s175  
181 0176 v33147.b181.s176  
182 0177 v33147.b182.s177  
183 0178 v33147.b183.s178  
184 0179 v33147.b184.s179  
185 0180 v33147.b185.s180  
186 0181 v33147.b186.s181  
187 0182 v33147.b187.s182  
188 0183 v33147.b188.s183  
189 0184 v33147.b189.s184  
190 0185 v33147.b190.s185  
191 0186 v33147.b191.s186  
192 0187 v33147.b192.s187  
193 0188 v33147.b193.s188  
194 0189 v33147.b194.s189  
195 0190 v33147.b195.s190  
196 0191 v33147.b196.s191  
197 0192 v33147.b197.s192  
198 0193 v33147.b198.s193  
199 0194 v33147.b199.s194  
200 0195 v33147.b200.s195  
201 0196 v33147.b201.s196  
202 0197 v33147.b202.s197  
203 0198 v33147.b203.s198  
204 0199 v33147.b204.s199  
205 0200 v33147.b205.s200  
206 0201 v33147.b206.s201  
207 0202 v33147.b207.s202  
208 0203 v33147.b208.s203  
209 0204 v33147.b209.s204  
210 0205 v33147.b210.s205  
211 0206 v33147.b211.s206  
212 0207 v33147.b212.s207  
213 0208 v33147.b213.s208  
214 0209 v33147.b214.s209  
215 0210 v33147.b215.s210  
216 0211 v33147.b216.s211  
217 0212 v33147.b217.s212  
218 0213 v33147.b218.s213  
219 0214 v33147.b219.s214  
220 0215 v33147.b220.s215  
221 0216 v33147.b221.s216  
222 0217 v33147.b222.s217  
223 0218 v33147.b223.s218  
224 0219 v33147.b224.s219  
225 0220 v33147.b225.s220  
226 0221 v33147.b226.s221  
227 0222 v33147.b227.s222  
228 0223 v33147.b228.s223  
229 0224 v33147.b229.s224  
230 0225 v33147.b230.s225  
231 0226 v33147.b231.s226  
232 0227 v33147.b232.s227  
233 0228 v33147.b233.s228  
234 0229 v33147.b234.s229  
235 0230 v33147.b235.s230  
236 0231 v33147.b236.s231  
237 0232 v33147.b237.s232  
238 0233 v33147.b238.s233  
239 0234 v33147.b239.s234  
240 0235 v33147.b240.s235  
241 0236 v33147.b241.s236  
242 0237 v33147.b242.s237  
243 0238 v33147.b243.s238  
244 0239 v33147.b244.s239  
245 0240 v33147.b245.s240  
246 0241 v33147.b246.s241  
247 0242 v33147.b247.s242  
248 0243 v33147.b248.s243  
249 0244 v33147.b249.s244  
250 0245 v33147.b250.s245  
251 0246 v33147.b251.s246  
252 0247 v33147.b252.s247  
253 0248 v33147.b253.s248  
254 0249 v33147.b254.s249  
255 0250 v33147.b255.s250  
256 0251 v33147.b256.s251  
257 0252 v33147.b257.s252  
258 0253 v33147.b258.s253  
259 0254 v33147.b259.s254  
260 0255 v33147.b260.s255  
261 0256 v33147.b261.s256  
262 0257 v33147.b262.s257  
263 0258 v33147.b263.s258  
264 0259 v33147.b264.s259  
265 0260 v33147.b265.s260  
266 0261 v33147.b266.s261  
267 0262 v33147.b267.s262  
268 0263 v33147.b268.s263  
269 0264 v33147.b269.s264  
270 0265 v33147.b270.s265  
271 0266 v33147.b271.s266  
272 0000 v33147.b272  
273 0000 v33147.b273  

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet